XXXIII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Код одобреног скупа: 336  

Сабор

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

XXXIII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Мастер учитељ Биљана Јованов , ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин
Доктор техничких наука Бранислав Ранђеловић , Електронски факултет, Ниш/ЗВКОВ
Педагошки саветник Дејан Цакић , ОШ "Милутин Смиљковић" Винарце, Лесковац
Дипл. дефектолог Данијела Ђукић , ЗВКОВ
Психолог Драгана Ђурић , Национална асоција родитеља и наставника Србије
Научни сарадник Ивана Ђерић , Институт за педагошка истраживања
Дипломирани политиколог Ивона Симић , Кабинет председника Владе РС
Професор разредне наставе Каролина Нешковић , ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић
Професор разредне наставе Љиљана Јовановић , ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад
Мастер обр. политика, дипл. педагог Марија Максимовић , Савез учитеља Републике Србије
Магистар географије Марко Милошевић , Географски институт „Јован Цвијић” САНУ
Ванредни професор Сања Благданић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
Педагошки саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ „Иво Лола Рибар“
Професор разредне наставе Сузана Мијушковић , Основна школа „Николај Велимировић“
Професор разредне наставе Зденка Рајковић , ОШ "Вук Караџић" Нови Сад
Ванредни професор Зорица Цветановић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
Ванредни професор Зорица Веиновић , Учитељски факултет Универзитета у Београду

2 дана (укупно време рада: мин.)

1000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Учитељски факултет, Београд 15.06.2019. 384

Радне биографије


Биљана Јованов

Члан програмског одбора и модератор
0601424660
biljanajovanov023@gmail.com
Звање:

Мастер учитељ 

Установа:

ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин 

Радно место:

Директор школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2014 ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин Наставник разредне наставе
2014 2018 ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин Директор школе
2018 2019 ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин Директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XXXII Сабор учитеља Србије "Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава" Реализатор Акредитован стручни скуп 2018
"Примена и методичка оспособљеност учитеља Средњобанатског округа за реализацију премета Рука у тесту“ Аутор Објављен и презентован рад на Учитељском факултету у Сомбору 2011
"Примена науке у нижим разредима основне школе" Коаутор Презентован и објављен рад на Универзитету у Лестеру (Велика Британија) 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење зрењанинских учитеља – председник УО од 16.5.2013.
Савез учитеља Републике Србије – члан УО од 2014.
Актив директора основних школа у Зрењанину – председник актива од 2018. године
Друштво директора школа Србије – члан од 2015. године

Бранислав Ранђеловић

Реализатор
0691045949
bane@elfak.ni.ac.rs
Звање:

Доктор техничких наука 

Установа:

Електронски факултет, Ниш/ЗВКОВ 

Радно место:

