Тринаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије ''ВРТИЋ КАО МЕСТО ЗАЈЕДНИЧКОГ ЖИВЉЕЊА - развијањe рефлексивне праксе и квалитетног реалног програма кроз промену културе и структуре вртића''

Код одобреног скупа: 386  

Сусрети и дани

Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Пожешка 28, 11000 БеоградВиолета Врцељ Одри
ponesiosmeh@gmail.com
0654100294
0654100294

Тринаести стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије ''ВРТИЋ КАО МЕСТО ЗАЈЕДНИЧКОГ ЖИВЉЕЊА - развијањe рефлексивне праксе и квалитетног реалног програма кроз промену културе и структуре вртића''

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

редовни професор Драгана Павловић Бренеселовић , Универзитет у Београду – Филозофски факултет
специјалиста предшколске педагогије, дип Драгана Чикош , Предшколска установа „Младост“, Бачка Паланка
Професор педагогије Душанка Мудринић , Предшколска установа-дечи вртић "Маштоленд``, Нов
Професор педагогије Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац
дипломирани психолог Катарина Ђурић , ПУ Чукарица, Београд
Виши саветник Љиљана Маролт , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
мастер дипломирани дефектолог логопед Марина Алексић , ПУ „Наше дете“ Шабац
дипл.педагог Сузана Симеуновић , Предшколска установа „МОје детињство“
дипл психолог Тања Спасовић , ПУ“Моје детињство“,Чачак
мастер педагог Тијана Боговац , ПУ „Чукарица“
Senior Consultant for Preschool Educatio Весна Картал , Канцеларија УНИЦЕФ-а у Србији
редовни професор Живка Крњаја , Филозофски факултет Универзитета у Београду
дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ''Дечја радост'' Панчево
дипломирани педагог Анита Ерић , ПУ“Нада Наумовић“
дипломирани педагог Виолета Врцељ Одри , ПУ "Наша радост" Суботица
доцент Лидија Мишкељин , Филозофски факултет Универзитета у Београду
Професор педагогије Марија Николић , Јавна предшколска установа ,, Пчелица,, Ниш
Дипломирани педагог Станиша Чабаркапа , ПУ“Бамби“Лозница
педагог, педагошки саветник Тајана Дивилд , ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад

4

200

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Врњачка Бања 31.10.2019. 232

Радне биографије


Драгана Павловић Бренеселовић

Реализатор
064153184
dbrenese@f.bg.ac
Звање:

редовни професор  

Установа:

Универзитет у Београду – Филозофски факултет 

Радно место:

доктор педагошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1981 Филозофски факултет стручни секретар пројекта
1981 1982 Школигрица сарадник
1983 1985 Филозофски факултет библиотекар
1985 2019 Филозофски факултет наставник сада у звању редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Односи на раним узрастима Аутор У Бауцал, А. (ур.) Стандарди за развој и учење деце раних узраста . у Србији, Београд: Институт за психологију/УНИЦЕФ, стр. 133-150 2012
Павловић Бренеселовић, Д. (2010). Добробит детета у програму наспрам програма за добробит Аутор Настава и васпитање, год. 59, бр. 2, стр. 251-264 2010
Павловић-Бренеселовић, Драгана. Дечји вртић као модел центар. Аутор Настава и васпитање, 2014, год. 63, бр. 3, стр. 369-385 2014
Pavlović-Breneselović, Dragana, Krnjaja, Živka. Građenje kvalitete u praksi vrtića. Коаутор Odgojno-obrazovne teme, 2018, god. 1, br. 1-2, str. 25-47 2018
Pavlović-Breneselović, Dragana. Čime vrtić vaspitava: segregacija naspram participacije Коаутор У: STANČIĆ, Milan (ur.), et al. VasPITANJE danas : zbornik radova. Beograd: Filozofski fakultet Univerziteta, Institut za pedagogiju i andragogiju: Pe 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Павловић Бренеселовић, Д. (1990). Положај детета у дечјем вртићу и првом разреду основне школе, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Аутор
Павловић Бренеселовић, Д. (1992). Игровница - водич за водитеље, Београд: Институт за педагогију и андрагогију/OMEP Аутор
Павловић Бренеселовић, Д. (2012). Од природних непријатеља до партнера – системски приступ односу породице и јавног васпитања, Београд: Филозофски факултет Аутор
Крњаја. Ж., Павловић Бренеселовић, Д. (2013). Где станује квалитет – политика грађења квалитета у предшколском васпитању, Књига 1 Београд: Институт за педагогију и андрагогију Коаутор
Павловић Бренеселовић, Д. (2015). Где станује квалитет – истраживање са децом праксе дечјег вртића. Књига 2. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
CIP
Педагошко друштво Србије

