Дигитализација вођења школске и педагошке документације кроз есДневник

Код одобреног скупа: 361  

Трибина

Друштво учитеља Јагодина
Зеленгора бб, 35000 ЈагодинаИван Миловановић
jagodina.duj@gmail.com
0646445381
0646445381

Дигитализација вођења школске и педагошке документације кроз есДневник

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

мср образовне политике Миљана Милојевић , ОШ "Мома Станојловић", Крагујевац
мср образовних политика Иван Миловановић , ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан
професор разредне наставе Зорица Филиповић , ОШ „Бошко Ђуричић“, Јагодина

1 дана (укупно време рада: мин.)

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Факултет педагошких наука, Јагодина 26.08.2019. 155
2 ОШ "Свети Сава", Краља Милана Обреновића 6, Баточина 25.09.2019. 117
3 Сала Градске скупштине, Омладинска 1, Смедерево 02.10.2019. 161
4 ОШ "Јован Јовановић Змај", Свилајнац 24.02.2020. 84

Радне биографије


Миљана Милојевић

Реализатор и модератор
063643544
miljakg@gmail.com
Звање:

мср образовне политике 

Установа:

ОШ "Мома Станојловић", Крагујевац 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2019 ОШ „Мома Станојловић“ Крагујевац професор разредне наставе
1992 2008 ОШ „Ђура Јакшић“ Крагујевац професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Употреба електронског дневника (есДневник) у настави Предавач Излагање на стручном скупу - Факултет педагошких наука, Јагодина 2019
Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење Електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала Реализатор Водитељ и ментор у оквиру националне обуке (ЗУОВ) 2019
Програм обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења Реализатор Водитељ националне обуке (ЗУОВ) 2019
Програм стручног усавршавања за достизање основних дигиталних компетенција запослених у образовању Реализатор Водитељ националне обуке (ЗУОВ и МПНТР) 2017
Коришћење нових технологија у образовању Предавач Излагање на трибини 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Бајка о рибару и рибици – Алекандар Пушкин“, 2006/07, База знања, Креативна школа Коаутор
„У ковача веште руке“, 2009/10, База знања, Креативна школа Коаутор
„Мултимедија у настави и учењу у основној школи“, Удружени учитељи у пракси, 2007. Аутор
„Систем за електронско процењивање ученичких постигнућа“, Удружени учитељи у пракси, 2007. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета за учешће на конкурсу „Креативна школа“ Завод за унапређивање образовања и васпитања 2007
Треће место и специјална награда на конкурсу „Корелативни час са екологијом“ ЦЕООР 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Јагодина
Савез учитеља републике Србије
Радна група за дефинисање предлога измена наставних планова и програма из области технике, технологије и информатике у основном и средњем образовању - МПС

Иван Миловановић

Реализатор и модератор
0646445381
ivan.ucitelj@gmail.com
Звање:

мср образовних политика 

Установа:

ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан 

Радно место:

учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2019 ОШ "Јоца Милосављевић", Багрдан наставник разредне наставе, педагошки саветник
1998 2014 ОШ "Јоца Милосављевић", Багрдан наставник разредне наставе
1995 1998 ОШ "Јоца Милосављевић", Багрдан наставник музичке културе, историје и техничког образовања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Употреба електронског дневника (есДневник) у настави Реализатор стручни скуп - Факултет педагошких наука, Јагодина 2019
Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење Електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала Реализатор Водитељ и ментор у оквиру националне обуке (ЗУОВ) 2019
Дигитално кроз наставу и учење Коаутор Акредитовани програм стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника 2019
Школски Вики кутак Предавач Међународа конференција „Нове технологије у образовању, Београд 2017
Наша школа – Вики школа Аутор Међушколски пројекат Друштва учитеља Јагодина под покровитељством Викимедије Србије 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Интерактивни час природе и друштва подржан компјутером", Зборник радова: Дигитални час 2010/11. Аутор
"Дан по дан – Школски календар сећања", Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд Аутор
"Међународни Е-твининг пројекат – Тепих Сјерпинског", Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Специјална награда за видео-клип "Обичаји мога краја" Учитељско друштво Лесковац 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
председник Друштва учитеља Јагодина
Савез учитеља републике Србије
Викимедија Србије
Главни и одговорни уредник часописа "Учитељ" (М53)

Зорица Филиповић

Реализатор и модератор
060324271
zomiks2010@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Бошко Ђуричић“, Јагодина 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 ОШ „Бошко Ђуричић“, Јагодина наставник резредне наставе
2005 2013 OШ „Светозар Марковић“, Рековац наставник резредне наставе
2001 2003 OШ „Светозар Марковић“, Рековац наставник српског језика и биологије
1998 2001 OШ „Светозар Марковић“, Рековац наставник музичке културе и техничког образовања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Употреба електронског дневника (есДневник) у настави Реализатор Стручни скуп, Факултет педагошких наука, Јагодина 2019
Дигитално кроз наставу и учење Реализатор Акредитовани програм стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника 2018
Селекција и критичко процењивање информација пронађених на интернету Коаутор објављен рад у часопису Учитељ, СУРС, Београд 2017
Наша школа – Вики школа Реализатор Међушколски пројекат Друштва учитеља Јагодина под покровитељством Викимедије Србије 2015
Сабор учитеља Републике Србије Реализатор Акредитовани стручни скуп 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Потпредседник Друштва учитеља Јагодина
Савез учитеља Републике Србије