„Право време за нове кораке“ – Програми стимулације развоја детета у раном узрасту; Стимулација развоја детета кроз подучавање енглеског језика Хелен Дорон методом

Код одобреног скупа: 350  

Трибина

Helen Doron Early English Master Franchisor Bee-Beep d.o.o.
Zrmanjska 27, BeogradTatjana Petković
tanja.petkovic@helendoron.rs
0113573017
0638265675

„Право време за нове кораке“ – Програми стимулације развоја детета у раном узрасту; Стимулација развоја детета кроз подучавање енглеског језика Хелен Дорон методом

Упознавање са значајем и различитим начинима стимулације развоја детета на раном узрасту

Развојно праћење детета – значај и бенефити, стимулација физичког развоја детета; Стимулација комуникативних и говорно-језичких способности; Значај раног музичког развоја код деце; Значај музике у социјализацији деце; Улога инструмената у развоју моторике; Значај окружења за развој когнитивних способности детета; Утицај Хелен Дорон English франшизинг концепта на развој детета у раном узрасту.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Лекар Ранко Рајовић , Педагошки факултет Копер
примаријус Данијела Вукићевић , Клиника за рехабилитацију „др Мирослав Зотовић“, С
дипломирани логопед-мастер Милица Вакић , логопедски кабинет LOGOPOLIS Milica Vakić doo Beog
дипломирани теоретичар уметности - музич Оља Јовановић , /
Дипломирани лингвиста Хелен Дорон , Хелен Дорон Група

1

200

Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи

0 РСД