Међународна конференција о настави физике и сродних наука ICPRSE2019 (2nd International Conference on Physics and Related Science Education ICPRSE2019)

Код одобреног скупа: 385  

Конференција

Друштво физичара Србије
Цара Душана13, БеоградСаша Ивковић
isale@ff.bg.ac.rs
0112979979
0606755544

Међународна конференција о настави физике и сродних наука ICPRSE2019 (2nd International Conference on Physics and Related Science Education ICPRSE2019)

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор наука – физичке науке Саша Ивковић , Физички факултет Универзитета у Београду
Доктор физичких наука Горазд Планиншич , Faculty for Mathematics and Physics, Department of
Доктор физичких наука Братислав Обрадовић , Универзитет у Београду, Физички факултет
Доктор физичких наука Ивица Авиани , Одјел за физику ПМФ, Сплит
Доктор физичких наука Маја Стојановић , ПМФ Универзитет у Новом Саду
доктор физичких наука Тодор Мисхонов , СУ „Св. Климент Охридски" Физически факултет
Доктор физичких наука Мара Шћепановић , ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица
доктор физичких наука Оливер Зајков , ПМФ Скопје
Доктор физичких наука Андријана Жекић , Физички факултет, Универзитет у Београду
доктор физичких наука Синиша Вученовић , ПМФ, Универзитет у Бањој Луци
Доктор физичких наука Милан Ковачевић , ПМФ, Универзитет у Крагујевцу

3

150

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

Радне биографије


Саша Ивковић

Члан програмског одбора и реализатор
0606755544
isale@ff.bg.ac.rs
Звање:

Доктор наука – физичке науке 

Установа:

Физички факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2009 Физички факултет, Универзитет у Београду Стручни сарадник у настави
2009 2017 Физички факултет, Универзитет у Београду Асистент
2017 2019 Физички факултет, Универзитет у Београду Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
S. Ivković, M. Мarković, D. Ivković, Fizika u kuhinji, (2018) Nastava fizike 7 Коаутор Објављен рад и излагање 2018
Ivković, S.S., Marković, M.Z., Ivković, D.Ž., Cvetanović, N., LCR circuit: new simple methods for measuring Equivalent Series Resistance of capacitor and inductance of coil, 2017, Eur. J. Phys., Art refe: EJP-102713.R1 Коаутор Објављен рад 2017
Eldakli,M., Ivković, S.S., Obradović, B.M., Optogalvanic effect and laser-induced current oscillations in hollow-cathode lamps, (2017) Eur. J. Phys., 38 025210, pp (20) Коаутор Објављен рад 2017
С. Ивковић, М. Марковић, Кирхофова правила – час обраде наставне јединице , (2017) Настава физике 5, стр. 61 – 67 Коаутор Објављен рад и излагање 2017
С. Ивковић, Закон одржања механичке енергије и закон одржања момента импулса – примери примене демонстрационих огледа, Зборник предавања, програма радионица, презентација и постер радова са 32. републичког семинара о настави физике, 46 - 55, Републички семинар о настави физике, 2014, Вршац, Србија Аутор Објављен рад и излагање 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Јаблан Дојчиловић, Саша Ивковић, Експерименти и демонстрациони огледи - I део, Физички факултет, Београд, 2008 Коаутор
Јаблан Дојчиловић, Саша Ивковић, Експерименти и демонстрациони огледи - II део, Физички факултет, Београд, 2009 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво Физичара Србије
European Physical Society EPS

Горазд Планиншич

Члан програмског одбора и реализатор
0386147665
gorazd.planinsic@fmf.uni-lj.si
Звање:

Доктор физичких наука 

Установа:

Faculty for Mathematics and Physics, Department of 

Радно место:

Professor of physics 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1998 ПМФ Универзитета у Љубљани Асистент
1998 2006 ПМФ Универзитета у Љубљани Доцент
2006 2011 ПМФ Универзитета у Љубљани Ванредни професор
2011 2019 ПМФ Универзитета у Љубљани Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
GREGORČIČ, Bor, ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd. A new way of using the interactive whiteboard in a high school physics classroom: a case study. Research in science education, 2018, vol. 48, iss. 2, p465-489. Коаутор Објављен рад 2018
JELIČIĆ, Katarina, PLANINIĆ, Maja, PLANINŠIČ, Gorazd. Analyzing high school studentsʼ reasoning about electromagnetic induction. Physical review, Physics education research, 2017, vol. 13, iss. 1, p 010112-1-010112-18. Коаутор Објављен рад 2017
GREGORČIČ, Bor, PLANINŠIČ, Gorazd, ETKINA, Eugenia. Doing science by waving hands: talk, symbiotic gesture, and interaction with digital content as resources in student inquiry. Physical review, Physics education research, 2017, vol. 13, p 020104-1-020104-17. Коаутор Објављен рад 2017
GREGORČIČ, Bor, ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd. A new way of using the interactive whiteboard in a high school physics classroom: a case study. Research in science education, ISSN 0157-244X, 2017, 25 pages. Коаутор Објављен рад 2017
POKLINEK ČANČULA, Maja, PLANINŠIČ, Gorazd, ETKINA, Eugenia. Analyzing patterns in experts' approaches to solving experimental problems, Am. J. Phys., 2015, vol. 83, no. 4, p 366-374. Коаутор Објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd, VAN HEUVELEN, Alan. College physics : explore and apply. 2nd ed. New York: Pearson, [2018]. XVIII, 981, [42] pages., ilustr. ISBN 0-134-60182-3. ISBN 978-0-134-60182-3. ISBN 0-134-68330-7. ISBN 978-0-134-68330-0. Коаутор
ETKINA, Eugenia, BROOKES, David, PLANINŠIČ, Gorazd, VAN HEUVELEN, Alan. Active learning guide for College physics: explore and apply. 2nd ed. New York: Pearson, cop. 2019. ISBN 978-0-13-460549-4. ISBN 0-134-60549-7 Коаутор
KRAABEL, Brett, ETKINA, Eugenia, LIAO, Sen-Ben, PLANINŠIČ, Gorazd, VAN HEUVELEN, Alan. College physics, Instructor's solutions manual. 2nd ed. New York: Pearson, cop. 2019. ISBN 978-0-134-60547-0. ISBN 0-134-60547-0 Коаутор
ETKINA, Eugenia, PLANINŠIČ, Gorazd. Physics Union Mathematics (PUM), Physics II, Introduction to fields. [New Brunswick]: Rutgers, The State University of New Jersey, 2015. http://pum.rutgers.edu/files.php. [COBISS.SI-ID 2844004] Коаутор
AMBROŽIČ, Milan, PLANINŠIČ, Gorazd, KARIČ, Erik, KRALJ, Samo, SLAVINEC, Mitja, ZIDANŠEK, Aleksander. Fizika, narava, življenje 1, Učbenik za pouk fizike v 8. razredu devetletne osnovne šole, (Raziskovalec 8). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2004, 2000. 163 str., ilustr. ISBN 86-341-2751-6. [COBISS.SI-ID 128 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
GIREP Medal GIREP 2018
Science communicator of the year 2013 Slovenian Science Foundation 2013
award for the best scientific contribution AMPERE Summer Institute, Portorož 1993
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
GIREP1
European Physical Society EPS
American Association of Physics Teachers AAPT
Slovenian society of physicists, mathematicians and astronomers DMFA

Братислав Обрадовић

Члан програмског одбора
0641836177
obrat@ff.bg.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука 

Установа:

