Савремене тенденције у настави физичког васпитања - у сусрет новој школској години (IV)

Код одобреног скупа: 369  

Летње и зимске школе

Удружење педагога физичке културе Београда
Угриновачка 80Горан Петровић
upfkbg@gmail.com
0603060473
0603060473

Савремене тенденције у настави физичког васпитања - у сусрет новој школској години (IV)

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Магистар наука Горан Петровић , ОШ "Лазар Саватић"
Доктор наука Вишња Ђорђић , Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад
Дипломирани професор физичке културе Јасна Ђукић , ОШ „Ђура Јакшић“, Каћ
Дипломирани педагог за физичку културу Небојша Стојановић , Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш
Доктор наука Владимир Копривица , Факултет за спорт

3

194

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Горан Петровић

Члан програмског одбора и реализатор
0603060473
gospet10@gmail.com
Звање:

Магистар наука  

Установа:

ОШ "Лазар Саватић" 

Радно место:

наставник физичког васпитања  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Десета београдска гимназија наставник физичког васпитања
1999 2003 ОШ "Сретен Младеновић" Крагујевац наставник физичког васпитања
2003 2013 ОШ "Кнез Сима Марковић", Барајево наставник физичког васпитања
2013 2018 ОШ "Младост", Нови Београд наставник физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Наставни план и програм физичког васпитања у основним школама Руске Федерације“, Аутор Физичка култура 1-4, Београд 2001
„Физичко васпитање на путу реформе“ Аутор Физичка култура 1-4, Београд 2002
„Analysis of school sports facilities condition and exploitation through the teaching process of physical education on the territory of new Belgrade municipality”, Коаутор International Congress Sports Facilities –crisis and Consequences- SPOFA 14, University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education Serbia, 2014
„Нова парадигма физичког васпитања –путевима професора Матића“, Аутор Физичко васпитање и спорт кроз векове, Ниш 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда МПНТР 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење педагога физичке културе Београда

Вишња Ђорђић

Члан програмског одбора и реализатор
0644817412
djordjicvisnja@gmail.com
Звање:

Доктор наука  

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад 

Радно место:

Редовни професор физичког васпитања  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2018 Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative in Serbia: a prevalence of overweight and obesity among 6–9-year-old school children. Аутор Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 29(9), 1025-1030. 2016
Whole school approach to physical activity promotion. Аутор Transformation Process in Sport “Sport Performance”, 7-8. 2015
Упоредна анализа физичког развоја и моторичких способности ученика петог разреда три региона Републике Србије. Коаутор Зборник сажетака: 2. симпозијум са међународним учешћем: Физичка култура и спорт (стр. 21-21). Нови Сад: Факултет физичке културе 1998
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Предшколско физичко васпитање у Војводини: друштвено-институционални контекст. 2002, Вршац: Виша школа за образовање васпитача Аутор
Школско физичко васпитање, 2010, Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду Аутор
Водич за здраве животне навике: исхрана и физичка активност, 2017, Центар за здравље, вежбање и спортске науке Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
"Јован Микић Спартак" Спортски савез Војводине 2014

Јасна Ђукић

Члан програмског одбора и модератор
0646677648
dpfvoj@gmail.com
Звање:

Дипломирани професор физичке културе  

Установа:

ОШ „Ђура Јакшић“, Каћ  

Радно место:

Наставник физичког васпитања  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1994 Клиника за ендокринологију Нови Сад Медицинска сестра
1994 2018 ОШ „Ђура Јакшић“, Каћ Наставник физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Примена образовних стандарда за крај обавезног образовања“ Реализатор ЗУОВ 2011
„Увођење новог предмета Физичко и здравствено васпитање и примена релевантних програмских садржаја" Реализатор ЗУОВ 2017
„Физички активнији ученици, здравије одрастање,квалитетније школе“ Реализатор Друштво педагога физичког васпитања Војводине 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стратегија школског спорта у АП Војводини за период од 2013 до 2017 године и Акционог плана за њену примену, 2013, ПС за спорт и омладину Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво педагога физичког васпитања Војводине

Небојша Стојановић

Члан програмског одбора и реализатор
0606644501
snebojsa46@yahoo.com
Звање:

Дипломирани педагог за физичку културу 

Установа:

Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш  

Радно место:

професор физичког васпитања  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 Дом ученика средњих школа Ниш васпитач
2001 2018 Медицинска школа „Др Миленко Хаџић“ Ниш професор физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
РАЗЛИКЕ У АНТРОПОМЕТРИЈСКИМ КАРАТЕРИСТИКАМА И ГОЈАЗНОСТИ УЧЕНИКА II РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА НИША Аутор Друга међународна научна конференција АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС Зборник радова 2014
СИСТЕМАТСКО И ПЛАНСКО ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ У СИСТЕМИМА ОБРАЗОВАЊА И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Аутор Друга међународна научна конференција АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС Зборник радова 2014
УЧЕСТАЛОСТ ПОЈАВЕ ЛОШЕГ ДРЖАЊА ТЕЛА И РАВНИХ СТОПАЛА КОД ДЕЦЕ РАНОГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА Коаутор Друга међународна научна конференција АНТРОПОЛОШКИ И ТЕОАНТРОПОЛОШКИ ПОГЛЕД НА ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ОД КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ ДО ДАНАС Зборник радова 2014
„Увођење новог предмета Физичко и здравствено васпитање и примена релевантних програмских садржаја" Реализатор ЗУОВ 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење педагога физичке културе Ниш

Владимир Копривица

Члан програмског одбора
0638313940
vkopriv@gmail.com
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Факултет за спорт 

Радно место:

Редован професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1978 2018 Факултет спорта и физичког васпитања, Београд професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Development of Anthropometric and Physical Performance Profiles of Young Elite Male Soccer Players: A Longitudinal Study (Article) Коаутор JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH, (2010), vol. 24 br. 10, str. 2677-2682 2010