Свет образовања брише границе

Код одобреног скупа: 390  

Конференција

Udruženje Kreativnih Raspoloženih Elokventnih Ambicioznih Talentovanih Inventivnih Vrednih Altruista
Banja Vrujci bbЖељана Радојичић Лукић
zeljanaradojicic@gmail.com
063394251
063394251
00000000

Свет образовања брише границе

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор разредне наставе Жељана Радојичић Лукић , OШ “Милан Ракић“ Мионица
педагошки саветник Јасмина Стојковић , ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд
педагошки саветник, лиценцирани тренер Мирсада Шаботић , ЈУ Гимназија,, 30.септембар’’
доктор наука Андријана Шикл-Ерски , ОШ „Јован Ристић“, Борча, Београд
др педагошких наука, дипл. дефектолог Амра Имширагић , Центар за образ. и васп. и рехабилитацију Тузла
истраживач у настави Невенка Вулић , ЈУ ОШ ,,Сутјеска“
самостални педагошки саветник Слободан Каличанин , ЕТШ ,,Никола Тесла" Краљево
лиценцирани тренер наставника Сандра Грујевска , “Чекор по Чекор плус“ Скопје
самостални педагошки саветник Лидија Виденовић , ОШ,,Јелица Миловановић“ Сопот

1

400

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Дечји културни центар Београд, Таковска 11-13 02.11.2019. 277

Радне биографије


Жељана Радојичић Лукић

Члан програмског одбора и реализатор
063394251
zeljanaradojicic@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

