10. међународни научни скуп "Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС"

Код одобреног скупа: 359  

Конференција

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Високог Стевана 2, БеоградДрагица Богетић
naucniskup@fasper.bg.ac.rs
0655293320
0655293320

10. међународни научни скуп "Специјална едукација и рехабилитација ДАНАС"

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

редовни професор Снежана Николић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доктор дефектолошких наука Гордана Одовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
редовни професор Весна Жунић Павловић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Профессор, д.п.н. Алексей Дмитриев , Московский государственный областной университет
Наставник у звању редовног професора Данијела Илић-Стошовић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
associate professor Jan Šiška , Charles University, Faculty of Education
PhD in SER Zora Jachova , University "Ss. Cyril and Methodius"
PhD Mitja Krajnčan , Faculty of Pedagogy Koper, University of Primorska
доктор биолошких наука Милан Кулић , Медицински факултет Фоча
изванредни професор Анте Билић Прцић , Едукацијско рехабилитацијски факултет Загреб
PhD Viviana Langher , Sapienza University of Rome
редовни професор Бранислава Поповић Ћитић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
ванредни професор Весна Вучинић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
ванредни професор Сања Димоски , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доцент Бојан Дучић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доцент Марија Јелић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
доцент Тамара Ковачевић , Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

2

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Високог Стевана 2 25.10.2019. 17

Радне биографије


Снежана Николић

Члан програмског одбора и реализатор
0638236141
coan@mts.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

наставник на Универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1992 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Асистент приправник
1992 1996 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Асистент
1996 2002 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Доцент
2002 2014 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Ванредни професор
2014 2019 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
DETECTION AND PREVALENCE OF MOTOR SKILL DISORDERS Аутор Research in Developmental Disabilities, vol.30 (6):1281-1287, The Netherlands. 0891-4222/$ 2009
PERCEPTUAL-MOTOR ABILITIES AND PREREQUISITES OF ACADEMIC SKILLS Коаутор Specijalna edukacija i rehabilitacija, vol.10(3):405-434. ISSN 1452-7367 COBISS.SR-ID 136628748 2011
EARLY INTERVENTION IN SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION Аутор I Međunarodna konferencija Specijalna edukacija i rehabilitacija – nauka i/ili praksa“. 22-24. Oktobar, Sombor. In G. Nedović, D. Rapaić, D. Marinkov 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
МЕТОДИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ СА МОТОРИЧКИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА. (2012) 350 страна. Друштво дефектолога Србије, Београд. ISBN 978-86-84765-41-5 Аутор
Развојна процена и третман деце предшколског узрастa. Друго измењено и допуњено издање (2015). 212 страна. Ресурсни центар „Знање“, Београд. ISBN 978-86-918621-0-7; COBISS.SR-ID 213670412 Аутор
MOTOR SKILL PERFORMANCE OF CHILDREN WITH SENSOR IMPAIRMENTS. (2012). In Sittiprapaporn (ed.), Learning Disabilities (217- 241). In Tech, Croatia. ISBN 978-953-51-0269- 4 Коаутор
СЕНЗОРНИ И МОТОРИЧКИ РАЗВОЈ. (2012). У А. Бауцал (ур.), Стандарди за развој и учење деце раних узраста у Србији (стр. 67-79). Универзитет у Београду - Филозофски факултет, Институт за психологију. ИСБН 798-86-86563-31-6 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање за допринос у наставном и стручном развоју и помоћи у досезању и промовисању нових перспектива у едукацији и рехабилитацији Едукацијско рехабилитацијски факултет, Универзитета у Тузли, поводом обележавања 15 година рада. 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије

Гордана Одовић

Члан програмског одбора и реализатор
0642827111
gordanaodovic@gmail.com
Звање:

доктор дефектолошких наука 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2019 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Early Intervention in Vocational Rehabilitation of Persons with Acquired Disаbilities Аутор Early Intervention in Special Education and Rehabilitation 2016
Identification of Children with Developmental Delays/Disabilities in Preschools Коаутор Early Intervention in Special Education and Rehabilitation 2016
Остваривање животних навика особа са моторичким поремећајима Аутор Специјална едукација и рехабилитација данас 2012
Life habits accomplishment level of persons with cerebral palsy Аутор Special Education and Rehabilitation – Cerebral Palsy 2012
Using ICT and Quality of Life: comparing Persons With and Without Disabilities Коаутор Lecture Notes in Computer Science 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Професионална рехабилитација особа са стеченим инвалидитетом, 2012, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ЦИДД Аутор
Развој социјалних вештина код особа са сметњама у развоју, 2010, Друштво дефектолога Србије Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије

Весна Жунић Павловић

Члан програмског одбора и модератор
0641848869
vzunicpavlovic@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

наставник на Универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1995 Институт за ментално здравље стручни сарадник - специјални педагог
1995 2019 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The relationships between personal resiliency and externalising and internalising problems in adolescence Аутор Československá Psychologie, 57(1), 1-14. ISSN 0009-062X 2013
Students’ and teachers’ perceptions of aggressive behaviour in adolescents with intellectual disability and typically developing adolescents Коаутор Research in Developmental Disabilities, 34(11), 3789-3797. ISSN 0891-4222; DOI 10.1016/j.ridd.2013.07.035 2013
Drug use in adolescents with mild intellectual disability in different living arrangements. Аутор Drugs: Education, Prevention, and Policy, 20(5), 399-407. ISSN 0968-7637; DOI 10.3109/09687637.2013.767320 2013
Naučna zasnovanost programa stručnog usavršavanja za prevenciju vršnjačkog nasilja. Коаутор Nastava i vaspitanje, 65(1), 77-92. ISSN 0547-3330; DOI 10.5937/nasvas/1601077P; UDK 37.06:364636 2016
Nasilno ponašanje učenika prema nastavnicima u srednjoj školi. Аутор Nastava i vaspitanje, 67(3), 489-505. ISSN 0547-3330; UDK 316.624-057.874(497.11); DOI https://doi.org/10.5937/nasvas1803489Z 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Tretman poremećaja ponašanja u detinjstvu i adolescenciji, 2013, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-6203-041-2 Аутор
Programi prevencije poremećaja ponašanja u školi, 2010, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. ISBN 978-86-80113-92-0 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Združenjе za socialno pedagogiko Slovenijе
Друштво дефектолога Србије
Педагошко друштво Србије

Алексей Дмитриев

Члан програмског одбора и модератор
8916475666
aa.dmitriev@mgou.ru
Звање:

Профессор, д.п.н. 

Установа:

Московский государственный областной университет 

Радно место:

Педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1970 2005 Красноярский государственный педагогический университет Преподаватель, зав.кафедрой, директор института
2005 2014 Тюменский государственный университет Зав.кафедрой
2014 2019 Московский государственный областной университет Декан факультета специальной педагогики и психологии
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
О подготовке кадров для системы специального и инклюзивного образования в свете его модернизации. Аутор В сборнике научных докладов и тезисов выступлений участников I Всероссийского съезда дефектологов: Особые дети в обществе. - М. : АНО «НМЦ «СУВАГ». 2015
Modern approaches to inclusive education of children with disabilities in Russia / Современные подходы к инклюзивному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья в России. Аутор BAM- Biology and Medicine (ISSN 09748369 – USA – SCOPUS, август, 539891). - 2015. -№3. - Scopus. 2015
О подготовке кадров для системы специального и инклюзивного образования в свете его модернизации. Аутор Вестник МГОУ. Серия «Педагогика». -2015. - №6. - ВАК. (С.121-127). 2015
О разработке психолого-педагогических технологий развития детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в парадигме компетентностного подхода (Статья, ВАК). Аутор Научное период. издание: Сибирский педагогический журнал. - 2016.-№3. - С. 114-119 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Обучение грамоте и счету детей с ограниченными возможностями здоровья, уч. пособие .- М.: Уч.-произв.комплекс «Федоровец».- 2015. Аутор
Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (учебное пособие), М.: ИИУ МГОУ, 2017. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Отличник народного просвещения. Минестерство просвещения РФ 1994
Почетный работник высшего профессионального образования. Минестерство образования и науки РФ 2001
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Ассоциация специалистов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья – вице-президент.