Доцент/директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 Завод за вредовање квалитета образовања и васпитања Директор
2012 2015 Градско веће Ниш Члан Градског већа
2008 2012 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш Директор
2018 2019 Учитељски факултет, Лепосавић Наставник ангажован екстерно за извођење наставе
1994 2019 Електронски факултет, Ниш Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Emina I. Milovanović, Igor Ž. Milovanović, Branislav M. Randjelović: Computing Transitive Cloisure Problem on Linear Systolic Arrays Коаутор Lecture Notes in Computer Science 3401 (2005), 416-423. (M23, IF-2005 0.302) 2005
Emina I. Milovanović, Igor Ž. Milovanović, Michael P. Bekakos, Branislav M. Randjelović: Finding Minimum Cost Spanning Tree On Bidirectional Linear Systolic Array Коаутор Filomat 23 (2009), 1–12. (M23, IF-2010 0.101) 2009
Branislav Randjelovic, Kazunari Shinagawa, Zoran Nikolic: A Mathematical Approach to Ostwald Ripening Due to Diffusion and Deformation in Liquid Bridge Коаутор Science of Sintering 45, Vol 3, International Institute for Science of Sintering, Serbian Academy of Science and Art (2013), 261-271. (M22, IF-2013 0. 2013
Branislav M. Randjelović, Lidija V. Stefanović, Bratislav M. Danković: Numerical Solution of Impulsive Differential Equation Коаутор Facta Universitatis, Ser. Math. Inform. Vol.15 (2000), 101-111. (M51) 2000
Branislav M. Randjelovic, Emina I. Milovanovic, Igor Ž. Milovanovic: Systolic Algorithms for Matrix Multiplication on Space Optimal 1D Systolic Arrays Коаутор Facta Univ. Ser. Math. Inform. Vol.29 No.3 (2014), 243-259. (M51) 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Marjan M. Matejić, Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Igor Ž. Milovanović: Mathematics - complets of tasks for entrance exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2011, (First edition. 2010, Second revised and supplemented edition 20011) V+150 pp. (Serbian) Коаутор
Igor Ž.Milovanović, Emina I.Milovanović, Ružica M. Stanković, Branislav M. Randjelović: The Elements of Discrete Mathematics, High Bussines School, Blace, 2008, V+312 pp. (Serbian) Коаутор
Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Marjan M. Matejić: Theory of Series - for students of technical faculties, SKC, Nis, 2006, V+103 pp. (Serbian) Коаутор
Igor Ž.Milovanović, Emina I. Milovanović, Branislav M. Randjelović: Discrete Mathematics - Collection of Problems, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2001, V+192 pp. (Serbian) Коаутор
Marjan M. Matejić, Lidija V. Stefanović, Branislav M. Randjelović, Igor Ž. Milovanović: Mathematics - complets of tasks for entrance exam, Faculty of Electronic Engineering, Nis, 2011, (First edition. 2010, Second revised and supplemented edition 2011) V+150 pp. (Serbian) Коаутор

Дејан Цакић

Члан програмског одбора
0641452592
cakicdejan78@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Милутин Смиљковић" Винарце, Лесковац 

Радно место:

Професор разредне наставе, директор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2018 ОШ "Стојан Љубић" Косанчић Професор разредне наставе
2018 2019 ОШ "Милутин Смиљковић“ Винарце, Лесковац Директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Недеља просветних радника" Аутор Просветни преглед 2010
"Традиционалне вредности" Аутор Просветни преглед 2010
"Пепељуга и ми" Аутор Креативна школа, објављен рад 2011
"Становништво Србије" Аутор Отворена школа, објављен рад 2012
"Међународни сусрет учитеља – могућа мисија" Аутор Часопис „Учитељ“, Савез учитеља Републике Србије 2013
"Наставници рефлексивни истраживачи инклузивне образовне праксе, „Информисање родитеља, начин избора школе и праксе пружања додатне подршке ученицима на подручју Лесковца" Аутор ЦИП-центар за образовне политике 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Драмски текстови за децу, Учитељско друштво Лесковац Коаутор
Упознавање културне баштине нашег краја, Учитељско друштво Лесковац Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Октобарска награда града Лесковца за изузетан допринос у области образовања и васпитања Град Лесковац 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Учитељско друштво Лесковац, председник
Савез учитеља Републике Србије, члан Управног одбора

Данијела Ђукић

Реализатор
0641808011
ddjukic@ceo.gov.rs
Звање:

Дипл. дефектолог 

Установа:

ЗВКОВ 

Радно место:

Руководилац Центра  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2018 ОШ "Антон Скала" Дефектолог-наставник
2018 2019 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Руководилац Центра за осигурање квалитета рада установа
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Примена структуралног учења и исензорне интеграције код особа са аутистичним спектром" Аутор Излагање, стручни акредитовани програм 2015
Социјалне вештине, модификација понашања и структурално учење код деце и особа са аутистичним спектром Аутор Излагање, стручни акредитовани програм 2018
"Учим да учим" Аутор Излагање, стручни акредитовани програм 2019
"Употреба комуникатора- аугментативно алтернативне комуникације као саставног дела успешног третмана деце са аутизмом" Аутор Излагање 2017
"Општи стандарди постигнућа-образовни стандарди" Аутор Излагање 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
"Играјмо се заједно" - Дидактичко терапеутска игра 2017 Аутор
"Учимо емоције" - Дидактичко терапеутска игра 2018 Аутор
"Деца са аутизмом у школском контексту" - 2016, Београдска дефектолошка школа Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Златна плакета ОШ „Антон Скала“ 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије, Повереник друштва дефектолога за Београд
Републичко удружење Аутизам Србија