OШ “Милан Ракић“ Мионица 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 ОШ „Милан Ракић“ Мионица учитељ
2015 2016 Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја Помоћник министра
1996 2015 ОШ „Милан Ракић“ Мионица учитељ
2013 2015 УГ Креатива – креативно образовање Члан УО
2015 2016 УГ Креатива – креативно образовање потпредседник
2012 2015 Дечји истраживачки центар Чаробно село директор
2006 2010 Савез учитеља Србије члан УО
1996 1997 ОШ „Милан Ракић“ Мионица Наставник музичке културе
1996 1996 Градска библиотека „Милован Глишић“ Мионица библиотекар
1994 1995 ОШ „Алекса Шантић“ Оџак, БиХ Наставник биологије, учитељ
1993 1993 Општина Оџак саветник
1992 1993 Дечји вртић „Невен“ Мионица васпитач
1989 1992 ОШ „Иван Марковић Ирац“ Бановићи, Република БиХ учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Међународна конференција „Едуконференцијата“, Струга, Републикa Македонија Предавач излагање 2015
Међународна конференција „Улога директора у процесу образовања“, Врњачка Бања, Србија Предавач излагање 2015
Даровити ученици – подршкa и развој. KNOWLEDGE, International Journal Scientific and Applicative papers V 12.3 Коаутор објављен рад 2016
Интегративна настава-насушна потреба савремнеог образовног процеса. Образовна технологија, 4, 367-378 Аутор објављен рад 2011
Различити нивои сложености. Образовна технологија, 2, 219-220 Аутор објављен рад 2012
Професионална сарадња и умрежавање школа. У: Реинжењеринг пословних процеса у образовању. Чачак: Факултет техничких наука, 451-459 Коаутор објављен рад 2015
Методички приступ басни „Лав и миш“. Креативна чаролија. Аутор објављен рад 2013
Правинкик о садржају и начину вођења евиденције и јавних исправа у основној школи Извођач радна група 2015
Јавна расправа: Закон о основама система образовања и васпитања Реализатор радна група 2015
Међународна конференција „Local skills matter - Multilevel Governance and Entrepreneurial communities“, Торино, Италија Предавач излагање 2014
„Local skills matter - Multilevel Governance and Entrepreneurial communities“, ЕТФ, агенција Европске Уније Реализатор радна група 2014
Међународна конференција „Сеоско школство-примери добре праске амбијенталне наставе“, Мионица Реализатор излагање 2012
„Методички приступ обради бајке-Небеска река“ – Сабор учитеља, Београд Реализатор излагање 2010
„Образовање сеоске деце“ – САНУ Београд Реализатор излагање 2010
Методички приступ обради бајке „Небеска река“ Реализатор излагање 2010
Улога родитеља у правилном навикавању на школске обавезе ученика првог разреда. Просветни преглед Аутор објављен рад 2016
Подстицајна средина за учење, Просветни преглед Аутор објављен рад 2014
Чаробна природа. Дигитална школа Аутор објављен рад 2012
Интегрисање наставних садржаја унутар амбијенталних учионица. Просветни преглед Аутор објављен рад 2012
Методички пример интегративне наставе „Кад родитељи кажу НЕ“, Просветни преглед Аутор објављен рад 2012
Методички приступ обради епске песме „Косовски бој“, Дигитална школа Коаутор објављен рад 2012
Значај учења под ведрим небом. Просветни преглед Аутор објављен рад 2011
Екскурзија и рекреативна настава у функцији амбијенталног учења. Просветни преглед Аутор објављен рад 2011
Методички пример унутарпредметне интеграције српског језика „Небеска река“. Креативна школа Коаутор објављен рад 2010
Методички пример целовите интеграције „Бела Грива“, Креативна школа Аутор објављен рад 2009
Методички пример унутарпредметне интеграције „Вода“, Креативна школа Коаутор објављен рад 2007
Методички приступ обради епске песме „Косовски бој“, Дигитална школа Коаутор објављен рад 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Министарство просвете, науке и технолошког, развоја 2013
„Најбољи едукатор Србије“ Удружење за подстицање предузетништва „Живојин Мишић“ 2014
Носилац титуле „Нај женa Србије“ Ringier Axel Springer, Blic 2014
Добитник награде за покретање пројекта неформалног образовања младих сеоских жена општине Мионица Општина Мионица 2014
„Entrepreneurial communities“ Европскатренинг фондација, Агенција Европске Уније 2014
Друга награда на Конкурсу Дигитални час у категорији Природне науке, рад „Чаробна природа“ Министраство за телекомуникације и информационо друштво 2012
Трећа награда на Конкурсу Дигитални час (2012) у категорији Друштвене науке и спорт, рад „Косовски бој“ Министраство за телекомуникације и информационо друштво 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије - оснивач
Удружење КРЕАТИВА /Удружење Креативних Раположених Елоквентних Амбициозних Талетованих Инвентивних Вредних Алтруиста/
Савез учитеља Републике Србије
Друштво учитеља Мионица
Класер образовни туризам

Јасмина Стојковић

Члан програмског одбора и модератор
0645722457
jacastojkovic17@gmail.com
Звање:

педагошки саветник 

Установа:

ОШ ,,Краљ Александар I" Нови Београд 

Радно место:

