Актуелности у стручном усавршавању и значај квалитетног руковођења за рад предшколских установа, домова ученика и школа

Код одобреног скупа: 332  

Трибина

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице
Немањина 52Милена Вићевић
milena.vicevic@rcu-uzice.rs
031512580
0628086751
031514624

Актуелности у стручном усавршавању и значај квалитетног руковођења за рад предшколских установа, домова ученика и школа

Унапређивање компетенција менаџмент тима за што квалитетнијеније руковођење школом, домом ученика и предшколском установом.

Директори установа образовања и васпитања – стручно усавршавање; Стручно усавршавање васпитача у предшколским установама; Актуелности у стручном усавршавању – светски оквири; Менаџмент у предшколској установи; Професионални развој васпитача у Златиборском округу; Како се спремити за лиценцу за директоре, искуство лиценцираних директора.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипломирани инжењер металург Драган Туцаковић , Техничка школа, Ужице
професор разредне наставе Mилена Вићевић , Регионални центар за професионални развој запослен
дипломирани етнолог-антрополог Ивана Јовановић , Регионални центар за професионални развој запослен
професор књижевности и српског језика Славко Ђокић , Техничка школа, Пожега
магистар-менаџер у образовању, професор Снежана Шљивић , П.У. „Олга Јовичоћ Рита“-Пожега
Педагошки саветник Снежана Зарић , ПУ „Олга Јовичић-Рита“ Пожега

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

1500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице 23.05.2019. 38