Савремени трендови у психологији 2019

Код одобреног скупа: 358  

Конференција

Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови СадИлија Миловановић
ilijamilovanovic@ff.uns.ac.rs
0611433195
0611433195

Савремени трендови у психологији 2019

Циљ скупа је размена искустава између истраживача из различитих области примењене психологије (попут педагошке и развојне психологије) које налазе своју примену у школском раду, и стручњака запослених у школама који имају потребу за савременим знањима и вештинама из ових области. Програмски садржај скупа је осмишљен како би се кроз размену искустава унапредиле педагошко-психолошке компетенције стручних сарадника у школама и предшколским установама, као и наставника општеобразовних предмета и предметне наставе.

Неке од главних тема скупа биће: 1. Оријентисаност на ум детета: читање ума за почетнике 2. Образовање у раном детињству: актуелне теме и савремени приступи 3. Карактеристике антисоцијалног понашања у ризичним групама: деца са психопатијом, деликвенти и осуђеници 4. Савремени трендови у педагошкој психологији 1 5. Губици као могући узроци агресије и насиља 6. Савремени трендови у педагошкој психологији 2 7. Психолошке детерминанте употребе друштвених мрежа 8. Рани развој и рана интервенција 9. Родитељско (не)прихватање хроничног здравственог стања код детета: процена родитеља и могућности подршке 10. "Evidence-based" приступи програмима подршке раном развоју 11. Изазови у психологији спорта: психолошка припрема спортиста

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

ванредни професор Јелица Петровић , Филозофски факултет у Новом
редовни професор Марија Зотовић , Филозофски факултет у Новом Саду
ванредни професор Ивана Михић , Филозофски факултет у Новом Саду
доцент Бојана Динић , Филозофски факултет у Новом Саду
ванредни професор Вељко Јовановић , Филозофски факултет у Новом Саду
доцент Aна Генц , Филозофски факултет у Новом Саду
редовни професор Татјана Стефановић Станојевић , Филозофски факултет у Нишу
ванредни професор Ана Алтарас Димитријевић , Филозофски факултет у Београду
доцент Татјана Крстић , Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
доцент Зринка Гребло Јуракић , Кинезиолошки факултет, Универзитет у Загребу
доцент Jiří Čeněk , Mendel University in Brno
редовни професор Дубравка Миљковић , Кинезиолошки факултет, Свеучилиште у Загребу
пoслиjeдoктoрaнд Дино Крупић , Филoзoфски фaкултeт, Свeучилиштe у Oсиjeку
доцент Синиша Суботић , Природно-математички факултет у Бањој Луци
доцент Luka Komidar , Faculty of Arts, University in Ljubljana
Lector univ. dr. Paul Sarbescu , Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)

3

300

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

8000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет у Новом Саду (котизација се креће од 1800-8000 у зависности од категорије учесника) 24.10.2019. 4