"Архимедесова" 95. математичка трибина за учитеље

Код одобреног скупа: 333  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 95. математичка трибина за учитеље

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор Јелена Бабић , Основна школа "Светозар Милетић" у Земуну
професор Драгана Стошић Миљковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд

1

35

Наставник разредне наставе

Радне биографије


Јелена Бабић

Реализатор
0641899071
jelena.lj.babic@gmail.com
Звање:

професор 

Установа:

Основна школа "Светозар Милетић" у Земуну 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1994 ОШ "Десаанка Максимовић" Земун учитељица
1994 2019 ОШ "Светозар Милетић" Земун професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Волите ли геометрију? Коаутор Мала наставна библиотека "Математичка трибина", св. 16. "Архимедес" Београд 2009
Истраживање: Колико ученици млађих разреда воле математику? Аутор Материјали Специјализованог семинара "Полуларизација математике", "Архимедес" Београд 2009
Припрема ученика за математичка такмичења - једно искуство Аутор Материјали Зимског семинара "Математичка такмичења ученика", "Архимедес" Београд 2011
Мала гимнастика ума: Неки необични задаци Коаутор Мала наставна библиотека "Математичка трибина", свеска 30, "Ар+химедес" Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес" Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Србије
Математичко друштво "Архимедес" (члан УО)

Драгана Стошић Миљковић

Члан програмског одбора и реализатор
0644955501
dragana@stosici.com
Звање:

професор 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес" Београд 

Радно место:

професор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2003 Угоститељско-туристичка школа у Београду професор математике
1994 2019 Математичко друштво "Архимедес" Београд стручни сарадник (више функција)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радни материјали "Архимедесове" школе младих математичара (сви разреди ОШ) Коаутор Едиција "Материјали за младе математичаре" (8 свезака) 2005
Чланци: Нумерација, Логички задаци, Мала комбинаторика, Математичка рекреација Аутор Часопис "Учитељ" (4 броја), Савез учитеља Србије 2004
Волите ли геометрију? Аутор Часопис "Учитељ", СУРС, Београд 2011
Више чланака из математике (за популаризацију математике) Аутор Часопис "Млади угоститељ!, УТШ Београд 2000
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Магични квадрати, збирка задатака за ОШ, "Архимедес" Београд, 2005 Аутор
Збирка припремних задатака за "Мислишу" и друга такмичења, 2-8. раз, ОШ, 7 књига, "Архимедес" Београд, 2008-2012. Аутор
Збирка задатаака из математике "Мислиша 10 година", 2-8. раз. ОШ, 7 књига, "Архимедес" Београд, 2015. Аутор
Ух, лепог ли задатка! Збирке задатака са "Архимедесових" математичких турнира (са решењима), IV-VIII раз. ОШ (1. и 2. део), 10 књига. "Архимедес" Београд, 2004. и 2010. Коаутор
Забавна геометрија - збирке задатака (1, 2, 3. и 4. разред ОШ), 4 књиге. "Архимедес" Београд, 2018. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес" 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Математичко друштво "Архимедес"
Жири на Републичком финалу Националног математичког такмичења "Мислиша"
Члан Жирија Летње конференције Међународног математичког турнира градова