22. Педагошки форум сценских уметности "Заједничко музицирање у образовању"

Код одобреног скупа: 367  

Конференција

Факултет музичке уметности
Краља Милана 50Милена Петровић
sfimp.udruzenje@gmail.com
0118325525
063276868

22. Педагошки форум сценских уметности "Заједничко музицирање у образовању"

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Музиколог и музички педагог Милена Петровић , Факултет музичке уметности

3

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Ректорат Универзитета уметности у Београду, Косанчићев венац 29 Београд 27.09.2019. 27

Радне биографије


Милена Петровић

Члан програмског одбора и реализатор
063276868
pepa.magare@gmail.com
Звање:

Музиколог и музички педагог 

Установа:

Факултет музичке уметности 

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2003 Факултет музичке уметности Асистент приправник
2003 2010 Факултет музичке уметности Асистент
2010 2014 Факултет музичке уметности Доцент
2014 2019 Факултет музичке уметности Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Use of Metaphorical Musical Terminology for Verbal Description of Music Коаутор Rasprave: Časopis instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 44(2), 627-641. 2018
Мултимодалне перспективе музичке педагогије - мелодијска контура као емотивна граматика у музици и језику Аутор Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, 41, 283-297. 2018
Musicians' Free Associations on the Given Music Concepts Коаутор Glazbenopedagoški zbornik, Vol. 26, 49-63. 2017
Ономатопејски клик звуци, ехолокација и апсолутни слух Аутор Наслеђе: часопис за књижевност, језик, уметност и културу, 14 (38), 329-341. 2017
Sound of Picture vs Picture of Sound: Musical Palindrome. Коаутор New Sound International Journal of Music, 50(2), 217-229. 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
The Importance of Vowels in Music Education, 2017, London, iMerc International Music Education Research Center Аутор
Улога акцента у српској соло песми, 2014, Београд, Службени гласник Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
European Association for Music in School EAS (национални координатор за Србију)
Српски форум за истраживање у музичкој педагогији СФИМП (председник и заступник)
Српска концертна асоцијација СКА (члан управног одбора)
http://www.zoomusicology.com/Zoomusicology/Zoomusicologists.html (члан светских зоомузиколога)