Насилно понашање ученика према наставницима у средњој школи

Код одобреног скупа: 357  

Округли сто

Педагошко друштво Србије
Теразије 26, 11 000 БеоградЈелена Јовановић
drustvo@pedagog.rs
381112687749
0668013246

Насилно понашање ученика према наставницима у средњој школи

Циљ скупа је сензибилисање и информисање јавности и стручњака о виктимизацији наставника у школама.

НАСИЛНО ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА ПРЕМА НАСТАВНИЦИМА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ – Приказ резултата истраживања, ФАСПЕР, ЗУОВ, 2018 Дискусија, размена искустава у вези са темом, сумирање и усвајање закључака са скупа

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

доктор наука специјалне едукације и реха Мирослав Павловић , ЗУОВ
редовни професор Светлана Каљача , Универзитет у Београду – Факултет за специјалну ед
редовни професор Весна Жунић Павловић , Универзитет у Београду – Факултет за специјалну ед
дипломирани педагог Наташа Стојановић , Гимназија „Свети Сава“ , Педагошко друштво Србије

1

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд 13.09.2019. 27