Заједно учимо боље

Код одобреног скупа: 395  

Конференција

ОШ „Свети Сава“
Немањина 27Б, КикиндаДрагана Виденов
dokumentacija@svetisava.edu.rs
0230500774
0656446576

Заједно учимо боље

Размена професионалних искустава, знања и примера добре праксе

Примери добре праксе, Еразмус+, модернизација образовања

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

магистар разр. наставе Милица Тителски , Републички педагошки завод Републике Српске, БиХ
дипл. дефектолог Снежана Олушки Влачић , МПНТР, ШУ Зрењанин
Редовни професор Душан Перић , Факултет за спорт и туризам, Нови Сад
професор физичког васпитања Светлана Мирчић Вукобрат , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
Доктор наука-методика наставе, Саветник Гордана Рацков , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
мастер професор језика и књижевности Драгана Виденов , ОШ „Свети Сава” Кикинда
дипломирани математичар Данило Боровница , ОШ „Свети Сава” Кикинда
мастер географ Мирослав Грујић , ОШ „Свети Сава“ Кикинда
дипломирани васпитач Наташа Врапчевић , ПУ „Наша радост” Суботица
професор енглеског језика Јасмина Милићевић , ОШ „Олга Милошевић“ Смедеревска Паланка
Дипломирани информатичар Весна Краљ Дамјанов , ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда
професор политехничког образовања Витомир Радак , ОШ „Свети Сава“ Кикинда

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

100 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ОШ „Свети Сава“ Кикинда 23.11.2019. 138