Савремени трендови у психологији 2019

Код одобреног скупа: 358  

Конференција

Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду
др Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови СадИлија Миловановић
ilijamilovanovic@ff.uns.ac.rs
0611433195
0611433195

Савремени трендови у психологији 2019

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

ванредни професор Јелица Петровић , Филозофски факултет у Новом
редовни професор Марија Зотовић , Филозофски факултет у Новом Саду
ванредни професор Ивана Михић , Филозофски факултет у Новом Саду
доцент Бојана Динић , Филозофски факултет у Новом Саду
ванредни професор Вељко Јовановић , Филозофски факултет у Новом Саду
доцент Aна Генц , Филозофски факултет у Новом Саду
редовни професор Татјана Стефановић Станојевић , Филозофски факултет у Нишу
ванредни професор Ана Алтарас Димитријевић , Филозофски факултет у Београду
доцент Татјана Крстић , Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
доцент Зринка Гребло Јуракић , Кинезиолошки факултет, Универзитет у Загребу
доцент Jiří Čeněk , Mendel University in Brno
редовни професор Дубравка Миљковић , Кинезиолошки факултет, Свеучилиште у Загребу
пoслиjeдoктoрaнд Дино Крупић , Филoзoфски фaкултeт, Свeучилиштe у Oсиjeку
доцент Синиша Суботић , Природно-математички факултет у Бањој Луци
доцент Luka Komidar , Faculty of Arts, University in Ljubljana
Lector univ. dr. Paul Sarbescu , Universitatea de Vest din Timișoara (UVT)

3

300

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет у Новом Саду (котизација се креће од 1800-8000 у зависности од категорије учесника) 24.10.2019. 4

Радне биографије


Јелица Петровић

Члан програмског одбора
0628067684
jelica.petrovic@ff.uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет у Новом  

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2011 Одсек за психологију, Филозофски факултет у Новом Саду Асистент приправник, асистент
2011 2016 Одсек за психологију, Филозофски факултет у Новом Саду Доцент
2016 2019 Одсек за психологију, Филозофски факултет у Новом Саду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Базичне психолошке потребе код старих Аутор Годишњак Филозофског факултета 2018
Љубав у адолесценцији: развојни значај партнерских односа Аутор Слика тела, сексуалност и партнерски односи у адолесценцији 2016
Предикција директне и индиректне агресивности на основу пола и темперамента код ученика Коаутор Зборник Института за педагошка истраживања 2015
Извори стреса и начини превладавања стреса код адолесцената: Јесу ли буре и олује мит или реалност? Коаутор Психологија 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Емоционални темељи социјалне компетенције (2007). Београд: Задужбина Андрејевић Аутор
Конфликти у адолесценцији: од социјалне адаптације до деструкције (2015). Нови Сад: Филозофски факултет Аутор
Слика тела, сексуалност и партнерски односи у адолесценцији (2016). Нови Сад: Филозофски факултет Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
МОДС (Мрежа организација за децу Србије), национални експерт
ИИСБД (International society for the study of behavioural development)
Друштво психолога Србије - ДПС

Марија Зотовић

Члан програмског одбора
0628067682
zotovic@ff.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет у Новом Саду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2008 Одсек за психологију, Филозофски факултет у Новом Саду доцент
2008 2013 Одсек за психологију, Филозофски факултет у Новом Саду ванредни професор
2013 2019 Одсек за психологију, Филозофски факултет у Новом Саду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Trauma Exposure in Childhood Impairs Ability to Recall Specific Autobiographical Memories in Late Adolescence Коаутор Journal of Traumatic Stress 2010
Izvori stresa i načini prevladavanja stresa kod adolescenata: jesu li bure i oluje mit ili realnost? Коаутор Psihologija 2012
Motivacija za materistvom kod žena u postupku vantelesne oplodnje Коаутор Teme 2016
Nove reproduktivne tehnologije u Srbiji – ko su žene u nacionalnom programu vantelesne oplodnje? Коаутор Sociologija 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Razvojna psihologija (2017, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje). Beograd: CPP DPS ISBN: 978-86-89377-28-6 Коаутор
Mentalno zdravlje mladih u AP Vojvodini: stanje i perspektiva (2016). Novi Sad: CPZV ISBN: 978-86-919459-0-9 Коаутор
Zdravstveno vaspitanje o repoduktivnom zdravlju (2013). Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu APV ISBN: 978-86-87257-06-1 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Зоран Ђинђић Влада АП Војводине 2004
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Ивана Михић

Члан програмског одбора
0628067659
imihic@ff.uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет у Новом Саду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2003 вртић Жил Верн, Нови Сад сарадник
2003 2011 Одсек за психологију, Филозофски факултет, Нови Сад асистент приправник, асистент
2011 2016 Одсек за психологију, Филозофски факултет, Нови Сад доцент
2016 2019 Одсек за психологију, Филозофски факултет, Нови Сад ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Stress and resolution in mothers of children with cerebral palsy Коаутор Research in Developmental Disabilities 2015
Квалитет односа васпитача и деце са сметњама у развоју Коаутор Uvažavaње различитости у функцији позитивног развоја деце и младих (стр. 143-162). Београд: Институт за педагошка истраживања, 2018 2018
Развој пренаталне везаности у контексту искуства из породице порекла Коаутор Примењена психологија 2018
Доживљај компетентности и мотивација васпитача за рад са децом са сметњама у развоју Коаутор Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Афективна везаност и породични односи: развој и значај. Београд, Друштво психолога Србије, 2012 Коаутор
Подршка родитељима деце са сметњама у развоју и хроничним болестима: Практикум за програм „Наша прича“. Нови Сад, Филозофски факултет, 2017 Коаутор
„Посетите нас“ –специјализовани програм кућних посета намењен обухвату деце из ризичних група (Приручник за реализаторе). Београд, Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије, 2017 Коаутор
Вртић као сигурна база: адаптација деце након јасленог узраста. Нови Сад, Филозофски факултет, 2016 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
МОДС (Мрежа организација за децу Србије), национални експерт
Новосадска мрежа за децу (НСМЕДЕ), експерт за област раног развоја
Друштво психолога Србије, члан
Национални саветодавни одбор за развијање модела раних интервенција (УНИЦЕФ, Република Србија), члан

Бојана Динић

Члан програмског одбора
0628067673
bojana.dinic@ff.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет у Новом Саду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2009 Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду сарадник у настави
2009 2015 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду асистент
2015 2019 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Trends in research related to the Dark Triad: A bibliometric analysis. Аутор Current Psychology 2019
An Item Response Theory Analysis and Further Validation of the Reactive–Proactive Aggression Questionnaire (RPQ): The Serbian Adaptation of the RPQ. Аутор Journal of Personality Assessment 2019
The HEXACO personality inventory: Validation and psychometric properties in the Serbian language. Коаутор Journal of Personality Assessment 2017
When you say aggressiveness, what do you mean by that? Similarities and differences between aggressiveness/agreeableness scales from personality inventories. Аутор Personality and Individual Differences` 2018
Serbian adaptations of the Dark Triad Dirty Dozen (DTDD) and Short Dark Triad (SD3). Аутор Personality and Individual Differences 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Гoдишњa нaгрaдa нajбoљeм млaдoм истрaживaчу Филoзoфски фaкултeт, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду 2013
Annual Young Career Researcher Award The International Society for the Study of Individual Differences (ISSID) 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
International Society for Study of the Individual Differences - ISSID
The European Association of Personality Psychology - EAPP
Друштво психолога Србије - ДПС

Вељко Јовановић

Члан програмског одбора
0628067667
vejo@uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет у Новом Саду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2009 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду садарник у настави
2009 2013 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду асистент
2013 2018 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду доцент
2018 2019 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Beyond the PANAS: Incremental validity of the Scale of Positive and Negative Experience (SPANE) in relation to well-being Аутор Personality and Individual Differences 2015
The validity of the Satisfaction with Life Scale in adolescents and a comparison with single-item life satisfaction measures: a preliminary study Аутор Quality of Life Research 2016
Gender differences in the relationship between domain-specific and general life satisfaction: A study in Iran and Serbia Коаутор Applied Research in Quality of Life 2017
The cross-national measurement invariance of the Satisfaction with Life Scale in a sample of undergraduate students Коаутор Personality and Individual Differences 2018
Personal Wellbeing Index: A Cross-Cultural Measurement Invariance Study Across Four Countries Коаутор Journal of Happiness Studies, 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Психологија субјективног благостања, 2016, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Др Зоран Ђинђић за младог научника и истраживача“ фонд Зоран Ђинђић 2018
Љубомир Љуба Стојић Друштво Психолога Србије 2016
Награда за најбољег младог истраживача Филозофског факултета Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије (од 2011. до 2018.)
Међународна асоцијација за примењену психологију (2014.)
Међународна асоцијација за позитивну психологију (2012.)

Aна Генц

Члан програмског одбора
0628067672
agenc@ff.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет у Новом Саду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2014 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду асистент приправник, асистент
2014 2019 Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Структура личности доброг наставника из перспективе студената према моделу Великих пет Коаутор Психологија 2014
Coping strategies as mediators in the relationship between test anxiety and academic achievement Аутор Психологија 2016
УЛОГА ПОРОДИЦЕ У РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ – ПОРОДИЧНА ПОДРШКА/СТИМУЛАЦИЈА И ПОРОДИЧНА КОХЕЗИВНОСТ/АДАПТАБИЛНОСТ ---- 2013
КОНСТРУКЦИЈА УПИТНИКА ПОДРШКЕ ТУГУЈУЋИМА: ПРОВЕРА ФАКТОРСКЕ СТРУКТУРЕ И МЕТРИЈСКИХ КАРАКТЕРИСТИКА Аутор Примењена психологија 2018

Татјана Стефановић Станојевић

Члан програмског одбора
0
tatjana.s.stanojevic@filfak.ni.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет у Нишу 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2008 Филозофски факултет, Универзитет у Нишу доцент
2008 2013 Филозофски факултет, Универзитет у Нишу ванрредни професор
2013 2019 Филозофски факултет, Универзитет у Нишу редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Приврженост, агресивност и потреба за тражењем узбуђења у адолесценцији Коаутор Љетопис социјалног рада 2010
Перципирани стилови родитељства код девојака различитог узраста Коаутор Психологија 2010
Attachment patterns from the perspective of early maladaptive schemas Коаутор Љетопис социјалног рада 2012
Groing up in the Period of Transition: Affective Attachment and Sensation Seeking in Adolescents Коаутор Настава и васпитање 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стефановић Станојевић Татјана (2004) Емоционални развој личности, Просвета, Ниш (приручник) Аутор
Стефановић Станојевић Татјана (2008) Рано искуство и љубавне везе, Пунта, Ниш Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије - ДПС

Ана Алтарас Димитријевић

Члан програмског одбора
0
aaltaras@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет у Београду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2009 Филозофски факултет у Београду асистент приправник, асистент
2009 2014 Филозофски факултет у Београду доцент
2014 2019 Филозофски факултет у Београду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Can ability emotional intelligence help explain intercultural effectiveness? Incremental validity and mediation effects of emotional vocabulary in predicting intercultural judgment. Коаутор International Journal of Intercultural Relations 2019
Whichever intelligence makes you happy: The role of academic, emotional, and practical abilities in predicting psychological well-being. Коаутор Personality and Individual Differences 2018
A further step towards unpacking the variance in trait and ability emotional intelligence: The specific contribution of attachment quality. Коаутор Current Psychology 2018
The Mentalization Scale (MentS): A self-report measure for the assessment of mentalizing capacity Коаутор Journal of Personality Assessment 2018
Bad past, gloomy future: The trait emotional intelligence profile of juvenile offenderс Коаутор Personality and Individual Differences 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Образовање ученика изузетних способности: Научне основе и смернице за школску праксу (2016). Београд: Завод за унапређивање образовања и васпитања. Коаутор
Даровитост: Погледи и огледи (2012). Београд: Филозофски факултет. Аутор
Даровитост и подбацивање (2006). Панчево-Београд: Мали Немо, Институт за психологију & Центар за примењену психологију Друштва психолога Србије. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије - ДПС

Татјана Крстић

Члан програмског одбора
0641838830
tatjana.krstic@mf.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

специјалиста медицинске психологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2002 Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад Психолог
2002 2012 Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад Специјалиста медицинске психологије
2018 2019 Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Coping strategies and resolution in mothers of children with cerebral palsy Аутор Journal of Loss and Trauma 2017
Mother`s reactions to the diagnosis of cerebral palsy: Associations with their educational level Аутор International Journal of Disability, Development and Education 2016
Stress and resolution in mothers of children with cerebral palsy Аутор Research in Developmental Disabilities 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Подршка родитељима деце са сметњама у развоју и хроничним болестима (2017). Нови Сад: Филозофски факултет. ИСБН: 978-86-6065-396-5 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асоцијација за когнитивну неурорехабилитацију, од 2019.