проф. раз. наставе, специјалиста математ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 ОШ ,,Краљ Александар I“ Нови Београд професор разредне наставе
2016 2016 ОШ ,,Драгојло Дудић“ Београд в.д. директор школе
2009 2016 ОШ ,,Иво Лола Рибар“ Велико Градиште професор разредне наставе
2003 2009 ОШ ,,Вељко Дугошевић“ Браничево професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
,,Значај интеркултуралног образовања за стварање модерне европске Србије“, Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда. Коаутор објављен рад 2014
,,Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања, Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда Аутор објављен рад 2015
,,ИКТ компетенције наставника за друштво знања“, Зборник Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. Аутор објављен рад 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор објављен рад 2015
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању, Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу. Аутор објављен рад 2015
Математика без граница, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор објављен рад 2017
Савремене технологије у настави математике, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина Аутор објављен рад 2017
„THE USE OF ICT IN EDUCATION",   II Међународна знанствена конференција "Дигитално окружење и образовање", Сплит, 2018. Аутор објављен рад 2018
,,Васпитни стилови наспрам дечјег понашања – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор објављен рад 2016
,,Матекутијица“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор објављен рад 2017
,,Математичка коцка“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Коаутор објављен рад 2016
,,Све боје Ускрса“ – електронски Зборник, Сабор учитеља Републике Србије. Аутор објављен рад 2015
,,Пшеница“ - База знања, Креативна школа. Аутор објављен рад 2014
,,Дај нам сунца...“ - База знања, Креативна школа. Аутор објављен рад 2013
,,Ми у саобраћају” - Дигитални час. Аутор објављен рад 2012
,,Кроз време” - Дигитални час. Аутор објављен рад 2012
,,Загрљај вреди више од хиљаду речи” - База знања, Креативна школа. Аутор објављен рад 2012
,,Ово је моја планета" - База знања, Креативна школа. Аутор објављен рад 2011
,,Први и Други светски рат" - Дигитални час. Аутор објављен рад 2011
,,Кап, облак, пахуља, вода" - База знања, Креативна школа. Аутор објављен рад 2009
Члан Радне групе МПНТР за израду предлога правилника о изменама и допунама правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи Извођач радна група 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште, 2014. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
,,Радост васкршњег јутра" - Прва републичка награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица. 2010
Најбољи наставник бивше Југославије (ANN ex YU) Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије
Друштво учитеља Београд
Савез учитеља Републике Србије
Удружење КРЕАТИВА /Удружење Креативних Раположених Елоквентних Амбициозних Талетованих Инвентивних Вредних Алтруиста/
Члан комисије за полагање испита за лиценцу, МПНТР РС (од 2015.)
На листи оцењивача уџбеника ЗУОВ-а (од 2016.)
Спољњи сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања

Мирсада Шаботић

Члан програмског одбора
0038269378
mirsada_sabotic@hotmail.com
Звање:

педагошки саветник, лиценцирани тренер  

Установа:

ЈУ Гимназија,, 30.септембар’’ 

Радно место:

наставник матерњег језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2019 Гимназија,,30.септембар Рожаје, Црна Гора Професор матерњег језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Квалитет књижевних дела из бошњачке књижевности у уџбеницима матерњег језика у основним и средњим (гимназијским) школама. Бошњачки савјет стр. 33-84, Подгорица, 2018. Аутор објављен рад 2018
Језик и књижевност бошњачког народа, "Бошњачки савјет у Црној Гори", Бошњачки савјет у Црној Гори, Подгорица 2015. Аутор објављен рад 2015
Културна револуција рожајских младих поета "Рожајски зборник", Рожаје 2015. пгс. 71-81. Аутор објављен рад 2015
Из перспективе наставника ,, Благе ријечи и лагана киша свуда продру, Просвјетни рад бр. 34, Подгорица 2014. Аутор објављен рад 2014
Исти правопис за све у Црној Гори - Форум Бошњака у Црној Гори, Подгорица, 2012. Аутор објављен рад 2012
Млади и медији, Форум магазин, Подгорица, 2012. Аутор објављен рад 2012
Анатомија архетипа Реброњиних "Бијелих унука", рецензија, Центра културе, Петњица, 2015. пгс. 93-101. Аутор објављен рад 2015
Феномен сукоба очева И синова, јединство ђедова и унука у књижевним историјским епохама, Авлија, магазин за културу, књижевност и социјална питања, Рожаје, 2012. Аутор објављен рад 2012
Приказ зборника Доживљено или запамћено, магазин "Авлија" часописза културу, књижевност и социјална питања, Рожаје, 2012 стр. 202-203. Аутор објављен рад 2012
Приказ збирке пјесама Дервиш љубав и гријех аутора Сауда Козице "БИЦЕНТ" Рожаје 2012. Аутор објављен рад 2012
Ниска од ђердана огрута рухом људскости рецензија књиге "Стихом говорим 5+", Часопис за књижевност, културу и науку, Бијело Поље, 2017, стр.78-82. Аутор објављен рад 2017
Историја се не понавља, човјек је тај који се понавља (Авто Ћеранић, Национална библиотека "Доситеј Обрадовић" из Новог Пазара,рецензија романа Понор Искре Харисовог алтруизма (Харис Зекић, "Мимоилажења") Центар за културе, Рожаје 2018 Аутор објављен рад 2018
Млади и медији, Форум магазин, Подгорица, 2012. - И путем Фејсбука се учи Просвјетни рад, Подгорица 2013. Аутор објављен рад 2013
Метафора људске изопачености, рецензија збирке прича,,Паукова мрежа'', Форум магазин, Подгорица, 2014. Аутор објављен рад 2014
Оријентир хуманости у бескрају вјечности, "БИЦЕНТ", Подгорица 2013. Аутор објављен рад 2013
Луча хуманости, Заим Аземовић: Оријентир хуманости у бескрају и вјечности,рецензија, Центар за културу,Рожаје Аутор објављен рад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
АЈШИНА СУЗА, збирка прича и пјесама, Центар за културу, Рожаје, 2018. Аутор
МАЈКО, ЗАШТО? роман, (други део) "Центар за културу" Рожаје, 2016. Аутор
МАЈКО, ЗАШТО? роман, (друго издање) "Центар за културу" Рожаје 2015. Аутор
НЕМИРИ, збирка прича, "Центар за културу" Рожаје 2015. Аутор
ЖАД, збирка пјесама, "Центар за културу" Рожаје, 2015. Аутор
ДРАМЕ, збирка сценарија "Центар за културу" Рожаје 2015. Аутор
МАЈКО, ЗАШТО? роман "Центар за културу" Рожаје 2013. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољег наставника свијета ГTA у Индији ГТА Индија 2019
Награда Најбољи професор на просторима ЕX YУ Асоцијација најбољих наставника на просторима бивше Југославије 2019
Награда за континуирано унапређење просоцијалних вјештина на локалном државном и међународном нивоу у оквиру пројекта Еразмус- плус у Скопљу 2019. Еразмус 2019
Награде за таленте Министарства просвјете Црне Горе 2018
Награда Најжена 21. вијека из области образовања на просторима бивше Југославије у 2018. Агенције Аирли ниво, Београд 2018
Злата плакета за предузетништво у култури и образовању 2017. Универзитет у Травнику. 2017
Награда Искра за филантропију - за индивидуални допринос образовању и друштву Фонд за грађанско ангажовање 2015
Државна награда Октоих за изузетне резултате остварене у области образовања и обуке за стандарде студената средњих школа и факултета у Црној Гори Министарство образовања Црне Горе 2015
Прва награда за пјесму ,,Не вјеруј истини” коју јој је додијелило Удружења слободних умјетника Аустралије 2017. Удружења слободних умјетника Аустралије 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије - суоснивач
Члан жирија међународна манифестација ,,Златна пахуља"

Андријана Шикл-Ерски

Члан програмског одбора и реализатор
0600811380
andrijana.sikl@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

