"Архимедесова" 95. математичка трибина за учитеље

Код одобреног скупа: 333  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 95. математичка трибина за учитеље

јачање стручних компетенција наставника - обогаћивање математичких знања и подизање математичле културе (видокруга) наставникиа кроз адекватно изабране математичке садржаје (функционалне задатке)

"Архимедесова" математичка такмичења 2019. године: "Мислиша" и "Математички турнир" - утисци и задаци

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор Јелена Бабић , Основна школа "Светозар Милетић" у Земуну
професор Драгана Стошић Миљковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд

1

35

Наставник разредне наставе

0 РСД