Зринка Гребло Јуракић

Члан програмског одбора
0
zrinka.greblo@kif.hr
Звање:

доцент 

Установа:

Кинезиолошки факултет, Универзитет у Загребу 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2011 Кинезиолошки факултет, Универзитет у Загребу асистент сарадник, асистент,
2011 2014 Кинезиолошки факултет, Универзитет у Загребу виши асистент
2014 2019 Универзитет доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Parents’ perfectionism and its relation to child rearing behaviours Аутор Сcandinavian Journal of Psychology 2014
Sociodemographic and Lifestyle Correlates of Health-Related Quality of Life in Croatian University Students Коаутор Applied Research in Quality of Life 2013
Determinants of enjoyment and pressure at PE lessons among elementary and high school students Аутор Proceedings Book of 6th International scientific conference on kinesiology: "Integrative power of kinesiology" 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Hrvatska psihološka komora
Hrvatsko psihološko društvo
Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije
Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije

Jiří Čeněk

Члан програмског одбора
0
jiri.cenek@mendelu.cz
Звање:

доцент 

Установа:

Mendel University in Brno 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2018 Mendel University in Brno професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Cross-cultural differences in figure-ground perception of cartographic stimuli Коаутор Cartography and Geographic Information Science 2019
Preprocessing of eye-tracking data from multiple systems in R and Ogama Аутор Kognícia a umelý život 2019
The adaptation and equivalence of test methods: Inspiration fo psychological assessment of minorities in the Czech Republic Аутор Československá psychologie 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Disciplinary Board (Faculty of Regional Development and International Studies)

Дубравка Миљковић

Члан програмског одбора
0
dubravka.miljkovic@kif.hr
Звање:

редовни професор 

Установа:

Кинезиолошки факултет, Свеучилиште у Загребу 

Радно место:

психолог и педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2009 Кинезиолошки факултет, Свеучилиште у Загребу доцент
2009 2013 Кинезиолошки факултет, Свеучилиште у Загребу ванредни професор
2013 2019 Кинезиолошки факултет, Свеучилиште у Загребу редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Relation of Intrinsic and Extrinsic Aspirations to Adolescent Life Satisfaction Коаутор The Human Pursuit of Well-Being A Cultural Approach 2011
Iz povijesti hrvatskoga srednjega školstva u razdoblju od 1918.-1941. Аутор Napredak 2011
Inducirana stresna situacija i uspjeh studenata u rješavanju jednostavnih matematičkih zadataka Аутор Odgojne znanosti 2010
Važnost pozitivnih emocija u odgoju i obrazovanju Аутор Napredak 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Psihologija obrazovanja (sveučilišni udžbenik). Zagreb: IEP-Vern'. Коаутор
Didaktika i kurikulum – sveučilišni udžbenik. Zagreb: IEP-D2. Коаутор
Teachers for teachers. Zagreb: IEP – UNICEF. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда "Рамиро Бујас" за достигнућа у популаризацији психологијске знаности Хрватско психолошко друштво 1998
Годишња државна награда за знаност - за популаризацију и промиџбу знаности у подручју друштвених знаности Хрватско психолошко друштво 2000
Награда за психологијску књигу године Хрватско психолошко друштво 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Hrvatski pedagoško književni zbor
Hrvatsko psihološko društvo
Hrvatska psihološka komora

Дино Крупић

Члан програмског одбора
0
dkrupic@ffos.hr
Звање:

пoслиjeдoктoрaнд 

Установа:

Филoзoфски фaкултeт, Свeучилиштe у Oсиjeку 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2018 Филoзoфски фaкултeт, Свeучилиштe у Oсиjeку асистент
2018 2019 Филoзoфски фaкултeт, Свeучилиштe у Oсиjeку послиједокторанд
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Relations between the behavioural approach system (BAS) and self-reported Life History Theory. Аутор Journal of individual differences 2018
High BAS and low BIS in overconfidence, and their impact on motivation and self-efficacy after feedback. Аутор Primenјena Psihologija 2017
Situational cues trigger Risk assessment, Fight, Flight, but not Freeze in Blanchard's threat scenarios. Аутор Human Ethology Bulletin 2017
Emotional intelligence and PTSD in Croatian war veterans: 20 years after. Коаутор Društvena Istraživanja 2017
Five Reinforcement sensitivity theory (RST) of personality questionnaires: Comparison, validity and generalization. Аутор Personality and Individual Differences 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Нaгрaдa зa изврснoст у знaнoсти зa рaздoбљe 2015-2018 Филoзoфски фaкултeт у Oсиjeку 2018
Гoдишњa нaгрaдa зa знaнoст зa aкaдeмску гoдину 2014/2015. Филoзoфски фaкултeт у Oсиjeку 2015
Рeктoрoвa нaгрaдa Филoзoфски фaкултeт у Oсиjeку 2010

Синиша Суботић

Члан програмског одбора
0
sinisa.subotic@pmf.unibl.org
Звање:

доцент 

Установа:

Природно-математички факултет у Бањој Луци 

Радно место:

ПСИХОЛОГ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2017 Филозофски факултет, Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент у Бањој Луци доцент
2017 2018 Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци доцент
2018 2019 Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мишљења о школовању ученика са потешкоћама као предиктори наставничког изгарања на послу Коаутор Зборник Института за педагошка истраживања 2018
And now for something completely different: The congruence of the Altmetric Attention Score’s structure between different article groups Коаутор Scientometrics 2018
Psychometric evaluation and short form development of the Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR-6) Коаутор Psihologija 2016
Инклузија, моралност и реалност: одговори на тешка питања Аутор Примењена психологија 2014
Short and amusing: The relationship between title characteristics, downloads, and citations in psychology articles Коаутор Journal of Information Science 2014
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за подстицај научне продуктивности у међународним референтним часописима Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске 2018
Захвалница за допринос реализацији пројекта „Јачање институционалних капацитета за унапређење психосоцијалне подршке дјеци и малољетницима у кривичном поступку“ Друштво психолога Републике Српске, Друштво психолога у Федерацији БиХ и Друштво психолога Брчко Дистрикта БиХ 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Републике Српске, БиХ, од 2017.
Psychometric Society, САД, од 2015.
International Test Commission (ITC), САД, од 2015.
ЦЕОН/CEES, Србија, од 2011.

Luka Komidar

Члан програмског одбора
0
luka.komidar@ff.uni-lj.si
Звање:

доцент 

Установа:

Faculty of Arts, University in Ljubljana 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2007 Department of Psychology, Faculty of Arts, University of Ljubljana истраживач сарадник
2007 2008 Secondary Preschool Education and Gimnazija Ljubljana, Slovenia предметни наставник
2007 2019 Department of Psychology, Faculty of Arts, University of Ljubljana асистент-сарадник истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Validation of the Individuation Test for Emerging Adults–Short (ITEA-S) in Austrian and German Emerging Adults Аутор Emerging Adulthood 2019
Factorial Validity and Measurement Invariance of the Slovene Version of the Cultural Intelligence Scale Коаутор Frontiers in Psychology 2018
Individuation in relation to parents as a predictor of career goals and career optimism in emerging adults Коаутор Scandinavian Journal of Psychology 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Slovenian Psychologists’ Association

Paul Sarbescu

Члан програмског одбора
0
paul.sarbescu@e-uvt.ro
Звање:

Lector univ. dr. 

Установа:

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2019 Facultății de Sociologie și Psihologie de la Universitatea de Vest din Timișoara Lector univ. dr.
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The relationship between faking and response latencies: A meta-analysis. Коаутор European Journal of Psychological Assessment 2019
Driving Anger Scale: How reliable are subscale scores? A bifactor model analysis. Аутор Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 2016
Engagement, boredom, and burnout among students: Basic need satisfaction matters more than personality traits. ---- 2015
A cross-cultural analysis of aggressive driving: Evidence from Serbia and Romania Аутор Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 2014
Награде и признањ
Назив Организација Година
награда „Horia Pitariu”за најбоље истраживање у протеклој години у области ИО психологије Asociația pentru Psihologie Industrială și Organizațională (APIO 2013
награда за најбољи рад у области психологије рада, транспорта и услуга Conferinţei Naţionale de Psihologie, Ediţia 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
European Association of Psychological Assessment - EAPA
European Association of Personality Psychology - EAPP