Међународна конференција Психологија и музика - интердисциплинарна сусретања

Код одобреног скупа: 362  

Конференција

Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду
Краља Милана 50, 11000 БеоградМарија Томић
marijatomic@fmu.bg.ac.rs
0691205989
0691205989

Међународна конференција Психологија и музика - интердисциплинарна сусретања

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Бланка Богуновић , Факултет музичке уметности у Београду

3

200

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Коларчева задужбина и Ректорат Универзитета уметности у Београду, Београд 24.10.2019. 110

Радне биографије


Бланка Богуновић

Члан програмског одбора и реализатор
0641903844
blanka.bogunovic@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет музичке уметности у Београду 

Радно место:

психолог и музичар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2019 Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду Редовни професор у ужој научној области Психологија и Педаго
2005 2009 Институт за педагошка истраживања у Београду Виши научни сарадник
1984 2005 Музичка школа Јосип Славенски у Београду Стручни сарадник - психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Popović Mlađenović, T., Bogunović, B. & Perković, I. (2014). Interdisciplinary approach to music: Listening, performing, composing. Belgrade: Faculty of Music. Коаутор објављен рад 2014
Bogunović, B., Popović Mladjenović, T. & Perković, I. (2010). Theatrical expressivity of Berio’s Sequenza for viola: Levels of communication, Journal of Interdisciplinary Music Studies, Special issue ‘Instruments in context’, 4, 2, 55-84. Коаутор објављен рад 2010
Živanović, M., Vukčević Marković, M. & Bogunović, B. (2018). Structure of subjective experience of classical music, Psihologija, 2018 51(4),397-411. Коаутор објављен рад 2018
Bogunović, B. & Vujović, I. (2012). Metacognitive strategies in learning sight-singing. Psihološka istraživanja, 15,2, 115-133. Коаутор објављен рад 2012
Bogunović, B. & Bodroža, B. (2015). Gender identity and personality dimensions as correlates of music performance success, in J. Ginsborg, A. Lamont, M. Phillips & S. Bramley (Eds.): Ninth Triennial Conference of the European Society for the Cognitive Sciences of Music (ESCOM) (220-225). Manchester: Коаутор објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Богуновић, Б. (2010). Музички таленат и успешност. Београд: Факултет музичке уметности и Институт за педагошка истраживања. (2. Издање). Аутор
Мировић, Т. и Богуновић, Б. (2014). Социјални аспекти музичког извођења - предности и изазови, у М. Петровић (Прир.): Социолошки аспект педагогије и извођаштва у сценским уметностима (37 - 49). Београд: Факултет музичке уметности. Коаутор
Богуновић, Б. и Мировић, Т. (2014). Високо образовање музички даровитих: студентске процене компетенција наставника. Примењена психологија, 7, 3, 469-491. Коаутор
Богуновић, Б. (2017). Ментални склоп и постигнућа студената музике. У М. Петровић (Ур.): Зборник радова са Педагошког форума сценских уметности – У потрази за смислом и доживљајем у музичкој педагогији (160-173). Београд: Факултет музичке уметности. Аутор
Богуновић, Б. (2013). Стваралачки рад, иницијатива и сарадња младих у настави музичке културе, у Ј. Шефер и Ђ. Комленовић (Прир.), Стваралаштво, иницијатива и сарадња у наставним предметима (141-163). Београд: Институт за педагошка истраживања. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница за изузетне заслуге и допринос Факултету за 2018. годину. Додељује Факултет музичке уметности, Универзитет уметности у Београду. 2018
Друштвено признање ’’Љуба Стојић’’ за допринос у раду Друштва психолога и развоју психолошке струке Секцији за психологију музике Друштва психолога Србије, председник Бланка Богуновић Друштво психолога Србије 2012
Награда ’’др Борислав Стевановић’’ за научни допринос у психологији (2007-2008) за монографију Музички таленат и успешност (2009), Институт за педагошка истраживања, Београд Друштво психолога Србије 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Regional representative for Serbia, Eurpoean Society for the Cognitive Sciences of Music, since 2018
ECHA Correspondent, European Council for Highly Gifted, Münster, Germany, since 2017
Друштво истраживача у образовању у Србији, од 2014
Deutsche Gesellschaft für Musik Psychologie, Hannover, BRD, 1998
Друштво психолога Србије, Београд, 1983