XVI Истраживачки дани васпитача Београда

Код одобреног скупа: 351  

Сусрети и дани

Удружење васпитача Београда
Љутице Богдана 46Љиљана Драгутиновић
ljdragutinovic@gmail.com
0112660060
063352906

XVI Истраживачки дани васпитача Београда

Унапређивање квалитета рада примењујући новостечена знања добијена током презентација и учешћа у дискусији

Имплементација нове концепције ПВО Биљана Којовић, кординатор друге компоненте у пројекту унапређивања квалитета ПВО, МПНТР.Актуелности у ПВО Весна Картал, Саветник-координатор за праћење остварености стандарда и вредновања образовно-васпитног рада и установа, ЗВКОВ Увођење промена у културу вртића Гордана Ђорђевић."Горе – доле" Пројекат млађе вртићке и јаслене групе у вртићу Земунски бисер ПУ „др Сима Милошевић“ Земун У оквиру сесија презентатори ће кроз приказ радова, а модератори кроз дискусију, стављати акценат на различите перспективе

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани педагог Гордана Ђорђевић , П.У.“Др Сима Милошевић“ Земун
дипломирани психолог Биљана Којовић , Министартво просвете,науке и технолошког развоја
Професор разредне наставе Весна Картал , Завод за вредновање квалитета образовања и васпита
Васпитач Снежана Ђуровић , ПУ Бошко Буха Палилула
Дипломирани васпитач ПУ- мастер Љиљана Драгутиновић , ПУ Врачар

3

300

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Учитељски факултет, Љутице Богдана 46 14.07.2019. 235