„Право време за нове кораке“ – Програми стимулације развоја детета у раном узрасту; Стимулација развоја детета кроз подучавање енглеског језика Хелен Дорон методом

Код одобреног скупа: 350  

Трибина

Helen Doron Early English Master Franchisor Bee-Beep d.o.o.
Zrmanjska 27, BeogradTatjana Petković
tanja.petkovic@helendoron.rs
0113573017
0638265675

„Право време за нове кораке“ – Програми стимулације развоја детета у раном узрасту; Стимулација развоја детета кроз подучавање енглеског језика Хелен Дорон методом

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Лекар Ранко Рајовић , Педагошки факултет Копер
примаријус Данијела Вукићевић , Клиника за рехабилитацију „др Мирослав Зотовић“, С
дипломирани логопед-мастер Милица Вакић , логопедски кабинет LOGOPOLIS Milica Vakić doo Beog
дипломирани теоретичар уметности - музич Оља Јовановић , /
Дипломирани лингвиста Хелен Дорон , Хелен Дорон Група

1

200

Васпитач у предшколској установи
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Ранко Рајовић

Реализатор
0654720640
ranko@ntc.gmail.com
Звање:

Лекар 

Установа:

Педагошки факултет Копер 

Радно место:

Виши предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2015 Агенција за едукацију НТЦ, Нови Сад, Србија Предавач, неурофизиологија и педагогија
2015 2019 Педагошка факултета, Универза на Приморскем, Словенија Виши предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Rajović, R., Stenovec, L., Berić, D. (2015). NTC method implementation in the development of early motor abilities. XVIII Scientific Conference „FIS COMMUNICATIONS 2015" in physical education, sport and recreation and III International Scientific Conference. Niš, Serbia, 15-17 October 2015, Niš: Fac Коаутор / 2015
Рајовић, Р., Давидовић Ракић, Ј., Гутаљ, Д. (2013): „НТЦ метода и значај физичке активности код деце млађег узраста“ Зборник радова 1, 9. Међународна конференција „Менаџмент у спорту“, Београд 24.05.2013, стр 20-24 ИСБН 978-8683237-87- Коаутор / 2013
Рајовић, Р., Давидовић Ракић, Ј., Мунижаба, Ф. (2012): „Да ли недостатак моторичких активности код деце предшколског узраста утиче на развој когнитивних способности?“, Пети међународни симпозијум „Спорт и здравље“, Факултет за тјелесни одгој и спорт, Тузла. Зборник научних и стручних радов Коаутор / 2012
Грозданка Г., Рајовић Р., Стојановић А. (2015): НТЦ леарнинг сyстем и дивергентна продукција. Српска академија образовања, Београд, Србија и Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу, Србија. Истраживања у педагогији, Вршац – Београд 2015. стр 105-126 ИССН 2217-7337) Коаутор / 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Рајовић, Ранко (2009): ИQ детета – брига родитеља“ И део: ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ, МЕНСА НТЦ сyстем учења, Одсек за даровите. АБЕЦЕДА, Нови Сад. ИСБН 978-86-88125-00-0 ЦОБИСС. СР-ИД 245226759 Аутор
Рајовић, Ранко (2009): НТЦ сyстем учења, Методички приручник за васпитаче, НТЦ (Никола Тесла Центар). Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ ИСБН 978-86-7372-115-6 Аутор
Рајовић, Ранко (2012): НТЦ сyстем учења: Методички приручник за васпитаче, Како успешно развијати ИQ детета кроз игру. Нови Сад, Смарт продуцтион ИСБН 978-86-88125-09-3 Аутор
Рајовиц, Ранко (2012): НТЦ сyстем учења: Методички приручник за учитеље „Учење је игра“. Министарство просвјете и цултуре Републике Српске, Бања Лука. ИСБН 978-99955-88-01-4 ЦОБИСС.БХ-ИД 3395096 Аутор
Juriševič, M., Rajović, R., Drgan, L. (2012): Strokovno gradivo za vzgojitelje, Pedagoška Fakulteta, Ljubljana Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за интелектуални допринос друштву MERF - Mensa education and resarch fondation 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан одбора за даровите, међународна Менса

Данијела Вукићевић

Реализатор
0603435310
vukicevicdanijela@yahoo.com
Звање:

примаријус 

Установа:

Клиника за рехабилитацију „др Мирослав Зотовић“, С 

Радно место:

лекар супспецијалиста дечје физијатрије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2000 Спец.болн др Боривој Гњатић лекар
2000 2019 Клиника за рехабилитацију „др Мирослав Зотовић“ лекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мултимедијално издање Лако до првих корака Аутор / 2013
Церебрална парализа-мултидисциплинарни приступ Коаутор / 2017

Милица Вакић

Реализатор
0638076344
milica.vakic@gmail.com
Звање:

дипломирани логопед-мастер 

Установа:

логопедски кабинет LOGOPOLIS Milica Vakić doo Beog 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1993 ВМА Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију логопед
1993 2005 Завод за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“ дечије одељење логопед
2007 2019 логопедски кабинет LOGOPOLIS Milica Vakić doo Beograd директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Рана логопедска интервенција и орално-моторна терапија предавач на скупу Други научно-стручни конгрес логопеда Србије, Предавач / 2015
Паралела развојних нивоа и терапијских миљоказа dir floortime приступа Други Конгрес логопеда Србије, Коаутор / 2015
Стимулација комуникативних и говорно језичких способности Излагање током 2018 и даље у оквиру пројекта у организацији Bio Save Group – саветовање за будуће родитеље Аутор / 2018
Поремећаји говора, гласа и слуха у детињству Други симпзијум логопеда, сурдолога и фонијатара Србије, 2018 Аутор / 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за корекцију и увежбавање правилне артикулације гласова српског језика «Изговарајмо правилно», 2007, Логополис Аутор
Фото карте за стимулацију развоја говора и језика – ИМЕНИЦЕ- СЕТ 1 И СЕТ 2, 2013, Логополис Аутор
Књига- приручник -Водич кроз говорно-језички развој беба, од рођења до треће године „ЛАКО ДО ПРВИХ РЕЧИ“ Аутор
Сегмент у Књизи – «Монографија о церебралној парализи», 2016, Медицински факултет Универтзитеа у Београду Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења логопеда Србије
Члан Коморе логопеда Србије
Члан Удружења за подршку развоја деце и омладине „АНА“

Оља Јовановић

Реализатор
0691666481
oljajovanovic88@gmail.com
Звање:

дипломирани теоретичар уметности - музич 

Установа:

Радно место:

музички педагог, наставник музике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 Удружење "Музикалиште" музички педагог
2015 2016 МШ "Мокрањац", Београд наставник солфеђа
2013 2014 МШ "Марко Тајчевић", Лазаревац наставник клавира
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат "Тим младих Србије" - припрема и реализација дечјег музичко - сценског наступа (март - децембар 2013) Аутор / 2013
Пројекат "Класика за маме и тате", подржан од стране Секретаријата за културу града Београда (септембар - децембар 2017) Извођач / 2017
Музичке радионице "Рани музички развој" за децу 0-6 година (2016-) Аутор / 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник и оснивач удружења "Музикалиште" посвећеног музичкој едукацији и музичко - креативном раду са децом и омладином

Хелен Дорон

Реализатор
972544300
helen@helendorongroup.com
Звање:

Дипломирани лингвиста  

Установа:

Хелен Дорон Група 

Радно место:

оснивач и директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1977 1978 Poitiers University, Француска Професор енглеског језика
1978 1985 Међународна асоцијација за медитацију Предавач технике трансцеденталне медитациј
1985 2019 Хелен Дорон образовни систем Оснивач и директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Водећа франшиза компаније, Helen Doron English, заједно са Kindergarten and MathRiders обухвата више од 1000 центара у 37 земаља и има преко два милиона студентат у Европи, Азији и Латинској Америци Аутор / 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
The Music of Language, 2010 Аутор
Више од 50 едукативних програма за бебе, децу и тинејџере, укључујући сетове за учење и приручнике за наставнике Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Best Small Business that Thinks Differently in Israel Yediot Magazine and Maimon Magazine 2005
Helen Doron English-Best Language Business Award in Germany Die Bild Magazine 2018
Best Children’s and Education Franchise Global Franchise Magazine 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
International Franchise Association