Универзитет у Београду, Физички факултет 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2001 Универзитет у Београду, Физички факултет Асистент приправник
2001 2007 Универзитет у Београду, Физички факултет Асистент
2007 2013 Универзитет у Београду, Физички факултет Доцент
2013 2018 Универзитет у Београду, Физички факултет Ванредни професор
2018 2019 Универзитет у Београду, Физички факултет Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Optogalvanic effect and laser-induced current oscillations in hollow-cathode lamps, European Journal of Physics, 38, 025210 Коаутор Објављен рад 2017
2. Колико познајемо дугу? Зборник предавања, програма радионица, презентација и постер радова са 32. републичког семинара о настави физике, Републички семинар о настави физике, Мај 8 – 10, 2014, Вршац, Србија Аутор Објављен рад и излагање 2014
3. Фестивал физике, Зборник предавања, програма радионица, презентација и постер радова са 30. републичког семинара о настави физике, Републички семинар о настави физике, 2012, Београд, Србија Коаутор Објављен рад и излагање 2012
4. Spectroscopic measurement of electric field in dielectric barrier discharge in helium, Applied Physics Letters, 92 (19), art. no. 191501 Коаутор Објављен рад 2008
28. Electric field measurement in gas discharges using stark shifts of He I lines and their forbidden counterparts, Journal of Physics D: Applied Physics, 48 (20), art. no. 205201 Коаутор Објављен рад 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије
European Physical Society EPS

Ивица Авиани

Члан програмског одбора и реализатор
0038521619
iaviani@pmfst.hr
Звање:

Доктор физичких наука 

Установа:

Одјел за физику ПМФ, Сплит 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1993 Институт за Физику, Загреб Истраживач сарадник
1994 1998 Институт за Физику, Загреб Асистент
1999 2001 Институт за Физику, Загреб Виши асистент
2002 2012 Институт за Физику, Загреб Научни сарадник
2012 2019 Институт за Физику, Загреб Виши научни сарадник
2012 2017 Природословно математички факултет, Свеучилиште у Сплиту Ванредни професор
2017 2019 Природословно математички факултет, Свеучилиште у Сплиту Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
1. V Mešić, K. Neumann, I. Aviani, E. Hasović, W. J. Boone, N. Erceg, V. Grubelnik, A. Sušac, Dž. Salibašić Glamočić, M. Karuza, A. Vidak, A. Alihodžić and R. Repnik, Measuring students' conceptual understanding of wave optics: A Rasch modeling approach, Phys. Rev. Phys. Educ. Res. 15, 010115 (2019) Коаутор Објављен рад 2019
2. N. Erceg, I. Aviani, M. Karuza, K. Grlaš, V. Mešić, Development of the kinetic molecular theory of liquids concept inventory: Preliminary results on university students’ misconceptions, Eur. J. Phys. 40, 025704 (2019). Коаутор Објављен рад 2019
3. N. Erceg, I. Aviani, V Mešić, M. Glunčić, G. Žauhar Development of the kinetic molecular theory of gases concept inventory: Preliminary results on university students’ misconceptions, Phys. Rev. Phys. Educ. Res. 12, 020139 (2016) Коаутор Објављен рад 2016
I. Aviani, Demonstracijski pokus u istraživačkoj nastavi fizike, Nastava fizike 5, 2017 Аутор Објављен рад и излагање 2017
L. Bazina, A. Maravić, L. Krce, B. Soldo, R. Odžak, V. Bučević Popović, I. Aviani, I. Primožić, M. Šprung, Discovery of novel quaternary ammonium compounds based on quinuclidine-3-ol as new potential antimicrobial candidates, European Journal of Medicinal Chemistry 163, 626-635 (2019). Коаутор Објављен рад 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
S. Prelovšek- Peroš, B. Mikuličić, B. Milotić, I. Aviani, Otkrivamo fiziku 7, udžbenik fizike u sedmom razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb 2014. Коаутор
B. Milotić, B. Mikuličić, S. Prelovšek- Peroš, I. Aviani, Otkrivamo fiziku 8, udžbenik fizike u osmom razredu osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb 2014 Коаутор
I.Aviani i B. Erjavec, Čudesni svijet magneta, Priručnik Demonstracijskog kompleta za magnetizam, Institut za fiziku, Zagreb (2010.), ISBN 978-953-7666-06-4 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Hrvatsko fizikalno društvo
Američko udruženje učitelja fizike (AAPT)
• Komitet za menadžment akcije P16 COST-a: Emergent Behaviour in Correlated Matter

