"ВАСПИТАВАТИ КУЛТУРОМ: Ка друштву у ком су вредности важне"

Код одобреног скупа: 341  

Конференција

БАЗААРТ
Крунска 33, Београд, 11000Александра Петрашиновић
bazaartheatre@yahoo.com
0112621280
062352142

"ВАСПИТАВАТИ КУЛТУРОМ: Ка друштву у ком су вредности важне"

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

дипломирани социолог Маријана Миланков , Завод за проучавање културног развитка
научни сарадник; доцент Владимир Коларић , Завод за проучавање културног развитка; Висока шко
дипломирани социолог Бојана Субашић , Завод за проучавање културног развитка
дипломирани археолог Богдана Опачић , Завод за проучавање културног развитка
Доктор наука о позоришту Сунчица Милосављевић , БАЗААРТ, удружење
Дипломирани биолог, мастер, Специјалиста Наташа Милојевић , БАЗААРТ, Удружење балетских уметника Србије УБУС

2 дана (укупно време рада: мин.)

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Више установа културе у Београду: УК Стари Град, Атеље 212, Мало позориште "Душко Радовић" 24.06.2019. 40

Радне биографије


Маријана Миланков

Члан програмског одбора и реализатор
0601385327
marijana.milankov@zaprokul.org.rs
Звање:

дипломирани социолог 

Установа:

Завод за проучавање културног развитка 

Радно место:

истраживач у култури 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2019 Завод за проучавање културног развитка Истраживач у култури
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Културна партиципација у трећем добу Предавач на Осмом међународном геронтолошком конгресу у организацији Геронтолошког друштва Србије 2010
Глобализација у култури Аутор публикација са конференције у организацији Friedrich Ebert Stiftung 2017
Глобализација у култури Реализатор Радионица по моделу world cafe у организацији Friedrich Ebert Stiftung 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Просветни радници – културно образовање и културна партиципација, 2017, Завод за проучавање културног развитка Коаутор
Културне праксе грађана Србије, 2010, Завод за проучавање културног развитка Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање за најбољег стажисту генерације Народна скупштина Србије, Одбор за културу и информисање 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
испред Завода за проучавање културног развитка, контакт тачка за Конвенцију о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Унеско 2005)
Члан удружења „На пола пута“, организације са циљем унапређења квалитета живота особа са интелектуалним тешкоћама и њихових породица
Члан удружења родитеља превремено рођене деце „Мали див“
Члан Српског социолошког друштва

Владимир Коларић

Члан програмског одбора и реализатор
0637242507
vladimirkolaric75@gmail.com
Звање:

научни сарадник; доцент 

Установа:

Завод за проучавање културног развитка; Висока шко 

Радно место:

теоретичар културе и уметности, организа 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2019 Завод за проучавање културног развитка Истраживач културног развитка; Организатор истраживања култу
2017 2019 Висока школа за комуникације, Београд доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Културна политика југословенског самоуправљања: идејно вредносне основе и модалитети Коаутор Социолошки преглед, 4. 2018
Стратегија развоја културе и културна демократија Коаутор Култура полиса, 35 2018
Псеудо-апокалиптичке стратегије и њихово медијско посредовање на просторима бивше Југославије Аутор Популизам, избегличка криза, религија, медији, зборник радова са научног скупа, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
У трагању за уметничком формом, 2012, Факултет драмских уметности Универзитета уметности у Београду Коаутор
Хришћанство и филм, 2017, Отачник-Бернар, Београд аутор Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско књижевно друштво
Удружење драмских уметника Србије

Бојана Субашић

Члан програмског одбора и реализатор
0646158423
bojana.subasic@zaprokul.org.rs
Звање:

дипломирани социолог 

Установа:

Завод за проучавање културног развитка 

Радно место:

истраживач у култури 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2019 Завод за проучавање културног развитка Истраживач у култури
2009 2019 Центар за развој лидерства истраживач, аналитичар, тренер, сарадник у процесима селекци
2015 2018 Еко центар сарадник у реализацији пројеката на тему родне перспективе з
2009 2019 freelancer тренер у темама комуникације, управљања временом, јавног заступања, с тренер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Културно наслеђе, проблеми и изазови Предавач излагање на стручном скупу у организацији Сталне конференције градова и општина 2016
Стратешко размишљање и локалне културне политике Предавач излагање на стручном скупу у организацији Групе за креативну економију 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Просветни радници – културно образовање и културна партиципација, 2017, Завод за проучавање културног развитка Коаутор
Културне потребе и навике грађана у Србији, 2016, Завод за проучавање културног развитка Коаутор
Вредности и културни активизам матураната Србије, 2013, Завод за проучавање културног развитка Коаутор
Млади и култура у Панчеву, извештај, 2016, Културни центар Панчева Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
испред Завода за проучавање културног развитка, контакт тачка за Конвенцију о заштити и унапређењу разноликости културних израза (Унеско 2005)
секретар Националног комитета Међународног савета музеја (ICOM Serbia)

Богдана Опачић

Члан програмског одбора и реализатор
0641233563
bogdana@zaprokul.org.rs
Звање:

дипломирани археолог 

Установа:

Завод за проучавање културног развитка 

Радно место:

истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2007 Истраживачка Станица Петница Руководилац програма археологије
2009 2011 Техничка школа „23.мај“, Панчево Професор грађанског васпитања
2012 2019 Завод за проучавање културног развитка, Београд истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Изложба археолошког наслеђа Петнице Коаутор Истраживачка станица Петница 2005
Ка културном образовању (из истраживачког угла) Предавач „Тржница идеја“, Музеј града Београда 2019
Просвета и култура – сарадња, изазови и препоруке Аутор Просветни радници - Културно образовање и културна партиципација, ЗАПРОКУЛ 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Вредности и културни активизам матураната Србије, 2013, Завод за проучавање културног развитка, Београд Коаутор
Културне потребе и навике грађана Србије,2016, Завод за проучавање културног развитка, Београд Коаутор
Просветни радници - Културно образовање и културна партиципација, 2017, Завод за проучавање културног развитка, Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског археолошког друштва
Председник Управног одбора Народног музеја Панчево
Члан комисије за су/финансирање пројеката у култури на конкурсу Града Панчева за област културе, 2014 - 2016
Члан Радне групе за израду Стратегија развоја културе Града Панчева, 2016
Члан комисије за су/финансирање пројеката аматерског стваралаштва у култури на конкурсу Града Панчева , 2019

Сунчица Милосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0641297423
suncica.bazaart@gmail.com
Звање:

Доктор наука о позоришту 

Установа:

БАЗААРТ, удружење 

Радно место:

позоришна и радио редитељка, драмски пед 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2019 БАЗААРТ Програмска директорка
2010 2012 Универзитет уметности у Београду Стручна сарадница за међународну сарадњу
2004 2010 УДУС Самостални уметник
2002 2004 Про Хелвеција Референт за културу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Theater Participation аnd Intercultural Learning Аутор међународна конференција Аматеризам – Млади – Интеркултурализам, Културни центар Војводине „Милош Црњански“ 2019
Драма, позориште и образовање Аутор МАНЕК, АНКСС 2018
Зашто су репови важни, позоришна представа за развој социо-емоционалних компетенција деце за полазак у школу Аутор БАЗААРТ 2018
Интерсекторска сарадња културе и образовања Аутор Зборник радова са конференције „Савремени приступи у образовању“, Институт за модерно образовање, Београд 2017
Искуство учења као естетско искуство у настајању: теорија естетског искуства и естетског квалитета искуства Џона Дјуија Аутор Зборник ФЛУ, Београд 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Зборници радова са конференција «Учествуј! – Креативна партиципација у уметности и образовању» (у припреми), „Драмско образовање и самообразовање – Како до драмских педагошких компетенција“(2017.) и „Културна улога школе и образовна улога културе - Драма у образовању“(2015.) Коаутор
Драмска педагогија као интегративни студијски програм, (2017.) Зборник радова са конференције „Драмско образовање и самообразовање – Како до драмских педагошких компетенција“, БАЗААРТ Аутор
Драмска педагогија: Драмска уметност у интегрисаном образовању. Докторска теза. 2016. Аутор
„Толерантна учионица“ , БАЗААРТ, 2015. Коаутор
Збирка драмских текстова „Шарене сцене“ , БАЗААРТ, 2015. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
«Грозданин кикот» Центар за драмски одгој Б&Х 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Радна група Министарства културе и информисања за доделу репрезентативности удружењима у култури, 2017-19.
Чланица комисије за процену пројеката на конкурсу Министарства културе, 2016.
Председништво УДУС, 2015-...
Бројни жирији у области драмског стваралаштва деце и за децу

Наташа Милојевић

Члан програмског одбора и реализатор
0643087206
natasa.bazaart@gmail.com
Звање:

Дипломирани биолог, мастер, Специјалиста 

Установа:

БАЗААРТ, Удружење балетских уметника Србије УБУС 

Радно место:

Истраживач у култури; драмски педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2019 БАЗААРТ Истраживач, плесни и драмски педагог, тренер
2009 2012 Природно-математички факултет, Београд Истраживач на пројекту /асистент
2016 2019 Центар за драму у едукацији и уметности ЦЕДЕУМ Истраживач, плесни и драмски педагог, извођач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат „Р.У.ИН“, Реализатор ЦЕДЕУМ- – Позориште у образовању у превенцији вршњачког насиља међу младима 2017
Пројекат „Заједништво“ Реализатор ЦЕДЕУМ – Позориште у образовању у превенцији вршњачког насиља међу младима 2016
Међународни симпозијум Будућност драмског одгоја Предавач ХЦДО, Загреб, Хрватска 2017
„Зашто су репови важни?“, Интерактиван представа која подстиче социоемоционалне компетенције деце ---- 2018
Dare to Be Different - Creative Drama in Education Реализатор Erasmus + 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Заједништво - Позориште у образовању у превенцији вршњачког насиља, истраживање, ЦЕДЕУМ, 2018. Коаутор
Потреба за увођењем драме и казалишта у образовању као облика устаљене праксе у образовању младих приказана на моделу превенције вршњачкога насиља, Потицање квалитете драмскоме стваралаштву,Зборник радова , Други знанствено-уметнички симпозиј о драмскоме образовању, УФ, Загреб, 2018 Коаутор
Водич кроз креативни драмски процес, БАЗААРТ, 2012. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УБУС