Међународна конференција о настави физике и сродних наука ICPRSE2019 (2nd International Conference on Physics and Related Science Education ICPRSE2019)

Код одобреног скупа: 385  

Конференција

Друштво физичара Србије
Цара Душана13, БеоградСаша Ивковић
isale@ff.bg.ac.rs
0112979979
0606755544

Међународна конференција о настави физике и сродних наука ICPRSE2019 (2nd International Conference on Physics and Related Science Education ICPRSE2019)

Унапређивање знања и развијање предметних и међупредметних компетенција наставника физике и наставника групе природних предмета. Указивање на могућности за динамичније и ангажованије комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за различите реалне контексте који захтевају њихову функционалну примену. Упознавање са најновијим истраживањима у области наставе фзике и сродних наука, као и актуелним научним достигнућима. Упознавање са могућностима реализације различитих типова експеримената (лабораторијски, демонстрациони) и техникама рада, уз коришћење ИКТ алата као подршке савременој настави.

• Предавања по позиву везана за разне аспекте методике наставе физике и сродних наука у основним школама, средњим школама и факултетима; • Предавања по позиву из актуелних области физике, биофизике, астрономије и геофизике; • Стручне радове, који ће бити презентовани усмено и у постер секцији; • Изложбе књига и наставних средстава; • Интерактивна изложба

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор наука – физичке науке Саша Ивковић , Физички факултет Универзитета у Београду
Доктор физичких наука Горазд Планиншич , Faculty for Mathematics and Physics, Department of
Доктор физичких наука Братислав Обрадовић , Универзитет у Београду, Физички факултет
Доктор физичких наука Ивица Авиани , Одјел за физику ПМФ, Сплит
Доктор физичких наука Маја Стојановић , ПМФ Универзитет у Новом Саду
доктор физичких наука Тодор Мисхонов , СУ „Св. Климент Охридски" Физически факултет
Доктор физичких наука Мара Шћепановић , ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица
доктор физичких наука Оливер Зајков , ПМФ Скопје
Доктор физичких наука Андријана Жекић , Физички факултет, Универзитет у Београду
доктор физичких наука Синиша Вученовић , ПМФ, Универзитет у Бањој Луци
Доктор физичких наука Милан Ковачевић , ПМФ, Универзитет у Крагујевцу

3

150

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

3500 РСД