АСистивне ТЕхнологије и Kомуникација (АСТЕK)

Код одобреног скупа: 344  

Конференција

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

АСистивне ТЕхнологије и Kомуникација (АСТЕK)

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доктор наука Гордана Николић , Педагошки факултет, Сомбор
Доктор наука Владо Делић , Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
редовни професор Љубица Константиновић , Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић"
Редовни професор Гордана Одовић , Универзитет у Београду – Факултет за специјалну ед
Редовни професор Вељко Поткоњак , Електротехнички факултет Универзитета у Београду

1 дана (укупно време рада: мин.)

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, хотел Зира, Рузвелтова 35, Београд 11000 24.06.2019. 137

Радне биографије


Гордана Николић

Члан програмског одбора
0653501963
gocadra@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Педагошки факултет, Сомбор 

Радно место:

дефектолог-сурдолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 Педагошки факултет у Сомбору Ванредни професор за ужу научну област дефектолошке науке
2010 2015 Педагошки факултет у Сомбору Доцент за ужу научну област дефектолошке науке
2005 2010 Завод за унапређивање образовања и васпитања Руководилац сектора
2003 2005 Министарство просвете, Центар за стратешки развој Саветник координатор
2000 2003 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду Директор
1987 2000 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду Дефектолог наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога знаковног језика у унапређивању комуникативне способности и школског успеха деце са оштећењем слуха Коаутор Психологија, 46 (1), 77-91. ИССН 0048-5705 (2013) 2013
Мапирање деце која се налазе ван образовно-васпитног ситема - да свако дете постане ђак Аутор Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, стр. 213-219. ИСБН 978-68-6203-037-5 2012
Стандарди и индикатори инклузивног образовања. У Д. Радовановић (ур.) Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији Коаутор Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, стр. 435-453. ИСБН 978-86-80113-84-5. М14 2014
Улога билингвизма у развоју деце оштећеног слуха Аутор Настава и васпитање, 4, стр. 438-445. ИССН 0547-3330. (2006) 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теорија и пракса образовања ученика са сметњама у развоју, 2014, Универзитет у Новом Саду – Пегаошки факулет Сомбор Аутор
Знаковни језик и његов значај за развој деце слуха, 2009, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије – Председник Развојног центра

Владо Делић

Члан програмског одбора и реализатор
063537071
vlado.delic@uns.ac.rs
Звање:

Доктор наука 

Установа:

Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду 

Радно место:

Редовни професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2019 Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду редовни професор
2003 2008 Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду ванредни професор
1998 2003 Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду доцент
1994 1998 Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду асистент
1990 1994 Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду асистент приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Cognitively-inspired representational approach to meaning in machine dialogue Коаутор Knowledge-Based Systems, Vol. 71, pp. 25-33 (2014) [M21а] DOI: 10.1016/j.knosys.2014.05.001 2014
Focus Tree: Modeling Attentional Information in Task-Oriented Human-Machine Interaction Коаутор Applied Intelligence, 37(3):305-320, DOI: 10.1007/s10489-011-0329-5 (2012) [M21] 2012
A Novel Split-and-Merge Algorithm for Hierarchical Clustering of Gaussian Mixture Models Коаутор Applied Intelligence, 37(3):377-389, DOI: 10.1007/s10489-011-0333-9 (2012) [M21] 2012
Discrimination Capability of Prosodic and Spectral Features for Emotional Speech Recognition Коаутор Electronics and Electrical Engineering, 18(9):51-54 (2012) [M22] DOI: 10.5755/j01.eee.18.9.2806 2012
Influence of the Number of Principal Components used to the Automatic Speaker Recognition Accuracy Коаутор Electronics and Electrical Engineering, 18(7):83-86 (2012) [M22] DOI: 10.5755/j01.eee.123.7.2379 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
“Speech Technologies for Serbian and Kindred South Slavic Languages”, 9th Chapter in Advances in Speech Recognition, Book edited by Noam R. Shabtal, Publisher: SCIYO, ISBN: 978-953-307-097-1, str. 141-164 (2010) Коаутор
”Man-machine Speech Communication”, Monography “Our Tesla”, FTN Novi Sad, pp. 247 257, ISBN: 86-7892-018-1 (2006) Коаутор
”Speech Scrambling”, A Chapter in Monography “Digital Speech Signal Processing”, pp. 1 66, FTN Novi Sad, Serbia (1996) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Гранд при “Златни Архимед” и златна медаља за иновације на бази говорних технологија Салон иновација и индустријске својине Архимед у Москви 2008
Повеља за доприносе на пројектима за слепе и слабовиде ученике Школа ученика оштећеног вида “Вељко Рамадановић” у Земуну 2007
Повеља “Миша Анастасијевић” за допринос иновацијама Медиа Инвент, Факултет техничких наука и ТВ Нови Сад 2005
Првомајска награда за креативни рад и стваралаштво Независни синдикат града Новог Сада 2004
Плакета за најбољи информатички производ у Србији за “Говорни софтвер за слепе кориснике рачунара (anReader)” Друштво за информатику Србије 2004
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IEEE
AES (Audio Engineering Society)
Друштво за телекомуникације

Љубица Константиновић

Члан програмског одбора и реализатор
063323996
ljubica.konstantinovic@med.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић" 

Радно место:

лекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2019 Медицински факултет Клиника за рехабилитацију «др Мирослав Зотовић» Доцент/редовни проф. Начелник одељења неурорехабилитације
1986 2000 Војно медицинска академија Асистент приправник / доцент
1983 1984 Градска болница лекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Novel multi-pad functional electrical stimulation in stroke patients: A single-blind randomized study. Аутор NeuroRehabilitation 2017; 41:791-800. 2017
ArmAssist Robotic System versus Matched Conventional Therapy for Poststroke Upper Limb Rehabilitation: A Randomized Clinical Trial. Аутор Biomed Res Int. 2017;2017:7659893. 2017
Bilateral sequential motor cortex stimulation and skilled task performance with non-dominant hand. Коаутор Clin Neurohysiol. 2017; 128:814-822 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Popović DB, Veg A. Dragin A, Konstantinović L, Miljković N, Djurićić Jovićić M. Assisting persons after stroke to restore gait: hybrid system. In Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation. Springer Berlin Heidelberg, 2013. 209-213. Коаутор
Popović D.B., Topalović I., Dedijer-Dujović S., Konstantinović L. (2019) Wearable System for the Gait Assessment in Stroke Patients. In: Masia L., Micera S., Akay M., Pons J. (eds) Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation III. ICNR 2018. Biosystems & Biorobotics, Springer Коаутор
Методе процене функционалне онеспобљености Академска мисао, Београд 2016, универзитетскли уџбеник за смер Мехатроника у рехабилитацији Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница центра за континуирану едукацију Медицински факултет 2014
Најбоље клиничко истраживање из области ласеротерапије Светска асоцијација за ласеротерапију 2010
Награда за допринос у струци Српско лекарско друштво 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан борда за међународне докторске студије Tor Vergata University Rome Italia
Председник Срспског удружења за неурорехабилитацију
Члан програмског савета докторских студија при Универзитету у Београду Биомедицинско инжињерство и технологије
Председник програмског савета докторских студија МФУБ Примењена истраживања у медицини спорта и моторним вештинама

Гордана Одовић

Члан програмског одбора
0642827111
gordanaodovic@gmail.com
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду – Факултет за специјалну ед 

Радно место:

дефектолог соматопед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2019 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Редовни професор
2007 2012 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Ванредни професор
2001 2007 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Доцент
1994 2001 Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Предности употребе асистивне технологије у образовању ученика са сметњама у развоју. Аутор М. Шћепановић (Ур.). Образовање деце и ученика у инклузивним условим (стр. 13 – 27). Нови Сад: Друштво дефектолога Војводине 2018
Свесност студената архитектуре о примени универзалног дизајна у грађеном окружењу. Аутор Теме, XLI (3), 607–621. DOI: 10.22190/TEME1703607O 2017
Using ICT and Quality of Life: Comparing Persons With and Without Disabilities. Коаутор Lecture Notes in Computer Science, 9758, 129 – 133. 2016
Значај асистивне технологије у професионалној рехабилитацији и активностима свакодневног живота телесно инвалидних лица Аутор Београдска дефектолошка школа, 2-3, 171 – 176. 2004
Асистивна технологија на радном месту Аутор Специјална едукација и рехабилитација (Београд), 9(2), 341-354 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Професионална рехабилитација особа са стеченим инвалидитетом. 2012 Универзитет у Београду -Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије

Вељко Поткоњак

Члан програмског одбора
0113370164
potkonjak@etf.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Електротехнички факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

инжињер електронике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2019 Електротехнички факултет Универзитета у Београду Редовни професор
1975 1995 Електротехнички факултет Универзитета у Београду Асистент и ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Dynamics of Manipulation Robots Theory and Application, M Vukobratovic, V Potkonjak Коаутор Springer-Verlag 196* (1982) 1982
Virtual laboratories for education in science, technology, and engineering: A review V Potkonjak, M Gardner, V Callaghan, P Mattila, C Guetl, VM Petrović, ... Коаутор Computers & Education 95, 309-327 – 175 (2016) 2016
Dynamics of manipulation robots: M Vucobratovic, V Potkonjak Коаутор Science fundamentals of robotics; 1 – 132 (1982) 1982
Applied dynamics and CAD of manipulation robots: M Vukobratovic, V Potkonjak Коаутор Springer Science & Business Media, 100 (2013) 2013
ZMP: A review of some basic misunderstandings: M Vukobratović, B Borovac, V Potkonjak Коаутор International Journal of Humanoid Robotics 3 (02), 153-175 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
M. Vukobratović, V. Potkonjak, Dynamics of Manipulation Robots, (monograph), Springer-Verlag, Berlin, (1982), (320 pages). This monograph was translated into Japanese (1986) and Chinese (1990). Коаутор
M. Vukobratović, V. Potkonjak, Applied Dynamics and CAD of Manipulation Robots, (monograph), Springer-Verlag, Berlin, (1985), (305 pages). Коаутор
M. Vukobratović, V. Potkonjak, V. Matijevic, Dynamics of Robots with Contact Tasks, (monograph), Kluwer Academic Publ., (2004), (246 pages). Коаутор
M. Vukobratović, V. Potkonjak, Chapter 20: Dynamics, in Section: Robotics, Handbook of Mechanical Systems, CRC Press, 2001. Коаутор
M. Vukobratović, V. Potkonjak, K. Inoue, M. Takano, Chapter 21: Actuators and CAD of Robots, in Section: Robotics, Handbook of Mechanical Systems, CRC Press, 2001. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Теслина награда за 1985. годину (у групи од пет научника) Фондација „Никола Тесла“ 1985
Награда града Београда за 2004. (у групи од четири научника) Град Београд 2004
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Full Member of AESS from 2007