У сусрет квалитетном и иновативном образовању

Код одобреног скупа: 356  

Конференција

Udruženje Živojin Mišić
Gandijeva 99d/11Ivona Jovanović
ivona.jovanovic@zivojinmisic.rs
0113232300
0642817981

У сусрет квалитетном и иновативном образовању

Циљ ове конференције је унапређивање образовног система у Србији, ширење позитивних примера у пракси међу колегама, јачање осећаја заједништва, а преко Најбољих наставника које наша земља има.

Употреба технологија у настави, развој критичког мишљења и стилови учења у 21. веку. У сусрет квалитетном и иновативном образовању – панел дискусија. Интердисциплинарна истраживања интелектуалних, когнитивних, физичких или других способности. (Радионице на тему: Употреба технологија у настави) Нове технологије у настави. Асистивне технологије у настави. Мапирање у настави Прошетајмо Гугл учионицом. Интерактивна учионица. (Радионице на тему: Развој критичког мишљења и стилови учења у 21. веку) Како да школујемо децу за будућност. Наставник и образовање за 21. век, партнерство за будућност. Уважавање стилова учења као предикције добре наставе. Забавна математика. Потрага за благом, развој вештина 21. века. Како до критичког мишљења + 48 вештина за његов развој.

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Дипломирани инжењер електронике Нада Стојичевић , Електротехничка школа "Никола Тесла", Панчево
Дипломирани физичар за примењену физику Младен Шљивовић , Гимназија у Зајечару
Професор разредне наставе Драган Кувељић , ОШ ”М. Стиковић”, Пријепоље
Мастер професор физике Маринко Петковић , Школа ”Милан Петровић”, Нови Сад
Магистар филолошких наука Зорица Ивановић , Технолошка школа, Параћин

1

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Beograd 26.07.2019. 43