Драгана Ђурић

Реализатор
0641109179
dragana@eskola.rs
Звање:

Психолог 

Установа:

Национална асоција родитеља и наставника Србије 

Радно место:

Пројектни координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2004 Школа за машинство и уметничке занате "Техноарт Београд" Професор психологије
2005 2007 Пета економска школа Раковица Стручни сарадник
2007 2010 Клинички центар Србије Библиотекар
2010 2016 Гимназија "Руђер Бошковић" Стручни срадник
2016 2017 МПНТР Саветник министра
2017 2019 НАРНС Пројектни координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- ---- 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Међународно удружење трансакционих аналитичара, члан

Ивана Ђерић

Реализатор
0641975073
ivana.brestiv@gmail.com
Звање:

Научни сарадник 

Установа:

Институт за педагошка истраживања 

Радно место:

Истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 Институт за педагошка истраживања, Београд Истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ивана Ђерић, Милан Станчић и Рајка Ђевић (2017).Квалитет наставе и постигнућа ученика у математици и природним наукама. У М. Марушић, Н. Гутвајн и И. Јакшић (ур.): TIMSS 2015 у Србији (149-182). Београд: Институт за педагошка истраживања. Коаутор TIMSS 2015 у Србији 2017
Мирков, Снежана, Лалић-Вучетић, Наташа и Ђерић, Ивана. (2011). Породични и лични образовни ресурси и постигнуће ученика. У С. Гашић-Павишић и Д. Станковић (ур.), TIMSS 2007 у Србији (стр. 229–256). Београд: Институт за педагошка истраживања. Коаутор TIMSS 2007 у Србији 2011
Луковић, Ивана, Студен, Рајка и Ђерић, Ивана. (2007). Од наставних тема за природне науке у Србији до TIMSS 2007 курикулума. Педагогија, Год. LXII, Бр. 2, 206–217. Београд: Часопис форума педагога Србије и Црне Горе. Коаутор Педагогија 2007
Ђерић, Ивана и Драговић, Р. (2005). Постигнуће ученика из географије. У Р. Антонијевић и Д. Јањетовић (прир.), TIMSS 2003 у Србији (стр. 163–186). Београд: Институт за педагошка истраживања. Коаутор TIMSS 2003 у Србији 2005
Teodorović, J., Stanković, D., Bodroža, B. Milin, V., & Đerić, I. (2015). Education policymaking in Serbia through the eyes of teachers, counselors, and principals. Educational Assessment, Evaluation and Accountability. Advance online publication. DOI: 10.1007/s11092-015-9221-x. Springer Netherlands Коаутор Educational Assessment, Evaluation and Accountability 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ивана Ђерић и Славица Максић (ко-уредничка књига), 2018. година, Истраживања у школи. Институт за педагошка истраживања, Београд Аутор
Славица Максић и Ивана Ђерић (ко-уредничка књига), 2018. година, Развој истраживачке праксе у школи. Институт за педагошка истраживања, Београд Аутор
Шефер, Јасмина, Станковић Дејан, Ђерић Ивана и Џиновић Владимир (ко-уредничка књига), 2015. година. Педагошки приступ Тролист: подстицај за сарадњу, ставаралштво и иницијативу. Институт за педагошка истраживања, Београд Аутор
Вујачић Миља, Павловић Јелена, Станковић Дејан, Џиновић Владимир, Ђерић Ивана (уредничка књига), 2011. Представе о образовним променама у Србији: рефлексије о прошлости, визије будућности, Институт за педагошка истраживања. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан редакција часописа Зборник Института за педагошка истраживања, Београд

Ивона Симић

Реализатор
063384760
ivona.simic@gov.rs
Звање:

Дипломирани политиколог  

Установа:

Кабинет председника Владе РС  

Радно место:

Саветник за људске ресурсе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2019 Кабинет председника Владе РС Саветник за људске ресурсе
2014 2019 HR Team by Ivona Simic Директор
2016 2017 Министарство државне управе и локалне самоуправе Посебни саветних за људске ресурсе
2014 2014 McCann Group HR бизнис партнер
2012 2013 McCann Group Директор HR сектора
2011 2012 - Независни HR консултант
2010 2011 Booz Allan Hamilton HR саветник
2010 2010 - Независни HR консултант
2006 2010 WURTH d.o.o HR менаџер
2005 2006 The Urban Institute Тренинг координатор
2003 2005 Development Alternatives Inc. Старији саветник за обуке
2002 2003 Development Alternatives Inc. Тренинг координатор
2000 2002 Int'l Orthodox Christian Charities Грант менаџер
1998 2000 Центар за развој непрофитног сектора Пројектни менаџер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Преко 20 година искуства из области људских ресурса у осмишљавању и имплементацији свих HR активности, укључујући селекцију, администрацију, мапирање тренинг потреба запослених и креирање њихових годишњих тренинг планова, као и реализацију великог броја обука на појединачне HR теме. Реализатор - 2019
Искуство у раду са јавним, непрофитним и профитним секторима на осмишљавању и имеплемнтацији организационих процедура, креирању радних планова, спровођењу мониторинга, евалуацији учинка и имплементацији програма вредновања учинка, као и на процесима селекције, запошљавања, евалуације запослених Реализатор - 2019
Искуство у креирању иновативних тренинг методологија и програма, укључујући осмишљавање тренинг плана, припреме тренинг материјала, спровођење великог броја тренинга, као и евалуације и имплементације тренинг алата. Реализатор - 2019
Дугогодишње искуство у извођењу и фацилитацији различитих врста тренинга, укључујући офлајн и онлајн тренинге јавног наступа, тренинга за тренере, као и коучинг обуке за групе и појединце. Реализатор - 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Америчка привредна комора, HR Task Force, члан
Америчка привредна комора, HR Forum, председавајући
Савет за стручно усавршавање у локалним самоуправама, члан

Каролина Нешковић

Члан програмског одбора и модератор
0658838193
karolina.neskovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2019 ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XXXII Сабор учитеља Републике Србије "Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава" Реализатор Акредитован стручни скуп 2018
Тематски дан "Вода је наше благо" Аутор Презентација примера добре праксе на Сабору учитеља, Београд 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник Друштва учитеља Ваљева
Члан УО Савеза учитеља Републике Србије

Љиљана Јовановић

Члан програмског одбора
0642001157
ljiljana.jovanovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2001 ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад Наставник разредне наставе
2001 2019 ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Рачунар- нова школска табла, Едуакција- Прва TEDx конференција у Новом Саду на тему образовања Коаутор Излагање 2011
Електронско учење у ваннаставним облицима рада Аутор Мајкрософт „Партнер у учењу“, часопис за наставнике 2015
XXXII Сабор учитеља Србије "Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава" Реализатор Акредитован стручни скуп 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Цегер еколошких идеја, 2018, Покрет горана Новог Сада Коаутор
Кад би јелен имао крила, лектира за први разред основне школе (Изабране песме, Јован Јовановић Змај- аутор предговора и дидактичко-методичке апаратуре), 2018, Вулкан издаваштво Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
1. место на конкурсу “Креативна школа 2009/2010” за рад Сеоским сокацима, градским булеварима… Министарство просвете и спорта, ЗУОВ и Мајкрософт 2010
3. место на наградном конкурсу “Дигитални час” за рад из области друштвених наука и спорта - Уз помоћ дигиталних алата сећамо се старих заната Управа за Дигиталну агенду 2011
3. место на наградном конкурсу “Дигитални час 2”за рад из области природних наука - Рециклажа није бламажа Управа за Дигиталну агенду 2012
3. место за рад из области природних наука на конкурсу “Дигитални час 2012/2013”- Нека теку капи чисте Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 2013
Специјална награда за интердисциплинарност на конкурсу “Дигитални час 2012/2013” Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација 2013
1. место на конкурсу “Креативна школа 2013/2014”за рад Биљка на слици, слика на телефону, телефон на часу ЗУОВ 2014
“Угледни наставник” Мајкрософт, Србија 2015
1. награда на конкурсу “Дигитални час за школску 2016/2017” за рад из области природних наука - ТеЛеФоЋеЛиЈа, Министарство трговине,туризма и телекомуникација Министарство трговине,туризма и телекомуникација 2017
3. награда на конкурсу “Дигитални час за школску 2017/2018” за рад из области природних наука - КлАцКаЛиЦа Министарство трговине,туризма и телекомуникација 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Новог Сада, председник Извршног одбора
Савез учитеља Републике Србије, члан Управног одбора
Покрет горана Новог Сада, члан Извршног одбора
Клуб родитеља и наставника Новог Сада

