Тринаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије ''ВРТИЋ КАО МЕСТО ЗАЈЕДНИЧКОГ ЖИВЉЕЊА - развијањe рефлексивне праксе и квалитетног реалног програма кроз промену културе и структуре вртића''

Код одобреног скупа: 386  

Сусрети и дани

Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Пожешка 28, 11000 БеоградВиолета Врцељ Одри
ponesiosmeh@gmail.com
0654100294
0654100294

Тринаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије ''ВРТИЋ КАО МЕСТО ЗАЈЕДНИЧКОГ ЖИВЉЕЊА - развијањe рефлексивне праксе и квалитетног реалног програма кроз промену културе и структуре вртића''

1. Оснаживање стручних сарадника и сарадника за разумевање и преиспитивање праксе развијања програма кроз властита промишљања и дијалог са колегама, породицом и децом 2. Оснаживање стручних сарадника и сарадника за имплементацију нових основа програма Године узлета, кроз размену искуства у процесима промена културе и структуре вртића 3. Оснаживање стручних сарадника и сарадника за истраживање, грађење и промовисање вртића као простора демократске и инклузивне праксе

1. Слика наше праксе - разумевање и преиспитивање праксе развијања програма кроз властита промишљања и дијалог са колегама, породицом и децом 2. Слика наше праксе - имплементирање нових основа програма - искуства стручних сарадника и сарадника 3. Слика наше праксе - Вртић као простор демократске и инклузивне праксе

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

редовни професор Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
специјалиста предшколске педагогије, дип Драгана Чикош , Предшколска установа „Младост“, Бачка Паланка
Професор педагогије Душанка Мудринић , Предшколска установа-дечи вртић "Маштоленд``, Нов
Професор педагогије Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац
дипломирани психолог Катарина Ђурић , ПУ Чукарица, Београд
Виши саветник Љиљана Маролт , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
мастер дипломирани дефектолог логопед Марина Алексић , ПУ „Наше дете“ Шабац
дипл.педагог Сузана Симеуновић , Предшколска установа „МОје детињство“
дипл психолог Тања Спасовић , ПУ“Моје детињство“,Чачак
мастер педагог Тијана Боговац , ПУ „Чукарица“
Senior Consultant for Preschool Educatio Весна Картал , Канцеларија УНИЦЕФ-а у Србији
редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ''Дечја радост'' Панчево
дипломирани педагог Анита Ерић , ПУ“Нада Наумовић“
дипломирани педагог Виолета Врцељ Одри , ПУ "Наша радост" Суботица
доцент Лидија Мишкељин , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Професор педагогије Марија Николић , Јавна предшколска установа ,, Пчелица,, Ниш
Дипломирани педагог Станиша Чабаркапа , ПУ“Бамби“Лозница
педагог, педагошки саветник Тајана Дивилд , ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

4

200

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

4000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врњачка Бања 31.10.2019. 232