Драгана Чикош

Члан програмског одбора и модератор
062881641
diko033@gmail.com
Звање:

специјалиста предшколске педагогије, дип 

Установа:

Предшколска установа „Младост“, Бачка Паланка 

Радно место:

стручни сарадник - педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2019 Предшколска установа „Младост“, Бачка Паланка Стручни сарадник - педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Место и улога стручних сарадника гледано из угла васпитача, родитеља и стручних сарадника“ Коаутор Настава и васпитање, бр.3/2008, Београд Рад је презентован на Стручним сусретима стручних сарадника предшколских установа Србије у Чачку 2007.год. 2008
„Хоризонтално учење као један од облика стручног усавршавања у предшколској установи“ Коаутор Током радне 2014/2015,год. реализовано је 13 конференција у организацији Удружења васпитача Војводине 2014
„Искуства из васпитно – образовне праксе у креирању подстицајне физичке средине за учење и развој“ Коаутор Зборник радова са XI Стручне конференције МС ПУ Србије, 2018.год. Рад је презентован на поменутој стручној конференцији. 2018
„Индивидуализација васпитно – образовног рада и интеграција деце са тешкоћама у развоју и учењу у предшколској установи“ Аутор Научни зборник Друштва чланова Матице српске Бачка Паланка, год. 1, бр.1, 2018.год. 2018
„Интегрисани систем друштвене подршке деци и породици на нивоу локалне заједнице Аутор Научни зборник Друштва чланова Матице српске Бачка Паланка, год. 2, бр.2, 2019год. (у штампи) 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Удружење медицинских сестара предшколских установа Јужно – бачког региона
Педагошко друштво Србије
Виктимолошко друштво Србије

Душанка Мудринић

Члан програмског одбора и модератор
06411249
dusankamudrinic@yahoo.com
Звање:

Професор педагогије 

Установа:

Предшколска установа-дечи вртић "Маштоленд``, Нов 

Радно место:

Стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1993 ПУ Радосно детињство, Нови Сад васпитач
1993 1996 ПУ Радосно детињство, Нови Сад педагог
1996 1998 Дечји клуб ``Маштоленд`` педагог
1998 2004 Установа за дневни боравак деце `Маштоленд`` педагог
2004 2019 ПУ Дечји вртић ``Маштоленд``, Нови Сад педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Могућности стручног усавршавања васпитача кроз међународно партнерство, Аутор Зборник радова са XI стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, Златибор 2017 2017
``Интеркуллтурална размена као вид стручног усавршавања васпиача`` (приказ активности програма Еразмус плус КА1) Аутор Зборник раова са VII научно-стручне конференције БАПТА, Копаоник 2018, 2018
Дани кинеског језика и културе у ПУ Маштоленд, Коаутор Зборник раова са VII научно-стручне конференције БАПТА, Копаоник 2018, 2018
Рад на пројекту као могући приступ раду са даровитима , међународна стручно-научна конференција ``Изазови у едукацији``, Нови Сад Аутор Зборник радова са II научно-стручне конференције међународног карактера ``Изазови у едукацији``, ВШС студија за образовање васпитача, Нови сад. 2018. 2018
Улога педагога у самоодрживости промене праксе дечјег вртића, Аутор Зборник радова са XII стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, Врњачка Бања 2018 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије.
Удружење васпитача Нови Сад.

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора и модератор
06334413
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

Професор педагогије 

Установа:

ПУ „Наше дете“ Шабац 

Радно место:

Стручни сарадник -педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1994 ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева Стручни сарадник –педагог
2000 2001 ОШ „ Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор Стручни сарадник –педагог
2001 2007 ПУ „Наше дете“ Шабац Директор
2001 2006 „Шабачка гимназија“ Шабац Професор грађанског васпитања
2006 2010 Висока струковна школа за образовање васпитача Шабац Стручни сарадник
2007 2019 ПУ „Наше дете“ Шабац Стручни сарадник –педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Развијање разноврсних облика програма у предшколској установи“- стручни скуп, „VII стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије“, Златибор Аутор VII стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије“, Златибор 2013
Свакога дана понеси корпу земље на једно место и саградићеш брдо“, стручни скуп, „ VIII стручни сусрети стручних сарадника и сардника ПУ Србије“, Златибор Коаутор „ VIII стручни сусрети стручних сарадника и сардника ПУ Србије“, Златибор 2014
Унапређивање васпитних компетенција родитеља кроз програм „Самостално дете –успешан одрасли“ Коаутор Девети стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ Србије, Златибор, 15.-18.10.2015 2015
УЛОГА СТРУЧНОГ САРАДНИКА У УНАПРЕЂИВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИЈОМ ПРОГРАМА Коаутор ЗБОРНИК РАДОВА: ДЕСЕТИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 03.- 06. новембар ВРЊАЧКА БАЊА 2016
Хоризонтално учење у установи као покретач у имплементацији нових основа програма предшколског васпитања и образовања Аутор Зборник радова, XXII СТРУЧНИ С. МЕД. СЕСТАРА ВАСП. -УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧА У ПОДСТИЦАЊУ УЧЕЊА И РАЗВОЈА ДЕТЕТА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКО.... 2019 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос развоју образовања и васпитања доделило Министарство просвете и спорта РС 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Катарина Ђурић

Члан програмског одбора и реализатор
0642605941
katarinadjuric10@yahoo.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ Чукарица, Београд 

Радно место:

стручни сарадник-психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2006 Предшколска установа „ Нада Наумовић“ Крагујевац стручни сарадник психолог
2006 2019 Предшколска установа „Чукарица“, Београд стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подршка развоју на темељу грађења односа (Какве изборе правимо? Какве односе градимо?) Аутор XII Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника у предшколским установама, Златибор, Зборник радова, 2018 2018
Изазов промене – грађење квалитета односа у реалном контексту васпитно - образовне праксе као основ за покретање промена Аутор XI Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника у предшколским установама, Златибор, Зборник радова, 2017 2017
Кућне посете породици као ново искуство у раду стручног сарадника психолога у предшколској установи Аутор Зборник радова са Десетих стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије,2016. 2016
Мрежа подршке правима детета: предшколска установа, породица, јединице локалне самоуправе и невладине организације Аутор Зборник радова са Деветих стручних сусрета стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије,2015. 2015
Научена беспомоћност као препрека развоју и начини превазилажења Аутор XXII Стручним сусретима медицинских сестара васпитача Србије, Зборник радова, 2019. 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
“Посетите нас – специјализовани програм кућних посета намењен обухвату деце из ризичних група: приручник за реализаторе“ Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, 2017. Коаутор
Kроз игру градимо односе, решавамо изазове - „ко дланом о длан“ Зборник радова, Савез васпитача Србије, Смедерево, 2016 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сараденика и сарадника предшколских установа Србије

Љиљана Маролт

Члан програмског одбора и реализатор
01136150
ljiljana.marolt@mpn.gov.rs
Звање:

Виши саветник 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

дипл. педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2000 Институт за педагошка истраживања Истраживач сарадник
2000 2002 Предшколска установа «Чукарица» Стручни сарадник - педагог
2003 2019 Министарство просвете и науке Руководилац Групе за послове ПВО
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Маролт, Љ. (2013): Концепт игре у предшколском васпитању - пример курикулума Шведске Аутор Педагогија, бр. 3, стр. 335-348. 2013
Маролт,Љ.(2014):Различите концепције предшколске установе Аутор Педагогија, бр. 4, стр. 465-479. 2014
Маролт, Љ. (2015): Истраживања образовања применом методологије сценарија Аутор Настава и васпитање, год. 64, бр. 4, стр. 795-807. 2015

Марина Алексић

Члан програмског одбора и модератор
064297333
marina.aleksic.logoped@gmail.com
Звање:

мастер дипломирани дефектолог логопед 

Установа:

ПУ „Наше дете“ Шабац 

Радно место:

стручни сарадник-логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2011 Клинички Центар Србије Логопед- приправник
2012 2019 ПУ „Наше дете“ Шабац Стручни сарадник логопед
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Сваког дана понеси корпу земље на једно место и саградићеш брдо“ Аутор Златибор, 25.10.2014. 2014
Утицај медија на рани развој деце Аутор Златибор, 19.10.2013. 2013
Пројектни приступ развијању програма у јасленој групи- бајке Аутор Кладово, 12-19. 10.2017. 2017
Вршњачко учење у циљу целовитог развоја деце јасленог узраста Коаутор Дивчибаре, 7-10. јун 2018 2018
Пут ка ослушкивању боја као подстицај комуникације и стимулације детета са развојним поремећајима Коаутор Врњачка Бања, 12-15.4.2018. 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Удружење логопеда

Сузана Симеуновић

Члан програмског одбора и реализатор
0648510634
direktor.mojedetinjstvo@gmail.com
Звање:

дипл.педагог 

Установа:

Предшколска установа „МОје детињство“ 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2013 ПУ „Радост“ стручни сарадник педагог
2013 2014 ПУ „Моје детињство“ вд директор
2014 2019 ПУ „Моје детињство“ директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Мобилност ка промени“ – капацитети установе за унапређивање професионалног усавршавања Коаутор Трибина 2018.г. Чачак 2018
Стручни рад „Дневник промена у нашим школама и предшколским установама Коаутор Стручна конференција Март 2017, Стара Пазова 2017
„Правци промена ка квалитетној пракси“ - Системски приступ у грађењу квалитета предшколског васпитања и образовања на примеру регије Тоскана: професионални развој запослених, праћење квалитета в-о рада, управљање променама Коаутор Стручни сусрети јун/октобар 2018.г. Златибор/Чачак 2018
„Оснаживање професионалних компетенција запослених у образовању“ Реализатор Конференција 28.12.2013.г. Чачак 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Т.Спасовић, С.Симеуновић (2013) „Дечије игре деце Моравичког округа (репертоар, мотив, културни контекст и наслеђе)“, Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда 2018.године за Предшколску установу „Моје детињство“ Чачак Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, чланство
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије , чланство
Друштво директора школа Србије, чланство

Тања Спасовић

Члан програмског одбора и реализатор
064840305
tanjaspasovic7@gmail.com
Звање:

дипл психолог 

Установа:

ПУ“Моје детињство“,Чачак 

Радно место:

психолог-стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Градски центар за социјални рад,Београд психолог
1999 2013 ПУ“Радост“,Чачак стручни сарадник-психолог
2013 2019 ПУ“Моје детињство“,Чачак стручни сарадник-психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1Међународна стручна конференција,Вилнус „Early childhood in times of rapid change„ Тема рада:“ “Kindergartens Quality Inclusive Preschool Education in Serbia” Yes, learning can be exciting, playful and challenging at the same time! /Institutional change and PBL-Pundravci«/ Коаутор излагање, 2016.година 2016
XI стручна конференција медицинских сестара ПУ Србије “Хоризонтална размена у функцији професионалног развоја мед.сестара васпитача“ ТАЛЕ приступ као покретач грађења реалне праксе у јаслицама“ Коаутор излагање,рад окотбар 2018.г. 2018
Акредитована конференција “Грађење квалитета кроз интегрисана искуства у Еразмус + пројектима“ Тема:“Мобилност ка промени“-промене из перспективе стручног сарадника Коаутор излагање март 2019.г.Нови Бановци 2019
Акредитовани стручни скуп „Правци промена ка квалитетној пракси“ „ТАЛЕ-пример једне праксе засноване на савременом концепту и паралелел са променама Коаутор излагање септембар,2018.г Чачак 2018
Промене које доносе Нове основе и-улога стручног сарадника психолога Коаутор март 2019.г, Београд 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника Србије-члан
Друштво психолога Србије,секција предшколских психолога-члан Извршног одбора

Тијана Боговац

Члан програмског одбора и модератор
06420572
tbogovac@yahoo.com
Звање:

мастер педагог 

Установа:

ПУ „Чукарица“ 

Радно место:

стручни сарадник, педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2008 Земунска гимназија Педагог
2009 2014 ПУ „Чукарица“ Стручни сарадник
2014 2016 Неплаћено одсуство Мастер студије
2016 2019 ПУ „Чукарица“ Стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Игре у природи, игре са ризицима, грађење заједнице која учи Аутор Пленарна презентација на 10.стручним сусретима стручних сарадника и сарадника 2016
Слика детета – слика наше праксе (концепт слике о детету као основ рефлексивне праксе) Коаутор Радионица у оквиру 11 стручних сусрета стручних сарадника и сарадника 2017
Професионални развој педагога, кроз увиде у четири различита система предшколског васпитања и образовања, током студија у иностранству, 2016 Аутор Пленарна презентација на 10.стручним сусретима стручних сарадника и сарадника 2016
Разумевање васпитача о властитом професионалном идентитету у Србији, 2016 Аутор Мастер рад 2016
Диверсификација облика рада у предшколској установи: Дечји клуб, 2013 Аутор Мастер рад, презентовање рада на 7. Стручним сусретима стручних сарадника и сарадника ПУ Србије 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Bogovac, T. (2019). 15 The issue of parent participation in preschool education in Serbia. Teachers' and Families' Perspectives in Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century, 2, 182. Аутор
Bogovac, T. (2018). Early childhood education and care in Serbia. In Garvis, S., Phillipson, S., & Harju-Luukkainen, H. (Eds.). International Perspectives on Early Childhood Education and Care: Early Childhood Education in the 21st Century (Vol. 1). Routledge. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије

Весна Картал

Реализатор
0648665039
vkartal@unicef.org
Звање:

Senior Consultant for Preschool Educatio 

Установа:

Канцеларија УНИЦЕФ-а у Србији 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2019 2019 УНИЦЕФ Senior Consultant for Preschool Education
2006 2016 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања саветник-координатор
2001 2006 ОШ „Посавски партизани“ у Обреновцу директора
1991 2001 ОШ „Посавски партизани“ у Обреновцу наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој стандарда квалитета рада васпитно-образовних установа Извођач Пројекат Завода за вредновање квалитета образованја и васпитања и Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2015
Примена стандарда квалитета и развој инструмената за вредновање квалитета рада предшколских установа Реализатор Пројекта Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и УНИЦЕФ-а 2016
Ревизија стандарда квалитета рад установа Реализатор Координатор стручне групе за предшколско 2017
Инклузивно предшколско васпитање и образовање, поткомпонента 2.1: Подршка имплементацији Нових основа програма предшколског васпитања и образовања Реализатор Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-а 2018
Унапређивање квалитета оквира за вредновање предшколских установа Реализатор Пројекат Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и УНИЦЕФ-а 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Од златне рибице до Месеца, 2013, Креативни центар, Београд. Аутор
Chú cá váng vá Chuyến du hánh đến mặt trặng,2016, First News-Tri Viet Publishing, Ho Chi Minh City, Vietnam. Аутор
Ciencia para niños, 2017, Panamericana Editorial Ltda., Columbia – Mexico – Peru. Коаутор
Рецепт за игру, дечија серија, 2009, Радио-телевизија Србије Коаутор

Живка Крњаја

Члан програмског одбора и реализатор
0603554480
zivka.krnjaja@f.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 Филозофски факултет у Београду редовни професор
2013 2016 Филозофски факултет у Београду Ванредни професор
2008 2013 Филозофски факултет у Београду доцент
2000 2008 Висока школа струковних студија за образовање васпитача Сремска Митровица и Виша професор струковних студија
1987 2000 ПУ „Полетарац“ Стара Пазова педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дисциплинарни или интегрисани курикулум: три разлике, 2014. Настава и васпитање, бр.2, 221-232. Аутор Објављен рад 2014
Идеологије образовних програма:шта очекујемо од образовања – стање и перспективе у Србији, 2014. Социологија, бр.3, 286 -303. Аутор Објављен рад 2014
Основе програма као димензија квалитета предшколског васпитања и образовања, 2014. Педагогија, бр.2. 160 -173. Коаутор Објављен рад 2014
Смернице за израду Основа програма предшколског васпитања, 2014. Педагогија, бр.3. 220 -232. ---- 2014
School is not a factory - Interactive System of Professional Development: Networking. 2012. Journal of education and future,бр. 1, стр. 133-142. ---- 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
КРЊАЈА, Живка, ПАВЛОВИЋ-БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана. Где станује квалитет. Књ. 1, Политика грађења квалитета у предшколском васпитању. Београд: Институт за педагогију и андрагогију, 2013. XИ, 330 стр. Коаутор
КРЊАЈА, Живка. Где станује квалитет. Књ.3 Развијање праксе дечјег вртића.Институт за педагогију и андрагогију ФФ. 2016. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
BASOPED
Педагошко друштво Србије
ESAREA

Александра Ружичић

Члан програмског одбора и модератор
0692389040
aleksandraruzicic12@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

