Књижевни јунак под лупом Читалића

Код одобреног скупа: 346  

Конференција

Удружење грађана ,,Читалићи''
Шуматовачка 52, 18220 АлексинацМаја Радоман Цветићанин
citalici.pisalici@gmail.com
018802376
062268463

Књижевни јунак под лупом Читалића

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани филолог Маја Радоман Цветићанин , Центар за културу и уметност Алексинац
професор разредне наставе Весна Ивановић , Основна школа „Миливоје Боровић“
професор разредне наставе Ана Ристановић , Основна школа „Миливоје Боровић“
доктор наука Зорана Опачић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
доктор наука Јелена Панић Мараш , Учитељскои факултет у Београду
доктор наука Миливоје Млађеновић , Педагошки факултет Сомбор
доктор наука Горан Максимовић , Филозофски факултету у Нишу
професор српске књижевности и језика Драгана Божић , Градска библиотека у Новом Саду
дипломирани васпитач Ивана Медић , Градска библиотека у Новом Саду
Професор разредне наставе Татјана Ђурић , ОШ „Васа Пелагић“ у Падежу

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Маја Радоман Цветићанин

Члан програмског одбора и модератор
06226846
majaradoman.cvet@gmail.com
Звање:

дипломирани филолог  

Установа:

Центар за културу и уметност Алексинац 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2016 ОШ „Вожд Карађорће”, Алексинац наставник српског језика
2014 2016 Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић”, Алексинац наставник српског језика
2016 2019 Центар за културу и уметност Алексинац директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Читалићи” Аутор Школски библиотекар 5/2013 2013
,,Да читање победи нечитање'' Аутор Школски библиотекар, 7/2015 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Блог „Читалићи” Аутор
Блог „Српски лако” Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи рад у тематским целинама „Библиотека и интернет“ о ,,Библиотекар као лидер''за рад Блог Српски лако Друштво школских библиотекара Србије, (Смотра стваралаштва школских библиотекара) 2012
Награда „Мина Караџић“, најбољи школски библиотекар 2013/2014. године Друштво школских библиотекара Србије 2014
Похвале на конкурсу ,,Креативна школа'' за више радова који су ушли у Базу знања ЗУОВ 2013
Похвала на конкурсу ,,Сазнали на семинару применили у пракси'' за блог ,,Српски лако''који је ушао у Базу примера добре ЗУОВ 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Смотра читалаштва ,,Читалићи'', аутор
Међународна смотра ,,Креативна чаролија'', члан жирија
Удружење "Читалићи", оснивач

Весна Ивановић

Члан програмског одбора и реализатор
069672117
meaparvitasvesna@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

Основна школа „Миливоје Боровић“  

Радно место:

Школски библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2011 Основна школа „Миливоје Боровић“ Наставник ТИО
2011 2019 Основна школа „Миливоје Боровић“ Школски библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Како смо добили књиге на дар Аутор Школски библиотекар, часопис ДШБС 2015
Савремена библиотека Аутор Излагање на Коференцији Читалићи у освајању вештина за 21 век 2017
Школска библиотека: Више од мобилног телефона, мање од државе Предавач Форум професора, школских библиотекара, педагога и психолога 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Веб аликација "Школска биоблитека" Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Почасни Читалић за 2017. годину Ауторски тим пројекта Читалићи 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво школских библиотекара Србије
Удружење "Читалићи", члан оснивачког одбора

Ана Ристановић

Реализатор и модератор
069672117
meaparvitasana@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

Основна школа „Миливоје Боровић“  

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2017 Основна школа „Миливоје Боровић“ учитељ
2017 2019 Основна школа „Миливоје Боровић“ директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Коференцији Читалићи у освајању вештина за 21 век Реализатор Организатор конференције 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Васа Пелагић Педагошки покрет Србије 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење "Читалићи", члан оснивачког одбора

Зорана Опачић

Реализатор
0628080293
zorana.opacic@uf.bg.ac.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Учитељски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2018 Учитељски факултет Универзитета у Београду Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Нефикционална књижевна дела у настави српског језика. У Дидактичко-методички аспекти промена у основношколском образовању. Аутор Зборник радова. Београд: Учитељски факултет, 2007, стр. 64–74. 2007
„Облици ауторске бајке у настави српског језика у основној школи“. Аутор Иновације у настави. вол. 23, број 2010/3, стр. 5-15 2010
„Fear and loneliness in contemporary novel for children and young readers“. In Theoretical and practical dimensions of contemporary education. Selected issues. Edited by Zdisława Zacłona and Ivica Radovanovic. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Skoła Zawodowa w Nowym Sączu, Polska Аутор Uciteljski fakultet u Beogradu, Srbija, 2012, pp. 69–79 2012
„Ka проучавању мита у основношколском узрасту (Љубивоје Ршумовић, Ујдурме и зврчке из античке Грчке, 2010)“. Аутор Иновације у настави. вол. 25, 2012/4, стр. 39-46 2012
„Претпостављени читалац (културни и деолошки контекст књижевности за децу)“ ---- 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Поетика бајке Гроздане Олујић (Београд: Српска књижевна задруга, Учитељски факултет, 2011) Аутор
Наивна свест и фикција (Нови Сад: Змајеве дечје игре, 2011) Аутор
Антологија српске поезије за децу предзмајевског периода (електронско издање, Мајкрософт и Учитељски факултет, 2008) Аутор
Критичко приређивање превода научне монографије: Хант, Питер. Тумачење књижевности за децу. Кључни есеји из међународне приручне енциклопедије за децу. Превела с енглеског Наташа Јанковић. Београд: Учитељски факултет, 2013. Аутор
Читанка Прича без краја за 4. разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
награда Стојан Новаковић за најбољи уџбенички комплет у основној школи (Читанка Прича без краја и уџбенички комплет за 4. разред основне школе). Завод за уџбенике 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Комисије за наставу језика и књижевности Међународног комитета слависта
Члан међународног жирија за најбољу књигу за децу Мали принц (БиХ), као и жирија за доделу награде Чудни зец (Ниш)
Члан Лексикографског одбора Матице српске (Нови Сад)
Члан редакције научног часописа Иновације у настави (Учитељски факултет; Београд)

Јелена Панић Мараш

Реализатор
01136152
jelena.panic@uf.bg.ac.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Учитељскои факултет у Београду 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2019 Учитељскои факултет у Београду Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Деконструкција приповедног субјекта у Раним јадима Данила Киша и Башти сљезове боје Бранка Ћопића”, Аутор Детињство 1 (2013) 2013
„Ђаци се крећу Богу знања истину да моле. О поезији за децу Владислава Петковића Диса” Аутор Иновације у настави, 4 (2015) 2015
„Бео-град у поезији за децу Милована Данојлића” Аутор Песничко дело и мисао о поезији Милована Данојлића (2013) 2013
Манифест дечје поезије чуда – Бора Ћосић и Дечја поезија српска” Аутор Детињство, 2 (2015) 2015
„Давичово ратно Детињство” Аутор Детињство, 1 (2017) 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Змајеве дечје игаре из Новог Сада, члан жирија
Награда „Меша Селимовић”, члан жирија

Миливоје Млађеновић

Реализатор
02541203
milivoje_mladjenovic@yahoo.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Педагошки факултет Сомбор  

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 2000 Народно позориште Сомбор директор
2000 2003 Педагошки факулте Сомбор асистент
2003 2009 Српско народно позориште Нови управник
2009 2012 Стеријино позорје Нови директор
2013 2019 Педагошки факултет Сомбор доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сатирично значење драмских бајки. Аутор борник радова са VIII међународног научног скупа одржаног на Филолошко уметничком факултету у Крагујевцу (2013): 97-107. 2013
Опште одлике драмске бајке. Аутор Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр.57. св.3, 2009. стр. 645-658. 2009
Функција усмених форми у драми. Аутор Зборник Матице српске за књижевност и језик, бр. 58, свеска 3, стр. 669-675 2010
Да прошлост дуго траје. Аутор Сцена, бр. 4-5, Нови Сад (2003): 123-125. 2003
За "чисту бајку" у драмском облику. Аутор Детињство, бр. 3-4 (2003): 76-78. 2003
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
). У замку замки. Драмски потенцијал поезије и прозе за децу. Сомбор, Нови Сад: Градска библиотека „Карло Бијелицки“/ Међународни центар књижевности за децу „Змајеве дечје игре“. стр. 183. Аутор
Одлике драмске бајке: Преобликовање модела бајке у српској драмској књижевности за децу. Миливоје Млађеновић. 2009. Стеријино позорје- Позоришни музеј Војводине. Нови Сад .280. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за позоришног менаџера Народно позориште Сомбор 1996
Октобарска награда града Сомбора Град Сомбор 2017
Награда за допринос науци о књижевности за децу Сима Цуцић Нанатски културни центар Ново Милошево 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Стеријино позорје, члан жирија
Теден словенске драме, Крањ, председник жирија
Удружење позоришних критичара и театролога Србије

Горан Максимовић

Реализатор
064352730
goran.maksimovic@filfak.ni.ac.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Филозофски факултету у Нишу 

Радно место:

порфесор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2003 Филозофски факултету у Нишу ванредни професор
2003 2010 Филозофски факултету у Нишу редовни професор
2010 2016 Филозофски факултету у Нишу декан
2016 2019 Филозофски факултету у Нишу редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Облици идиличког приповиједања у Рамазанским вечерима Бранислава Нушића" Аутор Зборник радова Филозофског факултета у Нишу, Серија: Српски језик и књижевност, свеска 2- 3, Ниш, 1993, стр. 121-141. 1993
"Умјетност приповиједања Бранислава Нушића" Аутор Књижевна историја, Београд, 1994, год. ХХVI, број 92, стр. 77-94. ISSN 0350-6428 1994
"Сремчев смијех у Ивковој слави", Аутор Зборник Матице српске за књижевност и језик, Нови Сад, 1995, књ. ХLIII, свеска 1/1995, стр. 79-94. ISSN 0543-1220 1995
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Умјетност приповиједања Бранислава Нушића, 1995.године, Велвет, Београд Аутор
Магија Сремчевог смијеха, 1998.године, Просвета, Ниш, 1 Аутор
Домановићев смијех, 2000.године, Слободна књига, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Добитник Бранкове награде Матица српска 1987
Златна значка Културно-просветна заједница Србије 2002
Витез академске палме први министар Републике Француске 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан Удружења књижевника Србије у Београду
дописни члан Српске академије образовања у Београду

Драгана Божић

Реализатор
064300711
draganabozicpongo@gmail.com
Звање:

професор српске књижевности и језика 

Установа:

Градска библиотека у Новом Саду 

Радно место:

библиотекар-информатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2011 Градска библиотека у Новом Саду Библиотекар-информатор на позајмном одељењу за одрасле
2011 2013 Градска библиотека у Новом Саду Библиотекар-информатор у огранку”Ј.Ј.Змај” (Футог)
2013 2019 Градска библиотека у Новом Саду Библиотекар-информатор, Дечје одељење
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Безболно читање”: индивидуално-консултативни рад с родитељима на Дечјем одељењу Библиотеке Аутор Излагање на београдском Сајму књига, 23.10.2018. 2018
“Мислим о себи, а не на себе” Аутор Градска библиотека у Новом Саду 2017
“Креативно решавање проблема” Аутор Градска библиотека у Новом Саду 2017
“Информациона и медијска писменост и развоја Новинарске секције Дечјег одељења Библиотеке” Аутор Конференција “Златно образовање”, модул “Медијска интеракција”, Библиотека Матице српске, Нови Сад, 2014. 2014
“Дечје одељење Градске библиотеке у Новом Саду” Публикација “Култура читања: Право детета и обавеза библиотекара” - стручни рад у оквиру студије Коаутор “Промоција књиге и читања” (Лазаревац: Библиотека “Димитрије Туцовић, 2014.) 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Библиотекарско друштво Србије - члан удружења
Удружење за подршку радницима у култури “Креативно менторство” - алумни члан

Ивана Медић

Реализатор
06368828
mibmedici@gmail.com
Звање:

дипломирани васпитач 

Установа:

Градска библиотека у Новом Саду 

Радно место:

Библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2019 Градска библиотека у Новом Саду Библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Драматизација књижевних текстова за децу и књижевних јунака у сврху популаризације Дечјег одељења Градске библиотеке у Новом Саду и читања код деце Коаутор Дечје одељење Градске библиотеке у Новом Саду 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво библиотекара Србије
Члан жирија у Центру за ликовно образовање
Члан жирија на фестивалу хумора у Лазаревцу
Стални сарадник Змајевих дечјих игара

Татјана Ђурић

Реализатор
0659932000
tatjanaizorandjuric@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе  

Установа:

ОШ „Васа Пелагић“ у Падежу 

Радно место:

Учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2019 ОШ „Васа Пелагић“ у Падежу Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Како развити читалачку писменост“ Коаутор Министарства просвете 2018
Змајевито време у врло змајевитим временима Аутор Шк. библиотекар бр. 7, Друштво шк. библиотекара, 2015 2015
Драма школских библиотекара Аутор Шк. библиотекар бр. 8, Друштво шк. библиотекара, 2015 2015
Боље да не читају (приказ књиге „Длаковук“ аутора Дарка Мацана, Креативни центар, 2010.) Аутор Шк. библиотекар бр. 9, Друштво шк. библиотекара, 2018. 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Змајевито време“, роман ,Букленд, Београд, 2014. Аутор
„Деспотовоо благо“, роман, Букленд, Београд, 2016. Аутор
„Сваком једном сунце сине“, збирка инклузивних поема, Змајевање, Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Књижевна награда „Венедикт Цреповић“ КК „Мирко Бањевић“, Параћин 2019