ХII СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - ДЕЦА, ВАСПИТАЧИ И ПОРОДИЦА У ПРОСТОРУ ВРТИЋА И ВАН ЊЕГА – РАЗВИЈАЊЕ РЕЛНОГ ПРОГРАМА

Код одобреног скупа: 378  

Конференција

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

ХII СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА - ДЕЦА, ВАСПИТАЧИ И ПОРОДИЦА У ПРОСТОРУ ВРТИЋА И ВАН ЊЕГА – РАЗВИЈАЊЕ РЕЛНОГ ПРОГРАМА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор педагошких наука Весна Цолић , Висока школа струковних студија за образовање васп
дипломирани психолог Биљана Којовић , МПНТР
октор наука у области спорта и физичког Андрија Пештерац , Предшколска установа „Чика Јова Змај“, Београд
Дипломирани педагог Сузана Симеуновић , Предшколска установа „Моје детињство“
Дипломирани педагог Татјана Ристивојевић , Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун
Професор педагогије Јасмина Вулетић , ПУ „Наше дете“ Шабац
дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ "Дечја радост"Панчево
професор педагогије Слава Тиарац Јованов , ППУ Панчево
Струковна медицинска сестра Јадранка Спасић , ПУ "Дечји дани" Београд

4

230

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
директор/помоћник директора

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Сокобања,хотел "Моравица" 03.10.2019. 216

Радне биографије


Весна Цолић

Члан програмског одбора
0638271028
colic.vesna@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Висока школа струковних студија за образовање васп 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2002 Предшколска установа «Младост», Бачка Паланка Стручни сарадник – предшколски педагог
2002 2019 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад Професор струковних студија за област Педагошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Игром и уметношћу до креативног мишљења“, рад изложен на Научном скупу Развојне карактеристике детета предшколског узраста, Нови Сад, ---- 2016
ЗНАЧАЈ ХОРИНЗОНТАЛНЕ РАЗМЕНЕ КАО МЕХАНИЗАМ УЧЕЊА НА НИВОУ УСТАНОВЕ/А Предавач Зборник 2019
Креирање заједнице вртића и породице кроз планиране активности Предавач Зборник 2018
СОЦИЈАЛИЗАЦИЈСКИ ОБРАСЦИ ГОВОРА ОДРАСЛИХ ДЕЦИ У ЈАСЛАМА Предавач Зборник 2017
УЛОГА И ЗНАЧАЈ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ У ПРОШИРИВАЊУ ПРОСТОРА ЛИЧНОГ РАЗВОЈА ДЕТЕТА У ЈАСЛИЦАМА Предавач Зборник 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Играмо се, дружимо, радимо..., Збирка активности за васпитачеДневник,Нови сад Аутор
Шта покушавамо рећи малој деци, Дневник,Нови сад Аутор
Водич за стручну праксу студената Високих школа струковних студија за образовање васпитача, Висока школа струковних студија за васпитаче „Михајло Палов“, Вршац, 2016. Аутор
1.2.3.Крени -приручник за вапитаче,Нови Сад Аутор

Биљана Којовић

Члан програмског одбора
063214974
biljana.kojovic@eunet.rs
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 МПНТР саветник
2014 2015 Пу"11април"Нови Београд Стручни сарадник психолог
2001 2014 Предшколска установа „Бошко Буха“ Палилула, Београд Стручни сарадник психолог
1999 2001 ОШ „Бранко Радичевић“ у Голупцу Стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
. Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов Коаутор каталог 2018
Документовање рада у групи у функцији подстицања дечјег напредовања у развоју и учењу Коаутор каталог 2012
Игралица-причалица/игре за подстицање говорнојезичког развоја Коаутор каталог 2018
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА Предавач Зборник 2019

Андрија Пештерац

Члан програмског одбора
0643399660
andrijapesterac@yahoo.com
Звање:

октор наука у области спорта и физичког  

Установа:

Предшколска установа „Чика Јова Змај“, Београд 

Радно место:

стручни сарадник за физичко васпитање Ус 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2019 ПУ "Чика Јова Змај" Београд Стручни сарадник за физичко васпитање
1984 1985 СЦ»Шумице» Аутор и непосредни реализатор практичних активности у раду с
1983 1984 Универзитетски центар за физичко васпитање студената београдског Универзитета Реализатор активности са студентима
1982 1983 Професор физичког васпитања професор физичког
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Акредитовани семинар «Спортико Змај -јасле», Аутор каталог 2018
Перцептивне вештине-подршка дечјем азвоју Коаутор Каталог 2018
Музичко ритмичке активности у раду са децом јасленог узраста, Стручни сусрети медицинских сестара Србије, Пролом бања, Предавач Зборник 2016
Моторичке активности деце јасленог узраста са великим лоптама у дворишту вртића, Стручни сусрети медицинских сестара Србије, Врњачка Бања, Предавач Зборник 2018
Примена полигона у физичком васпитању деце јасленог узраста, Стручни сусрети медицинских сестара Србије, Предавач Зборник 2019

Сузана Симеуновић

Члан програмског одбора
0648510634
direktor.mojedetinjstvo@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа „Моје детињство“  

