Euroguidance конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“

Код одобреног скупа: 377  

Конференција

Фондација Темпус
Руже Јовановић 27аИвана Вулић
euroguidance@tempus.ac.rs
0113342430
0640662035

Euroguidance конференција „Каријерно вођење и саветовање у Републици Србији и Европи“

Циљ конференције је размена информација о новинама у области каријерног вођења и саветовања (КВиС) на нивоу политика и пракси на националном и европском нивоу, као и повезивање и размена искуства између каријерних практичара и стручњака из различитих сектора (образовање, запошљавање и омладински рад). Ове године, конференција посебан нагласак ставља на рефлексивну праксу у КВиС-у са циљем да приближи каријерним практичарима значај континуиране самоевалуације сопствене праксе и искуства ради унапређења услуга у складу са недавно усвојеним Правилником о стандардима услуга КВиС, као и на вештине за запошљивост и правце даљег развоја услуга КВиС како би се успешније подржао развој ових вештина на преласку из образовања на тржиште рада.

Теме конференције обухватају: *Значај рефлексивне праксе у каријерном вођењу и саветовању за континуирано унапређење услуга и активности са циљем подршке каријерном развоју ученика и корисника; *Каријерно вођење и саветовање и развој вештина – европске перспективе и новости: - Развој нових ресурса и алата за подршку каријерном информисању ученика и корисника, - Мреже и иницијативе за размену искуства и пракси из различитих европских држава; *Каријерно вођење и саветовање и развој вештина – националне перспективе и новости – Како подржати младе на преласку из школе на тржиште рада кроз јачање вештина за запошљивост?

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Хотел Метропол, Булевар Краља Александра, 69, Београд 03.10.2019. 88