„ПРЕВЕНЦИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН СМЕТЊИ У УЧЕЊУ“

Код одобреног скупа: 373  

Симпозијум

Удружење логопеда Србије
Бежанијских илегалаца 62Уна Умићевић
una_umicevic@hotmail.com
0652844444
0652844444

„ПРЕВЕНЦИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН СМЕТЊИ У УЧЕЊУ“

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

доцент, доктор медицинских наука Весела Миланков , Медицински факултет у Новом Саду
: Проф. Др. редовни професор Славица Голубовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор наука Љиљана Јовчић , Висока здравствена школа струковних студија у Беог
доцент Мила Веселиновић , Клинички центар Војводине
професор Гордана Мумовић , медицински факултет Нови Сад
Примаријус Милан Вукашиновић , ОРЛ и МФХ Клиника, Клинички центар Србије
редовни професор Ивона Милачић Видојевић , , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитациј
доктор медицинских наука Санела Славковић , Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Медицински факултет, Нови Сад 28.09.2019. 41

Радне биографије


Весела Миланков

Члан програмског одбора и реализатор
0641930807
veselamilankov@gmail.com
Звање:

доцент, доктор медицинских наука 

Установа:

Медицински факултет у Новом Саду 

Радно место:

логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1992 Завод за децу Мједеница-Сарајево логопед
1993 1994 ОШ Јован Поповић Нови Сад логопед
1994 1995 ШОСО Милан Петровић Нови Сад логопед
1995 2017 Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад логопед
2008 2019 Медицински факултет Катедра за специјалну рехабилитацију и едукацију доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Mothers` reactions to the diagnosis of cerebral palsy: Associations with their educational level Коаутор International Journal of Disability, Development and Education (INT J DISABIL DEV ED) ISSN: 1034-912X 2016
Disorders of the sound articulation in preterm children. Аутор Journal of Special Education and Rehabilitation. ISSN: 1409-6099 2009
Komunikacia ako vyzva Коаутор Predškolska Vychova ISSN: 0032-7220 2014
Uticaj oštećenja sluha na kvalitet života adolescenata Коаутор Medicinski pregled ISSN: 0025-8105 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије- члан Друштва дефектолога Србије
Друштво дефектолога Војводине- председник логопедске секције од 2014-2018; од 2018 године члан Организационог одбора

Славица Голубовић

Члан програмског одбора и реализатор
063372552
slavica.golubovic@yahoo.com
Звање:

: Проф. Др. редовни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију  

Радно место:

професор универзитета-логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2019 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Testovi čitanja u kliničkoj proceni disleksija i disgrafija. Аутор , Tematski zbornik, Tuzla, 24. -26. juna 2016, str. 397-404. ISSN 1986-9886 2016
Golubovic S. (2015) Freaquency and neurohabilitation of dysgraphia in children Аутор ECNR 2015. Vienna, 2 - 4. Decembar, Abstract Book, P-129 2015
Nestorov, V. Golubović S., Kašić, Z. (2014). Disleksija i sintaksički razvoj. Коаутор . Primenjena Lingvistika, 15, 7-20. ISSN: 1 ISSN: 1431-7124 2014
Golubovic, S. Golubovic Z:Z: (2010). Dyslexia and Dysgraphia- identification and support Аутор MEDIMOND, p.p. 189-195. ISBN 978-88-7587-557-2. 2010
Голубовић С. (2012). Развојна дислексија и дисграфија. Креативне радионице у школској библиотеци. Аутор Филолошки факултет, Универзитет у Београду. Стр. 31 - 43. ИСБН : 978-86-6153-094-4 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Голубовић С. (2016). Развојни језички поремећаји. Треће допуњено и измењено издање. Друштво дефектолога Србије, Тонплус, Београд. ИСБН : 978- 86-84765-50-7 . Стр. 456 Аутор
Голубовић С. (2012). Фонолошки поремећаји. Друго допуњено и измењено издање. Друштво дефектолога Србије, Тонплус, Београд. ИСБН: 978-86-84765-33-0. Стр. 340. Аутор
Голубовић С. (1998). Клиничка логопедија II. Универзитет у Београду. Универзитетска штампа, Београд. ИСБН 86-81019-83-X. Str.385. Аутор
Голубовић С. Кашић З. (2000). Сегментна и супрасегментна организованост говора и поремећаји флуентности. Друштво дефектолога Југославије. БИГ штампа Београд. ИД 88543756. Стр. 366 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Дописни члан Руске Академије природних наука Руска академија природних наука-РАН Russian Academy of Natural Science 1999
Редовни члан- Академик Руске академије природних наука Руска академија природних наука-РАН/ Russian Academy of Natural Science 2007
Именована је за експерта Савезне Републике Југославије (Савезног секретаријата за развој и науку ) у области : 1.4.41- ДЕФЕКТОЛОГИЈА - ЛОГОПЕДИЈА Савезна Република Југославија 2002
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Član European Neuroscience Association
Član IBRO
Član WNR
Član Jugoslovenskog društva za Neuronauke
Predsednik logopedske sekcije Srbije i Jugoslavije
Predsednik Logopedske asocijacije Srbije
Član Logopedske komore Srbije

Љиљана Јовчић

Члан програмског одбора
06349128
ljiljana.jovcic@zahoo.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Висока здравствена школа струковних студија у Беог 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2012 Секретаријат за дечију заштиту Секретар
2012 2013 Секретаријат за образовање и дечију заштиту секретар
2010 2011 ФПН Предавач по позиву
2011 2014 Висока здрвствена школа струковних студија у Београду Предавач на спец. Студијама –допунски рад
2014 2016 Висока здрвствена школа струковних студија у Београду Предавч
2017 2019 Висока здрвствена школа струковних студија у Београду професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Љ.Јовчић,С.Влаховић“ Стандарди рада дефектолога социјалне заштите“ Аутор Дани дефектолога Србије,Златибор,2008.М52 2008
В.Вечански Николић,М.Васиљевић Благојевић,Љ.Јовчић,“Моторички и физички аспект дечје игре“ Коаутор Зборник сажетака,Научно стручна конференција Квалитет савременог васпитања и образовања,Шабац 2016М63 2016
Милићевић И, Јовчић Љ, „ Појмовна одређења и физичке баријере у процесу социјалне партиципације особа са инвалидитетом кроз имплементацију непрекинутог ланца кретања“, Коаутор “, VI стручно-научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“, постeр презентација, Београд 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља за изузетан допринос логопедској пракси Удружење логопеда Србије 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење логопеда Србије
Рецензент у часопису за истраживања у друштвеним и хуманистичким наукамас «Хуманистика»
Пројекат. „Борба против дискриминације осетљивих група деце“ Општи оквир за спровођење права детета у Србији и положај посебно осетљивих група деце ,Београд 2016
Aкредитовани програм.- ЗОУВ 2018/2019.“ Комуникација-најбоља информација“развој комуникацијских компетенција у педагошкој пракси Реализатор програма
Акредитовани програм ЗОУВ 2018/19. „Заштита и безбедност деце у предшколској установи“,аутори и реализатори др Љиљна Јовчић, др Миодраг Брзаковић, др Меланија Илић

Мила Веселиновић

Члан програмског одбора и реализатор
0642887511
una_umicevic@hotmail.com
Звање:

доцент 

Установа:

Клинички центар Војводине 

Радно место:

логопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2019 Клинички центар Војводине логопед
2010 2019 Медицински факултет, Универзитета у Новом Саду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Syntactic Performance in children with cochlear implants. Коаутор – Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2016:223-240 ISBN 978-86-6203-086-3 2016
Articulation disorders in Serbian language in children with speech pathology. Коаутор Medicinski pregled. 2015;68(5-6):168-72. 2015
Articulation of speech sounds of Serbian language in children aged six to eight. Коаутор Medicinski pregled. 2015;68(7-8):240-4. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Асистивне технологије, Медицински факултет, Универзитета у Новом Саду Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Војводине
Српско лекарско друштво

Гордана Мумовић

Члан програмског одбора
063574053
gordana.mumovic@gmail.com
Звање:

професор 

Установа:

медицински факултет Нови Сад 

Радно место:

орл, субспецијалиста фонијатар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 1987 дом здравља Беочин лекар
1987 1993 Klinika za bolesti uha grla i nosa Medic. fak .Novi Sad Klinički lekar
1993 2001 Klinika za bolesti uha grla i nosa Medic. fak .Novi Sad Otorinolaringolog asistent
2001 2019 Klinika za bolesti uha grla i nosa Medic. fak .Novi Sad fonijatar, docent, vanredni profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Sotirović J, Grgurević A, Mumović G, Grgurević U, Pavićević L, Perić A, Erdoglija M, Milojević M. Adaptation and validation of the Voice Handicap Index (VHI)-30 into Serbian. Коаутор J Voice 2016 2016
Mumović MG. Comparative videostroboscopic analysis after different external partial laryngectomies. Аутор Vojnosanit Pregl. 2014 2014
Hočevar-Boltežar I, Šereg-Bahar M, Kravos A, Mumović G, Mitrović S. Is an occupation with vocal load a risk factor for Laryngopharyngeal reflux: a prospective multicentre, multivariate comparative study. Коаутор Clin Otolaryngol. 2012 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Majdevac Ž, Aleksić M, Leković V, Kukić Z, Mumović G, Popov -Dragin O. Epidemiologija patologije govora u dece Vojvodine. U: Patologija sluha, glasa i govora- monografija, Priština: NIGRO-Rilindija, 1988: 87-94. Коаутор
Gordana M. Mumović, Rajko M. Jović, Slobodan Mitrović, Slavica Golubović-udžbenik i praktikum MEDICINSKE OSNOVE POREMEĆAJA GLASA I GOVORA Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Povelja za naučni rad Naučna sekcija studenata Med.fakulteta Novi Sad 2014
Nagrda za preventivni rad Crvenog krsta црвени крст 1977
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Član komisije Ministarstva zdravlja Republike Srbije za izradu normativa patologiju glasa govora i sluha u ranijem sazivu
Član Evropskog laringološkog udruženja
Član Udruženja otorinoilaringologa Srbije
Član Udruženja logopeda i fonijatara Srbije