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2019 Предшколска установа «Моје детињство» Чачак директор
2013 2014 Предшколска установа «Моје детињство» Чачак в.д. директор
2000 2013 Предшколска установа «Радост» стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Креирање средине за учење у програму оријентисаном на дете“ Коаутор Зборник 2016
„Правци промена ка квалитетној пракси“ Предавач Зборник 2018
„Мобилност ка промени“ – Тоскански приступ учењу деце раног узраста Коаутор Зборник 2018
РАЗВИЈАЊЕ РЕАЛНОГ ПРОГРАМА У ЈАСЛЕНОЈ ГРУПИ Предавач Зборник 2019
ПРОФЕСИОНАЛНО ОСНАЖИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НЕГОВАЊЕМ КУЛТУРЕ ДИЈАЛОГА И РАЗМЕНЕ ИСКУСТВА У ВРТИЋУ Предавач Зборник 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Т.Спасовић, С.Симеуновић (2013) „Дечије игре деце Моравичког округа (репертоар, мотив, културни контекст и наслеђе)“, Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
-Светосавска награда 2018.године за Предшколску установу „Моје детињство“ Чачак Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије , чланство

Татјана Ристивојевић

Члан програмског одбора
062295551
tatjana.d.ristivojevic@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог  

Установа:

Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун  

Радно место:

Стручни сарадник педагог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2019 Предшколска установа "Др Сима Милошевић" Земун Стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XVII стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије- Игре за мене– подстицање интеракције код деце мешовите јаслене групе Предавач Зборник 2016
Развијање Партнерства са породицом и локалном заједницом, ПУ"Др Сима Милошевић" Реализатор Пројекат 2016
Мрежа практичара за подршку ПВО Реализатор Пројекат 2017
Пилотирање Основа програма ПВО : Године узлета“ Реализатор Прокекат 2017
Професионално оснаживање запослених неговањем културе дијалога и размене искуства у вртићу – Предавач Зборник 2019
Култура втића Предавач Зборник 2019

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора
063344131
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

Професор педагогије 

Установа:

ПУ „Наше дете“ Шабац 

Радно место:

Стручни сарадник -педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2019 ПУ „Наше дете“ Шабац Стручни сарадник -педагог
2001 2007 ПУ „Наше дете“ Шабац директор
2000 2001 ОШ „ Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор Стручни сарадник
1991 1994 ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева Стручни сарадник –педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Планирање и програмирање у образовно-васпитним установама Предавач Зборник 2016
Развијање разноврсних облика програма у предшколској установи“- стручни скуп, Предавач Зборник 2017
Моја васпитна група је посебна“ Аутор Каталог 2016
Хоризонтално учење у установи, као покретач у имплементацији нових основа програма предшкoлског васпитања и образовања Предавач Зборник 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Породични клуб“ Шабац Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос развоју образовања и васпитања Министарство просвете и спорта) 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Александра Ружичић

Члан програмског одбора
0692389040
leksandraruzicic12@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог  

Установа:

ПУ "Дечја радост"Панчево 

Радно место:

ПУ "Дечја радост"Панчево 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2019 ПУ "Дечја радост"Панчево ПУ "Дечја радост"Панчево
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
'Инклузија-стање,проблеми,потребе'' Уводно излагање,трећа научно-стручна конференција '' Средина и предшколско дете'', Предавач Зборник 2014
Стручни сусрети стручних сарадника ''Развој професионалне улоге стручног сарадника и сарадника у функцији унапређења квалитета предшколске делатности“ Предавач Зборник 2016
Стручни сусрети стручних сарадника ''Грађење квалитета предшколског васпитања и образовања кроз различите облике сарадње “ Аутор Зборник 2017
Брига за дете- стратегије развијања животних вештина код деце'' акредитовани програм Коаутор Зборник 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Сeкретар Удружења Стручних сарадника и сарадника предшксолких установа Србије од 2016.
Члан Програмског одбора Савеза удружења мед.сестара ПУ Србије 2018 и 2019

Слава Тиарац Јованов

Члан програмског одбора
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије  

Установа:

ППУ Панчево 

Радно место:

педагог,стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин педагог,стручни сарадник
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево директор
2003 2004 Министарство просвете савтник
2004 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево педагог,стручни сарадник
2014 2019 ППУ Панчево педагог,стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Водитељ радионице,модеторна сесијама Реализатор Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 2016
Водитељ радионице,модеторна сесијама Реализатор Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 2017
Водитељ радионице,модетор на сесијама Реализатор Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 2018
Водитељ радионице,модетор Реализатор Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Члан Програмског одбора Савеза мед.сестара ПУ Србије

Јадранка Спасић

Члан програмског одбора
0603320241
spasicjadranka@yahoo.com
Звање:

Струковна медицинска сестра  

Установа:

ПУ "Дечји дани" Београд 

Радно место:

сарадник на унапређивању ПЗЗ  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2019 ПУ "Дечји дани" Београд сарадник на унапређивању ПЗЗ
2003 1994 ПУ "Звездара" стручни сарадник на унапређивању ПЗЗ
1983 1994 ПУ "Звездара" Виша медицинска сестра у јаслама
1979 1983 ПУ "Бошко Буха"Палилула Виша медицинска сестра у јаслама
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ефикасна комуникација у предшколској установи Коаутор каталог ЗУОВ 2018
Перцептивне вештине,подршка дечјем развоју Реализатор каталог ЗУОВ 2016
Вртић као сигурна база: познавати дете и познавати развој Коаутор каталог ЗУОВ 2018
Хоринзонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских Извођач одобрено одлуком Зуов 2019
Четврти окружни стручни сусрети Извођач одобрено одлуком ЗУОВ 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председница Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије