Улога наставника у пројектној настави и ванаставним акивностима

Код одобреног скупа: 340  

Трибина

Учитељско друштво Алексинац
Књаза Милоша 168Зорица Милојковић
zoricamilojkovic2@gmail.com
0644147704
0644147704
018882033

Улога наставника у пројектној настави и ванаставним акивностима

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

директор Зорица Милојковић , ОШ „Јован Јовановић Змај“ Алексиначки Рудник
самостални педагошки саветник Ана Младеновић , ОШ „Бранко Миљковић“
Педагошки саветник Наташа Богдановић , ОШ "Јован Јовановић Змај" Алексиначки Рудник
професор разредне наставе Анђелка Крунић , Општинска управа општине Алексинац

1 дана (укупно време рада: мин.)

90

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Алексинац 27.06.2019. 54

Радне биографије


Зорица Милојковић

Члан програмског одбора и модератор
064414177
zoricamilojkovic2@gmil.com
Звање:

директор 

Установа:

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Алексиначки Рудник 

Радно место:

професор разреде натаве 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 2010 ОШ „Ј.Ј.Змај“ Алексиначки Рудник наставник разредне наставе
2010 2019 ОШ „Ј.Ј.Змај“ Алексиначки Рудник директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Тематско планирање-Саобраћај Коаутор излагање на Сабору учитеља, Електронски зборник 2011
Тематки дан-Прва Љубав Коаутор излагање на Сабору учитеља, Електронски зборник 2012
Манифестација-Здравица пролећу Коаутор излагање на Сабору учитеља, Електронски зборник 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Учитељског друштва Алексинац од оснивања
Делегат Савеза учитеља Србије
Председник актива директора школа општине Алексинац
Члан Радне групе за израду мрежа школа опшине Алексинац

Ана Младеновић

Реализатор
060025165
anamladenovic66@gmail.com
Звање:

самостални педагошки саветник 

Установа:

ОШ „Бранко Миљковић“  

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2019 ОШ „Бранко Миљковић“ наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Сеоско домаћинство“ Аутор излагање на Сабору учитеља, Електронски зборник 2012
„Заједно до циља“ Аутор рад у бази Креативна школа 2014
„Заједно до циља-до Школе без насиља“ Аутор излагање на Сабору учитеља, Електронски зборник 2014
„Дружећи се учимо“ Аутор излагање на Сабору учитеља, Електронски зборник 2017
Иновативне методе у настави Грађанског васпитања Аутор Одобрен програм стручног усавршавања 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дигитални филм „Чије име носи наша школа“ – наставно средство, Друштво за академски развој „Култура на дар 2“, 2015.год. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета Учитељског друштва Ниш за изузетне резултате у професионалном раду и афирмацији Учитељског друштва и професије Учитељско друштво Ниш 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Учитељског друштва Ниш (члан Секретаријата од 2016.године, секретар Друштва од 2017.год.)
Члан Управног одбора СУРС-а (од октобра 2018.године)

Наташа Богдановић

Члан програмског одбора и реализатор
0658297707
natasaposao@yahoo.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Јован Јовановић Змај" Алексиначки Рудник 

Радно место:

аставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2010 ОШ „Вук Караџић“ Житковац наставник разредне наставе
2011 2012 ОШ „Аца Синадиновић“ Лоћика наставник разредне наставе
2013 2019 ОШ „Ј.Ј.Змај“ Алексиначки Рудник наставник разредне насаве
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дебата у настави књижевности Коаутор излагање на Сабору учитеља, Електронски зборник 2015
Тематско планирање-Моћ воде Коаутор излагање на Сабору учитеља, Електронски зборник 2016
Пример добре праксе ---- 2011
Пример добре учитељске праксе ---- 2016
Читај између редова-учење за будућност Коаутор Одобрен програм стручног усавршавања 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Дигитални час“, 3.место, природне науке Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2015
Међународни фестивал- „Креф“, креативни едукативни филм, 3.место за наставнички едукативни филм Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2016
Међународно такмичење „Читалићи“, 3.место за радионицу Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Секретар Учитељског друштва Алексинац
Делегат Савеза учитеља Србије

Анђелка Крунић

Реализатор
01880471
andjelka.krunic@aleksinac.org
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

Општинска управа општине Алексинац  

Радно место:

просветни инспектор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 1997 ОШ„Иван Вушовић“ у Ражњу наставник разредне наставе
2001 2005 ОШ„Ратко Вукићевић“ у Нишу „Ратко Вукићевић“ у Нишу
2007 2008 Општинска управа општине Ражањ просветни инспектор
2008 2009 Општинска управа општине Алексинац просветни инспектор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Формирање појма броја“ Аутор Просветни преглед 2017