Маја Стојановић

Члан програмског одбора
0214852824
maja.stojanovic@df.uns.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука 

Установа:

ПМФ Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2017 Гимназија „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду наставник физике у одељењима за обдарене
1999 2002 Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду Асистент приправник
2002 2008 Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду Асистент
2008 2013 Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду Доцент
2013 2018 Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду Ванредни професор
2018 2019 Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Gagić, Z., Skuban, S., Radulović, B., Stojanović, M., Gajić, O. (2019). The implementation of mind maps in Teaching physics - educational efficiency and students’ involvement. Journal of Baltic Science Education (ISSN 1648-3898, publisher Scientific Methodical Center Scientia Educologica Коаутор Објављен рад 2019
Mitrevski, B., Stojanović, M., Radulović, B. (2018). Dizajniranje nastave fizike u skladu sa idejama Arnolda Aronsa, Nastava fizike 7, str. 91-98. Коаутор Објављен рад и излагање 2018
Демонстрациони експерименти у настави физике, Настава физике 4 Коаутор Објављен рад и излагање 2017
Determination Instructions Efficiency of Teaching Methods in Teaching Physics in the Case of Teaching Unit„Viscosity. Newtonian and Stokes law“, Acta Didactica Napocensia Коаутор Објављен рад 2015
Impacts of the Implementation of the Problem-based Learning in Teaching Physics in Primary Schools, The New Educational Review, 25, No.3. (2011) 194-204. Коаутор Објављен рад 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Једноставни огледи у физици 6. разред основне школе издавач: Завод за уџбенике Београд ISBN: 978-86-17-14230-6 Коаутор
Једноставни огледи у физици 7. разред основне школе издавач: Завод за уџбенике Београд ISBN: 978-86-17-14231-3 Коаутор
Једноставни огледи у физици 8. разред основне школе издавач: Завод за уџбенике Београд ISBN: 978-86-17-14232-0 Коаутор
Praktikum eksperimentalnih vežbi iz fizike tečnih kristala издавач: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematicki fakultet ISBN: 978-86-7031-249-4 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије
European Physical Society EPS

Тодор Мисхонов

Члан програмског одбора и реализатор
028161653
mishonov@phys.uni-sofia.bg
Звање:

доктор физичких наука 

Установа:

СУ „Св. Климент Охридски" Физически факултет 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1978 1985 СУ „Св. Климент Охридски“ Физически факултет Асистент
1985 1992 ОИЈИ - Дубна, Москва, Русија Виши научни сарадник
1992 2009 Univeristy of Leuven, Leuven, Belgium Доцент
2009 2019 СУ „Св. Климент Охридски“ Физически факултет Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
An undergraduate laboratory experiment for measuring ϵ 0, μ 0 and speed of light c with do-it-yourself catastrophe machines: Electrostatic and magnetostatic pendula, European Journal of Physics 38 Коаутор Објављен рад 2017
Determination of the Boltzmann constant by the equipartition theorem for capacitors, 2019, European Journal of Physics Коаутор Објављен рад 2019
Experimental set-up for Boltzmann constant determination by equipartition theorem for capacitors, 2019, AIP Conference Proceedings Коаутор Објављен рад и излагање 2019
Magnetohydrodynamic calculation of the temperature and wind velocity profile of the solar transition region. Preliminary results, MATEC Web of Conferences 145 Коаутор Објављен рад и излагање 2018
SURFACE STATES, INTERPRETATION OF ARPES DATA, AND POSSIBLE CONSEQUENCES FOR THE SUPERCONDUCTIVITY IN MgB2, International Journal of Modern Physics B 16 Коаутор Објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Theory of High Temperature Superconductivity: A Conventional Approach 1st Edition Аутор
3rd School and Workshop on Space Plasma Physics (AIP Conference Proceedings / Astronomy and Astrophysics) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
European Physical Society EPS

