Улога наставника у пројектној настави и ванаставним акивностима

Код одобреног скупа: 340  

Трибина

Учитељско друштво Алексинац
Књаза Милоша 168Зорица Милојковић
zoricamilojkovic2@gmail.com
0644147704
0644147704
018882033

Улога наставника у пројектној настави и ванаставним акивностима

Циљ трибине је да се размене искуства и ставови о концепту пројектне наставе са посебним освртом на улогу наставника и специфичне проблеме на које су наставници наилазили током реализације.

-Пројектна настава-опште карактеристике -Партнерски односи ученика и наставника; -Ваннаставне активности-”огледало школе”; -Ваннаставне активности и пројектна настава;

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

директор Зорица Милојковић , ОШ „Јован Јовановић Змај“ Алексиначки Рудник
самостални педагошки саветник Ана Младеновић , ОШ „Бранко Миљковић“
Педагошки саветник Наташа Богдановић , ОШ "Јован Јовановић Змај" Алексиначки Рудник
професор разредне наставе Анђелка Крунић , Општинска управа општине Алексинац

1

90

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Алексинац 27.06.2019. 54