„Добро руковођење – квалитетна школа“

Код одобреног скупа: 337  

Трибина

Регионални центар Чачак
Цара Душана ббГорица Станојевић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

„Добро руковођење – квалитетна школа“

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

специјалиста за менаџмент у образовању Горица Станојевић , Центар за стручно усавршавање Чачак
професор разредне наставе Драган Павловић , ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“

1 дана (укупно време рада: мин.)

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб 16.04.2019. 30

Радне биографије


Горица Станојевић

Члан програмског одбора
0646424132
direktor.cacakrc@gmail.com
Звање:

специјалиста за менаџмент у образовању 

Установа:

Центар за стручно усавршавање Чачак 

Радно место:

директор Центра 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1993 ОШ «Таковски устанак « Горњи Милановац учитељ
1993 2002 ОШ «Иво Андрић» Прањани учитељ
2002 2012 ОШ «Иво Андрић» Прањани директор
2013 2019 Центар за стручно усавршавање Чачак директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Акредитовани семинар:“Значај школе за одрживи демографски развој» Аутор 2009 2009
Оснаживање професионалних компетенција запослених у образовању Коаутор 2013 2013
Програм за лидерство у образовању – израда програма и обука за лиценцирање директора у васпитно-пбразовним установама Аутор 2012 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Специјално признање Пољске амбасаде у Београду за развијање међудржавне сарадње у области образовања и културе 2015. Пољске амбасаде у Београду 2015
Сребрна плакета општине Горњи Милановац Општина Горњи Милановац 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење директора

Драган Павловић

Члан програмског одбора
0656644381
osmdt@mts.rs
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“ 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1999 ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“ наставник разредне наставе
1999 2019 ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“ директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Научни скуп- Информациона технологија у образовању-могућности и ограничења,,Методичка ефикасност мултимедије у настави природе и друштва“ -Иновације у настави,УФ Београд, Аутор 2009 2009
Уџбеник:“Ликовна култура за први разред основне школе“ Аутор 2018 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захваланица Студентске организације АISEC за рад на пројекту Empower Youth, као и за изузетну сарадњу и подршку наши активностима Студентске организације АISEC за рад на пројекту Empower Youth 2017