Мара Шћепановић

Члан програмског одбора и реализатор
020245204
mara.scepanovic@gmail.com
Звање:

Доктор физичких наука 

Установа:

ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1990 ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица Асистент приправник
1990 2003 ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица Асистент
2003 2008 ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица Доцент
2008 2013 ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица Ванредни професор
2013 2019 ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Obtaining the real profile of self-absorbed copper spectral line by regularization method, 9TH INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION Коаутор Објављен рад 2016
Stark widths dependence on the upper level ionization potential and the rest core charge of the emitter within 3 s–3 p and 3 p–3 d transition arrays, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer Аутор Објављен рад 2003
Stark parameter dependence of the rest core charge of the emitters for multiply charged ions spectral lines, 2016, 9TH INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION (BPU-9) Коаутор Објављен рад и излагање 2016
Obtaining the real profile of self-absorbed copper spectral line by regularization method, 2016 9TH INTERNATIONAL PHYSICS CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION (BPU-9) Коаутор Објављен рад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
FIZIKA – 3G, Udzbenik, Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Podgorica, ISBN 978-86-303-1319-6 Коаутор
FIZIKA – 3G, Zbirka zadataka, Zavod za udzbenike i nastavnika sredstva, Podgorica, ISBN 978-86-303-1328-8 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије

Оливер Зајков

Члан програмског одбора
075438357
zoliver@pmf.ukim.mk
Звање:

доктор физичких наука 

Установа:

ПМФ Скопје 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2005 ПМФ Скопје Асистент
2005 2013 ПМФ Скопје Ванредни професор
2013 2019 ПМФ Скопје Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Real experiments versus phet simulations for better high-school students’ understanding of electrostatic charging, European Journal of Physics Education 5 (1), 59-70 Коаутор Објављен рад 2017
Project-Based Learning: Dilemmas and Questions! Macedonian Physics Teacher 48 Коаутор Објављен рад 2012
Physics Lab, Critical thinking and gender differences, 9th Conference of the Society of Physicists of Republic of Macedonia, Ohrid Коаутор Објављен рад и излагање 2012
„Mathematics and Science Teachers’ Concept of Critical Thinking “ Bulgarian Journal of Physics 38 Коаутор Објављен рад 2011
Real Experiments versus Phet Simulations for Better High-School Students’ Understanding of Electrostatic Charging, 2013, European J of Physics Education Коаутор Објављен рад 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Природни науки за основно образование 1. Друштво на физичарите на Република Македонија, Скопје, 2015 Коаутор
Fizika: za IV godina prirodno matematičko podračje: kombinacija B: (izboren predmet), 2004 Коаутор
Fizika: za vtora godina na reformiranoto gimnazisko obrazovanie,2002 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво на физичарите на Република Македонија

Андријана Жекић

Члан програмског одбора
0117158166
andrijana@ff.bg.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука 

Установа:

Физички факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1999 Физички факултет, Универзитет у Београду Истраживач
1999 2007 Физички факултет, Универзитет у Београду Асистент
2007 2015 Физички факултет, Универзитет у Београду Доцент
2015 2019 Физички факултет, Универзитет у Београду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Како подучавамо физику у школи?, (2019) Зборник радова са 7. Међународне конференције о настави физике у средњим школама Аутор Објављен рад и излагање 2019
Inicijalni testovi u nastavi fizike, (2018) Настава физике 7, 39-46, Друштво физичара Србије. Коаутор Објављен рад и излагање 2018
Домети професионалног усавршавања наставника физике, (2017) Настава физике 5, 215-223, Друштво физичара Србије. Коаутор Објављен рад и излагање 2017
Праћење учења концепата Њутнове механике помоћу Збирке тест питања о појму силе, Настава физике 4, 243-343, Друштво физичара Србије. Коаутор Објављен рад и излагање 2017
Корелација између формулације задатка из физике и ученичке мотивације за његово решавање, Настава физике 2, стр. 70-80, Друштво физичара Србије. Коаутор Објављен рад и излагање 2015
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда фонда проф. др Љубомир Ћирковић, за школску 1998/99за најбољи магистарски рад одбрањен на Физичком факултету. Физички факултет, Универзитет у Београду 1999
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије
European Physical Society EPS

