XIII Međunarodni simpozijum SEDLL-a INTERKULTURALNA I INTERDISCIPLINARNA PERSPEKTIVA U NASTAVI JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Код одобреног скупа: 338  

Симпозијум

Udruženje profesora španskog jezika Srbije
Strahinjića Bana 62Marina Milovanović
marina.milovanovic011@gmail.com
0112186807
0638777798

XIII Međunarodni simpozijum SEDLL-a INTERKULTURALNA I INTERDISCIPLINARNA PERSPEKTIVA U NASTAVI JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Унапређивање компетенција наставника шпанског језика са посебним акцентом на различте стратегије учења и стицања знања у складу са савременим тенденцијама наставе шпанског језика.

Савремене тенденције у настави шпанског језика Лингвистичке студије Књижевне студије Хиспанске студије у српском образовном систему Настава хиспанских књижевности и култура на универзитетима у Србији Интеркултурна сарадња у учењу језика

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовна професорка Анђелка Пејовић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
доцент за хиспанске књижевности Владимир Карановић , Филолошки факулет, Универзитет у Београду
редовна професорка Јелена Филиповић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
доктор лингвистичких наука Ана Јовановић , Филолошки факултет Универзитета у Београду
Мастер проф.шпанског јез. и хисп.књиж. Maрина Миловановић , Факултет за медије и комуникације, Београд
Мастер проф.шпанског јез. и хисп.књиж. Наталија Радовић , Школа шпанcког језика „Кастељана“, Београд
Мастер проф.шпанског јез. и хисп.књиж. Милена Радовановић , Гимназија Светозар Марковић, Јагодина

3

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник изборних и факултативних предмета

2000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Филолошки факултет и Институт Сервантес 20.06.2019. 64