ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА, ЈУЧЕ, ДАНАС И СУТРА

Код одобреног скупа: 376  

Трибина

Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)
Кнеза Милоша 7а/II, 11000 БеоградВладан Галебовић
sekretar@smeits.rs
0113230041
063300833

ЕЛЕКТРИЧНА ВОЗИЛА, ЈУЧЕ, ДАНАС И СУТРА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доктор техничких наука Зоран Николић , Институт техничких наука САНУ
Доктор техничких наука Зоран Стевић , Београдски универзитет

1

80

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Кнеза Милоша 9 18.10.2019. 11

Радне биографије


Зоран Николић

Реализатор
011263699
zoran.nikolic@itn.sanu.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Институт техничких наука САНУ 

Радно место:

Научни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1977 2006 ИТН САНУ Виши научни сарадник
2006 2011 Институт "Гоша" Виши научни сарадник
2011 2018 ИТН САНУ Научни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Непрекидно напајање електричном енергијом острвских потрошача мале вршне снаге (до 2,5 kW) коришћењем хибридних (PV и GA) извора Аутор III Међународне конференције о обновљивим изворима електричне енергије, Београд 2015
State of development and perspective of the electric vehicles Аутор International Congress Motor Vehicles & Motors 2014
A Possibility of Hybrid Supply of Autonomous Military Units With Electric Power Аутор 5th International Scientific Conference on Defansive Technologies 2011
Фотонапонски системи у урбаним срединама повезани на дистрибутивну мрежу и пример њихове примене Аутор Зборник радова са скупа "Алтернативни извори енергије и будућност њихове примјене у земљи”, Подгорица 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Техника и технологија у функцији заштите животне средине, СМЕИТС, 2010 (Београд), 237 стр., ISBN 978-86-81505-56-4, COBISS.SR-ID 180986892 Коаутор
Електрична возила у свету и код нас, Институт Гоша, Београд, (2010), 312. ISBN 978-86-86917-07-2, COBISS.SR-ID 173296652 Аутор
The Contribution and Prospects of the Technical Development on Implementation of Electric and Hybrid Vehicles, Chapter 2 in monograph “New Generation of Electric Vehicles”, Croatia, (2012), 27 – 66, http://dx.doi.org/10.5772/45641, ISBN 978-953-51-0893-1 Коаутор
The Application of Electric Drive Technologies in City Buses, Chapter 6 in monograph “New Generation of Electric Vehicles”, Croatia, (2012), 165 – 203, http://dx.doi.org/10.5772/45641, ISBN 978-953-51-0893-1 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)

Зоран Стевић

Реализатор
0638036050
zstevic@live.com
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Београдски универзитет 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1988 Фабрика лак жице Пројектант
1988 1995 Борпласт Пројектант
1995 2001 Средња техничка школа, Бор Наставник
2001 2008 Технички факултет, Бор Доцент
2008 2013 Технички факултет, Бор Ванредни професор
2013 2018 Технички факултет, Бор Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Термовизијска испитивања на електроенергетским објектима – Аутор Електродистрибуција Бор Аутор Електродистрибуција, Бор 2013
Термовизијски надзор индустријских постројења РТБ Бор Коаутор Технички факултет, Бор 2013
Едукација становништва Републике Србије о могућностима унапређења заштите животне средине кроз примену нових технологија Коаутор Фонд за заштиту животне средине РС 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мирослав Бјекић, Зоран стевић, Аленка Миловановић, Сања Антић, Регулација електромоторних погона, Технички факултет, Чачак (2010); ИСБН 978-86-7776-099-1 Коаутор
Зоран Стевић, Мирјана Рајчић-Вујасиновић, Дејан Антић, Примена Термовизије, Технички факултет у Бору (2008); ИСБН 978-86-80987-58-3, ЦОБИСС.СР-ИД 149380108 Коаутор
Зоран Стевић, Дубравка Николовски, Снежана Петровић, Зоран Николић, Растислав Крагић, Стеван Шамшаловић, Драган Ковачевић, Техника и технологија у функцији заштите животне средине, СМЕИТС, Београд (2010); ИСБН 978-86-81505-56-4 Коаутор
Зоран Стевић, Дејан Антић, Испитивања електрохемијских система за складиштење енергије, Академска мисао, Београд (2013); ИСБН 978-86-7466-454-4 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез машинских и електро инжењера и техничара Србије (СМЕИТС)
IEEE – Институт ижењера електротехнике и електронике
Српско хемијско друштво
Савез инжењера и техничара за заштиту материјала Србије
ETF BAFA (Управни одбор)
IBPSA (the International Building Performance Simulation Association)