„Добро руковођење – квалитетна школа“

Код одобреног скупа: 337  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

„Добро руковођење – квалитетна школа“

Унапређивање компетенција менаџмент тимова и других тимова у школама, за квалитетније руковођење и рад у школи, а у области сручног усавршавања наставника и директора, мреже школа и уписа, као и у области лиценцирања директора.

„Улога директора у планирању уписа и мрежи школа“; „Директори установа образовања и васпитања – стручно усавршавање“; „У сусрет државној матури“; Како се спремити за лиценцу за директоре, искуство лиценцираних директора

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

специјалиста за менаџмент у образовању Горица Станојевић , Центар за стручно усавршавање Чачак
професор разредне наставе Драган Павловић , ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“

1

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

3500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб 16.04.2019. 30