Трећа међународна научно-стручна конференција “Даровитост – потребе 21. века”

Код одобреног скупа: 374  

Конференција

Друштво дефектолога Војводине
Амброзије Шарчевића 31, 23000 СомборМаринела Шћепановић
mscepanovic@gmail.com
062244060
062244060

Трећа међународна научно-стручна конференција “Даровитост – потребе 21. века”

Разматрање теоријских и практичних сазнања о даровитости, надарености, изузетности и талентованости деце, младих и одраслих; размена и дељење искустава, знања и вештина о раду са даровитима; анализа односа према даровитима; разматрање процеса образовања даровитих, метода и приступа у васпитно-образовном раду са даровитима; могућности унапређивања односа друштва према даровитима; потребе развоја капацитета за рад са даровитима; подизање нивоа свести свих учесника у разним секторима о потребама за додатном пажњом и посебним радом са даровитим особама.

- Даровитост – појам и терминологија, - Образовно-васпитни рад са даровитима, - Актуелни и алтернативни приступи у раду са даровитима, - Откривање и препознавање даровите деце, младих и одраслих, - Породица и даровити, - Додатна подршка даровитим особама, - Етичка питања о даровитима, - Стимулативни програми за даровите, - Оснаживање професионалаца за рад са даровитима, - Однос друштва према даровитима, - и друге релевантне теме.

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

доктор наука Dr Marold Reutlinger , University of Erlangen-Nürnberg (Germany)
доктор наука Prof. dr.sc. Taisir Subhi Yamin , The International Centre for Innovation in Educati
доцент Доц. др Милица Дробац-Павићевић , Филозофски факултет у Бањој Луци
мастер, докторанткиња Маринела Шћепановић , Друштво дефектолога Војводине

3

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник
директор/помоћник директора
стручни сарадник у дому ученика

4000 РСД