"Архимедесов" мајски математички сусрет 2019.

Код одобреног скупа: 334  

Сусрети и дани

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесов" мајски математички сусрет 2019.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани математичар Александра Равас , Рајфајзен банка
професор Драгана Стошић Миљковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Александра Равас

Реализатор
0641204536
aleksandra.ravas@gmail.com
Звање:

дипломирани математичар  

Установа:

Рајфајзен банка 

Радно место:

виши инжењер ИТ развоја 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2003 Шеста београдска гимназија професор математике
2004 2006 Фриком а.д. самостални програмер
2006 2019 Рајфајзен банка виши инжењер ИТ развоја
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Порекло и настанак теорије вероватноће Аутор Настава математике LIX,4; друштво математичара Србије 2014
Вероватноћа - некад и сад Аутор Материјали Специјализованог семинара "Математика у применама"; МД "Архимедес", Београд 2014
Предговор, превод на српски и избор илустрација (у боји) за књигу "Задаци за гимнастику ума" (Алкуин од Јорка) Реализатор "Архимедес", Београд 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математика без речи, Џејмс Тентон, коаутор и преводилац, "Архимедес", Београд, 2016. Коаутор
Математаика 5, уџбеник са збирком задатака, БИГЗ, 2018 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво "Архимедес", Београд

Драгана Стошић Миљковић

Члан програмског одбора и реализатор
0644955501
dragana@stosici.com
Звање:

професор 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес" Београд 

Радно место:

професор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2003 Угоститељско-туристичка школа у Београду професор математике
1994 2019 Математичко друштво "Архимедес" Београд стручни сарадник (више функција)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радни матреијали "Архимедесове" школе младих математичара (сви разреди) Коаутор Едиција "Матреијали за младе математичаре", 8 свезака 2005
Чланци: Нумерација, Логички задаци, Мала комбинаторика, Математичка рекреација Аутор Часопис "Учитељ" (4 броја), Савез учитеља Србије, Београд 2004
Волите ли геометрију? Аутор "Учитељ", СУРС, Београд 2011
Више чланака из математике (за популаризацију) Аутор Часопис "Млади угоститељ", УТШ Београд 2000
Задатак један - али вредан Аутор Материјали Специјализованог семинара "Нестандардни математички задаци" 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка припремних задатака за "Мислишу" и друга такмичења, 2-8. раз. ОШ, 7 књига, "Архимедес" Београд, 2008-2012. Аутор
Збирка задатака из математике "Мислиша 10 година", 2-8. раз.ОШ, 7 књига, "Архимедес" Београд, 2015. Аутор
Ух, лепог ли задатка! Збирка задатака са "Архимедесових" математичких турнира (са решењима), IV-VIII раз. ОШ (1. и 2. део), 10 књига, "Архимедес" Београд, 2004. и 2010. Коаутор
Стари математички задаци. Збирка задатака за ученике ОШ (од давнина до данашњих дана), књига 1, друго издање. "Архимедес", Београд, 2018. Коаутор
Магични квадрати. Збирка задатака. "Архимедес" Београд, прво издање 2005, друго издање 2018. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес" 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Математичко друштво "Архимедес"
Жири на Републичком финалу Националног математичког такмичења "Мислиша"
Члан Жирија на Летњој конференцији (финалу) Међународног математичког турнира градова