Актуелности у образовном систему Републике Србије 2

Код одобреног скупа: 392  

Конференција

Mрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије
Немањина 23, КикиндаЗорица Николић
mreza.centara@gmail.com
034201303
0605598800

Актуелности у образовном систему Републике Србије 2

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор разредне наставе Данијела Марковић , Регионални центар за професионални развој Ниш
Професор физичког васпитања Дејан Карановић , Центар за стручно усавршавање Кикинда
Мастер теоретичар уметности Емина Јовановић , : Центар за стручно усавршавање у обр. Лесковац
професор разредне наставе Дејан Томић , Регионални центар за професионални развој Књажевац
дипломирани дефектолог - олигофренолог Снежана Олушки Влачић , Школска управа Зрењанин
мастер филолог Сања Ђорђевић , незапослена
професор српског језика и књижевности Татјана Илић , ОШ "Вук Караџић", Лесковац
професор разредне наставе Зоран Илић , ОШ "Светозар Марковић", Лесковац
дипломирани специјални педагог - мастер Сања Живковић , Завод за васпитање омладине Ниш

2

400

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Цептер", Врњачка Бања 10.11.2019. 248

Радне биографије


Данијела Марковић

Модератор
0695886400
danijela.markovic972@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

Регионални центар за професионални развој Ниш 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2004 ОШ „Бранко Радичевић“ Брестовац учитељ
2005 2005 ОШ „Свети Сава“ Горњи Милановац учитељ
2007 2008 Дечја установа „Сунце“ Горњи Милановац васпитач
2006 2010 ОШ „Краљ Александар I“ Горњи Милановац учитељ
2010 2010 ОШ „Војвода Радомир Путник“ Рипањ учитељ
2011 2011 ОШ „Бранко Радичевић“ Брестовац учитељ
2012 2019 Регионални центар за професионални развој Ниш директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
И ниш да има Парк знања“ Коаутор Настава физике, 2017/5, Београд: Друштво физичара Србије 2017
„Еко-педагошке компетенције наставних кадрова коа пут ка одрживом развоју“ Коаутор Зборник радова EnE17: Образовање о климатским променама за одрживи развој Београд: Амбасадори одрживог развоја и животне средине 2017
Конференција “Целоживотно учење наставника“ Реализатор Међународна АТЕЕ Конференција, Ниш, 2013. 2013
Конференција “Улога директора у процесу образовања” Реализатор Прва конференција за директоре основних и средњих школа у Србији, Врњачка бања 2015
Конференција "Актуелности у образовном систему Републике Србије" Реализатор Трећа конференција Мреже РЦ и ЦСУ Србије у Врњачкој Бањи 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Мрежа научних клубова
МОР (Мрежа образовног развоја)

Дејан Карановић

Модератор
0648579262
dejan.karanovic1@mail.com
Звање:

Професор физичког васпитања 

Установа:

Центар за стручно усавршавање Кикинда 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2006 ОШ,, Доситеј Обрадовић „ Бочар Професор физичког васпитања
2006 2013 ОШ,, Др Ђорђе Јоановић „ Ново Милошево Професор физичког васпитања
2013 2019 ЦСУ Кикинда директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена експлозивне снаге у спорту Реализатор Симпозијум професора физичког васпитања Загреб 2012
Конференција "Актуелности у образовном систему Републике Србије" Реализатор Трећа конференција Мреже РЦ и ЦСУ Србије у Врњачкој Бањи 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мрежа регионалних Центара за стручно усавршавање

Емина Јовановић

Модератор
0606060228
emina@csuleskovac.edu.rs
Звање:

Мастер теоретичар уметности 

Установа:

: Центар за стручно усавршавање у обр. Лесковац 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2012 ОШ " Трајко Стаменковић" Лесковац Наставник музичке културе
2012 2013 ОШ " Радоје Домановић" Манојловце Наставник музичке културе
2013 2014 Гимназија Лесковац наставник музичке културе
2014 2015 Музичка школа" Станислав Бинички" Лесковац Професор клавира, солфеђа и хора
2015 2018 Музичка школа" Станислав Бинички" Лесковац Професор теорије музике, упоредног клавира
2012 2018 Градски дечји хор "Звездице" диригент
2018 2019 Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Конференција Актуелности у образовном систему Републике Србије Реализатор ЗУОВ 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Међународно такмичење хорова I место Охрид- Међународно такмичење хорова 2013
Свеукупни побеник такмичења- лауреат Међународни фестивал хорова, Херцег Нови 2018
Свеукупни побеник такмичења Федехо Свеукупни побеник такмичења Федехо у Београду 2014
Признање за успешну сарадњу и промоцију науке Подружница друштва математичара јабланичког окуруга 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Скупштине Мреже РЦ ЦСУ Србије, Председник Савета за културу, Председник комисије

Дејан Томић

Модератор
0653599830
dejantomic73@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

Регионални центар за професионални развој Књажевац 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2013 ОШ "Димитрије Тодоровић Каплар", Књажевац учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Конференција "Одговорност директора у образовном систему" Реализатор ЗУОВ 2015
Конференција "Актуелности у образовном систему Републике Србије Реализатор ЗУОВ 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Заменик председника Управног одбора Мреже РЦ и ЦСУ Србије

Снежана Олушки Влачић

Реализатор
0648134501
snezana.oluski.vlacic@mpn.gov.rs
Звање:

дипломирани дефектолог - олигофренолог 

Установа:

Школска управа Зрењанин 

Радно место:

руководилац ШУ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2005 Основна и средња школа "9. мај", наставник дефектолог
2005 2010 Основна и средња школа "9. мај", помоћник директора
2010 2010 Основна и средња школа "9. мај", ВД директора
2010 2018 Основна и средња школа "9. мај" директор
2018 2019 Школска управа Зрењанин руководилац
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Акредитовани семинар "Практични приступи деци са аутизмом и АДХД-ом" Коаутор ЗУОВ 2012
"Акредитовани семинар "Практични приступи деци са дисграфијом, дислексијом и дискалкулијом" Коаутор ЗУОВ 2012
Акредитовани семинар "Рани развој деце са сметњама у развоју-практични приступи, подстицање и праћење ---- 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбеник "Основе друштвених дисциплина", Завод за уџбенике и наставна средства, 2004 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Града Зрењанина Град Зрењанин 2014
Награда Капетан Миша Анастасијевић Фондација Капетан Миша Анастасијевић 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења музикотерапеута Србије

Сања Ђорђевић

Реализатор
0611626960
sanja_r.djordjevic@yahoo.com
Звање:

мастер филолог 

Установа:

незапослена 

Радно место:

незапослена 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2007 ОШ „Милутин Смиљковић“ - Винарце Професор енглеског језика
2008 2013 EF English First, Taiyuan, China директор
2013 2017 Dongbei University of finance and management, Dalian, China директор департмана
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинар "Како да наставник постане добар говорник" Реализатор ЗУОВ 2018
Саветовање »Dealing with student complaints» Предавач Dongbei University of finance and management, Dalian, China 2017
Трибина «Providing Student Feedback» Предавач Dongbei University of finance and management, Dalian, China 2017
конференција » How to manage teacher quality in schools» ---- 2012
Трибина « Achieving good leadership skills» ---- 2011
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за професионални развој као директор студија на међународном нивоу, English First Company in Phuket, Thailand. 2013
Награда за лидерство Donbei University of Finance and Economics, Dalian, Kina 2017

Татјана Илић

Реализатор
0643687617
tatjanailic016@gmail.com
Звање:

професор српског језика и књижевности 

Установа:

ОШ "Вук Караџић", Лесковац 

Радно место:

наставник српског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2009 ОШ „Бора Станковић“ Губеревац наставник српског језика
2009 2010 СТШ "Никола Тесла", Медвеђа наставник српског језика
2010 2011 ОШ „Вељко Влаховић“ Печењевце наставник српског језика
2011 2012 Економска Школа „Ђука Динић“ Лесковац наставник српског језика
2012 2013 Гимназија Лесковац наставник српског језика
2013 2014 ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац наставник српског језика
2014 2016 СХШ „Божидар Ђорђевић Кукар“ Лесковац наставник српског језика
2016 2017 ОШ „Станимир Вељковић Зеле“ Бојник наставник српског језика
2017 2019 ОШ „Вук Караџић“ Лесковац наставник српског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Kреативне радионице у школској библиотеци“ Реализатор Филозофски факултет Београд 2011
„Различити а једнаки“ Реализатор Esquela La Herradura, Granada, Шпанија 2012
“Свако дете може”, Светска конференција ДФЦ Реализатор ДФЦ Тајпеј, Тајван 2018
“Ја могу” Школски изазови - ученички активизам и пројекти Реализатор ЦСУ Лесковац 2019
Светска конференција Design for Change -Тајван Предавач Design for Change -Тајван 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
1. Место на републичком конкурсу Агенције за борбу против корупције – филм „Мит о миту“ Агенција за борбу против корупције 2010

Зоран Илић

Реализатор
0641452593
ztilic75@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Светозар Марковић", Лесковац 

Радно место:

учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2013 ОШ "Петар Тасић", Лесковац учитељ
2013 2019 ОШ "Светозар Марковић", Лесковац учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Multifunkcionalna škola – kreiranje i primena dodatnih programa vaspitno obrazovnog rada Реализатор СУРС 2016
„ Povećanje dostupnosti i kvaliteta obrazovanja kroz primenu individualizovanog pristupa detetu/učeniku“ Предавач МПНТР 2015
„Kreativne radionice u školskoj biblioteci“ ---- 2011
„Kroz glumu do funkcionalnog znanja – uticaj i značaj drame u odelјenju na primeni stečenih znanja u nastavi“ Реализатор Učitelјsko društvo Leskovac 2014
Projekat "Element u pokretu" ---- 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Svetomir Zdravković (2015).Kad lјubav procveta. U: I. Zoran (ured), Leskovac: Učitelјsko društvo Leskovac. Коаутор
Zoran (ured) (2014). Zbornik radova - Dramski tekstovi za decu. U:, Leskovac: Učitelјsko društvo Leskovac . Аутор
Upoznavanje kulturne baštine našeg kraja, Leskovac: Učitelјsko društvo Leskovac Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
National Teacher Prize 2019. Varkey Fondacija, Udruženje Živojin Mišić 2019
Najbolji edukator Srbije 2018 Udruženje Živojin Mišić , MPNTR 2018
Priznanje „Čarobnjak prosvete“ Portal Noizz 2018
1.mesto, republički konkurs „Pokrenimo našu decu“ MPNTR, „Knjaz Miloš“ 2018
2. mesto , međunarodni konkurs: Najbolјi obrazovni film Vrujci : Kreativa, MPNTR 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Učiteljsko društvo Leskovac (potpredsednik)
Savez učitelja Republike Srbije (predsednik skupštine)

Сања Живковић

Реализатор
0638544150
sanja.zivkovic91@gmail.com
Звање:

дипломирани специјални педагог - мастер 

Установа:

Завод за васпитање омладине Ниш 

Радно место:

васпитач, руководилац Центра за мигранте 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2010 ОШ "Сутјеска", Земун реализатор пројекта у вези са превенцијом понаш.проблема
2009 2010 Народна канцеларија председника Републике Србије волонтер
2013 2019 Завод за васпитање омладине Ниш васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Акредитовани програм стручног усавршавања „Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља“ Реализатор ЗУОВ 2014/21 2014
Партнерско насиље у везама младих Коаутор ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ, Златибор 2010
Ниво развијености социјалних компетенција ученика београдских школа Коаутор ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ, Златибор 2009
Самоповређивање осуђених лица Аутор III Mеђународни конгрес студената социјалне педагогије по називом On the spot, Загреб 2009