Синиша Вученовић

Члан програмског одбора
051319142
sinisa.vucenovic@pmf.unibl.org
Звање:

доктор физичких наука 

Установа:

ПМФ, Универзитет у Бањој Луци 

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2015 ПМФ, Универзитет Црне Горе, Подгорица Доцент
2015 2019 ПМФ, Универзитет у Бањој Луци Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Zablude u shvatanju Elektromagnetizma i Optike, 2018, Nastava fizike 7 Коаутор Објављен рад и излагање 2018
Употреба паметних телефона у једноставним експериментима из физике, 2019, Настава физике 8 Коаутор Објављен рад и излагање 2019
REFRACTIVE PROPERTIES OF MOLECULAR CRYSTALLINE SUPERLATTICES, Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials, Vol. 22, No. 3, 1350028 (9 pages), World Scientific Publishing Company Коаутор Објављен рад 2013
PERMITTIVITYIN PERTURBED MOLECULAR NANOFILMS, 2012, Int.J.Mod.Phys.B 26(15) Коаутор Објављен рад 2012
CHANGES IN OPTICAL PROPERTIES OF MOLECULAR NANOSTRUCTURES, Acta Physica Polonica A, 117, 764–767 (2010) Коаутор Објављен рад 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Preferences for Nano-delivery Optical Multilayer Core-Shell Model, LAP-Lambert Academic Publishing, 2017 Коаутор
Увод у науку о материјалима, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, 2017 Коаутор
Phonon Engineering Theory of Crystalline Layered Nanostructures, Криминалистичко-полицијска Академија, 2016 Коаутор
ФИЗИЧКЕ СПЕЦИФИЧНОСТИ МАТЕРИЈАЛА И ОПТИЧКА ПОБУЂЕЊА У НАНОМАТЕРИЈАЛИМА, Р-биро, Бања Лука, 2014 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије

Милан Ковачевић

Члан програмског одбора и реализатор
034300266
kovac@kg.ac.rs
Звање:

Доктор физичких наука 

Установа:

ПМФ, Универзитет у Крагујевцу 

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1995 Ваљевска гимназија професор физике
1995 2006 Природно-математички факултет у Крагујевцу Асистент
2008 2014 Природно-математички факултет у Крагујевцу Доцент
2014 2019 Природно-математички факултет у Крагујевцу Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Milan S Kovačcević, Alexandar Djordjevich, A mechanical analogy for the photoelectric effect, Physics Education 41 (6), 551-556 (2006) Коаутор Објављен рад 2006
Saša Simić, Milan S. Kovačević, Computer Sound Card as a Tool to Study of Fast Changing Electromagnetic Phenomena, Computer Application and Engineering Education 158-163 (2013) https://doi.org/10.1002/cae.20458 Коаутор Објављен рад 2013
Vladimir Cvjetkovic, Milan S. Kovacevic, Web based experiment for teaching the electrical characteristics of a solar cell and module, Computer Application in Engineering Education (2018) DOI: 10.1002/cae.22018. Коаутор Објављен рад 2018
Milan S. Kovačević, Sonja Kovačević, Ana Marković, Dragan Karajović, Izabrane laboratorijske vežbe iz fizike u gimnaziji, Nastava fizike 2 (2016) Коаутор Објављен рад и излагање 2016
Milan S. Kovačević, Marko M. Milošević, Najslavnija formula ikada napisana, Zbornik radova 9. Međunarodne konferencije o nastavi fizike u srednjim školama, Aleksinac, 15-17. mart 2019. Коаутор Објављен рад и излагање 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Kovacevic M., Djordjevich A., Uvod u teoriju optičkih talasovoda, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac, 2013, ISBN 978-86-6009-024-1 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије
European Physical Society EPS