ПУ''Дечја радост'' Панчево 

Радно место:

стручни сарадник психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2005 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник психолог
2005 2011 ПУ '' Дечја радост'' Панчево помоћник директора установе
2011 2019 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Неке поставке теорије Гешталт терапије у планирању и организовању васпитно образовних процеса у предшколској установи'' Аутор Међународна интердисциплнарнанаучна конференција ''Образовање и болоњски процес'', Суботица 2009 2009
''Улога стручног сарадника у развоју пројекта ''Smart children network’’ у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње са вртићем из Румуније''- ---- 2016
''Улога стручног сарадника у промени парадигме Установе- од активности Тима за превенцију насиља ка развијању културе вртића као заједнице која учи''- зборник радова Аутор Знорник радова, 11.Стручни сусрети стручних сарадника“ Стручни сарадник и сарадник - активни учесник у грађењу културе вртића као заједнице која учи; 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
''Кругови пријатељства'' , 2010, Креативни центар, Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Друштво психолога Србије

Анита Ерић

Члан програмског одбора и модератор
064873601
anita.eric72@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ“Нада Наумовић“ 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2019 ПУ“Нада Наумовић“ стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Документација васпитача у функцији квалитетнијег рада у ПУ Коаутор VI међународна конференција “Инклузија у ПУ и основној школи“, Сремска митровица 2000
Сарадња као кључни чинилац развоја инклузивне праксе- транзициони модел Коаутор излагање 2015
Грађење односа у предшколској установи кроз дијалог и истраживања практичара Коаутор излагање 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Учење кроз праксу у вртићу приручник за рефлексивне практичаре, Креативни центар, Београд , 2018. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, секција предшколских педагога
Удрушење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Виолета Врцељ Одри

Члан програмског одбора и модератор
0654100294
violeta.vodry@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

ПУ "Наша радост" Суботица 

Радно место:

стручни сарадника педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2019 ПУ "Наша радост" педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Процес имплементације програма "Ја полазим у школу" у ПУ "Наша радост", 2012. Аутор објављен рад 2012
"Вртић у шуми", 2014 Аутор Осми стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ Србије, Златибор 2014
"Тимови вртића - изазов за васпитаче, родитеље, стручне сараднике и руководиоце у истраживању и мењању васпитно-образовне праксе", 2015. Аутор Девети стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ Србије, Златибор 2015
"Самоувиди педагога у сопствене вредности и праксу“ Аутор Десети стручни сусрети стручних сарадника и сарадника ПУ Србије, В. Бања 2016
Процес успостављања мреже практичара као подршке у грађењу квалитетног продшколског васпитања и образовања Аутор Други конгрес стручних радника предшколских установа Србије, Златибор 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Водич за родитеље: На путу ка школи: са збирком активности и игара за децу и родитеље, 2010. ПУ "Наша радост", Суботица Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Удружење "Едупроф", Суботица

Лидија Мишкељин

Реализатор
063239869
lidija.miskeljin@f.bg.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

доцент, наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељење за педагогију доцент
2007 2013 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди професор педагошке групе предмета
2004 2007 Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за професионални развој за руководилац сектора за осигурање квалитета програма стручног
2003 2004 Центар за професионални развој запослених саветник – координатор за развој и вредновање програма струч
2001 2003 Министарство просвете и спорта Републике Србије саветник за стручно усавршавање за предшколско вио
1996 2001 Предшколска установа „Чукарица“ педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Професионализам педагога – одраз постојећег или креирање могућег у дечјем вртићу, у ПАВЛОВИЋ БРЕНЕСЕЛОВИЋ, Драгана (ур.), СПАСЕНОВИЋ, Вера (ур.), АЛИБАБИЋ, Шефика (ур.) Зборник радова са Националног научног скупа Образовна политика и пракса – у складу или раскораку: Зборник радова, 25-26.01.2019. (1 Аутор Објављен рад 2019
У какво васпитање верујемо, у М. СТАНЧИЋ, Милан (ур.) ТАДИЋ, Александар (ур.) НИКОЛИЋ МАКСИЋ, Тамара (ур.), Зборник радова са Националног научног скупа Васпитање данас: Зборник радова, 29-30.09.2017. (26-31). Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду, ИПА и Педагошко друштво Србије. ISBN Коаутор Објављен рад 2017
Менторство као колаборација практичара - перспектива ментора, Настава и васпитање, 2016, 65(2), 395-410 Аутор Објављен рад 2016
Улога педагога у грађењу значање и развијању праксе дечјег вртића, 2014, Зборник радова Идентитет професије педагог у савременом образовању (76-80), Национални научни скуп – идентитет професије педагог у савременом образовању, Београд: Фолозофски факултет, ИПА Универзитета у Београду Аутор Објављен рад 2014
Од аутономије професије ка колаборативном професионализму, 2015, Зборник радова са Међународне научностручне конференције Методички дани 2015, Кикинда: Висока школа струковних студија за образовање васпитача Аутор Објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за диверсификацију програма предшколског васпитања, 2014, Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Коаутор
Диверсификовани програми предшколског васпитања и образовања за децу раног узраста - практикум, 2014, Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Коаутор
„Од учења ка подучавању“, Лађарак,2006 Коаутор
Дечји вртић као извор курикулума“, 2008, Задужбина Андрејевић, Београд (монографија) Аутор
„Водич кроз стручно усавршавање и напредовање наставника, васпитача и стручних сарадника“, 2007., Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије
Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED)
ESREA - European Society for Research on the Education of Adults

