Безбедност и одговорност

Код одобреног скупа: 391  

Конференција

Fondacija Tijana Juric
Trg Cara Jovana Nenada 15, SuboticaJelena Visekruna
jelenavisekruna@tijana.rs
0605200316
0605200316

Безбедност и одговорност

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

ekonomista Igor Juric , Fondacija Tijana Juric

1

300

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих

Радне биографије


Igor Juric

Реализатор
063541768
igorjuric@tijana.rs
Звање:

ekonomista 

Установа:

Fondacija Tijana Juric 

Радно место:

Osnivac Fondacije Tijana Juric 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 Fondacija Tijana Juric Subotica
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
stručni skupovi, konferencije, predavanjja, kampanje, festivali Реализатор / 2019