Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 6

Код одобреног скупа: 387  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 6

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Доктор психолошких наука др Александар Контић , Висока школа ликовних и примењених уметности
доктор психолошких наука Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад
Дипломирани правник Даница Мудрић , Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић"
Педагог Снежана Секулић Ђорђевић , Дом ученика средњих школа, Сремска Митровица

2 дана (укупно време рада: мин.)

120

Васпитач у дому ученика
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Студентско одмаралиште "Ратко Митровић", Златибор 28.10.2019. 135

Радне биографије


др Александар Контић

Реализатор и модератор
0638019552
drustvo.obrazovanje@gmail.com
Звање:

Доктор психолошких наука 

Установа:

Висока школа ликовних и примењених уметности 

Радно место:

Психоаналитичар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1111 2019 Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија Предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Учествовао је у разним пројектима Института за педагогију и андрагогију, Института за педагошко истраживање Центра за развој образовања и културе, Унеско центра за перманентно образовање, Министарства просвете Републике Србије. Аутор Објављени радови и излагања 1111
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Европска психоаналитичке асоцијације (EPF)
Светска психоаналитичке асоцијације

Марија Вукелић

Реализатор и модератор
062268102
marija@srednjoskolskidom.edu.rs
Звање:

доктор психолошких наука 

Установа:

Средњошколски дом, Нови Сад  

Радно место:

стручни сарадник - психолог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1995 Војска Југославије психолог
1995 2019 Средњошколски дом, Нови Сад стручни сарадник - психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Место и улога психолога – стручног сарадника у домовима ученика, Зборник радова саветовања Васпитни рад у домовима ученика средњих школа РС, стр. 118-125 Аутор Објављен рад и излагање 2002
ДОМОВИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА. Ученик – васпитач – професор – родитељ, НИУ ''Мисао'', Нови Сад (ISBN 86-85217-02-4) Аутор Објављен рад 2004
Акредитован семинар ЗУОВ-а: ''Адаптација ученика на школу и дом'' Реализатор Излагање 2014
Шта јесте добра адаптација? Зборник радова конференције Васпитни рад у домовима ученика средњих школе РС 2, стр. 23-44 Аутор Објављен рад и излагање 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Домови ученика средњих школа. Ученик – васпитач – професор – родитељ, 2004., НИУ Мисао, Нови Сад (ISBN 86-85217-02-4) Аутор
Васпитни рад и организација живота и рада у домовима ученика средњих школа, 1998., Министарство просвете, Сектор за ученички и студентски стандард Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Актив стручних сарадника средњих школа и домова ученика јужнобачког и сремског округа
ЗОРА – Координативно тело Оперативне мреже за заштиту жена и деце од насиља

Даница Мудрић

Реализатор и модератор
0638019552
drustvo.obrazovanje@gmail.com
Звање:

Дипломирани правник 

Установа:

Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић" 

Радно место:

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1111 2019 Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић" /
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена васпитно дисциплинских мера у дому ученика средњих школа Предавач Излагање 2018

Снежана Секулић Ђорђевић

Реализатор и модератор
0638019552
drustvo.obrazovanje@gmail.com
Звање:

Педагог 

Установа:

Дом ученика средњих школа, Сремска Митровица 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1111 2019 Дом ученика средњих школа, Сремска Митровица Педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Исхрана ученика - здраво и одрживо Аутор Излагање 2019