XVI Истраживачки дани васпитача Београда

Код одобреног скупа: 351  

Сусрети и дани

Удружење васпитача Београда
Љутице Богдана 46Љиљана Драгутиновић
ljdragutinovic@gmail.com
0112660060
0641212722

XVI Истраживачки дани васпитача Београда

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани педагог Гордана Ђорђевић , П.У.“Др Сима Милошевић“ Земун
дипломирани психолог Биљана Којовић , Министартво просвете,науке и технолошког развоја
Професор разредне наставе Весна Картал , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита
Васпитач Снежана Ђуровић , ПУ Бошко Буха Палилула
Дипломирани васпитач ПУ- мастер Љиљана Драгутиновић , ПУ Врачар

3 дана (укупно време рада: мин.)

300

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Учитељски факултет, Љутице Богдана 46 14.07.2019. 235

Радне биографије


Гордана Ђорђевић

Реализатор и модератор
0643432784
dj_goca@yahoo.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

П.У.“Др Сима Милошевић“ Земун 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Земун Стручни сарадник-педагог
2004 2005 Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Земун Помоћник директора
2000 2004 Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ Земун Стручни сарадник-педагог
1997 1999 Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад Стручни сарадник-педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Запажања о примени Основа програма в-о рада са предшколском децом Аутор Педагошка стварност, 1998. Бр.4 1998
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Запажања о примени Основа програма в-о рада са предшколском децом, Педагошка стварност, 1998. Бр.4 Аутор
Сарадња са породицом у предшколској установи, Педагошка стварност, 1999. Бр Аутор
Унапређивање рада стручног сарадника у предшколској установи – Нове могућности усавршавања, Просветни преглед Коаутор
Примена инклузивног принципа у редовном васпитном раду у предшколској установи, Зборник радова - Симпозијум «Васпитач у 21. веку», Сокобања Коаутор
Подстицање критичког мишљења на раном узрасту, Зборник радова - ХIХ пролећни стучни сусрети Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Пријатељи деце Земуна
Мрежа подршке инклузивном образовања

Биљана Којовић

Реализатор
063214974
biljana.kojovic@eunet.rs
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

Министартво просвете,науке и технолошког развоја  

Радно место:

саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 Министартво просвете,науке и технолошког развоја Саветник
2014 2015 Предшколска установа „11 април“ Нови Београд, Београд Стручни сарадник, психолог
2001 2014 Предшколска установа „Бошко Буха“ Палилула, Београд Стручни сарадник, психолог
1999 2001 ОШ „Бранко Радичевић“ у Голупцу Стручни сарадник, психолог
1998 1999 Завод за церебралну парализу у Београду Стручни сарадник, психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Подршка дечјем развоју – тешкоће као изазов Коаутор Зборник радова 2014
Инклузивно образовање и индивидуални образовни план Коаутор Зборник радова 2015
Увођење у посао – кораци ка квалитету Коаутор Зборник радова 2011
Документовање рада у групи у функцији подстицања дечјег напредовања у развоју и учењу Коаутор Зборник радова 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Весна Картал

Реализатор
0648665039
kartalvesna@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

Завод за вредновање квалитета образовања и васпита 

Радно место:

Саветник-координатор за праћење остварен 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2019 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања саветник-кординатор
2001 2006 ОШ „Посавски партизани“ у Обреновцу Директорка
1991 2001 ОШ „Посавски партизани“ у Обреновцу Учитељица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Наставни програм као фактор успешности ученика на међународним тестирањима, Реализатор Иновације у настави 1, Учитељски факултет, Београд. 2014
Наставни програм као фактор успешности ученика на timss 2011 испитивању из природних наука, Секундарне анализе истраживачких ауторналаза у светлу нових политика у образовању, МПНТР и Друштво истраживача у образовању у Србији, Београд. Аутор Year test of students as a basis for school’s self-evaluation, Teacher Training Faculty, Zagreb. 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ако штедиш – више вредиш, Први кораци финансијске писмености - Приручник за родитеље и наставнике, Еnco Book, Београд, 2014 Коаутор
TIMSS 2011 – Преглед наставних програма и збирка задатакa, ИПИ, Београд. 2014 Аутор
Како се заштитити од природних непогода, МПНТР, СУРС, УНИЦЕФ, Београд. 2017 Коаутор
Од златне рибице до Месеца, Креативни центар, Београд. 2013 Аутор
Chú cá váng vá Chuyến du hánh đến mặt trặng, First News-Tri Viet Publishing, Ho Chi Minh City, Vietnam. 2016 Аутор

Снежана Ђуровић

Члан програмског одбора и модератор
0642619902
snezza60@yahoo.com
Звање:

Васпитач 

Установа:

ПУ Бошко Буха Палилула 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 2019 ПУ Бошко Буха Палилула Васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Критичко преиспитивање документације ВОР у циљу унапређења педагошке документације Коаутор Излагање 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савеза удружења васпитача Србије
Удружења васпитача Београда
БАПТА

Љиљана Драгутиновић

Члан програмског одбора
0641212722
ljdragutinovic@gmail.com
Звање:

Дипломирани васпитач ПУ- мастер 

Установа:

ПУ Врачар 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2019 ПУ Врачар васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Како обезбедити квалитет васпитно образовног рада у предшколским установама Аутор излагање 2014
Критичко преиспитивање документације ВОР у циљу унапређења педагошке документације Коаутор Излагање 2013
Приближавање рада васпитача и учитеља Аутор Излагање 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник Тимски рад у процесу планирања, ПУ „Врачар“, 2008 Коаутор
Приручник за развој графомоторике, ПУ „Врачар“, 2012 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за исказану инвентивност у изради играчке за предшколску децу Скупштина града Београда, 1993
Светосавска награда за допринос квалитетном образовању и васпитању, унапређивању васпитно-образовне праксе и развоју научних достигнућа у области образовања и васпитања у Републици Србији у 2015. год. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савеза удружења васпитача Србије
Удружења васпитача Београда