Принципи циркуларне економије у служби заштите животне средине / Стручни скуп екошколских координатора у оквиру међународног програма Еко-школе

Код одобреног скупа: 384  

Конференција

Удружење грађана Златиборски круг
Слободана Пенезића 31, ЧајетинаВесна Белчевић
zkrug@mts.rs
0638579935
0638579935

Принципи циркуларне економије у служби заштите животне средине / Стручни скуп екошколских координатора у оквиру међународног програма Еко-школе

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор техничких наука Анђелка Михајлов , Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
Магистар биолошких наука Александра Младеновић , Амбасадори одрживог развоја и животне средине
Професор разредне наставе Радмила Јокић , ШОСО са домом „ Вук Караџић“ Сомбор
Магистар наука заштите животне средине Зорица Милосављевић , ОШ "Димитрије Туцовић" Чајетина
Проф. српског језика; Дипл. економиста Јагода Јеремић , ОШ ,,Димитрије Туцовић“ Чајетина

1

120

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Културни центар, Златибор 19.10.2019. 113

Радне биографије


Анђелка Михајлов

Реализатор
063316355
anmihajlov@gmail.com
Звање:

доктор техничких наука 

Установа:

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2019 Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду Редовни професор
2004 2005 Економски институт Руководилац тима за животну средину и климатске промене
2006 2007 Enviro-L Експерт за институције животне средине
2008 2008 УНДП Експерт за животну средину
2009 2009 ФЕФА Експерт за европске интеграције у сектору животне средине
2008 2011 Универзитет Едуконс Декан/редовни професор
2009 2011 Амбасадори одрживог развоја Регионални саветник за регионалну кохезију у области животне
2009 2012 Pescares Italia S.r.l., IEEP , Punto sud Тематски кључни експерт за животну средину
2010 2011 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде/ Светска банка Рецензент пројеката са аспекта животне стредине
2010 2010 Министарство животне средине и просторног планирања/ SIDA Водећи консултант за одрживо коришћење природних ресурса
2010 2011 Garrigues Medio Ambiente, Consultoría Técnica y de Gestión del Medio Ambiente Међународни консултант и Нац. експерт за клим. промене
2010 2011 Eptisa, IDOM Консултант
2011 2012 УНДП Национални консултант, координатор за Рио+20 примене
2011 2014 Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду Водећи истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
припремио Студију о зеленој економији за Србију, а која је била основа платформе за учешће делегације Р Србије на Светском самиту о одрживом развоју Рио+20 у Бразилу Коаутор Студија 2012
Одрживи развој и животна средина ка Европи у 95+ корака Аутор Монографија 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
 Члан EBRD ESAC (Саветодавног тела за еколошка и социјална питања Европске банке за реконструкцију и развој), од маја 2005 до јула 2010, Лондон, Велика Британија
 Почасна председница SeSWA (Српске асоцијације за управљање чврстим отпадом, која је Национални члан Међународне асоцијације за управљање отпадом)
 Један од оснивача и почасна председница струковне организације „Амбасадори одрживог развоја и животне средине“, која је акредитована у Програму УН за животну средину и другим међународним телима
Члан Међународног научног савета реномиране конференције о управљању отпадом – Сардинија 2003, 2005, 2007, 2009, 2011,2013
Члан Националне комисије за сарадњу са UNESCO (коју води Министарство спољних послова Србије),од 2008. до данас; у оквиру тога координира рад Поткомитета за климатске промене и „човек и биосфера“, о
Члан Одбора за животну средину и одрживи развој Привредне коморе Србије, од 2004. до данас
Члан Српског хемијског друштва од 1972. године
Национални ментор међународне Фондације за еколошку едукацију за Србију (2011 - )
Чланица је UNEP мреже министарки и лидерки животне средине

Александра Младеновић

Реализатор
0631173797
aleksandra.mladenovic@feeserbia.com
Звање:

Магистар биолошких наука 

Установа:

Амбасадори одрживог развоја и животне средине 

Радно место:

Биолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 Амбасадори одрживог развоја и животне средине Председник
2010 2012 Conseco Green d.o.o Стручни сарадник
2010 2010 Биолошки факултет Универзитета у Београду, Сарадник у настави
2003 2009 REC Serbia Пројектни менаџер
1998 2003 Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Истраживач сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Индикатори угрожености структуре и метаболочких функција у терестричним екосистемима Коаутор Истраживање 2002
Истраживање еколошких интеракција у различитим типовима терестричних и акватичних екосистем Коаутор Истраживање 2001

Радмила Јокић

Реализатор
0621094893
rjpuskin@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе  

Установа:

ШОСО са домом „ Вук Караџић“ Сомбор 

Радно место:

Наставник изб. наставе, деца са сметњама 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2019 ШОСО са домом „ Вук Караџић“ Наставник изборне наставе
2016 2019 Центар за развој образовања“ Планета“ Сомбор Сарадник
2014 2019 Амбасадори одрживог развоја и животне средине Координатор прогама Еко школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Активан летњи распуст/Спортско викенд игралиште Реализатор Пројекат 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за реализацију програма Еко школа Амбасадори одрживог развоја и животне средине 2015
Награда за реализацију програма Еко школа Амбасадори одрживог развоја и животне средине 2016
Награда за реализацију програма За чистије и зеленије школе у Војводини Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Сарадник Светске организације за природу (WWF)
Амбасадор СРП Горње подунавље
Сарадник Фондације Ана и Владе Дивац

Зорица Милосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0642391718
zimm@open.telekom.rs
Звање:

Магистар наука заштите животне средине 

Установа:

ОШ "Димитрије Туцовић" Чајетина 

Радно место:

Професор биологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2019 ОШ "Димитрије Туцовић" Чајетина Професор биологије
2005 2019 УГ Златиборски круг Председник
2007 2011 УГ ,,Еколошко удружење Златни бор '' Председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пет година Балканског фонда за подршку локалним иницијативама, Промене којима смо допринели Аутор Излагање 2004
Education of educators for sustainable development, Аутор Izlaganje na Међународнoj конференцијi за одрживи развој, Нови Сад 2007
Локални еколошки акциони план општине Чајетина Аутор Излагање, Научно-стручни скуп, Еколошка истина, Сокобања 2008
Комуникација за животну средину Аутор Акредитовани семинар 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Образовање и одрживост еколошке свести, Настава и васпитање, бр.2-3, Београд, 2005 Аутор
Аерозагађеност у затвореном простору, Зборник радова, Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице, 2005. Аутор
Утицај депонијских гасова на ефекат стаклене баште, Зборник радова, Универзитет у Крагујевцу, Учитељски факултет Ужице, 2005. Аутор
„Креативна екологија у служби еколошког описмењавања“, ОШ „Димитрије Туцовић“, 2018. године Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан регионалног одбора за заштиру животне средине
Члан удружења наставника ''Опстанак'' из Ужица
Члан Савета за заштиту животне средине општине Чајетина
Члан Тима за израду Локалног акционог плана за биодиверзитет општине Чајетина
Члан Удружења грађана Еколошко удружење „Златни бор“

Јагода Јеремић

Члан програмског одбора и реализатор
0641744498
jagodajeremic@gmail.com
Звање:

Проф. српског језика; Дипл. економиста 

Установа:

ОШ ,,Димитрије Туцовић“ Чајетина 

Радно место:

Професор српског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 ОШ ,,Димитрије Туцовић“ Чајетина Професор српског језика и књижевности
2011 2019 УГ Златиборски круг Потпредседник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Компетенције за целоживотно учење и развој предузетништва код ученика – планирање, вођење и учешће у акцијама из области екологије и заштите жиотне средине Аутор Излагање 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Креативна екологија у служби еколошког описмењавања“, ОШ „Димитрије Туцовић“, 2018. године Коаутор
Монографија поводом обележавања 130 година рада ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини – „Место где станују знање, радост и успех“, 2017.године Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Координатор Волонтерског социјалног сервиса у општини Чајетина, од 2013.године
Координатор Вршњачког тима за превенцију и заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања при ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини, од 2018.године
Координатор Интерсекторског локалног тима за превенцију и заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања у општини Чајетина, од 2018.
Координатор Пројекта „Образовање за права детета“, од 2019.године, Ужички центар за прва детета и Песталоци дечија фондација
Члан Удружења грађана Еколошко удружење „Златни бор“ од 2012. године