Милан Вукашиновић

Члан програмског одбора
0668300637
vukasmd@gmail.com
Звање:

Примаријус 

Установа:

ОРЛ и МФХ Клиника, Клинички центар Србије 

Радно место:

лекар, оториноларинголог, фонијатар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 2002 Здравствени центар у Шапцу Лекар, Оториноларинголог, Фонијатар
2002 2019 ОРЛ и МФХ Клиника у Бг Лекар, Оториноларинголог, Фонијатар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Relationship between socio- demographic characteristics and vocal fold nodules, polyps and oedema Коаутор Acta Otorhinolaryngologica Italica, 2018. 2018
Stroboscopy in Detection of Laryngeal Dysplasia Effectiveness and Limitations Коаутор Journal of Voice, 2104 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Професионални глас, Калиграф, Београд,2011. Коаутор
Псеудотумори ларинкса, ННК ИНтернационал, Београд , 2014. Коаутор
Глас и говор, ННК Интернационал, Београд,2015. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење ларинголога Србије
Оснивач Обележавања Светског дана гласа у Србији
Удружење логопеда и фонијатара Србије

Ивона Милачић Видојевић

Члан програмског одбора и реализатор
0638849173
mivona@sbb.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитациј 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2002 у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Београд психолог и координатор стручног тима
2002 2007 Завод за психофизиолошке поремећаје и патологију говора у Београду психолог и руководилац тима за поремећаје емоција и понашања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
.Milačić Vidojević, I., Dragojević, N., Tošković,O. (2015). Experienced and anticipated discrimination among people with major depressive disorder in Serbia. Аутор International Journal of Social Psychiatry, 61 (7), 638-644 2015
Milačić Vidojević, I., Dragojević, N., Tošković, O., Popović, M. (2014). Internalized stigma among people with a mental illness in Serbia and psychometric properties of a ISMI scale Аутор Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 3 (3), 153-163. 2014
Milačić Vidojević, I., Gligorović, M., Dragojević, N. (2014). Tendency toward stigmatization of families of a person with autistic spectrum disorders. Аутор International Journal of Social Psychiatry, 60 (1), 63-70 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Аутизам. (1997). 260 стр. Београд: Завет. ИСБН 86-7034-025-9. Коаутор
Аспергеров синдром или високофункционални аутизам.(2004). 162 стр. Београд: самиздат. ИСБН 86-905017-1-1. Аутор
Аутизам-дијагноза и третман. (2008). 241 стр. Универзитет у Београду ‒ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. ИСБН 978-86-80113-66-1. Аутор
Ометеност и ментална болест: ставови, стигма, дискриминација. (2016). Београд: Универзитет у Београду ‒ Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. Страна 328. ISBN 978-86-6203-087-0. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Атински Институт за Едукацију и Истраживање (АТИНЕР
Друштво психолога Србије
Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије (ДЕАПС)

Санела Славковић

Реализатор
0637705188
sanela.slavkovic@mf.uns.ac.rs
Звање:

доктор медицинских наука 

Установа:

Универзитет у Новом Саду, Медицински факултет 

Радно место:

дипломирани дефектолог соматопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2015 Дом „Ветерник“, Ветерник Дефектолог
2012 2015 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду Aсистент (30%)
2015 2019 Медицински факултет Универзитет у Новом Саду Aсистент са докторатом
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
General and special education teachers' relations within teamwork in inclusive education: socio-demographic characteristics. Коаутор S Afr J Educ. 2013; 33(3). 2013
Attitudes of parents of multiple handicapped children toward the process of deinstitutionalization. Коаутор Review of Psychology. 2012; 19(1):48. 2012
Early intervention in special education and rehabilitation. Аутор In: 5th Intenational conference “Actual defectological practice”. 2015; Zrenjanin, Serbia. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine; 2015. (p 23) 2015
Примена асистивне технологије код деце. ---- 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Асистивне технологије, 2018, Медицински факултет Нови Сад Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва дефектолога Војводине
Подпредседница Друштва дефектолога Војводине од 2014. године
Председница Секције соматопеда Друштва дефектолога Војводине од јуна 2008. године.
Члан Коморе социјалне заштите од новембра 2013. године
Члан Радне групе за МС при Друштву неуролога Србије од октобра 2014. године
Члан Новосадске мреже за децу