VIII НАУЧНО – СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЂУНАРОДНОГ КАРАКТЕРА, „ВAСПИTAЊE ИГРOM И ПOКРETOM КРОЗ СВAКOДНEВНИ ЖИВOT ДETETA“

Код одобреног скупа: 368  

Конференција

БАЛКАНСКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА
КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 43, БЕОГРАДСлободанка Радосављевић
bapta2013@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

VIII НАУЧНО – СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЂУНАРОДНОГ КАРАКТЕРА, „ВAСПИTAЊE ИГРOM И ПOКРETOM КРОЗ СВAКOДНEВНИ ЖИВOT ДETETA“

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор АЛИЈА ЛАПО , СОС Дјечији вртић Горажде
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Универзитетски наставник у звањудоцента Сања Партало , Филозофски факултет Бања Лука
професор струковних студија Загорка Марков , Висока школа струковних студија Кикинда
Прoфeсoр дeфeктoлoгиje Jaњa Бoгaтaj , Вртец Шкoфja Лoкa
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
директор Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , -
Прoфeсoр прeдшкoлскoг oдгoja Љиљана Прањковић Кoвач , J.У Дjeчjи вртић Витeз
дипломирани васпитач Мирјана Ћосић , ПУ „Наша радост“ Смедерево

4

300

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 JП "Пaлић - Лудaш" Хoтeл „Пaрк“ Палић 12.09.2019. 211

Радне биографије


АЛИЈА ЛАПО

Члан програмског одбора и реализатор
061226800
alija.lapo@bih.net.ba
Звање:

професор 

Установа:

СОС Дјечији вртић Горажде 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1978 2000 Основна школа Наставник-директор
2001 2018 Дјечији вртић СОС директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Планирање у школи Аутор "Дидактички путокази" 2000
Од забавишта до вртића , игра -концепт раног раста и развоја у БиХ Аутор "Дидактички путокази" 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Први кораци" 2014, "Наша школа" Сарајево Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Балкански савез удружења васпитача

Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628883800
bapta2013@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 ОШ «Братство», Т.Раштела, БиХ Наставник музике
1974 1974 ОШ «Уча», Водањ учитељ
1975 1975 «Стандард», Београд благајник
1976 1980 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1980 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево Руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ «Наша радост», Смедерево Васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац Васпитач
1991 1995 ОШ «Н.Петровић», В.Плана Васпитач
1995 2003 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана Васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана директор
2004 2006 ПУ «Наша радост», Смедерево Васпитач
2007 2019 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дете, игра и родитељ Аутор Смедеревски магазин, (25) 22 2014
Окружење за осећај радости Аутор Смедеревски магазин, (31) 23, 2014
Дете и игра – пут у срећно детињство Аутор Смедеревски магазин, (24) 29, 2015
Дете у игри најбоље учи да мисли Аутор Смедеревски магазин, (29) 25, 2015
Уводна реч. П. Спасојевић (ур) „Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама Аутор Графомарк, Лакташи, стр.5-7 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
«Откривам и сазнајем» (“Ведра“, Смедерево, 2006), Аутор
«Пут једног васпитача» (“Публик Практикум“, Земун, 2011) Аутор
«У вртићу расту људи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
«Моје велико ЈА у породици и школи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2017) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача

Сања Партало

Члан програмског одбора и реализатор
065669437
sanja.partalo@ff.unibl.org
Звање:

Универзитетски наставник у звањудоцента 

Установа:

Филозофски факултет Бања Лука 

Радно место:

Наставник Предшколске педагогије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2019 Филозофски факултет Бања Лука Наставник Предшколске педагогије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Својства симболичке игре предшколске дјеце“. Аутор Филозофски факултет Бања Лука 2011
“Развој пријатељства предшколске дјеце у институционалном васпитању”. Аутор Филозофски факултет Бања Лука 2018
Савремени токови предшколског васпитања Коаутор Филозофског факултета у Приштини бр. 42-2, стр. 293-303 2012
Креативност и конформност симболичке игре предшколске дјеце Аутор Иновације у настави, бр.1, стр. 65-73. Београд: Учитељски факултет 2014
Дјечија игра у курикулуму предшколског васпитања Коаутор Зборнику радова Универзитет у Београду: Учитељски факултет 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Савјет за дјецу Републике Српске, координирајућег тијела које се бави промоцијом и заштитпм дјечијих права, именованог од стране Владе Републике Српске (2007 -2011
Члан Друштвo педагога Републике Српске
Члан је Друштвo за васпитање и образовање у раном дјетињству ОМЕП БиХ

Загорка Марков

Члан програмског одбора и реализатор
023022423
zaga60@beotel.net
Звање:

професор струковних студија 

Установа:

Висока школа струковних студија Кикинда 

Радно место:

доктор дефектолошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2014 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди Професор струковних студија
2001 2009 Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди Предавач
1999 2001 Педагошка академија „Зора Крџалић Зага“ Кикинда Стручни сарадник за практикум Корективни педагошки рад;
1981 1999 Педагошка академија „Зора Крџалић Зага“ Кикинда Референт за студентска питања; Самостални референт;
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Утицај усмерених активности на мотивацију и учење деце предшколског узраста Аутор Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 2014
Вербална асоцијација у функцији развоја предшколског детета ---- 2015
Холистичко овразовање и васпитање у активностима развоја говора и методике ликовног васпитања Аутор Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 2016
Педагошка подршка - хиперактивна деца и деца са поремећајима у понашању Аутор Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Месарош Живков, А., Марков, З., Пакашки, О. Покрет у функцији развоја предшколске деце (2009) Коаутор

Jaњa Бoгaтaj

Члан програмског одбора и реализатор
31668468
janja.bogataj@vrtec-skofjaloka.si
Звање:

Прoфeсoр дeфeктoлoгиje  

Установа:

Вртец Шкoфja Лoкa 

Радно место:

РAВНATEЛJИЦA Вртцa Шкoфja Лoкa 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1994 Пeдaгoшкa фaкултeтa в Љубљaни сурдо педагог
1983 1987 Срeдњa взгojитeљскa шoлa в Идриjи професор
1987 2004 Срeдњa взгojитeљскa шoлa в Идриjи Прoфeсoрицa дeфeктoлoгиje
2004 2019 Вртец Шкoфja Лoкa рaвнaтeљицa
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
▪ Гoвoрнe спoсoбнoсти прeдшoлских oтрoк – Дeлaвницe в oквиру Аутор Зaвoдa зa шoлствo 2004
▪ Згoдњa oбрaвнaвa oтрoк с пoсeбними пoтрeбaми Аутор Друштвo Сoжитje, сoдeлoвaњe при припрaви грaдив зa oбликoвaњe пoдзaкoнских aктoв 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
• Увajaњe рaвнaтeљeвих ин кoлeгиaлних хoспитaциj, Шoлa зa рaвнaтeљe, Вoдeњe Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
• Признaњe зa успeшнo 15 лeтнo дeлo зa oтрoкe ин дружинe oтрoк с пoсeбними пoтрeбaми Друштвa Сoжитje Шкoфja Лoкa 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
• Члaнствo в Скупнoсти вртцeв Слoвeниje oд 2005
• Члaнствo в Здружeњу рaвнaтeљeв ин рaвнaтeљиц вртцeв oд 2004.

