Заједно учимо боље

Код одобреног скупа: 395  

Конференција

ОШ „Свети Сава“
Немањина 27Б, КикиндаДрагана Виденов
dokumentacija@svetisava.edu.rs
0230500774
0656446576

Заједно учимо боље

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

магистар разр. наставе Милица Тителски , Републички педагошки завод Републике Српске, БиХ
дипл. дефектолог Снежана Олушки Влачић , МПНТР, ШУ Зрењанин
Редовни професор Душан Перић , Факултет за спорт и туризам, Нови Сад
професор физичког васпитања Светлана Мирчић Вукобрат , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
Доктор наука-методика наставе, Саветник Гордана Рацков , ОШ „Свети Сава“, Кикинда
мастер професор језика и књижевности Драгана Виденов , ОШ „Свети Сава” Кикинда
дипломирани математичар Данило Боровница , ОШ „Свети Сава” Кикинда
мастер географ Мирослав Грујић , ОШ „Свети Сава“ Кикинда
дипломирани васпитач Наташа Врапчевић , ПУ „Наша радост” Суботица
професор енглеског језика Јасмина Милићевић , ОШ „Олга Милошевић“ Смедеревска Паланка
Дипломирани информатичар Весна Краљ Дамјанов , ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда
професор политехничког образовања Витомир Радак , ОШ „Свети Сава“ Кикинда

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 ОШ „Свети Сава“ Кикинда 23.11.2019. 138

Радне биографије


Милица Тителски

Реализатор
0662519
milica.titelski@rpz-rs.org
Звање:

магистар разр. наставе 

Установа:

Републички педагошки завод Републике Српске, БиХ 

Радно место:

инспектор-просв. сав. за разр.  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2003 ЈУ ОШ „Мајка Кнежопољка“ Кнежица наставник разр.наставе
2003 2010 ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Приједор наставник разр.наставе
2010 2019 Републички педагошки завод Републике Српске инспектор-просвјетни савјетник за разр. наставу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Школски успјех и морална развијеност ученика у другој тријади основне школе Аутор у фази објављивања 2019
Професионални развој наставника и индивидуално стручно усавршавање Аутор објављен рад 2019
Праћење, вредновање и оцјењивање ученика у настави ликовне културе, музичке културе и физичког васпитања Аутор објављен рад 2018
Развојне карактеристике шестогодишњака и рад у првом разр. основне школе Аутор објављен рад 2017
Индивидуализована настава – слободан избор или потреба Коаутор објављен рад 2013

Снежана Олушки Влачић

Реализатор
0648134501
snezana.oluski.vlacic@mpn.gov.rs
Звање:

дипл. дефектолог  

Установа:

МПНТР, ШУ Зрењанин 

Радно место:

Руководилац Школске управе Зрењанин 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2004 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин Наставник дефектолог
2004 2005 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин Реедукатор психомоторике
2005 2010 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин Помоћник директора
2010 2010 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин ВД директора
2010 2018 Основна и средња школа „9.мај“ Зрењанин Директор
2018 2019 Министарство просвете, науке и технолошког развоја Руководилац Школске управе Зрењанин
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Практични приступи деци са аутизмом и АДХД-ом Коаутор Акредитовани семинар – последњих 6 година, излагање 2015
Практични приступи деци са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом Коаутор Акредитовани семинар 2016/17 и 2017/18, излагање 2016
Рани развој деце са сметњама у развоју – практични приступи, подстицање и праћење Коаутор Акредитовани семинар 2016/17 и 2017/18, излагање 2016
Без илузије до социјалне инклузије Аутор реализован пројекат 2017
Музикотерапијом кроз инклузију Аутор реализован пројекат 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбеник за средње школе за децу са сметњама у развоју „Основе друштвених дисциплина“, 2004., Завод за уџбенике и наставна средства Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Зрењанина Град Зрењанин 2014
Награда Капетан Миша Анастасијевић Медиа Инвент Нови Сад, Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Београду, уз подршку Привредне коморе Србије 2016
Награда „Др Ђорђе Натошевић“ за школу Покрајински секретаријат за образовање 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Надзорног и Професионалног одбора Удружења музикотерапеута Србије и Суда части
Дугогодишњи члан Покрајинског друштва дефектолога

Душан Перић

Реализатор
06412306
dusan.peric@tims.edu.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Факултет за спорт и туризам, Нови Сад 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 1987 Основна школа Скела наставник физичког васпитања
1987 1988 Предшколска установа Звездара стручни сарадник за физико васпитање
1988 2004 Факултет спорта и физичког васпитања Униниверзитета у Београду професор
2004 2005 Факултет за менаџмент у спорту професор
2005 2009 Факултет за спорт и туризам, НС професор
2009 2011 Висока спортска и здравствена школа у Београду професор
2011 2019 Факултет за спорт и туризам, НС професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Effects of adapted karate program in the treatment of persons with mild intellectual disability. Archives of Budo, 14(1), 159-167. Аутор научни чланак у врхунском међународном часопису (М22) 2018
Participant's Quality Perception and Motives for Attending Marathon Events in Natural Areas. International Journal of Sport Management, Recreation and Tourism, 23(a), 1-21. Аутор научни чланак у међународном часопису (М23) 2016
Health Fitness – Truth or Marketing. Sport Science and Health, 8(1), 56-62. Аутор научни чланак у водећем националном часопису (М51) 2018
Кооперативне моторичке игре - Модел за разумевање и примену дечјих права Коаутор Акредитован програм физичког васпитања, бр. 837). Завод за унапређивање образовања и васпитања Р. Србије, Каталог за 2016/17-2017/18. 2016
Дечја атлетика – Kids Athletics Аутор Акредитован програм физичког васпитања, бр. 806. Завод за унапређивање образовања и васпитања Р. Србије, Каталог за 2014/15-2015/16. 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Физичко и здравствено васпитање - Приручник за ученике основних и средњих школа (2019). Нови Сад: Факултет за спорт и туризам Аутор
Антропомоторика - Законитости развоја моторичких способности човека (2015). Бања Лука: Универзитет у Бања Луци Аутор
Кинезиологија - Увод у науку о људском кретању (2019). Нови Сад: Факултет за спорт и туризам Аутор
Дијагностика у спорту (2011). Београд: Министарство спорта РС Аутор
Буди прав, бићеш здрав - Вежбе и игре за превенцију и корекцију постуралног статуса код деце (2003). Београд: Библиотека града Београда Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IAAF International lecturer
Председник стручног савета Атлетског савеза Србије
Председник стручног савета Савеза за рекреацију и фитнес Србије

Светлана Мирчић Вукобрат

Члан програмског одбора и реализатор
065202680
nena7m@gmail.com
Звање:

професор физичког васпитања 

Установа:

ОШ „Свети Сава“, Кикинда 

Радно место:

наставник физичког и здравств. васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2016 Гимназија „Душан Васиљев“, Кикинда професор грађанског васпитања, професор физичког васпитања
2009 2019 ОШ „Свети Сава“, Кикинда наставник физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
МАДАД 2 „Човек само срцем добро види“ Реализатор реализован пројекат 2019
Физичко и здравствено васпитање усмерено на исходе учења: зашто и како Реализатор акредитован семинар, бр. 1006 за 2018-2021. 2018
Кока кола - активне зоне Реализатор тренер 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво педагога физичке културе – Кикинда, члан
Друштво педагога физичког васпитања Војводине, члан
Школски спортски савез Кикинде, координатор, 2013 -
Савез за школски спорт Војводине, члан
Секретаријат за спорт и омладину Војводине, члан експертске групе, 2014 -

Гордана Рацков

Реализатор
0638062472
gocaracov10@gmail.com
Звање:

Доктор наука-методика наставе, Саветник 

Установа:

ОШ „Свети Сава“, Кикинда 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2001 ОШ „И. Л. Рибар“, Н. Козарци, ОШ „Ј. Поповић“, КИ, ОШ „1. октобар“, Башаид професор енглеског језика
2001 2018 ОШ „Свети Сава“, Кикинда професор разредне наставе
2009 2018 ОШ „Свети Сава“, Кикинда помоћник директора
2011 2019 ОШ „Свети Сава“, Кикинда администратор школског сајта
2018 2019 ОШ „Свети Сава“, Кикинда координатор за електронски дневник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Електронско учење у настави, Учење и настава, 4, 689-702. Аутор научни рад 2016
Примена рачунара у почетној настави математике Аутор 12. међународни научни скуп „Савремене стратегије учења и поучавања“ (117-129). Пула: Свеучилиште Јурија Добриле. M33, излагање 2011
Психолошки аспекти примене образовних софтвера у разредној настави Аутор научни рад, Évkönyva, 216-227. M53 2014
Развој геометријских појмова у почетној настави математике Аутор научни рад, Образовна технологија, бр. 3, 315-324.M53 2013
Проблемска настава заснована на теоријској концепцији Брунера Аутор научни рад, Норма, бр. 2, 333-342. M52 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
НАЈБОЉИ НАСТАВНИК БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
ЧАС ЗА УГЛЕД 4 Издавачка кућа Едука 2018
ДОПРИНОС У РАДУ СА ИНТЕРАКТИВНИМ ТАБЛАМА У НАСТАВИ ЦНТИ Нови Сад и Покрајински секретаријат за образовање 2016
НАЈБОЉИ ЕДУКАТОРИ СРБИЈЕ 2015. Удружење „Живојин Мишић“ и Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2015
ГОДИШЊА НАГРАДА ОПШТИНЕ КИКИНДА ЗА 2014. ГОДИНУ СО Кикинда 2014
ДР ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“ 2013/14. Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља „Димитрије - Мита Чипчић“, Кикинда
Члан жирија за конкурс „Иновација у разредној настави 2019“ у оквиру Актива учитеља у Кикинди

Драгана Виденов

Члан програмског одбора и реализатор
0656446576
dragana.videnov@svetisava.edu.rs
Звање:

мастер професор језика и књижевности 

Установа:

ОШ „Свети Сава” Кикинда  

Радно место:

професор енглеског језика  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2019 ОШ „Свети Сава” Кикинда професор енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Creative methodology for maximising student engagement in EFL classroom Аутор акредитовани семинар бр. 856 за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину 2018
На дохват рукЕ Аутор акредитована конференција „Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“, Београд, излагање 2019
It's a small world Аутор међународна конференција ELTAM Days, Никшић, Црна Гора, излагање 2019
Inclusion and SEN Аутор објављен чланак, ELTA Newsletter, 74-76. 2019
https://sites.google.com/site/englishwizardry/; http://classroomnumber4.blogspot.com/ Аутор аутор и администратор едукативних сајтова од 2009. и даље 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Банат - Монографија, 2014, Артпрес, Темишвар Коаутор
Ideas Central, 2018, Express Publishing, Велика Британија Коаутор
Learning and Sharing for Better Teaching - E-Resource Pack for Teachers, 2019, ЕЛТА, Србија Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Activity Share Competition - 1. награда Macmillan 2015
Допринос дигитализације школе - признање Центар за развој и примену науке, технологије и информатике 2018
Национална ознака квалитета за еТвининг пројекте Фондација Темпус 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника енглеског језика ЕЛТА Србија - координатор за Севернобанатски округ, члан Управног одбора, координатор конкурса за ученике
Удружење грађана ОКСИ - члан Управног одбора
Европска еТвининг заједница - члан, еТвининг амбасадор за Србију
Актив наставника страних језика Кикинде - председница

Данило Боровница

Члан програмског одбора и реализатор
0621112575
danilo.borovnica@gmail.com
Звање:

дипломирани математичар 

Установа:

ОШ „Свети Сава” Кикинда 

Радно место:

наставник математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2019 ОШ „Свети Сава” Кикинда наставник математике
2008 2008 Форма Идеале Крагујевац Бизнис интелиџенс девелопер
1993 2008 Банини Кикинда ИТ менаџер
1987 1993 Војвођанска банка Кикинда Софтвер инжењер
1986 1987 Техничка школа Кикинда Наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Повезивањем знања до нових сазнања Аутор акредитовани семинар за 2018-2021. 2018
Scoala – Spatiu educational European intercultural Аутор излагање на Интернационалном симпозијуму у Темишвару 2016
Значај промене ритма у настави Аутор излагање на конференцији „Нове технологије у образовању“ Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи едукатор Удружење Живојин Мишић 2016
Дигитални час III награда Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2017
Дигитални час II награда Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Scientix, заједница СТЕМ наставника Европе – амбасадор за Србију
Удружење грађана ОКСИ – председник удружења
Европска еТвининг заједница - члан
Актив наставника математике Кикинде - председник
Дигитални час 2018, Министарство трговине, туризма и телекомуникација–члан жирија

Мирослав Грујић

Реализатор
0638458506
bongruja@gmail.com
Звање:

мастер географ 

Установа:

ОШ „Свети Сава“ Кикинда 

Радно место:

професор географије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2013 ОШ „Жарко Зрењанин“ професор географије
2005 2010 ОШ „Братство јединство“ професор географије
2010 2013 ССШ „Милош Црњански“ професор географије
2013 2016 Гимназија „Душан Васиљев“ професор географије
2006 2019 ОШ „Свети Сава“ професор географије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Употреба савремених дидактичких средстава, иновација и активација ученика на часовима географије Аутор Објављен рад, инострани часопис 2016
Примена таблета и Кахут квиза на часовима географије Аутор Објављен рад, инострани часопис 2017
Климатске промене Аутор Ноћ истраживача, предавач 2018
Употреба кутије са песком у настави Коаутор излагање на EGU GIFT Беч 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Моја Кикинда – откријмо где живимо, 2014. Народни музеј Кикинда Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско географско друштво

Наташа Врапчевић

Реализатор
0652559285
vrapcevic@yahoo.com
Звање:

дипломирани васпитач 

Установа:

ПУ „Наша радост” Суботица 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2019 ПУ „Наша радост” Суботица васпитач
2018 2019 ПУ „Наша радост” Суботица помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Са Пепељугом око света – пројектно планирање у вртићу Аутор акредитовани семинар под бројем 692, реализатор 2018
Примена web 2.00 алата у образовању Аутор акредитовани семинар под бројем 659, реализатор 2018
Откривање дигиталног – Креативна и одговорна примена дигиталне технологије у вртићу Аутор реализатор и модератор онлајн акредитованог семинара под бројем 679 2018
Деца – аутори властитих пројеката Аутор Међународна интердисциплинарна стручно-научна конференција, Стручни сусрети васпитача „Размена примера добре праксе“, НС, излагачач практичног рада 2015
Сарадничко учење Аутор Конференција „Свако дете може да учи“, Нови Сад, предавач, излагач практичног рада 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за васпитаче: „Васпитач у истраживању властите праксе“, 2014, Пожаревац Коаутор
Зборник радова међународне интердисциплинарне научно-стручне конференције „Васпитно -образовни хоризонти“, 2011-2016, Суботица Аутор
Зборник радова Јесењи стручни сусрети васпитача, 2015, 2017, NewPress, Смедерево Аутор
Зборник радова међународних онлајн пројеката: „Season's experiments through STEM“ (Португал, Грчка, Србија) и „Symbols in the Eyes of children“ (Пољска), 2019. Аутор
Брод маште (збирка поезије за децу), Дечје новине, Горњи Милановац, 1997. Аутор
Чудесна планета (збирка поезије за децу), Глобус, Суботица, 2000. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање европског квалитета еТвининг пројеката Централна служба за подршку 2015
Награда „Жана Борисављевић” Фондација „Ухвати живот” 2016
Оскар популарности НВО Хера 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ПАН мрежа
Удружење васпитача Војводине
National Geographic educators, сертификовани едукатор Националне Географије
еТвининг заједница, еТвининг амбасадор за Србију
Best teachers ANEXYU