ОШ „Јован Ристић“, Борча, Београд 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2019 ОШ „Јован Ристић“, Борча-Београд професор разредне наставе
2006 2010 ОШ „Раде Драинац“, Борча-Београд професор разредне наставе
2002 2002 ОШ „Стеван Сремац““, Борча-Београд професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
IV међународни научно-стручни скуп Едукација за будућност, Педагошки факултет у Зеници, Босна и Херцеговина, 24. и 25. 05. 2012. године. Предавач објављен рад 2012
Иновације у основношколском образовању – научни скуп вредновање, Београд, Учитељски факултет у Београду, 14. новембра 2009. године Аутор објављен рад 2009
Научно-стручни скуп са међународним учешћем, Национална конференција са међународним учешћем „Реинжењерингпословних процеса у образовању“, Универзитет у Крагујевцу, Факултет техничких наука, Чачак, 20-22.09.2013. Аутор објављен рад 2013
Међународни научни скуп „ Информатичко-развијајућа настава у ефикасној школи (Настава и учење у ефикасној школи), организатори Заједница учитељских факултета Србије и Српска академија образовања, Београд, 22.05.2016. Извођач излагање 2016
Научно-стручни скуп са међународним учешћем Техника и информатика у образовању, организатор Технички факултет Чачак, 1 – 3. јуна 2012. Предавач излагање 2012
Конференција (научно-стручни скуп са међународним учешћем ) Техника и информатика у образовању, организатор Технички факултет Чачак, 30 – 31. мај 2014. Предавач излагање 2014
Eight International Scientific Conference ”Knowledge without borders”, 08-10.04.2016. Bansko, Republic of Bulgaria, у организацији Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia Извођач излагање 2016
Second international scientific conference: Кnowledge capital of future – New knowledge for the new people, организатори Kknowledge management institute - Skopje - Faculty of Management, MIT University Skopje - Faculty of Economy, Slavic University, Sv.Nikole - Institute Camel Solar – Skopje, Ohrid, Извођач излагање 2014
Tenth International Scientific Conference ”The power of knowledge”, 07-09. 10 .2016. Agia Triada, Greece, у организацији Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia Извођач излагање 2016
6th International Conference TIO 2016 Technichs and Informatics in Education (Међународна конференција), организатор Технички факултет Чачак, 28-29. 05.2016. Чачак Извођач излагање 2016
Шикл, А. (2008): Дубравка Павловић: Буквар од слова до енциклопедије, Клетт, Београд,2007. Методичка пракса, бр.3,Београд, стр.174-182 (стручна критика) UDК-37 Аутор објављен рад 2008
Шикл, А. (2009) : Индивидуализована настава у функцији иновативног наставног модела, Образовна технологија, бр.3, (стручни рад) UDC: 371.26 Аутор објављен рад 2009
Шикл, А.(2009) : Иновативни модели као чиниоци савремене наставе-поглед на Интегративну наставу, Образовна технологија, бр.4, (стручни рад) UDC: 371.314.6 Аутор објављен рад 2009
Шикл А. (2010) : Иновативни наставни модели: Програмирана настава,Oбразовна технологија, бр.3, Београд, стр. 361-372, (стручни рад) UDC:371.3.311 Аутор објављен рад 2010
Шикл, А. (2010) : Проблемска настава-иновативни (развојни) наставни модел, Образовна технологија,бр.2, Београд, стр. 239-246, (стручни рад) UDC: 371.3 Аутор објављен рад 2010
Шикл, А. (2010) : Гласовна секвенца и фоничке структуре као чиниоци еуфоније и поетског садржаја у збирци песама „Плави чуперак“ Мирослава Антића, , Иновације у настави, бр.3, вол.23, Београд, стр.133-145, UDC:370.8 Аутор објављен рад 2010
Шикл, А. (2010) : Планирање у светлу теоријско-методолошких схватања савремених дидактичких теорија, Образовна технологија, бр.1, Београд, стр. 33-43 (оригинални научни рад) UDC: 370.014.542 Аутор објављен рад 2010
Спасојевић Предраг, Андријана Шикл, Војислав Илић, Ана Јовановић (2010): Редакцијска еваулација чланака. Методичка пракса, бр 2, стр. 185–198, (прегледни рад) UDC: 37.07 Коаутор објављен рад 2010
Шикл, А.(2011) : Пројектовање научног истраживања, Образовна технологија, бр.4, , Београд, стр.379-394 (прегледни рад), UDC:37.012 Аутор објављен рад 2011
Шикл, А. (2012) : Настанак и општа схватања модела развијајуће наставе, Образовна технологија, бр.2, Београд, стр. 161-170 (оригинални научни рад) UDC:371.3 Аутор објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Монографија Шикл, А. (2012) : Иновативна образовна технологија: модели развијајуће наставе, Школска књига, Београд , 371.3, ISBN 978-86-86371-36-2, COBISS.SR-ID 193396236, рецензенти:проф.др Младен Вилотијевић, проф.др Данимир Мандић, Предраг Спасојевић, проф.разредне наставе Аутор
Практикум Шикл, А., Илић В. (2012) : Корак до савремене школе: рад по моделима развијајуће наставе, Школска књига, Београд, 371.3 (035), ISBN 978-86-86371-37-9, COBISS.SR.ID 193473036, рецензенти: проф.др Младен Вилотијевић, Ана Новковић, проф.раз.наставе, Предраг Спасојевић,проф.раз.наставе Коаутор
Приручник Н.Симуновић, Д.Аничић, А. Шикл-Ерски, М.Мунитлак (2016): Природа и друштво 3-приручник за трећи разред основне школе, Нови Логос, Београд, ISBN 978-86-6109-263-3,COBISS. SR-ID 224533516 Коаутор
Уџбеник Мунитлак, М., Шикл-Ерски, А. (2016): Природа и друштво 3 – уџбеник за трећи разред основне школе, Нови Логос, Београд, ISBN 978-86-6109-237-4,COBISS. SR-ID 220694284 Коаутор
Радна свеска Мунитлак, М., Шикл-Ерски, А., Холод, А. (2016): Природа и друштво 3 – радна свеска за трећи разред основне школе, Нови Логос, Београд, ISBN 978-86-6109-238-1,COBISS. SR-ID 220653580 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије
Савез учитеља Републике Србије
УГ Креатива

Амра Имширагић

Члан програмског одбора и реализатор
0038762442
amra.imsiragic0@gmail.com
Звање:

др педагошких наука, дипл. дефектолог 

Установа:

Центар за образ. и васп. и рехабилитацију Тузла 

Радно место:

рехабилитатор-стручни сурадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2019 Центар за образовање Дефектолошки факултет Висока међународна школа- Цазин Рехабилитатор Виши асистент Професор Високе школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој и рад Центра за образовање, васпитање и рехабилитацију слушања и говора, Мостови бр. 5, Сарајево. Аутор објављен рад 2001
Развој и рад Центра за образовање, васпитање и рехабилитацију слушања и говора, Наша школа бр.18, Сарајево. Аутор објављен рад 2001
Говор дјеце оштећеног слуха, Мостови бр.7, Сарајево. Аутор објављен рад 2002
Значај игре у почетној фази рехабилитације слушања и говора, Мостови бр. 10/11, Сарајево Аутор објављен рад 2002
Компаративна анализа наставних планова и програма за дјецу оштећеног слуха са плановима и програмима редовних основних школа, Наша школа, Сарајево. Аутор објављен рад 2005
Значај и улога школе у превенцији злоупотребе дроге, Дидактички путокази 39, Зеница. Аутор објављен рад 2005
Значај и улога информатичке писмености за ученике оштећеног слуха, Просветни лист бр.959, Сарајево. Аутор објављен рад 2009
Хумане претпоставке инклузивног образовања ученика оштећеног слуха, Живот и школа бр.27, Осијек. Аутор објављен рад 2011
Наставничка конференција „Поучавање за активно и одговорно грађанство“ , Зборник, ЦИВИТАС, Сарајево. Аутор објављен рад 2014
Ставови дефектолога о значају предмета грађанског образовања у школама за дјецу оштећеног слуха, Школске приче бр.4, Тузла. Аутор објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Почетница (приручник и радни листови, Маркос, Бања Лука, 2019. Аутор
Невербална комуникација- Шта наставник каже- када ништа не каже – уџбеник за студенте, Маркос, Бања Лука, 2019 Аутор
„Учимо природу“- приручник и радни листови, Маркос, Бања Лука, 2018. Аутор
Интегративна педагогија, Одгојно-образовни рад са дјецом с посебним потребама, уџбеник за студенте, 2017, Маркос, Бања Лука. Аутор
„Инклузивни приступ у грађанском образовању“, 2016, OFF-SET, Тузла. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Златну плакету за подршку рада удружења Удружење родитеља, инвалидних особа и дјеце са посебним потребама „Осмијех“ Олово 2014
Најбољи наставник еx Југославије Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије
Удружење Осмијех Олово

Невенка Вулић

Члан програмског одбора и реализатор
0038269873
nena.vulic@gmail.com
Звање:

истраживач у настави 

Установа:

ЈУ ОШ ,,Сутјеска“ 

Радно место:

проф.разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2019 ОШ ,, Сутјеска“ проф.разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
,,Активни таргаоци“ ( заступљеност рачунара у учионици),Просвјетни рад. Реализатор излагање 2010
,,Позориште у учионици“, Просвјетни рад Реализатор излагање 2012
Дневне припреме, Просвјетни рад Аутор објављен рад 2015
,, Школа у природи у млађим разредима основне школе“ истраживачки рад ,,Васпитање и образовање“ часопис за педагошку и теоријску праксу Аутор објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Наставно-методски приручник из српског језика за 3.разред основне школе ,,На наш начин“ Никшић 1999. Коаутор
Уџбеник, Приручник за наставнике,Радна свеска и Дневник читања ,,Како то може“ књижевност за 1. 2. и 3. разред основне школе, Завод за удџбенике и наставна средства Подгорица, 2003. 2004. 2005. 2010. 2011. Коаутор
Контролни задаци из Математике за 2.раз.и 5.раз. основне школе Ободско слово 2012. Аутор
Контролни задаци из Природе за 5.раз. основне школе Ободско слово 2012. Аутор
Контролни задаци из Познавања друштва за 5.раз. основне школе Ободско слово 2012. Аутор
Електронски уџбеник за 1. раз. ,,Како то може 1“ , Завод за удџбенике и наставна средства Подгорица, 2014. Коаутор
Збирка задатака за 4. раз. oсновне школе, Ободско слово, 2016. Коаутор
Контролне вјежбице из Математике за 2.раз. основне школе, Ободско слово, 2018. Аутор
Контролне вјежбице из Црногорско-српско, босанског и хрватског језика и књижевности за 2.раз. основне школе, Ободско слово,2018. Аутор
Контролне вјежбице из Црногорско-српско, босанског и хрватског језика и књижевности за 3.раз. основне школе,Ободско слово, 2018. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
За одличан 5 Фонд за квалитет и таленте, Министарство просвјете Црне Горе 2018
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије

Слободан Каличанин

Члан програмског одбора и реализатор
066371802
slobbok33@gmail.com
Звање:

самостални педагошки саветник 

Установа:

ЕТШ ,,Никола Тесла" Краљево 

Радно место:

дипломирани инжењер машинства 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2019 ЕТШ ,,Никола Тесла" Краљево професор машинске групе предмета
2001 2019 Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ Краљево професор машинске групе предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Велика књига – великих мислилаца“, www.cnti.info ИКТ у настави 2008, База радова, ЦНТИ Нови Сад Аутор објављен рад 2008
„Електронско насиље“, База знања 2010, ЗУОВ Коаутор објављен рад 2010
„На Дрини ћуприја“, База знања 2009, ЗУОВ Коаутор објављен рад 2009
„Европска Унија – Уједињени у различитости“, База знања 2009, ЗУОВ Коаутор објављен рад 2008
„Испитивање материјала“,База знања 2009, ЗУОВ Коаутор објављен рад 2007
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Наставник за дигитално доба - оквир дигиталних компетенција - документ, МПНТР, 2017. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА за монтажу са тимом ученика на смотри кратког ђачког филма ФИЛМић 2016. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ЦНТИ Нови Сад, ФИМЕК Нови Сад 2016
Плакета „Креативна школа 2006/07.“ Завод за унапређивање образовања и васпитања и Microsoft 2007
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије
Европско удружење наставника

Сандра Грујевска

Члан програмског одбора и модератор
0389784797
sandragjorgevska@yahoo.com
Звање:

лиценцирани тренер наставника 

Установа:

“Чекор по Чекор плус“ Скопје 

Радно место:

наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2019 “Чекор по Чекор плус“ Скопје наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интеграција на образованието за Човекови Права во образовниот систем во Македонија Аутор објављен рад 2017
Конференција на Најдобрите Наставници на Бившите ЈУ Простори Реализатор излагање 2019
4th EDU SCIENTIX Conference (Teachers and IT Experts), Струга Македонија Реализатор излагање 2018
ELT Conference, Barcelona, Oxford House, Конференција за методи и предизвици во наставата Реализатор излагање 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Интеграција на образованието за Човекови Права во образовниот систем во Македонија Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник EXYU Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
Најдобар ментор 2016 за Speling Bee Competition Мировен Корпус Македонија 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије

Лидија Виденовић

Члан програмског одбора
0644612060
lidija.videnovic18@gmail.com
Звање:

самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ,,Јелица Миловановић“ Сопот 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2019 ОШ,,Јелица Миловановић“ Сопот директор школе
1989 2018 ОШ,,Јелица Миловановић“ Сопот професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
,,Настава на три нивоа сложености“ –Сабирање и одузимање бројева до 1000- ,,Праћење и вредновање рада ученика на часу“ –снимљен час за потребе Филозофског факултета за студенте Коаутор објављен рад 2011
Физичка активност у природи-Лепоте нашег парка-чланак у Просветном прегледу Аутор објављен рад 2016
Метод приче –Storyiline, Просветни преглед, 2015. Аутор објављен рад 2015
Настава са истраживачким задацима „Аждаја и царев син“, Просветни преглед Аутор објављен рад 2012
Извор вода извирала, Сабор учитеља Републике Србије, Електронски зборник Коаутор објављен рад 2017
Манастири космајског краја, кратки филм, Сабор учитеља Републике Србије, Електронски зборник Коаутор објављен рад 2017
Амбијентална настава као неизоставни део савременог образовног система, стручни рад објављен у зборнику, XII Међународна конференција „Знање без граница“, Врњачка Бања Коаутор објављен рад 2017
„Основи здравог живљења“ објављен рад у Зборнику ,,Час за углед 3-Едука Коаутор објављен рад 2017
Извор вода извирала, Сабор учитеља Републике Србије, Електронски зборник Коаутор објављен рад 2017
Моје дете потенцијалнажртва, починилац или посматрач, Просветни преглед –Педагошка пракса Коаутор објављен рад 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Чувајући природу чувамо себе-Чувари природе за четврти разред -Едука, Београд, 2016. Аутор
Ковчежић знања – збирка задатака за српски језик за наставнике (интерактивни задаци) за први разред, Едука, Београд, 2018. Коаутор
Ковчежић знања – збирка задатака за математику за наставнике (интерактивни задаци) за први разред, Едука, Београд, 2018. Коаутор
Ковчежић знања – збирка задатака за свет око нас за наставнике (интерактивни задаци) за први разред, Едука, Београд, 2018. Коаутор
Ковчежић знања – збирка задатака за српски језик за наставнике (интерактивни задаци) за други разред,Едука, Београд, 2019. Коаутор
Ковчежић знања – збирка задатака за математику за наставнике (интерактивни задаци) за други разред,Едука, Београд, 2019. Коаутор
Ковчежић знања – збирка задатака за свет око нас за наставнике (интерактивни задаци) за други разред, Едука,Београд, 2019. Коаутор
Пројктна настава – Прваци чаробњаци- за први разред основне школе – водич за наставнике, Едука, 2018. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије 2019
Наиновативнији учитељ Министарство просвете и Издавачка кућа Клет 2011
Наједукатор Удружење ,,Живојин Мишић" 2018
Награда града Београда и Скупштине општине Сопот за успех у образовању Града Београда и Скупштине општине Сопот 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Београд
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација најбољих наставника бивше Југославије