Књижевни јунак под лупом Читалића

Код одобреног скупа: 346  

Конференција

Удружење грађана ,,Читалићи''
Шуматовачка 52, 18220 АлексинацМаја Радоман Цветићанин
citalici.pisalici@gmail.com
018802376
062268463

Књижевни јунак под лупом Читалића

Методички оснажити наставника за мотивисање ученика да читају у циљу постизања вишег степена усвајања функционалних знања; индивидуланим и тимским радом до развоја критичког мишљења и креативног писања; читањем до целоживотног учења и љубитеља књига.

„Књижевни јунаци у новом наставном програму“ „Девојчица као приповедач у савременом роману за децу (на примеру романа Весне Алексић и Јасминке Петровић)“ „Јунаци драмских дела за децу“ „Књижевни јунак у светлу развијања емпатије ” „ Улога књижевног јунака у развијању љубави према књизи/читању” „Прави читалац треба да је проширени аутор”, Новалис“ „ Да ли су књижевни јунаци хероји свог или и нашег доба?”

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани филолог Маја Радоман Цветићанин , Центар за културу и уметност Алексинац
професор разредне наставе Весна Ивановић , Основна школа „Миливоје Боровић“
професор разредне наставе Ана Ристановић , Основна школа „Миливоје Боровић“
доктор наука Зорана Опачић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
доктор наука Јелена Панић Мараш , Учитељскои факултет у Београду
доктор наука Миливоје Млађеновић , Педагошки факултет Сомбор
доктор наука Горан Максимовић , Филозофски факултету у Нишу
професор српске књижевности и језика Драгана Божић , Градска библиотека у Новом Саду
дипломирани васпитач Ивана Медић , Градска библиотека у Новом Саду
Професор разредне наставе Татјана Ђурић , ОШ „Васа Пелагић“ у Падежу

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

0 РСД