Трећа међународна научно-стручна конференција “Даровитост – потребе 21. века”

Код одобреног скупа: 374  

Конференција

Друштво дефектолога Војводине
Амброзије Шарчевића 31, 23000 СомборМаринела Шћепановић
mscepanovic@gmail.com
062244060
062244060

Трећа међународна научно-стручна конференција “Даровитост – потребе 21. века”

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

доктор наука Dr Marold Reutlinger , University of Erlangen-Nürnberg (Germany)
доктор наука Prof. dr.sc. Taisir Subhi Yamin , The International Centre for Innovation in Educati
доцент Доц. др Милица Дробац-Павићевић , Филозофски факултет у Бањој Луци
мастер, докторанткиња Маринела Шћепановић , Друштво дефектолога Војводине

3

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

Радне биографије


Dr Marold Reutlinger

Реализатор
4991153025
Marold.Reutlinger@fau.de
Звање:

доктор наука 

Установа:

University of Erlangen-Nürnberg (Germany) 

Радно место:

предавач на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 University of Erlangen-Nürnberg (Germany) професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Reutlinger, M. Attentatives Kapital bei Mädchen in MINT. Аутор Journal für Begabtenförderung 2013
Reutlinger, M. Possibilities of School-Based Mentoring. In A. Ziegler, C. Fischer, H. Stoeger, and M. Reutlinger (Eds.), Gifted Education as a lifelong challenge: Essays in Honor of Franz Mönks. Аутор Muenster, Germany: LIT-Verlag, 351-364. 2012
Reutlinger, M. & Till, K. The Environmental Impact. ---- 2011
Ziegler, A., Fidelman, M., Reutlinger, M. Neubauer, T. & Heilemann, M. How desirable are gifted boys for girls and gifted girls for boys? Results of a chatroom study. Коаутор Australasian Journal of Gifted Education, 19, 16-20. 2011
Ziegler, A., Fidelman, M., Reutlinger, M., Vialle W. & Stöger H. Implicit personality theories on the modifiability and stability of the action repertoire as a meaningful framework for individual motivation: a cross-cultural study. Коаутор In High Ability Studies Vol. 21, No 2, December 2010, p. 147 2010

Prof. dr.sc. Taisir Subhi Yamin

Реализатор
0049152551
taisir@icieworld.net
Звање:

доктор наука 

Установа:

The International Centre for Innovation in Educati 

Радно место:

предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2019 The International Centre for Innovation in Education (ICIE) председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Yamin, T. S. Towards a New Era of Gifted Education. Аутор Gifted Education International, 27(1), 81–83. https://doi.org/10.1177/026142941002700112 2010
Yamin, T. Excellence, Creativity, and Innovation in Education. Аутор In The Future of Education in the UAE: Innovation and Knowledge Production (pp. 13-40). Emirates Center for Strategic Studies and Research. 2014
Taisir Subhi Yamin. Cultural Bias in Giftedness Research: "A Road Map for Cultural Sensitivity" Аутор Gifted and Talented International, 27:1, 7-13, DOI: 10.1080/15332276.2012.11673602 2012
Ken W. McCluskey; Taisir Subhi Yamin. Redefining, Reconfiguring, and Reaffirming Gifted Education: The Promise of Interdisciplinary Collaboration. Коаутор International Journal for Talent Development and Creativity – 3(2), December, 2015. 2015
Taisir Subhi Yamin. Cultural Bias in Giftedness Research: "A Road Map for Cultural Sensitivity". Аутор Gifted and Talented International 27:1, pages 7-13. 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Тhe Harry Passow Award for International Leadership in Gifted Education Harry Passow Fund 2004
The International Scholar Award The University of Winnipeg (Canada) 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
The International Centre for Innovation in Education (Germany)
The World Council for Gifted and Talented Children
The International Association of Educators for World Peace (IAEWP)
The British Educational Research Association (BERA)
The European Council for High Ability (ECHA).

Доц. др Милица Дробац-Павићевић

Реализатор
051305292
milica.drobac@ff.unibl.org
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет у Бањој Луци 

Радно место:

предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2019 Филозофски факултет у Бањој Луци асистент, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дробац-Ступар, М. Испитивање односа субдимензија перфекционизма и интелектуалне даровитости. Аутор Научна и духовна утемељеност друштвених реформи, 363-384. Бања Лука: Филозофски факултет 2009
Дробац, М. Мудрост у школи, мудрије друштво – теоријски приказ WISC модела за развој даровитости. Аутор Друштво знања и личност: путеви и странпутице (де)хуманизације, 453-464. Бања Лука: Филозофски факултет. 2012
Дробац, М. Стилови учења код интелектуално даровитих ученика. Аутор Психолошка истраживања учења и понашања, 25-36. Бања Лука: Филозофски факултет. 2012
Дробац, М. Факторска структура заједничког простора АPS и MPS скала перфекционизма. Аутор Рад представљен на скупу Савремени трендови у психологији 2009, Нови Сад, октобар. 2009
Дробац, М. Психолошки ефекти трансфера у развоју креативности код интелектуално даровитих ученика. Аутор Рад представљен на скупу Отворени дани психологије 2014, Бања Лука, јуни. 2014

Маринела Шћепановић

Реализатор
062244060
mscepnaovic@gmail.com
Звање:

мастер, докторанткиња 

Установа:

Друштво дефектолога Војводине 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2019 Друштво дефектолога Војводине председник
2000 2019 ШОСО са домом "Вук Караџић" наставник индивидиуалне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Šćepanović, M., & Kalinić, T. - Legislative Conditions and Teachers’ Competencies For Work With Gifted Students In Serbia. Аутор In: L. Marinković and M. Šćepanović (Ed.), Thematic Collection of Papers “Giftedness, Education, And Development”, pp. 35-47. Novi Sad: Mensa Srbije. 2018
Šćepanović, M., Kalinić, T., Klepić, S. - Savanti i darovitost. Аутор U: Darovitost - tematski zbornik radova međunarodnog značaja, Giftedness – international thematic collection of papers, pp. 91-101.Mensa Srbije 2017
Šćepanović М. - Minimizing Barriers to Participation and Learning of All Students in School. ---- 2016
Scepanovic, M., & Kalinic, T. - The Importance of Parents Involvement in Inclusive Individual Educational Plan (IEP) Creation. Аутор In: Conference Proceedings (Part two), IX International Conference: Improving the Quality of Life of Children and Youth, pp. 50 2018
Šćepanović M. - Neki aspekti dvostruke izuzetnosti/ Some Aspects of the Twice-Exceptionalism. Аутор In: Book of Abstracts of II International and Professional Conference 'Giftedness, Education, and Development’, pp. 85-88. Novi Sad, Mensa Serbia. ISB 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета за наједукативнији филм, за ауторство документарног едукативно – информативног филма „Наше приче“, Додељена на филмској манифестацији о животу особа са инвалидитетом „Ухвати са мном овај дан“ 2007
Признање Менсе Србије за организовање активности, допринос развоју и промовисању Менсе Србије Менса Србије 2015
"Meritorious Defectologist Award“ Друштво дефектолога Војводине 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефекктолога Војводине
Менса Србије
Институт за модерно образовање, Линк група
Епок тим Србије
CIVICUS – globalana alijansa pojedinaca i organizacija civilnog društva posvećenih jačanju građanskih akcija