Марина Аризановић

Члан програмског одбора и модератор
0607157155
marizanovic@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац 

Радно место:

координатор за посебне програме  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1994 ПУ"Младост"-Медвеђа васпитач
1994 2011 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац васпитач
2011 2019 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац координатор за посебне програме и културну, јавну делатност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Једно тело двадесет душа Коаутор стручни сусрети В.Плана 1998
Отворена врата променама Коаутор Зборник радова са 19.стручних сусрета васпитача 2010
Искрице-ликовна колонија 2006 Аутор Зборник радова Стручни сусрети васпитача у В.Бањи, 2006
Сложни у различитостима Аутор ЦИП,Београд 2010
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за допринос унапређивању васпитно образовног рада ПУ"Вукица Митровић"- 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача јабланичког округа
БАПТА (Балкански савез удружења васпитача)

Марија Старчевић

Члан програмског одбора и модератор
0605211177
mica.starcevic@gmail.com
Звање:

директор 

Установа:

Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана 

Радно место:

дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2019 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана директор
2005 2012 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана стручни сарадник-педагог
2001 2005 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионице поводом нацрта нових основа програма предшколског васпитања Аутор Предшколској установи „Дечје царство“ 2012
Кроз игру до слова Аутор Зборник радова.-Савез удружења васпитача Србије, 2012
Стандарди компетенција васпитача у концепцији целоживотног учења Аутор сажетак-Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора и модератор
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

Радно место:

Професор педагогије у пензији 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник педагог
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2003 2004 Министарство просвете просветни саветник
2005 2011 ПУ '' Дечја радост'' Панчево Директор установе
2011 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузија-стање, проблеми,потребе- ''Средина и предшколско дете'' Аутор Зборник радова,трећа научно-стручна конференција,Бапта,Цетиње 2014
Развој професионалне улоге стручног сарадника и сарадника у функцији унапређења квалитетеа предшколске делатности'' Аутор ''Smart children network’’ у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње са вртићем из Румуније'' 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кругови пријатељства,2010, Креативни Центар Аутор
''Инклузија-стање,проблеми,потребе''-зборник радова Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Почасни и подржавајући члан Савеза удружења васпитача Србије
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете ССС
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете васпитача
Ментор у пилотирању Балканског приручника за васпитаче ''Уважавање различитости и изградња мира''
Члан иницијативног одбора за оснивање и члан секције предшколских педагога Србије

Љиљана Прањковић Кoвач

Члан програмског одбора и модератор
063713968
kovac.ljiljana@gmail.com
Звање:

Прoфeсoр прeдшкoлскoг oдгoja  

Установа:

J.У Дjeчjи вртић Витeз  

Радно место:

Рaвнaтeљицa вртићa 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 J.У Дjeчjи вртић Витeз oдгajaтeљицa
2000 2019 J.У Дjeчjи вртић Витeз рaвнaтeљицa
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мјесто и значај игре у инклузивном одгојно-образовном процесу Аутор Зборник радова са Међународног симпозија глазбених педагога 2008
Иновативни приступ реализације игровних активности у предшколским установама Аутор Српска краљевска организација академика иноватора 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дидактичко-методички приручник, намијењен одгајатељима 2008., Шуми диск, Сарајево Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Прeдсjeдницa Удружeњa прeдшкoлских устaнoвa ФБиХ
Прeдсjeдницa Скупштинe удругe психoлoгa БиХ
Члaн Упрaвнoг oдбoрa БAПTA

Мирјана Ћосић

Члан програмског одбора и модератор
0646413597
mimica15@yahoo.com
Звање:

дипломирани васпитач 

Установа:

ПУ „Наша радост“ Смедерево 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 1990 ПУ „Наша радост“ Смедерево васпитач
1990 2002 ПУ „Наша радост“ Смедерево руководилац ОЈ
2002 2006 ПУ „Наша радост“ Смедерево помоћник директора
2006 2018 ПУ „Наша радост“ Смедерево директор
2018 2019 ПУ „Наша радост“ Смедерево васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Одрживи развој и подршка здравом животу кроз знања о производњи органске хране и правилне исхране Аутор Зборник радова-Стручним сусретима васпитача 2013. године. 2013
Музејске игре Аутор Музеј Смедерево 2017
Уметничко забавиште Аутор Министарства културе и информисања РС 2017
Уметничко забавиште – галерија радости Аутор Центар за културу Смедерево 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача "Чигра" Смедерево
Почасни члан Савеза удружења васпитача Србије