Марија Максимовић

Члан програмског одбора
0646445378
marija.maksimovic@surs.org.rs
Звање:

Мастер обр. политика, дипл. педагог 

Установа:

Савез учитеља Републике Србије 

Радно место:

Секретар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2015 Савез учитеља Републике Србије Менаџер за стручне програме
2015 2018 Савез учитеља Републике Србије Секретар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Саветовање „Школа у борби против вршњачког насиља“ Реализатор Акредитован стручни скуп 2018
XXXII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Коаутор Акредитован стручни скуп 2018
TIMSS 2015 – резултати и импликације Коаутор Акредитован стручни скуп 2017
Организација, координација реализације и учешће у изради концепција великог броја акредитованих обука сталног стручног усавршавања и стручних скупова из различитих области Реализатор - 2019
Члан радно-пројектних тимова у бројним пројектима, националним обукама Реализатор - 2019
Ангажовање у истраживањима и другим активностима које су се односиле и различите теме из области образовно-васпитног процеса Реализатор - 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Решублике Србије

Марко Милошевић

Реализатор
0642530874
m.milosevic@gi.sanu.ac.rs
Звање:

Магистар географије 

Установа:

Географски институт „Јован Цвијић” САНУ 

Радно место:

Истраживач сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2019 Географски институт „Јован Цвијић” САНУ Истраживач сарадник
2008 2010 Универзитет у Београду, Географски факултет Сарадник у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Milošević, M.V., Milivojević, M., & Ćalić, J. (2011). Spontaneously abandoned settlements in Serbia– part 2. Journal of theGeographical Institute “Jovan Cvijić” SASA 61(2) (25-35) Коаутор Објављен рад 2011
Milošević, M.V., Milivojević, M., & Ćalić, J. (2010). Spontaneously abandoned settlements in Serbia– part 1. Journal of theGeographical Institute “Jovan Cvijić” SASA 60(2) (39-57. Коаутор Објављен рад 2010
Милошевић, М.В. (2017). Човек и рељеф: геоморфолошка истраживања руралног простор. Научна конференција Бранислав Којић - простор у селу, село у простору. Географски институт „Јован Цвијић” САНУ, 106-107. Проширени апстракт Аутор Објављен рад 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Како се заштитити од природних непогода. Приручник за учитеље. 2018. Савез учитеља Републике Србије, УНИЦЕФ Србија Коаутор
Географија Србије, уџбеник за 8. разред, 2011, 2014, 2018, БИГЗ Коаутор
Географија, уџбеник за 5. разред, 2019, Вулкан знање Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског географског друштва
Члан Асоцијације просторних планера Србије
Члан Друштва геоморфолога Србије
Члан радне групе за израду Предлога новог наставног плана за опште средње образовање и васпитање и наставног програма за први разред – обавезан предмет географија (ЗУОВ, бр. решења 1080-14/2017, 2017)
Члан радне групе за израду Предлога наставног плана и програма за други циклус основног образовања и васпитања – географија. (ЗУОВ, бр. решења 1700-7/2016,2016)
Члан радне групе за израду ''Предлога програма наставе и учења географије за седми разред основне школе''
Члан радне групе за припрему ''Предлога програма наставе и учења за трећи разред основне школе - природа и друштво''

Сања Благданић

Модератор
0603120112
sanja.blagdanic@uf.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор  

Установа:

