У сусрет квалитетном и иновативном образовању

Код одобреног скупа: 356  

Конференција

Udruženje Živojin Mišić
Gandijeva 99d/11Ivona Jovanović
ivona.jovanovic@zivojinmisic.rs
0113232300
0642817981

У сусрет квалитетном и иновативном образовању

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Дипломирани инжењер електронике Нада Стојичевић , Електротехничка школа "Никола Тесла", Панчево
Дипломирани физичар за примењену физику Младен Шљивовић , Гимназија у Зајечару
Професор разредне наставе Драган Кувељић , ОШ ”М. Стиковић”, Пријепоље
Мастер професор физике Маринко Петковић , Школа ”Милан Петровић”, Нови Сад
Магистар филолошких наука Зорица Ивановић , Технолошка школа, Параћин

1 дана (укупно време рада: мин.)

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Beograd 26.07.2019. 43

Радне биографије


Нада Стојичевић

Реализатор
0608021666
nada4web@gmail.com
Звање:

Дипломирани инжењер електронике 

Установа:

Електротехничка школа "Никола Тесла", Панчево 

Радно место:

Наставница електро групе предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2002 Koping, Ниш -
2002 2019 Електротехничка школа "Никола Тесла", Панчево Наставница
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Зборник - Слободни софтвер у настави Аутор Удружење професора информатике Србије, Нови Сад, рад“Nove dimenzije učenjasa open source alatom Oppia” 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Угледни наставник Србије Microsoft Srbija 2013
Најбољи едукатор Србије Удружење Живојин Мишић 2016
MIEE Microsoft 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Мoodle мрежа Србије
„Scientix”
„eTwinning”
Microsoft Educator Community
Nearpod, PioNear community - Community of Innovative Edtech Leaders Transforming Teaching and Learning with Technology
Driving K-12 Innovation Advisory Board - COSN Network
GoLab

Младен Шљивовић

Реализатор
062421580
sljiva@gmail.com
Звање:

Дипломирани физичар за примењену физику  

Установа:

Гимназија у Зајечару 

Радно место:

Наставник физике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2007 Медицинска школа Зајечар Наставник физике
2008 2013 Медицинска школа Зајечар Наставник физике
2013 2019 ОШ ”Десанка Максимовић” Наставник физике
2015 2019 Гимназија Зајечар Наставник физике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Шљивовић М „Board game based learning: Hembizika”, LUMAT, 22.5. – 24.5. 2017, Helsinky Аутор Hembizika 2017
Шљивовић М. „Учење засновано на друштвеној игри Хембизика”, Зборник радова симпозијума положај физике у средњим школа у региноу, 2017, Алексинац Аутор Учење засновано на друштвеној игри Хембизика 2017
Šljivović, M. M. (2017). Board Game Based Learning HEMBIZIKA. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 2(4), 55-60. Аутор Board Game Based Learning HEMBIZIKA. LUMAT-B 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мени твој предмет значи, Примери успешних ваннаставних активности у основим и средњим школама, Завод за унапређивање образовања и васпитања, 2018 Аутор
СТЕМ пешачка тура, База КВиС активности, Euroguidance, 2019 Аутор
Твој предмет мени значи, База КВиС активности, Euroguidance, 2019. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
STEM weak discovery competition ”Your favorite science book” European SchoolNet 2017
Друга награда на сајму школских КВиС тимова Београдска отворена школа 2018
Друга награда на конкурсу за примере најбољих пракси каријерног вођења Eurogidance 2018
Најбољи едукатор Србије Удружење Живојин Мишић 2018
Конкурс "Руке у тесу" прва награда за пројекат радионице Hembizika Гимназија Зајечар 2016
Конкурс за најбољи ученички експеримент из области таласа и осцилације Департман за физику у Нишу 2017
Признање за иновативни пример праксе каријерног вођења Euroguidance 2017
Главна награда на конкурсу STEM4YOUTH 2018
Матићев шал Манифестација Матићеви дани, Ћуприја 2006
Аладин Лукач Културни центар Нови Пазар 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво физичара Србије - председник општине Зајечарски округ
Scientix project – Scientix ambassador for Serbia

Драган Кувељић

Реализатор
0638406022
draganmasta@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ ”М. Стиковић”, Пријепоље 

Радно место:

Учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1984 OШ "Славољуб Терзић" Учитељ
1984 2019 ОШ ”М. Стиковић” Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
101 одговор на 101 питање о томе шта сваки наставник треба да зна – Збирка примера добре праксе Коаутор 101 одговор на 101 питање о томе шта сваки наставник треба да зна – Збирка примера добре праксе 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Како стварати пријатну атмосферу за учење – Ризница игара, Креативни центар, Београд, 2015 Коаутор
Ризница 5 – Читанка за пети разред основне школе, БИГЗ, Београд, 2008 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи едукатор Србије Удружење Живојин Мишић 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштвo учитеља Пријепољa
руководилац Групе „Машта”, Пријепоље (од 2007)
председник Стручног већа за Грађанско васпитање општине Пријепоље (од 2007)
председник Скупштине Друштва учитеља Пријепољa (од 2012)
члан комисије за полагање испита за лиценцу, МПНТР РС (од 2015)

Маринко Петковић

Реализатор
0658322653
marepet71@mts.rs
Звање:

Мастер професор физике 

Установа:

Школа ”Милан Петровић”, Нови Сад 

Радно место:

Наставник физике и хемије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2001 Институт за мајку и дете Нови Сад Контрола квалитета
2001 2002 Медицинска школа „7. април“ Нови Сад Наставник
2002 2003 Britannica International School of Belgrade Наставник
2002 2019 Школа за основно и средње образовање Милан Петровић Нови Сад Наставник
2015 2016 Clever International School of Novi Sad Наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Откривање зона стабилности – стратегије превладавања стреса и професионалног оптерећења Реализатор ''Откривање зона стабилности – стратегије превладавања стреса и професионалног оптерећења 2016
Петковић М., Физика по ИОП-у – Експериментални рад из физике код ученика на ИОП-у, Настава физике број 1, ДФС семинар о настави физике, 2015, стр. 108-117. Предавач Експериментални рад из физике код ученика на ИОП-у 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Can Physics and Chenistry Improve Life Skills, Charter College Аутор
Петковић М., Физика по ИОП-у – Експериментални рад из физике код ученика на ИОП-у, Настава физике број 1, ДФС семинар о настави физике, 2015. Аутор
Петковић М., – Прилагођавања наставе физике и хемије код деце са сметњама у развоју, Настава физике број 3, ДФС семинар о настави физике, 2017. Аутор
Приручник за радно оспособљавње особа са посебним потребама из области рециклаже отпадног материјала и заштите на раду, Покрајнски секретеријат за равноправност, Нови Сад, 2008 Аутор
Моја физика 6, радни уџбеник за 6. разред основне школе за децу са сметњама у развоју, Алкаскрипт, Београд, 2014 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
The Original Presentation Biodiversity Day, Tulacea Romania 2010
Најбоља методичка иновација Друштво предметних дидактичара 2017
Најбољи едукатор Србије Удружење Живојин Мишић 2016

Зорица Ивановић

Реализатор
0652085206
ts.zoricaivanovic@gmail.com
Звање:

Магистар филолошких наука  

Установа:

Технолошка школа, Параћин 

Радно место:

Наставник српског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1996 Економско-трговинска школа, Параћин Наставница
1996 1996 Машинско-електротехничка школа, Параћин Наставница
1995 2019 Технолошка школа, Параћин Наставница
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нове технологије Аутор British Council, Београд 2018
Дани Академије Филиповић, Кончарево Аутор Дани Академије Филиповић, Кончарево 2018
Интерактивне мапе – Српске цркве и манастири Аутор Просветни преглед 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Говор Буљана и околине Параћина, Зборник радова, Библиотека „Др Вићентије Ракић”, Параћин, 2004 Аутор
Интерактивне мапе – Српске цркве и манастири, Просветни преглед, 28. III 2018. Аутор
Фреквенцијски речници школске лектире, прва књига, Библиотека „Др Вићентије Ракић”, Параћин, 2016 Аутор
Фреквенцијски речници школске лектире, друга књига, Библиотека „Др Вићентије Ракић”, Параћин, 2018. Аутор
Писмени задатак у средњој школи, Библиотека „Др Вићентије Ракић”, Параћин, 2016; Аутор
Монографија МЕШ, Машинско-електротехничка школа, Параћин, 2000. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за ментора награђене лингвистичке секције Друштво за српски језик и књижевност 2019
Награда за ментора награђених ученика Републичко такмичење Књижевна олимпијада 2019
Најбољи едукатор Србије Удружење Живојин Мишић 2015