У СУСРЕТ ПРОМЕНАМА У НАСТАВИ ФИЗИКЕ - саветовање о планирању и реализацији наставе и учења у шестом разреду -

Код одобреног скупа: 335  

Саветовање

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

У СУСРЕТ ПРОМЕНАМА У НАСТАВИ ФИЗИКЕ - саветовање о планирању и реализацији наставе и учења у шестом разреду -

Унапређење компетенција наставника физике кроз саветовање о планирању и реализацији наставе и учења физике у шестом разреду у складу са новинама које предвиђа Правилник о плану и програму наставе и учења за шести разред основне школе (2018), и Правилник о стандардима квалитета рада установе (2018).

• Преглед актуелних законских новина • Планирање наставе и учења физике усмерено на остваривање исхода и развијање предметних и међупредметних компетенција • Реализација наставе и учења физике уз активно учешће ученика на часу • Интерактивна имплементација дигиталних материјала у настави физике

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

40

Наставник предметне наставе - основна школа

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Чачак, Центар за стручно усавршавање 19.04.2019. 6
2 Београд, Физички факултет Универзитета у Београду 23.04.2019. 10
3 Ниш, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 24.04.2019. 21
4 Нови Пазар, ОШ "Стефан Немања" 24.04.2019. 20
5 Нови Сад ОШ "Ђорђе Натошевић" 25.04.2019. 9
6 Београд, Физички факултет Универзитета у Београду 07.05.2019. 11
7 Крагујевац, Дом ученика средњих школа Крагујевац 15.05.2019. 12
8 Лесковац, Центар за стручно усавршавање у образовању 16.05.2019. 15
9 Смедерево, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 18.05.2019. 13
10 Ужице, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 18.05.2019. 12
11 Кикинда, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 21.05.2019. 5
12 Шабац, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 21.05.2019. 5
13 Књажевац, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 22.05.2019. 15
14 Крушевац, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 21.05.2019. 13
15 Кањижа, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 23.05.2019. 7