XXXIII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Код одобреног скупа: 336  

Сабор

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

XXXIII Сабор учитеља Србије – УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Упознавање учесника са актуелним темама из области образовања и васпитног рада и развој професионалних компетенција учесника у области општеобразовних и изборних предмета, планирања наставе оријентисане на исходе, ваннаставног и инклузивног образовања, као и подстицање примене нове методологије у настави кроз презентацију и размењивање примера добре праксе и мотивисање учесника за примену иновација, а све у циљу остваривања образовних исхода.

Пленарни део: -СУРС у образовном систему -Актуелности у основном образовању и васпитању -Квалитетно образовање за дигиталну будућност -Прихватање промена и технолошких изазова -Подршка УНИЦЕФ-а учитељима и школама у инклузивном образовању деце избеглица и миграната -Подршка школама након екстерне евалуације кроз планиране активности ЗВКОВ-а -Гашење сеоских насеља у Србији–узроци и последице -Улога и значај ТИМСС истраживања у унапређивању образовног система у Србији -НАРНС–нови неханизам сарадње Презентација ПДП из области: -Обавезни предмети -Изборни предмети -Савремени начини планирања о-в процеса -Инклузивно образовање -Ваннаставне активности -Васпитне ситуације -Дидактичко средство, наставна средства -Пројектна настава

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Мастер учитељ Биљана Јованов , ОШ „Др Јован Цвијић“ Зрењанин
Доктор техничких наука Бранислав Ранђеловић , Електронски факултет, Ниш/ЗВКОВ
Педагошки саветник Дејан Цакић , ОШ "Милутин Смиљковић" Винарце, Лесковац
Дипл. дефектолог Данијела Ђукић , ЗВКОВ
Психолог Драгана Ђурић , Национална асоција родитеља и наставника Србије
Научни сарадник Ивана Ђерић , Институт за педагошка истраживања
Дипломирани политиколог Ивона Симић , Кабинет председника Владе РС
Професор разредне наставе Каролина Нешковић , ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић
Професор разредне наставе Љиљана Јовановић , ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад
Мастер обр. политика, дипл. педагог Марија Максимовић , Савез учитеља Републике Србије
Магистар географије Марко Милошевић , Географски институт „Јован Цвијић” САНУ
Ванредни професор Сања Благданић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
Педагошки саветник, МА обр. политика Снежана Милојковић , ОШ „Иво Лола Рибар“
Професор разредне наставе Сузана Мијушковић , Основна школа „Николај Велимировић“
Професор разредне наставе Зденка Рајковић , ОШ "Вук Караџић" Нови Сад
Ванредни професор Зорица Цветановић , Учитељски факултет Универзитета у Београду
Ванредни професор Зорица Веиновић , Учитељски факултет Универзитета у Београду

2

1000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник)

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Учитељски факултет, Београд 15.06.2019. 384