Учитељски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2019 Учитељски факултет Универзитета у Београду Асистент приправник, асистент, доцент, ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Elements of integrated perspective in school mathematics and sciences. In: Zaclona, Z. & Radovanovic I. (ed.). Theoretical and practical dimensions of contemporary education (57-68). Nowy Sacz: State Higher Vocational School, Beograd: Faculty of Education. Коаутор Објављен рад 2012
Еducation for sustainable development – Resources for physics and science teachers. In: Akkuş, B., Yeşim Öktem, Y., Şahin Yalçin, L., Burcu, R., Mutlu, Ç. and Süsoy Doğan, G. (ed.). AIP Conference proceedings 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, Vol. 1722. Коаутор Објављен рад 2016
The quality of educational standards for the subject Social Enviromental and Scientific Education. In: Radovanovic I. & Zaclona, Z. (ed.). Modern trends in teaching and education; Faculty of Education (121–136). Nowy Sacz: State Higher Vocational School, Beograd: Teacher Education Faculty. Коаутор Објављен рад 2016
Нове перспективе у образовању – ванучионичка настава у дигиталном окружењу. Иновације у настави, бр. 2, vol. 30, Београд, Учитељски факултет, стр. 1-14. Коаутор Објављен рад 2017
Gender stereotypes in preschoolers’ image of scientists, European Early Childhood Education Research Journal, 2/2019, 272-284 Коаутор Објављен рад 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Благданић, С. И Банђур, В. (2018): Методика наставе природе и друштва. Београд: Учитељски факултет и БИГЗ школство Коаутор
Методичка ефикасност мреже појмова у настаи природе и друштва, Учитељски факултет, 2012. Аутор
Историјски садржаји у настави природе и друштва, Учитељски факултет, 2014. Аутор
Food in ESD, Sustain-Europe with the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union, 2016. Коаутор
Уџбенички комплети за Свет око нас (1. и 2. разред), БИГЗ школство, 2016. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан редакције часописа Иновације у настави
Члан ДИОС-а

Снежана Милојковић

Члан програмског одбора и реализатор
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник, МА обр. политика 

Установа:

ОШ „Иво Лола Рибар“ 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2019 ОШ „Иво Лола Рибар“ Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидери као носиоци реинжењеринга у образовању Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу 2015
Професионална сарадња и умрежавање школа Аутор Електронски зборник , Факултет техничких наука у Чачку 2015
"Наставник - лидер“, Компетенције васпитача за друштво знања Аутор Тематски зборник, Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди, Кикинда 2015
Савремене технологије у настави математике Аутор IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина 2017
XXXII Сабор учитеља "Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава" Реализатор Акредитован стручни скуп 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стојковић, Ј., Мишић, Ј.,Милојковић,С., Заједно до успеха, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Мишић, Ј.,Милојковић,С.,Будућност је у нашим рукама, Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац, Велико Градиште. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи наставник бивше Југославије Асоцијација наставника бивше Југославије 2019
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2017
Најбољи наставник Општина Велико Градиште 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Асоцијација наставника бивше Југославије
Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац

Сузана Мијушковић

Члан програмског одбора и реализатор
0646445374
suzana.mijuskovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

Основна школа „Николај Велимировић“ 

Радно место:

Наставник у разредној настави 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2019 Основна школа „Николај Велимировић“ Учитељ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
XXXII Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2018
XXXI Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2017
XXX Сабор учитеља Србије – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Реализатор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
„Летња школа науке“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2015
„Облици у простору“ Аутор Електронски зборник смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, СУРС, Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Савезу учитеља Републике Србије Министарство просвета РС 2010
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2018
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2016
Награда за допринос образовању – Град Шабац Град Шабац 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Шабац
Савез учитеља Републике Србије

Зденка Рајковић

Члан програмског одбора
0642131403
zdenka.rajkovic@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Вук Караџић" Нови Сад 

Радно место:

Наставник у разредној настави 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2019 ОШ "Вук Караџић" Нови Сад Наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Деца – деци" Волонтерски рад ученика у основној школи Аутор Часопис "Учитељ бр.79", Савез учитеља Републике Србије, Београд 2011
"Волонтерски рад деце у основној школи" Аутор Електронски зборник примера добре праксе, 26. Сабор учитеља Србије, Београд. 2012
"Пројектна настава" Аутор Часопис "Учитељ бр.78", Савез учитеља Републике Србије, Београд. 2010
"Другарство кроз инклузију" Аутор Електронски зборник примера добре праксе са Сабора учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије 2013
XXXII Сабор учитеља Србије "Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава" Аутор Акредитован стручни скуп 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање за успешно управљање Друштвом учитеља Новог Сада поводом 20 година рада Друштво учитеља Новог Сада 2018
Светосавска награда Савезу учитеља Републике Србије Министарство просвете РС 2010
Посебно признање на 2. Смотри стваралаштва ученика и учитеља у изборним предметима за приказан рад на тему "Пројектна настава – Стари занати" Савез учитеља Републике Србије 2007
Признање за уложен напор и постигнуте резултате у информатичкој Центар за науку, технологију и информатику Нови Сад 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Новог Сада
Савез учитеља Републике Србије
Клуб родитеља и наставника Новог Сада
Члан стручног жирија на међународном фестивалу школског филма КРЕФ