Марија Николић

Члан програмског одбора и модератор
063118121
nikolicmarija972@gmail.com
Звање:

Професор педагогије 

Установа:

Јавна предшколска установа ,, Пчелица,, Ниш 

Радно место:

Стручни сарадник, педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2002 Специјална школа са домом ученика „Бубањ“, Ниш Учитељ,васпитач, наставник ликовног
2002 2019 Јавна предшколска установа „ Пчелица“, Ниш Стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“ Баште из маште“ Аутор Balkans Alliance of Preschool Teacher`s Associations BAPTA Научно-стручна конференција, Балкански сусрети Копаоник 2018. године 2018
„ Богаћење дечијег искуства кроз музику“ Аутор Balkans Alliance of Preschool Teacher`s Associations BAPTA Научно-стручна конференција, Балкански сусрети Сарајево 2017 2017
“ Кад се много руку сложе, све се може “ Аутор Balkans Alliance of Preschool Teacher`s Associations BAPTA Научно-стручна конференција, Балкански сусрети Охрид 2015. године 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
« Не љути се човече », дидактичко средство, 2010. Година, Пожега Аутор
Сет PUZZLE у 6 слика“ Играјмо се заједно“ са Туристичком Органицијом Ниш ТОН, знаменитости града, 2010. Године, Ниш Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, Београд
Актив педагога, град Ниш
Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије

Станиша Чабаркапа

Члан програмског одбора и модератор
063280934
scabo58@mts.rs
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

ПУ“Бамби“Лозница 

Радно место:

Стручни сарадник-педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1989 ОШ“Филип Кљајић Фића“Сапна(БИХ) Стручни сарадник-педагог
1989 1992 ОШ“Мајевичке бригаде“Пилица(БиХ) Стручни сарадник-педагог
1992 1993 ООШ“Владимир Назор“Змињак Стручни сарадник-педагог
1993 1994 ОШ“Владимир Назор“Змињак Вд директор
1994 2000 ОШ“Свети Сава“Липнички Шор Стручни сарадник-педагог
2000 2006 ПУ“Бамби“Лозница Директор
2006 2019 ПУ“Бамби“Лозница Стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Искуства стручног сарадника у процесу увођења промена Коаутор Зборник радова Дванаестих стручних сусрета страучних сарадника и сарадника предшколских установа РС(2018.) 2018
Улога лидера у грађењу културе вртића као заједнице која учи Коаутор Зборник радова Дванаестих стручних сусрета страучних сарадника и сарадника предшколских установа РС(2018.) 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Тајана Дивилд

Члан програмског одбора и модератор
063561042
tajanadivild@gmail.com
Звање:

педагог, педагошки саветник 

Установа:

ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад 

Радно место:

руководилац Педагошке јединице 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2013 ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад Педагог
2013 2019 ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад Руководилац Педагошке јединице
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни сарадник активан учесник самоевалуације и рефлексије педагошке документације васпитача кроз пример акционог истраживања Коаутор Зборник радова 11. Стручни сустрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије 2017
Искуства стручних сарадника и сарадника као покретача промена праксе дечјег вртића ка заједници која учи Коаутор Зборник радова 12. Стручни сустрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије