ХII СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - ДЕЦА, ВАСПИТАЧИ И ПОРОДИЦА У ПРОСТОРУ ВРТИЋА И ВАН ЊЕГА – РАЗВИЈАЊЕ РЕЛНОГ ПРОГРАМА

Код одобреног скупа: 378  

Конференција

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

ХII СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - ДЕЦА, ВАСПИТАЧИ И ПОРОДИЦА У ПРОСТОРУ ВРТИЋА И ВАН ЊЕГА – РАЗВИЈАЊЕ РЕЛНОГ ПРОГРАМА

Кроз размену различитих искустава јачање компетенција медицинских сестара васпитача за разумевањем и преиспитивањем на који начин култура и структура јаслица/вртића мења квалитет праксе

- Породица и вртић у развијању реалног програма - Грађење средине за учење кроз заједничко учешће деце и одраслих - Уважавање дечјих снага у развијању реалног програма васпитно образовног рада - Сарадња са локалном заједницом у развијању реалног програма васпитно образовног рада - Подршка учењу и развоју за свако дете кроз развијање реалног програма

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор педагошких наука Весна Цолић , Висока школа струковних студија за образовање васп
дипломирани психолог Биљана Којовић , МПНТР
октор наука у области спорта и физичког Андрија Пештерац , Предшколска установа „Чика Јова Змај“, Београд
Дипломирани педагог Сузана Симеуновић , Предшколска установа „Моје детињство“
Дипломирани педагог Татјана Ристивојевић , Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун
Професор педагогије Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац
дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ "Дечја радост"Панчево
професор педагогије Слава Тиарац Јованов , ППУ Панчево
Струковна медицинска сестра Јадранка Спасић , ПУ "Дечји дани" Београд

4

230

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

3000.00 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Сокобања,хотел "Моравица" 03.10.2019. 216