Међународна конференција „Учење у виртуелним заједницама“

Код одобреног скупа: 353  

Конференција

Факултет техничких наука у Чачку
Светог Саве 65, 32102 Чачак



Милица Стојковић
milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs
032302713
0600688373

Међународна конференција „Учење у виртуелним заједницама“

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доктор техничких наука Данијела Милошевић , Факултет техничких наука у Чачку
Доктор техничких наука Небојша Митровић , Факултет техничких наука у Чачку
магистар актуарске математике Радојица Петровић , Међународно удружење наставника есперантиста -ILEI
Доктор шпанског језика и књижевности Данкан (Duncan) Чартерс (Charters) , Principia College, Elsah, Illinois, US
доктор техничких наука Марјан Милошевић , Факултет техничких наука у Чачку
доктор техничких наука Марија Благојевић , Факултет техничких наука Чачак
Доктор наука – психолошке науке Милица Стојковић , Факултет техничких наука у Чачку

2

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Чачак 18.07.2019. 2

Радне биографије


Данијела Милошевић

Члан програмског одбора и реализатор
0637099077
danijela.milosevic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доктор техничких наука 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку 

Радно место:

универзитетски наставник - редовни проф. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2019 Факултет техничких наука у Чачку Редовни професор
1991 1994 Технички ремонтни завод Чачак Пројектант ИС-а, Систем аналитичар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Defining the e-learner’s security profile: Towards awareness improvement, 2016, Milošević, M., Milošević, D. Коаутор Објављен рад у Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Science, Springer, March 2016, Volume 41, Issue 3, pp 317-326. DOI 10.1007/s12046-016-0478 2016
Inovacije i unapređenje nastave matematike primenom JAVA apleta u sistemima za e-učenje, 2012, Saračević M., Milošević D., Mašović S., Коаутор Објављен рад у Настава и васпитање, Vol. 61, No. 4, 2012, str. 723-740 ISSN:0547-3330 2012
Designing lesson content in adaptive learning environments", 2006, Milošević, D., Brković, M., Bjekić, D. Коаутор Објављен рад у International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), ISSN: 1863-0383, Volume 1, No 2 (2006) 2006
Softverski alati za elektronsko ocenjivanje i analiza njihove evaluacije u nastavi, 2013, Milošević D., Saračević M., Međedović, E. Коаутор Објављен рад у часопису Dositej, LANACO, ISSN: 2303 – 5056, broj 1, novembar 2013, pp. 13-20. 2013
Applying educational games in primary school education, 2010, Milošević, D., Milićević,B., Bešić, C., Božović, M. Коаутор Објављен рад у TTEM - Technics Technologies Education Management journal, ISSN: 1840-1503, Vol. 5, No. 4, 2010, pp. 693-699 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Информатика и рачунарство, 2012, Висока школа техничких струковних студија, 2012. ISBN 978-86-86139-61-0 (аутори: Милошевић Данијела, Гојгић Наташа, Брковић Мирјана, Николић Марија) Коаутор
Прaктикум зa рaзвoj weб aпликaциja, 2004, Teхнички фaкултeт, Чaчaк, 2004, ИСБН 86-81745-96-4 (аутори: Бркoвић, M., Mилoшeвић, Д.) Коаутор
Oнтoлoшкo инжeњeрствo у интeлигeнтним тутoрским систeмимa, 2008, Teхнички фaкултeт, ИСБН 978-86-7776-060-1, Чaчaк (аутор: Mилoшeвић, Д.) Аутор
Оцењивање у електронском учењу, универзитетски уџбеник, 2011, Технички факултет Чачак, електронско издање CD/DVD, 2011, ISBN 978-86-7776-124-0, (аутори: Милошевић, Д., Божовић, М.) Коаутор
Stefanović, N., Milošević, D. Innovative OER model for Technology Enhanced Academic and Entrepreneurial Learning, Book Chapter in Jemni, M, Kinshuk, Koutheair Khribi (Eds.): "Open Education: from OERs to MOOCs", Springer - Verlag, Lecture Notes in Educational Technology, 2016, pp. 337-359 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IEEE организацијa
Mеђународнa организацијa Artificial Intelligence in Education-AIED
Истраживачкa групa Learner Modelling for Reflection-LeMoRe

Небојша Митровић

Члан програмског одбора и модератор
032302764
nebojsa.mitrovic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку 

Радно место:

универзитетски наставник - редовни проф. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2019 Факултет техничких наука у Чачку Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
N. Mitrović, M. Stoica, J. Degmova, „Iron Based Bulk Metallic Glasses“, Plenary Lecture at METGLASS Workshop - Metallic glasses: past, present & future, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 25-28, September 2014. Book of Abstracts p. 12 (ISBN 978-9958-0393-0-0) Предавач Излагање 2014
S. Filpović, N. Obradović, V. B. Pavlović, D. Kosanović, M. Mitrić, N. Mitrović, V. Pouchly, M. Kachlik, K. Maca, „Advantages of Combined Sintering Compared to Conventional Sintering of Mechanically Activated Magnesium Titanate“, Science of Sintering, Vol. 46 (2014) p.283-290. Коаутор Објављен рад 2014
Z. Ebersold, N. Mitrović, S. Djukić, A. Peulić, D. Obradović, “Low Frequencies for Cardboard Quality Assurance“, Materials Testing, Vol. 55 (2013) p. 109-113, Коаутор Објављен рад 2013
N. S. Mitrović, S. R. Đukić, S. Randјić, Z. Ristanović, H. Danninger, “Soft Magnetic Propereties of MnZn Ferrites Prepared by Powder Injection Moulding“, Science of Sintering, Vol. 44 (2012) p.355-364, Коаутор Објављен рад 2012
N. Mitrović, S. Kane, S. Roth, A. Kalezić-Glišović, C. Mickel, J. Eckert, “The Precipitation of Nanocrystalline Structure in Joule Heated Fe72Al5Ga2P11C6B4 Metallic Glasses“, J. of Minning and Metallurgy, Section B: Metallurgy, Vol. 48(2) (2012) p.319-324, (ISSN 1450-5339) Коаутор Објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Сензори – физички принципи и примене, WUS AUSTRIA, Технички факултет Чачак 2005 Аутор
Мониторинг и визуелизација процеса, WUS AUSTRIA ,Технички факултет Чачак 2010 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда младим научницима докторима наука, Министарства за науку, технологије и развој Републике Србије, 2002 год. Министарствo за науку, технологије и развој Републике Србије 2002
Награда истраживачима на пројектима основних истраживања Министарства науке и заштите животне средине, Републике Србије 2003 год. Министарствo науке и заштите животне средине Републике Србије 2003
Награда града Чачка, као члану истраживачког тима са Техничког и Агрономског факултета у Чачку, 2005 год. Град Чачак 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за ЕТРАН
Друштво за истраживање материјала Србије
Српско керамичко друштво
IEEE Magnetic Society

Радојица Петровић

Члан програмског одбора и модератор
0648525321
radojica.petrovic.rs@gmail.com
Звање:

магистар актуарске математике 

Установа:

Међународно удружење наставника есперантиста -ILEI 

Радно место:

дипломирани математичар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2014 Факултет техничких наука Чачак Асистет
1984 1999 Технички ремонтни завод Чачак Систем аналитичар и начелник Сектора информатике
1981 1984 МКС Смедерево Систем аналитичар и руководилац тима за информациони систем
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Theoretical issues and practical experiences of a distributed intercultural e-school Коаутор CD ROM Proceedings of the UNESCO Conference on Intercultural Education, Jyväskylä (Finland), 2003 2003
A system of web-based projects sustaining the language diversity Аутор 10th Linguapax Congress “Dialogue on language diversity, sustainability and peace”, Barcelona, 2004 2004
Образовање и усавршавање наставника информатике у условима реформе образовања Аутор Зборник радова конференције „Информатика, образовна технологија и нови медији у образовању“, Сомбор, 2005 2005
Kultura kaj lingva diverseco en edukado (Културолошка и језичка разноврсност у образовању) Аутор Internacia Pedagogia Revuo (Међународна педагошка ревија), 2005 2005
Progresa alproprigo de Esperanto per "Perla metodo" (Напредно учење есперанта „Бисерном методом“) Аутор Зборник радова Међународног научног есперантско-румунског колоквијума „Есперанто – мост међу језицима и културама“,Universitatea de Vest din Timișoarа 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Manlibro pri Instruado de Esperanto (Приручник о настави есперанта), 2005, ILEI, Den Haag Коаутор
La arto labori kune (Уметност заједничког рада), 2010, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam (Аутор поглавља ) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Међународно удружење наставника есперантиста (ILEI – Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj)
Програмски одбор Међународне конференције Web Based Communities and Social Media 2019 (WBC 2019)
Научни одбор часописа Internacia Pedagogia Revuo, ISSN 1013-2031

Данкан (Duncan) Чартерс (Charters)

Члан програмског одбора и реализатор
6183745252
lingvo@aol.com
Звање:

Доктор шпанског језика и књижевности 

Установа:

Principia College, Elsah, Illinois, US  

Радно место:

професор језика и култура 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2019 Principia College Професор шпанског језика, културе и књижевности
1966 1974 Више универзитета у Илиноису и Калифорнији Асистент за шпански и португалски језик
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The art of communication and communication through art Аутор Internacia Pedagogia Revuo, 2012 2012
The next step: a cloud technology virtual language lab Аутор IALLT (International Association for Language Learning Technology), Florida, 2013 2013
Expanding the reach of language programs Аутор Computer Assisted Language Instruction Consortium (CALICO), Boulder, Colorado, 2015 2015
The Teaching and Learning of Esperanto Коаутор Interdisciplinary Description of Complex Systems, 13, no. 2, 2015 2015
To what extent is Esperanto contributing to the realization of the Millennial Goals of the UN and UNESCO? Аутор Third World Conference on the Teaching of Esperanto, Neuchâtel and La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 2015 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
La arto labori kune (Уметност заједничког рада), 2010, Universala Esperanto-Asocio, Rotterdam (аутор поглавља) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Доживотни члан Modern Language Association of America 1970
Почасни члан ILEI - Међународно удружење наставника есперантиста 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Computer Assisted Language Instruction Consortium (CALICO)
Међународно удружење наставника есперантиста (ILEI – Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj)
International Association of Language Learning Technologies (IALLT)
American Council on Teaching Foreign Languages (ACTFL)
Научни одбор часописа Internacia Pedagogia Revuo, ISSN 1013-2031

Марјан Милошевић

Члан програмског одбора и модератор
032302714
marjan.milosevic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доктор техничких наука  

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку 

Радно место:

универзитетски наставник – доцент  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2019 Факултет техничких наука у Чачку доцент
2009 2017 Факултет техничких наука у Чачку асистент
2006 2009 Факултет техничких наука у Чачку сарадник на катедри
2005 2005 Гимназија Чачак професор информатике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Technology acceptance models and learning management system: Case study Коаутор Зборник радова, The Fifth International Conference on eLearning, 2014, Београд 2014
Google Plus as Personal Learning Environment Аутор Зборник радова, Second International Conference on E-learning, Metropolitan University, 2011, Београд 2011
Collaboration and Learning Styles in Pure Online Courses: an Action Research Коаутор Часопис, JOURNAL OF UNIVERSAL COMPUTER SCIENCE, 2013 2013
Integration of remote DSP experiments into Moodle learning environment Коаутор Зборник радова,The 4th International conference eLearning 2013, Београд 2013
Отворени образовни ресурси у образовању Коаутор Зборник радова, Конференција Реинжењеринг пословних процеса у образовању, 2015, Чачак 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за учење на даљину са примерима из праксе, 2014, Универзитет Црне Горе Коаутор
Системи за управљање електронским учењем, 2011, Технички факултет Чачак Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Суоснивач Балканске мреже за образовање на даљину (БАДЕН)

Марија Благојевић

Члан програмског одбора и модератор
066005197
marija.blagojevic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

доктор техничких наука 

Установа:

Факултет техничких наука Чачак 

Радно место:

универзитетски наставник – доцент  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 Факултет техничких наука Чачак Доцент
2008 2015 Факултет техничких наука Чачак Асистент
2007 2008 Факултет техничких наука Чачак Сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"A web-based intelligent report e-learning system using data mining techniques" (Аутори: Благојевић Марија, Мицић Живадин) Коаутор Computers and Electrical Engineering, Volume 39, Issue 2, (2013) pp. 465-474. ISSN 0045-7906 2013
"Safety issues related to the adoption of the digitak dialogue in teaching" (Аутори: Ранђеловић Момчило, Папић Милош, Благојевић Марија) Коаутор Studies in Informatics and Control, Volume 26, Number 2, (2017), pp 229-238. ISSN 1220-1766 2017
"Association rules in detecting users' behaviour patterns in online environments" Аутор Journal for Information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences, Volume 5, Number 1, 2015. pp. 41-48, 2015
"Adapting e-courses using data mining techniques-PDCA approach and quality spiral" (Аутори: Благојевић Марија, Мицић Живадин) Коаутор International Journal for Quality Research, Volume 7, Number 3 (2013), pp. 3-14. ISSN 1800-6450 2013
"Collaboration and learning styles in pure online courses: an action research" (Аутори: Благојевић Марија, Милошевић Марјан) Коаутор Journal of Universal Computer Science, Volume 19, Number 7, (2013) pp. 984-1002. ISSN 0948-695x 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Практикум из информационих технологија у образовању, 2017. Факултет техничких наука Чачак (Аутори: Благојевић Марија, Мицић Живадин) Коаутор
Откривање образаца понашања корисника у системима за управљање учењем применом техника Веб мајнинга (монографија), 2016. Факултет техничких наука Чачак Аутор
Програмски језик Ц-Збирка задатака, 2013. Факултет техничких наука Чачак (Аутори: Урошевић Владе, Ристић Олга, Благојевић Марија, Савић Биљана) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Похвалница за изузетан успех постигнут током школске 2004/2005 Факултет техничких наука Чачак 2005
Похвалница за изузетан успех постигнут током школске 2005/2006 Факултет техничких наука Чачак 2006
Награда за најбољег дипломираног студента у школској 2006/2007 на смеру ТИ Факултет техничких наука Чачак 2007
Награда проф. Др Миливоје Урошевић за најбољег дипломираног студента у школској 2006/2007 Факултет техничких наука Чачак 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво инжењера и техничара Србије, број чланске карте 1876
Јединствени информатички савез Србије (ЈИСА)
Друштво за информатику Србије

Милица Стојковић

Члан програмског одбора и модератор
0600688373
milica.stojkovic@ftn.kg.ac.rs
Звање:

Доктор наука – психолошке науке 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку  

Радно место:

универзитетски наставник – доцент  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2019 Факултет техничких наука у Чачку Доцент
2012 2018 Факултет техничких наука у Чачку Асистент
2011 2012 Предшколска установа „Сунце“, Горњи Милановац Стручни сарадник психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
E-teacher in inclusive e-education for students with specific learning disabilities. (аутори: Bjekić, D., Obradović, S., Vučetić, M. & Bojović, M.) Коаутор Објављен рад у Procedia – Social and Behavioral Sciences, 128, 128-133. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.03.131 2014
Врста конфликта, тип односа и префериране стратегије решавања сукоба: Импликације за програме конструктивног решавања сукоба. (Петровић, Д. и Вучетић, М. ) Коаутор Објављен рад у Зборник радова Института за Педагошка истраживања, 44 (1), 163-178. 2012
Multikulturalni inventar ličnosti (MPQ) – psihometrijska svojstva i mogućnost primjene u obrazovnom kontekstu.(Petrović, D. i Vučetić, M. ) Коаутор Објављен рад у Pedagogijska istraživanja, 11 (2), 261–270. 2014
ИКТ у инклузивном образовању (Обрадовић, С. & Вучетић, М) Коаутор Зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем Техника и информатика у образовању – ТИО 2014 (стр. 456-461). Чачак: ФТН 2014
Е-настава као технологија профеисоналног деловања и усавршавања наставника. (Бјекић, Д. и Вучетић, М. () Коаутор Објављен рад у Развој и ментално здравље, тематски зборник радова (113-127). Ниш: Филозофски факултет. 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Методика тренирања деце са посебним потребама у Кошаркашком клубу „Икар“, 2011, Горњи Милановац: Кошаркашки клуб Икар. (аутори: Бегенишић, П., Вучетић, М. и Топаловић, А. ) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије (и у оквиру њега члан Секције универзитетских наставника психологије образовања)
Друштво истраживача у образовању у Србији
Српско удружење за гешталт психотерапију