ДЕСЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 3К (ККК-Компјутер-Комуникација-Култура)

Код одобреног скупа: 388  

Конференција

ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ"
ВЛАДИКЕ ПЛАТОНА 2РУЖИЦА ВУКОБРАТОВИЋ
gimnazis@mts.rs
021457132
0631051130
021456667

ДЕСЕТА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА 3К (ККК-Компјутер-Комуникација-Култура)

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

2

70

Наставник предметне наставе - гимназија

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 НОВИ САД 01.11.2019. 72

Радне биографије


РУЖИЦА ВУКОБРАТОВИЋ

Члан програмског одбора и реализатор
0631051130
rvukobratovic@gmail.com
Звање:

директор школе, магистар методике настав 

Установа:

ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" 

Радно место:

Професор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1987 Хемиско технолошка школа професор математике
1982 1987 Гимназија "Јован Јовановић Змај" ппрофесор математике
1987 1992 СДК АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад ПРОГРАМЕР-САВЕТНИК за личне дохотке
1992 2007 Гимназија „ Исидора Секулић“, Нови Сад. професор математике
2007 2019 Гимназија „ Исидора Секулић“, Нови Сад. директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
КОНФЕРЕНЦИЈА Значај менаџмента у образовно васпитним установама за квалитетнији наставни процес и боља постигнућа ученика Предавач Тимско вођење образовно-васпитне установе –услов за унапређење процеса рада 2017
КОНФЕРЕНЦИЈА у Српском центру Универзитета Лобачевски Нижњи Новгород Предавач Међународна сарадња образовно-васпитних установа –услов за унапређење процеса рада 2017
Contemporary Methodological Approach to Teaching of Mathematics Коаутор Contemporary Methodological Approach to Teaching of Mathematics 2011
Прва међународна конференција гимназија 3К, Нови Сад, Коаутор Mоделирање и симулација у настави 2010
Положај Математике у гимназијском образовању ученика, Гимназија“ Исидора Секулић“ Коаутор “,, Зборник радова прве међународне конференције гимназија 3К (култура-комуникација-компјутер) 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Методички приручник из математике за I, II, III, IV основне школе, Атос, (2004) Аутор
Збирка задатака из математике за VII разред основне школе, Српско Сарајево, 2001. Аутор
Математика, уџбеник и задаци за вежбање за први и други разред основне школе Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Савет за образовање који је стручно и саветодавно тело Покрајинског секретаријата за образовање
Члан радне групе која је учествовала у изради Стандарди компетенције за директора образовно - васпитне установе

ИВАНА МИЛАНОВИЋ

Члан програмског одбора и реализатор
0641657089
milanovickelecic@gmail.com
Звање:

Доктор методике наставе 

Установа:

ГИМНАЗИЈА "ИСИДОРА СЕКУЛИЋ" 

Радно место:

ПРОФЕСОР МАТЕМАТИКЕ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2019 Гимназија „Исидора Секулић“, Нови Сад професор математике
2001 2008 Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад професор математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Међународна конференција: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics Предавач Међународна конференција: 42nd International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics 2019
Efficiency of learning environment using GeoGebra when calculus contents are learned in collaborative groups. Computers & Education, 82, 421–431. Аутор Efficiency of learning environment using GeoGebra when calculus contents are learned in collaborative groups. Computers & Education, 82, 421–431. 2015
Увођење логаритамске функције помоћу интеграла – методички приступ Аутор Увођење логаритамске функције помоћу интеграла – методички приступ 2012