Данијела Илић-Стошовић

Члан програмског одбора и модератор
0607600797
d.i.stosovic@gmail.com
Звање:

Наставник у звању редовног професора 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

Дипломирани дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2019 Универзитет у Брограду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
DETECTION AND PREVALENCE OF MOTOR SKILL DISORDERS Коаутор Research in Developmental Disabilities, Vol. 30, No.6, November/December 2009, ISSN 0891-4222, Elsevier B.V., Oxford, U.K., pg. 1281-1287 2009
SOCIAL PARTICIPATION OF WOMEN WITH BREAST CANCER Коаутор Vojnosanitetski pregled, 72 (2), 1-10 2015
Prilagodba na studij s obzirom na neka obilјeжja studenata s invaliditetom Коаутор Revija za socijalnu politiku, 24 (2), 73-92. ISSN 1330-2965 2017
Neuromotor Status and Behavior Problems in School Children Коаутор International Journal of Medical Research & Health Sciences, 7(2): 13-24 2018
Does neuromotor immaturity represents a risk for acquiring basic academic skills in school-age children? Коаутор Vojnosanitetski pregled. DOI: 10.2298/VSP170417011I 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ТЕОРИЈА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОСОБА СА МОТОРИЧКИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА,2011, страна 407, ISBN 978-86-6203-005-4, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду, ЦИДД, Београд. Аутор
СПЕЦИФИЧНОСТИ ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА СА ЦЕРЕБРАЛНОМ ПАРАЛИЗОМ, 2016, Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду. Страна 155. ИСБН 978-86-6203-082-5. COBISS.SR-ID 222593292 Аутор
Развојна процена и третман деце предшколског узраста – Практикум. Друго допуњено и измењено издање, 2014, Ресурсни центар „Знање“, Београд. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Студент генерације Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 1996
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије

Jan Šiška

Члан програмског одбора
0042060578
jan.siska@pedf.cuni.cz
Звање:

associate professor  

Установа:

Charles University, Faculty of Education  

Радно место:

academic, consultant 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2019 Charles University associate professor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Attitudes towards disability and inclusion in Bangladesh: from theory to practice. Аутор International Journal Of Inclusive Education 2011
Social Inclusion through Community Living: Current Situation, Advances and Gaps in Policy, Practice and Research. Аутор Social Inclusion 2018
Developments in Deinstitutionalization and Community Living in the Czech Republic. Аутор Journal of Policy & Practice In Intellectual Disabilities 2011
Inclusive Education: Perspectives on Implementation and Practice from International Experts. Коаутор Journal of Intellectual and Developmental Disability 2018
International Employment Statistics for People with Intellectual Disability-The Case for Common Metrics. Коаутор Journal Of Policy & Practice In Intellectual Disabilities 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Česká psychopedie. 2. vydání Praha: Karolinum Press, 2015. Коаутор
Changes and Diversity in Community Living in Europe – the Experiences of Persons with Disabilities. The lived experiences of persons with disabilities in nine countries: Active Citizenship and disability in Europe Volume 2. 1 vyd. Londýn: Routledge, Routledge Advances in Disability Studies, 2017 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ANED European Association for Scientific Studies of Intellectual Disabilities
European research platform for inclusive community planning & service development for people with disabilities (EURECO)
International Association for Scientific Studies of Intellectual and Developmental Disabilities

Zora Jachova

Члан програмског одбора
0038972213
zorajacova@hotmail.com
Звање:

PhD in SER 

Установа:

University "Ss. Cyril and Methodius" 

Радно место:

University Professor 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1993 Regular school, “Kiril i Metodij”Makedonska Kamenica Special educator in special class for pupils with SEN
1993 1994 Institute for hearing and Speech pathology, Skopje Speech Therapist and Head of the Department for Deaf
1994 2019 University "Ss. Cyril and Methodius", Faculty of Philosophy University Professor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Quality of life of Deaf adolescents Аутор Proseedings of 6th International conference “Improving the quality of life of children and young people”, Ohrid 2015
Individual Education Plan (IEP) foundation of a quality Inclusive Education Аутор Human Research in Rehabilitation, Vol. 8 Issue 2, p. 88-93 ISSN 2232-9935 2018
Methodology in the Study of a Child with a Cohlea Implant within the Inclusive Classroom, Johnsen, B. (eds.) Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studes Аутор Oslo: Cappelen Damm, No. 2, 2014 p.298-306 ISBN 978-82-02-47061-6 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Разлики меѓу знаковните јазици (ASL, BSL, MZL), Круг, Скопје, 2011 ISBN 978-9989-2595-5-5 Аутор
The role of assistive technology in the process of individualization of teaching in inclusive schools, Skopje: Open the Windows, 2013 ISBN 978-608-4602-05-7 Аутор
Дете со кохлеарен имплант во инклузивната училница-приказ на случај, Круг, Скопје, 2009 ISBN 978-9989-2595-3-1 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
President of Commission for standardization and affirmation of Sign Language in Republic of Macedonia, Ministry of Labor and Social and Social Policy (2013-2017)
Member of the National Coordination Body for equal rights of people with disabilities in the Republic of Macedonia, Government of the Republic of Macedonia (2013-2017)
Member of the National Comissy, Ministry of Labour and Social Policy, Ministry of Education and Science, Ministry of Health (2014-2016)

Mitja Krajnčan

Члан програмског одбора и модератор
0038541656
Mitja.Krajncan@pef.upr.si
Звање:

PhD 

Установа:

Faculty of Pedagogy Koper, University of Primorska 

Радно место:

Vice Dean 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1997 Residential home Logatec Educator
1997 2012 University of Ljubljana PhD
2012 2019 University of Ljubljana PhD, Full Professor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Analysis of relationship elements in pedagogy. Аутор The new educational review 2009
Deinstitucionalizacija na področju vzgojnih zavodov. Аутор Časopis za kritiko znanosti 2012
Dealing with childhood trauma. Коаутор Innovative issues and approaches in social sciences 2014
Institutional work in total institutions and the perspective of the persons that have lived in residential treatment institutions. Коаутор Conference proceedings. Istanbul: Süleyman Şah University 2015
Project of deinstitutionalization and differentiation of educational forms of help in Slovenia. Аутор Proceedings of the IIER international conference, Krakow 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Sistemska ureditev diferenciacije in individualizacije v vzgoji in izobraževanju. Horlivka: Horlivka State Pedagogical Institute for Foreign Languages. 2011 Аутор
Med preteklostjo in prihodnostjo zavodske vzgoje. V: KOBOLT, Alenka (ur.). Moči, izzivi, vizije vzgojnih zavodov. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 2015 Коаутор
Integration of children and adolescents into society after the discharge from institutional education and care.V:RUTAR,Sonja(ur.),et al.Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu=Perspectives of internationalisation and quality in higher education,Koper:Založba Univerze na Primorskem Коаутор
Socialnopedagoške paradigme vzgajanja. V: MAROVIČ, Mateja (ur.), SINJUR, Andreja (ur.). Večdimenzionalnost socialnopedagoških diskurzov : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem. 2018. Аутор
Od igre do projekta : [znanstvena monografija], (Knjižnica Ludus, 2). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Outward Bound Prise Institut für Erlebnispädagogik Lüneburg 2000
Zlata plaketa za visokošolskega učitelja oz. znanstvenega delavca Univerze na Primorskem University od Primorska 2017
Nagrada Republike Slovenije za šolstvo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
FICe International
Social Pedagogy Professional Association
Erleben und Lernen
Združenje za socialno pedagogika

Милан Кулић

Члан програмског одбора
065794067
kulicmilan@yahoo.com
Звање:

доктор биолошких наука 

Установа:

Медицински факултет Фоча 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1999 Медицински факултет Фоча Асистент
1999 2006 Медицински факултет Фоча Виши асистент
2006 2011 Медицински факултет Фоча Доцент
2011 2017 Медицински факултет Фоча Ванредни професор
2017 2019 Медицински факултет Фоча Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Acoustic and perceptual characteristic of the voice in patients with vocal polyps after surgery and voice therapy Коаутор Journal of Voice, 29(2): 241- 246. 2014
The Speech of Laryngectomized Patients: Esophageal Speech and Tracheoesophageal Vocal Prosthesis Коаутор Early Intervention in Special Education and Rehabilitation. Thematic Collection of International Importance 2016
Brain Plasticity: Developmental and Clinical Aspects of Importance for Early Intervention Коаутор Early Intervention in Special Education and Rehabilitation. Thematic Collection of International Importance 2016
Institutional Care and social welfare for people with disabilities in Serbia Коаутор . Education and Rehabilitation of Adult Persons with Disabilities. Thematic Collection of International Importance 2014
Graphomotor skils of children with cerebral palsy Коаутор Cerebral Palsy A Multidisciplinary and Multidimenzional Approach. International Thematic Collection of Papers 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Хумана генетика. Фоча:Медицински факултет; 2010. Аутор
Неурологија и психијатрија. Фоча: Медицински факултет; 2010. Коаутор
Биолошки аспекти комуникације код ларингектомираних болесника. Фоча: Медицински факултет; 2014. Коаутор

Анте Билић Прцић

Члан програмског одбора
3859865963
ante.bilic.prcic@erf.hr
Звање:

изванредни професор 

Установа:

Едукацијско рехабилитацијски факултет Загреб 

Радно место:

професор дефектолог рехабилитатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1995 Центар за аутизам, Загреб стручни сарадник
1995 1999 Центар за одгој и образовање Винко Бек, загреб стручни сарадник
1999 2019 Едукацијско рехабилитацијски факултет Загреб изванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Метријска својства упитника за процјену ставова о професионалним способностима едукацијских рехабилитатора с оштећењам вида Аутор објављен рад 2014
Кинезиолошке активности и садржаји за дјецу, ученике и младеж с тешкоћама у развоју и понашању Аутор објављен рад 2014
Нове технологије и слободно вријеме студената оштећена вида на Свеучилишту у Загребу Аутор објављен рад 2015
Приступ рехабилитацијским услугама за касније ослијепјеле одрасле особе Аутор објављен рад 2017
Утјецај дуљине трајања програма описмењавања на Брајевом писму на учесталост кориштења Брајевог писма Коаутор објављен рад 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
The International Council for Education of People with Visual Impairment

Viviana Langher

Члан програмског одбора
3932873332
viviana.langher@uniroma1.it
Звање:

PhD 

Установа:

Sapienza University of Rome 

Радно место:

University Teacher 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2019 Sapienza University Department of Dynamic and clinical psychology
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Promoting the development of children with disabilities through school inclusion: Clinical psychology in supporting teachers in Mozambique Коаутор Mediterranean Journal of Clinical Psychology, 5(3) [SCOPUS] [WEB OF SCIENCE] 2017
The potential role of perceived support for reduction of special education teachers’ burnout Аутор International Journal of Educational Psychology, 6(2), 120-147. doi: 10.17583/ijep.2017.2126 2017
Attachment relationship to teacher and intensity of emotional expression in children with Down syndrome in regular kindergarten and nursery school Коаутор Journal of Intellectual and Developmental Disability Volume 41, Issue 1, 2, Pages 31-41 2016
Inclusion in Mozambique: a case study on a cooperative learning intervention Аутор . Cultura Y Educaciòn: Culture and Education 2016
Validation of the Collaboration and Support for Inclusive Teaching (CSIT) scale in special education teachers Коаутор Journal of Psychoeducational Assessment, 33(3) 210–222 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Cultural Models of Special Education in Macedonia: Towards a Systemic and Integrative Perspective. In S. Bowman (Ed.), Special Education: Developments, Teaching Strategies and Parental Involvement (pp. 41-64). New York: Nova Science Publishers, 2015 Аутор
Inclusion in the time of cholera. In U. Brizay, R. Lutz, & F. Ross (Eds.), Sozialarbeit des Südens, Bd. 5 - Zugang zum Gesundheitswesen und Gesundheitspolitik - Access to Health Care Services and Health Policy (pp. 323-338). Oldenburg, Germany: Paulo Freire Verlag, 2015 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Blagodarnica Institute of Special Education and Rehabilitation, University Sv. Kiril I Metodij, Skopje 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Ordine degli Psicologi del Lazio
Italian Association of Psychology

Бранислава Поповић Ћитић

Члан програмског одбора и модератор
0637775794
popovb@eunet.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

наставник на Универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2006 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент приправник
2006 2008 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент
2008 2013 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију доцент
2013 2018 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију ванредни професор
2018 2019 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The symptoms of emotional and behavioral problems in older primary school students Коаутор Оригинални научни рад објављен као поглавље у тематском зборнику међународног значаја 2016
Процена развојних предности ученика са тешкоћама у емоционалном и социјалном развоју Коаутор Оригинални научни рад објављен као поглавље у тематском зборнику водећег националног значаја 2018
Differences in temperament and character dimensions in adolescents with various conduct disorders Коаутор Оригинални научни рад објављен у међународном часопису 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Позитивна школска клима: елементи, принципи и модели добре праксе; 2018, Универзитет у Београду – Факултет безбедности Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Виктимолошко друштво Србије

Весна Вучинић

Члан програмског одбора и модератор
0638889622
vesnavucinic@live.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1994 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Асистент приправник
1994 2003 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Асистент
2003 2014 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Доцент
2014 2019 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Социјална интеракција деце са оштећењем вида: ризични и заштитни фактори Аутор Специјална едукација и рехабилитација, 12(2), 241-264 2013
Развојне способности деце са лакшим сметњама вида Аутор Специјална едукација и рехабилитација, 11(4), 585-602 2013
The influence of manifest strabismus and stereoscopic vision on non-verbal abilities of visually impaired children Коаутор Research in Developmental Disabilities, 32(5), 1852-1859 2011
Psychosocial aspects of strabismus Коаутор Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, 142(7-8), 492-497 2014
Рана интервенција у тифлологији –искуства и дилеме Аутор Специјална едукација и рехабилитација данас V међународни начни скуп (стр. 432-437) Београд 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
ОСНОВИ ТИФЛОЛОГИЈЕ, 2014, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
International Council for Education of People wit Visual Impairment

Сања Димоски

Члан програмског одбора и модератор
0112183036
dimoski@gmail.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 Завод за васпитање деце и омладине, Београд психолог
2000 2004 Психијатријска ординација «Лоријен» психолог
2004 2019 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитет у Београду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Contact with persons with hearing impairments as a correlate of children’s and adult’s attitudes towards these persons Аутор Croatian Journal of Education, Vol.15, (3), pp.611-628 2013
Disorder in Children and Youth with Hearing Impairment Коаутор Handbook of Hearing Disorders Research. Nova Publishers. USA. 199-238. 978-1-63463-654-4. 2014
Муцање код деце: домети психолошког теоријског приступа и третмана са освртом на улогу школског окружења Аутор Примењена психологија. Вол. 8(1), стр (47-65) 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ставови према особама оштећеног слуха и фактори који их одређују. Београд. Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. ИСБН 978-6203-008-5, 2011. Аутор
Чудесно у нама – од бајке до психотерапије. Београд. Трећи трг и Чигоја штампа, 2015. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психоаналитичких психотерапеута Београда

Бојан Дучић

Члан програмског одбора и модератор
0654044076
bojanducic@yahoo.com
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2008 ОШ „Душан Дугалић” Наставник разредне наставе/васпитач
2008 2009 Универзитету у Београду – Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију сарадник у настави за ужу научну област Олигофренологија
2009 2015 Универзитету у Београду – Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент
2015 2017 Универзитету у Београду – Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију стручни сарадник
2017 2019 Универзитету у Београду – Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Relation between working memory and self‐regulation capacities and the level of social skills acquisition in people with moderate intellectual disability Аутор Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31(2), 296-307 2018
Participation of children and youth with neurodevelopmental disorders in after-school activities Коаутор Disability and Rehabilitation – in press DOI: 10.1080/09638288.2018.1457092 2018
Construction and psychometric evaluation of a short form of the Broad Autism Phenotype Questionnaire Коаутор Psihologija, 51(2), 243–258 2018
Verbal fluency task performance in persons with moderate intellectual disability Коаутор Specijalna edukacija i rehabilitacija, 17(3), 283-305 2018
Quality of life in adults with intellectual disabilities – objective indicators Коаутор Specijalna edukacija i rehabilitacija, 17(3), 307-334 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Самоодређење, саморегулација и самозаступање особа са интелектуалном ометеношћу. Београд: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, ЦИДД. ИСБН978-86-6203-119-8, 2018. Аутор

Марија Јелић

Члан програмског одбора
063551107
jelic.m@eunet.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

наставник на Универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 Дефекторошки факултет Универзитета у Београду истраживач приправник
2000 2009 Неваладине организације сарадник на пројектима
2010 2016 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду асистент
2016 2019 Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Различити нивои и методе процене социјалне компетентности код деце Аутор Зборник радова са националног научног скупа: „Методе процене у специјалној едукацији и рехабилитацији“, Београд (стр.31-40) 2018
Сарадња предшколске установе и родитеља из угла васпитача Аутор Специјална едукација и рехабилитација, 17(2), 165-187. 2018
Подстицање социјалне компетентности деце без родитељског старања Аутор Еurlyaid Conference 2017; early Childhooh intervention: For meeting sustainable development goals of the new millenium, Proceedings, (pp.289-296) 2017
Students’ characteristics and their social competence Аутор Early Intervention in Special Education and Rehabilitation (pp. 615-636) 2016
Породица и интелектуалне способности адолесцената као чиниоци њиховог просоцијалног понашања Аутор Зборник института за педагошка истраживања, 48(1), 48-69. 2016

Тамара Ковачевић

Члан програмског одбора
0642706220
21tamarak@gmail.com
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 

Радно место:

дипломирани дефектолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2014 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент
2014 2016 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију асистент са докторатом
2016 2019 Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Различити аспекти подршке породицама са глувом и наглувом децом Аутор Специфичност оштећења слуха-кораци и искораци. (стр.267-282) 2018
Bilingualism with deaf and hard of hearing preschool children Аутор Early Intervention in Special Education and Rehabilitation, 347-360 2016
Разумевање појмова у знаковном језику и говору код глуве и наглуве деце основношколског узраста Аутор Настава и васпитање,2, 287-297 2014
Комуникација глувих и наглувих-Могућности и ограничења у образовању - Communication of the deaf and hard of hearing – The possibilities and limitations in education Коаутор Теме, XXXIX, 4, 1495-1514 2015
Ефекти породичног и институционалног васпитања глуве деце на развој њихових комуникативних способности Коаутор Педагогија, 3,327-337 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Члан комисије при Министарству правде Србије, за избор сталних судских тумача за знаковни језик, за глува лица