"ВАСПИТАВАТИ КУЛТУРОМ: Ка друштву у ком су вредности важне"

Код одобреног скупа: 341  

Конференција

БАЗААРТ
Крунска 33, Београд, 11000Александра Петрашиновић
bazaartheatre@yahoo.com
0112621280
062352142

"ВАСПИТАВАТИ КУЛТУРОМ: Ка друштву у ком су вредности важне"

Скуп оснажује наставнике, васпитаче и стручне сараднике да унапређују васпитну улогу О-В установе кроз сарадњу са установама, удружењима, уметницима и стручњацима у култури. Кроз програме културног образовања, креативног изражавања и упознавања културног наслеђа, доприноси развоју компетенција просветних радника да подстичу изградњу вредносних ставова ученика и тиме доприносе консолидацији и усклађеном развоју друштва. Познавање стратегија у стваралаштву и рецепцији садржаја омогућује просветном раднику да развија самопоуздање и самопоштовање ученика, подстиче артикулисање, исказивање и размењивање ставова; негује односе уважавања и поштовања; подстиче социјализацију, сарадњу и толерантност и развија позитивну, тоничну културу школе.

ПЛЕНУМ: Потребе за сарадњом:  Културно образовање  Васпитавање културом  Култура и просвета у грађењу друштвених вредности ОКРУГЛИ СТОЛОВИ: Облици сарадње (примери добре праксе и дискусија) 1. Установа културе као учионица 2. Школа као културни центар 3. Локално културно-историјско наслеђе као школски час ИСКУСТВА ИЗ ДРУГИХ СРЕДИНА: Мађарска, Финска, Немачка ПАНЕЛ ДИСКУСИЈЕ: Како уредити сарадњу (дискусија о предностима и недостацима могућих решења) 1) Сарадња културе и просвете уређена на националном нивоу 2) Сарадња уређена на нивоу локалних самоуправа 3) Сарадња кроз личну иницијативу субјеката у култури и просвети

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

дипломирани социолог Маријана Миланков , Завод за проучавање културног развитка
научни сарадник; доцент Владимир Коларић , Завод за проучавање културног развитка; Висока шко
дипломирани социолог Бојана Субашић , Завод за проучавање културног развитка
дипломирани археолог Богдана Опачић , Завод за проучавање културног развитка
Доктор наука о позоришту Сунчица Милосављевић , БАЗААРТ, удружење
Дипломирани биолог, мастер, Специјалиста Наташа Милојевић , БАЗААРТ, Удружење балетских уметника Србије УБУС

2

70

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

1500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Више установа културе у Београду: УК Стари Град, Атеље 212, Мало позориште "Душко Радовић" 24.06.2019. 40