Јасмина Милићевић

Реализатор
0642847126
milicevicjasmina81@gmail.com
Звање:

професор енглеског језика 

Установа:

ОШ „Олга Милошевић“ Смедеревска Паланка 

Радно место:

наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2019 ОШ „Олга Милошевић“ Смедеревска Паланка наставник енглеског језика
1996 1999 ОШ „Милија Ракић“ наставник енглеског језика
1994 1996 Паланачка гимназија професор енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Dare to Be Different Аутор предавач на међународним конференцијама: ЕLTA Србија, Словенија, Солун, Братислава 2014
Creative Drama in ELT Аутор предавач на међународној конференцији, аутор чланка, ТESOL Greece Newsletter 2015
Sparks of Multiculturalism Аутор презентер 2019
Education Inclusion of Roma People in Serbia Аутор предавач 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Национална ознака квалитета за еТвининг пројекте Фондација Темпус 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ЕЛТА Србија
еТвининг портал - еТвининг амбасадор за Србију
Центар за промоцију ромске заједнице Амаро дром
Балкански ромски форум

Весна Краљ Дамјанов

Реализатор
0654101410
vesnakd73@gmail.com
Звање:

Дипломирани информатичар 

Установа:

ОШ „Фејеш Клара“ Кикинда 

Радно место:

Наставник математике и Информ. и рачун. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 ОШ „Свети Сава“ Наставник математике и Информатике и рачунарства
2001 2010 ОШ „Фејеш Клара“ Наставник Информатике и рачунарства; Медијатекар
2010 2014 Центар за стручно усавршавање Кикинда стручни сарадник; руководилац Центра
2014 2019 ОШ „Фејеш Клара“ Наставник математике и Информатике и рачунарства
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена рачунара у инклузивном образовању Аутор Акредитовани семинар 2012/13 и 2013/14. КБ 347, реализован 6 пута 2012
Дигитални филм као средство мотивације ученика и наставника Аутор Акредитоавни семинар 2012/13 и 2013/14. КБ 423, реализован 4 пута 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољег наставника ментора Покрајински секретаријат за образовање, Нови Сад 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Актив наставника математике града Кикинда
Актив наставника Информатике и рачунарства града Кикинда

Витомир Радак

Члан програмског одбора
0230500774
skola@svetisava.edu.rs
Звање:

професор политехничког образовања 

Установа:

ОШ „Свети Сава“ Кикинда 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1980 ОШ „Братство-јединство“ Банатска Топола наставник
1980 1983 ОШ „Васа Стајић“ Мокрин наставник
1983 1985 Педагошка академија „Зора Крџалић Зага“ професор
1985 1989 Средња школа просветне струке директор
1989 1992 Гимназија „Душан Васиљев“ заменик директора
1992 1994 Економска школа професор информатике
1994 1999 ОШ „Свети Сава“ Кикинда професор информатике; помоћник директора
1999 2002 ОШ „Свети Сава“ Кикинда вд директора
2002 2019 ОШ „Свети Сава“ Кикинда директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Летњи камп Извођач реализован пројекат 2007-2016. 2007
Награде и признањ
Назив Организација Година
Школа је четири пута проглашавана за „Најхуманију средину“ Републичка организација „Црвеног крста“ 2011
Награда „Стјепан Хан“ за најбољу школу у АП Војводина из области информатике ЦНТИ, Нови Сад 2012
Награда општине Кикинда за најбољи колектив Општина Кикинда 2013
Награда „Др Ђорђе Натошевић“ за најуспешнију васпитну установу на територији АП Војводине Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице 2013
Специјално признање за перманентан рад на информатизацији наставе ЦНТИ, Нови Сад 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
председник Актива директора основних школа општине Кикинда од 2000.
члан Савета за образовање Града Кикинде
члан Управног одбора Друштва директора Србије
потпредседник Општинске организацију „Црвеног Крста“ у Кикинди
члан Управног одбора „Црвеног крста“ Војводине