"Архимедесов" мајски математички сусрет 2019.

Код одобреног скупа: 334  

Сусрети и дани

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесов" мајски математички сусрет 2019.

јачање стручних компетенција наставника математике: обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе наставника кроз одговарајуће садржаје (функционални "стари" и други задаци)

Наш гост: Алкуин од Јорка ("Задаци за гимнастику ума")

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани математичар Александра Равас , Рајфајзен банка
професор Драгана Стошић Миљковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд

1

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

0 РСД