„ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ОБРАЗОВАЊУ- УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ”

Код одобреног скупа: 379  

Конференција

Академија Филиповић
Кнеза Лазара Л2 лок.15 и 16, ЈагодинаБратислав Филиповић
akademijafilipovic@gmail.com
0358200999
0638249999

„ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ОБРАЗОВАЊУ- УЧЕНИЧКЕ ЗАДРУГЕ”

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Мастер економије Братислав Филиповић , Академија Филиповић
Дипломирани економиста Биљана Стојковић , Средња стручна школа „Милутин Бојић“ - Трговиште
Дипломирани економиста Милан Стојковић , Средња стручна школа „Милутин Бојић“ - Трговиште
Професор разредне наставе Данијела Стојановић , ОШ,,Бранко Радичевић“Бујановац
Мастер правник Хајрудин Хајровић , Регионални Центар Нови Пазар

1

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел "Алфа" Кончарево, Јагодина 20.09.2019. 102

Радне биографије


Братислав Филиповић

Реализатор и модератор
0638249999
akademijafilipovic@gmail.com
Звање:

Мастер економије 

Установа:

Академија Филиповић 

Радно место:

директор, инструктор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2019 Академија Филиповић директор, инструктор/аутор веб апликације
2003 2010 Едукативни центар ФБ Софт Јагодина директор, инструктор/ инструктор
2004 2015 ЈП Нови пут Уредник, новинар сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Contribution of the accredited multimedia seminars of Filipovic academy to the reengineering of the educational processes Аутор Објављен рад/излагање 2016
Пројекат Србија - Бугарска бр. ЦБ007.1.21.030 Интеррег -ИПА ЦБЦ Булгариа -Сербиа “Young entrepreneurs of today - successful people of tomorrow” Предавач Објављен рад/излагање 2017
E-PORTFOLIO FOR DIRECTORS OF PRESCHOOL INSTITUTIONS, ELEMENTARY AND HIGH SCHOOLS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA 17th International Conference THE TEACHER OF THE FUTURE Коаутор Објављен рад/излагање 2018
SCHOOL INFORMATION SYSTEM – ACADEMY FILIPOVIC INFORMACIONE TEHNOLOGIJE, OBRAZOVANJE I PREDUZETNIŠTVO ITOP18 Коаутор Објављен рад/излагање 2018
Correlation portable interactive whiteboard FBIWB 2700 and presentation software MozaBook Коаутор УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО ЗБОРНИК РАДОВА ИТОП17 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
УПРАВЉАЊЕ МАРКЕТИНГОМ У ПРЕДУЗЕЋУ, 2009 Аутор
Платформа за израду школских сајтова Аутор
Скрипта "Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањем система" Аутор
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА У ОСИГУРАЊУ СА ОСВРТОМ НА ОСИГУРАЊЕ АГРОКОМПЛЕКСА, 2011 Аутор
ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО, 2010 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Међународно признање Дискоболос 2013 за Е-библиотеку, ЈИСА ЈИСА 2013
Међународна награда Дискоболос 2015 за Е- портфолио за наставнике и ученике, ЈИСА ЈИСА 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Отворена просветна иницијатива, Jagodina
Institute of Knowledge managment, Skopje Macedonia

Биљана Стојковић

Реализатор и модератор
0649148273
biljasara26@gmail.com
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Средња стручна школа „Милутин Бојић“ - Трговиште 

Радно место:

Професор економске групе предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 Средња стручна школа „Милутин Бојић“ - Трговиште наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Бизнис план – „Органик“, Intereg –IPA CBC Bulgaria – Serbia 2018 Аутор Објављен рад/излагање 2018
Презентација иновативног производа, „Дани едукативности младих предузетника и иноватора“ Аутор Објављен рад/излагање 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
2. место Intereg –IPA CBC Bulgaria – Serbia 2018
2. место Дани едукативности младих предузетника и иноватора Савез проналазача Србије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез проналазача Србије
Intereg –IPA CBC Bulgaria – Serbia

Милан Стојковић

Реализатор и модератор
0648093260
stojkovic76.milan@mts.rs
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Средња стручна школа „Милутин Бојић“ - Трговиште 

Радно место:

Професор економске групе предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2019 Средња стручна школа „Милутин Бојић“ - Трговиште наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Бизнис план – „Органик“, Intereg –IPA CBC Bulgaria – Serbia 2018 Коаутор Објављен рад/излагање 2018
Презентација иновативног производа, „Дани едукативности младих предузетника и иноватора“ Аутор Објављен рад/излагање 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
2. место Дани едукативности младих предузетника и иноватора Савез проналазача Србије 2019
2. место Intereg –IPA CBC Bulgaria – Serbia 2018

Данијела Стојановић

Реализатор и модератор
0606622645
dstojanovic205@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ,,Бранко Радичевић“Бујановац 

Радно место:

Помоћник директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2014 ОШ,,Бранко Радичевић“Бујановац Профеесор разредне наставе
1999 2003 ОШ,,Вук Караџић“Гњилане Профеесор разредне наставе
2014 2019 ОШ,,Бранко Радичевић“Бујановац Помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Модерна бајка, MADAD2 Хајде да се прилагодимо потребама сваког детета Реализатор Објављен рад/излагање 2018
Save the children Реализатор Објављен рад/излагање 2017
НАШ ГРАД, НАШЕ ШКОЛЕ Коаутор Објављен рад/излагање 2018
Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање ученика м играната у образовни систем(напредни модул) Извођач Објављен рад/излагање 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља
Координатор пројекта Madad 2

Хајрудин Хајровић

Реализатор и модератор
0653182111
hajrudinnn@hotmail.com
Звање:

Мастер правник 

Установа:

Регионални Центар Нови Пазар 

Радно место:

Директор Регионалног Центра за стручно у 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2006 Општинско веће Нови Пазар председавајући
2008 2012 Градско Веће града Новог Пазара Члан
2012 2019 Регионални Центар Нови Пазар директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Канцеларија за младе Нови Пазар Аутор Објављен рад/излагање 2012
КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ Реализатор Објављен рад/излагање 2018
Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави Реализатор Објављен рад/излагање 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење " Стоп мобинг Србија"
Савет за безбедност Града Новог Пазара