Зорица Цветановић

Модератор
0638090922
zorica.cvetanovic@uf.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Учитељски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1996 ОШ „Краљ Петар I”, Београд Учитељ
1996 2001 ОШ „Змај Јова Јовановић”, Београд Учитељ
2001 2019 Учитељски факултет Универзитета у Београду Асистент и наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Врсте текстова у разредној настави језика и књижевности” Коаутор Теме, часопис за друштвене науке, Ниш, XLI, бр. 3, стр. 639–652 2017
„Literary texts in the early teaching of reading and writing” Коаутор Modern trends in teaching and education: University of Belgrade and State Higher Vocational School in Nowy Sacz, pp. 139−151 2016
„Елементи функционалне писмености и коришћење рачунара у разредној настави” Коаутор Нова школа, Бијељина, бр. 2. 2017
„Методички проблеми у програмском оквиру за учење латинице као другог писма у настави српског језика” Коаутор Иновације у настави, Београд, бр. 3, стр. 1–11. 2017
„Методички приступ препричавању у разредној настави” Аутор Дидактичко-методички приступи и стратегије − подршка учењу и развоју деце, Учитељски факултет, Београд, стр. 456−466. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Буквар за први разред основне школе, 2018, БИГЗ школство. Коаутор
Наставни листови уз буквар за први разред основне школе, 2018, БИГЗ школство. Коаутор
Наставни листови уз буквар за први разред основне школе, 2018, БИГЗ школство. Коаутор
Даровити за говорење и писање у млађим разредима основне школе, 2016, Педагошки факултет, Врање. Коаутор
Методичко тумачење басне, 2013, Учитељски факултет, Београд. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво истраживача у образовању у Србији

Зорица Веиновић

Модератор
0641986572
zorica.veinovic@uf.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Учитељски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 ОШ "Гаврило Принцип", Београд Професор разредне наставе
2000 2019 Учитељски факултет Унверзитета у Београду Асистент приправник, асистент, доцент, ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
From Anthropocentrism to Ecocentrism in Teaching Science and Social Studies. development: from the perspective of two primary school subjects’ curricula. Коаутор Иновациjе у настави, 31 (4), 15-31. 2018
Критеријуми за процену усклађености ТИМСС задатака из области природних наука са програмима и образовним стандардима за наставу природе и друштва. Коаутор Иновациjе у настави, 31 (1), 75-90. 2018
The curricula revision in the context of education for sustainable. Аутор Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 49(2), 191–212. 2017
The quality of educational standards for the subject Social, Environmental and Scientific Education. Предавач In I. Radovanovic & Z. Zaclona (Eds.), Modern Trends in Teaching and Education (121-137). Beograd: Učiteljski fakultet. 2016
Образовање учитеља и одрживи развој. У: Милинковић, Ј. и Требјешанин, Б. (ур.). Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме (579-596). Аутор Међународни научни скуп Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме, 14. 11. 2014. Београд: Учитељски факултет, Београд 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Улога деце у очувању животне средине и/у одрживом друштву: прилози васпитању и образовању за одрживи развој, 2018, Београд: Учитељски факултет Универзитета у Београду. Аутор
Настава природе и друштва и одрживи развој, Учитељски факултет, Београд, 2007. Аутор
Еколошко- природњачки водич са методичким упутствима за учитеље, 2003, Савез педагошких друштава Југославије и Министарство здравља и заштите животне околине – Управа за заштиту животне околине, Београд, (допуњено и измењено издање). Коаутор