АСистивне ТЕхнологије и Kомуникација (АСТЕK)

Код одобреног скупа: 344  

Конференција

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

АСистивне ТЕхнологије и Kомуникација (АСТЕK)

Циљ конференције је промоција нових технолошких достигнућа у области асистивних система намењених деци са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом, у синергији релевантних научно-истраживачких институција и привреде.

I тема - Моторна контрола и рехабилитација DIN HERO радионица II тема - Сензорски системи и комуникација „Од идеје до прототипа“ радионица

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доктор наука Гордана Николић , Педагошки факултет, Сомбор
Доктор наука Владо Делић , Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
редовни професор Љубица Константиновић , Клиника за рехабилитацију "др Мирослав Зотовић"
Редовни професор Гордана Одовић , Универзитет у Београду – Факултет за специјалну ед
Редовни професор Вељко Поткоњак , Електротехнички факултет Универзитета у Београду

1

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, хотел Зира, Рузвелтова 35, Београд 11000 24.06.2019. 137