22. Педагошки форум сценских уметности "Заједничко музицирање у образовању"

Код одобреног скупа: 367  

Конференција

Факултет музичке уметности
Краља Милана 50Милена Петровић
sfimp.udruzenje@gmail.com
0118325525
063276868

22. Педагошки форум сценских уметности "Заједничко музицирање у образовању"

Укључивање што већег броја педагога и покривање читаве вертикале уметничке педагогије - од предшколског до универзитетског образовања; нарочито оних наставника којима је педагогија једини облик бављења музиком, али и студентима који излажу своја педагошко-извођачка искуства, као и педагозима који се баве специјалном едукацијом. Афирмација континуитета музичке и педагогије других сценских уметности у Србији, које се постављају у контекст светских токова развоја.

Музичка педагогија, психологија музике, музичка теорија, специјална едукација, интегративна настава, солфеђо

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Музиколог и музички педагог Милена Петровић , Факултет музичке уметности

3

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

1500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Ректорат Универзитета уметности у Београду, Косанчићев венац 29 Београд 27.09.2019. 27