Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 6

Код одобреног скупа: 387  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15



Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 6

Унапређивање васпитне функције домова ученика кроз размену примера добре праксе са посебним освртом на питање дома као замене за родитеље, исхрану ученика и дисциплинске поступке у дому. Додатно, отворићемо још једно поље могућег интересовања васпитача, а то је еколошка психологија.

Дом као замена за родитеље, истрана ученика, дисциплинска и материјална одговорност ученика и еколошка психологија.

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Доктор психолошких наука др Александар Контић , Висока школа ликовних и примењених уметности
доктор психолошких наука Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад
Дипломирани правник Даница Мудрић , Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић"
Педагог Снежана Секулић Ђорђевић , Дом ученика средњих школа, Сремска Митровица

2

120

Васпитач у дому ученика
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

11800 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Студентско одмаралиште "Ратко Митровић", Златибор 28.10.2019. 135