Актуелности у стручном усавршавању и значај квалитетног руковођења за рад предшколских установа, домова ученика и школа

Код одобреног скупа: 332  

Трибина

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице
Немањина 52Милена Вићевић
milena.vicevic@rcu-uzice.rs
031512580
0628086751
031514624

Актуелности у стручном усавршавању и значај квалитетног руковођења за рад предшколских установа, домова ученика и школа

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипломирани инжењер металург Драган Туцаковић , Техничка школа, Ужице
професор разредне наставе Mилена Вићевић , Регионални центар за професионални развој запослен
дипломирани етнолог-антрополог Ивана Јовановић , Регионални центар за професионални развој запослен
професор књижевности и српског језика Славко Ђокић , Техничка школа, Пожега
магистар-менаџер у образовању, професор Снежана Шљивић , П.У. „Олга Јовичоћ Рита“-Пожега
Педагошки саветник Снежана Зарић , ПУ „Олга Јовичић-Рита“ Пожега

1 дана (укупно време рада: мин.)

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице 23.05.2019. 38

Радне биографије


Драган Туцаковић

Реализатор
0658988980
direktor@tehnickaue.edu.rs
Звање:

Дипломирани инжењер металург 

Установа:

Техничка школа, Ужице 

Радно место:

Директор школе, наставник металуршке гру 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2001 Техничка школа, Ужице наставник металуршке групе предмета
1991 1991 Виша техничка школа, Ужице Асистент
1992 1992 Истраживачки институт, Научноистраживачки центар Ужице Сарадник
2001 2002 Техничка школа, Ужице в.д. директора школе
2002 2019 Техничка школа, Ужице директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена Microsoft Office 365 сервиса као подршка школским процесима Коаутор Конференција „Утрип приходности 2015“, Крањ, Словенија, 2015. 2015
Иновативни модел образовања кроз приватно – јавно партнерство компанија и школе Аутор Иновативни модел образовања кроз приватно – јавно партнерство компанија и школе 2015
Анализа стања у школском систему у Србији Аутор Анализа стања у школском систему у Србији 2016
Приручник за обуку ментора из компанија Реализатор Приручник за обуку ментора из компанија 2016
Управљање променама у школи ради стварања оптималних услова за реализацију нових концепата образовања у складу са потребама окружења Аутор Управљање променама у школи ради стварања оптималних услова за реализацију нових концепата образовања у складу са потребама окружења 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Драгану Туцаковићу за изузетан допринос развоју дуалног образовања у Републици Србији за 2017. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2018
Светосавска награда Техничкој школи за 2006. годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2007
Јубиларна Плакета Регионалне привредне коморе Златиборског округа Техничкој школи Регионална привредна комора Златиборског округа 2010
Повеља Капетан Миша Анастасијевић Техничкој школи у 2008. години Медиа Инвент, Нови Сад 2009
Плакета Регионалне привредне коморе Ужице Техничкој школи Регионална привредна комора Ужице 2007
Плакета Регионалне привредне коморе Ужице директору школе Регионална привредна комора Ужице 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Комисије за развој и спровођење дуалног образовања, на основу одлуке Владе Републике Србије ("Сл.гласник РС", бр. 5/2018 од 19.1.2018. године) од 27.1.2018.
Члан Радне групе Министарства просвете, науке и технолошког развоја за израду Закона о дуалном образовању (2016 – 2017.)
Председник Одбора за науку, образовање и иновације при Региоиналној привредној комори Златиборског округа (2014 – 2015.)
Руководилац Западне области у оквиру Заједнице машинских школа (од 2013.)
Члан Главне пројектне групе у оквиру Пројекта Регионални центри компетенција, РеЦеКо – Србија (2009 – 2013.)
Члан Извршног одбора Заједнице електротехничких школа од 2003.
Члан Извршног одбора Заједнице машинских школа од 2002.

Mилена Вићевић

Члан програмског одбора
0628086751
milena.vicevic@rcu-uzice.rs
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

Регионални центар за професионални развој запослен 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2016 Регионални центар за професионални развој Ужице Стручна саветница - координаторка
2016 2017 Регионални центар за професионални развој Ужице в.д. директора
2017 2019 Регионални центар за професионални развој Ужице Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Положај просветних радника у медијима Аутор Положај просветних радника у медијима 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председница удружења грађана Иницијатива у Ужицу од децембра 2009. године.
Мрежа организација за децу Србије-МОДС
Учитељско друштво Града Ужица
Чланица Управног одбора Мрежа Регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије-Мрежа РЦ/ЦСУ Србије
Чланица Удружења жена СПЕС

Ивана Јовановић

Модератор
0628086756
ivana.jovanovic@rcu-uzice.rs
Звање:

дипломирани етнолог-антрополог 

Установа:

Регионални центар за професионални развој запослен 

Радно место:

библиотекар - медијатекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2004 НВО „Академска алтернатива“ Администратор и асистент на пројектима
2004 2005 Републички завод за статистику Анкетар
2007 2019 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ужице библиотекар - медијатекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Положај библиотекара у Златиборском округу Аутор Положај библиотекара у Златиборском округу 2012

Славко Ђокић

Реализатор
06974035
tehnickaskolapozega@gmail.com
Звање:

професор књижевности и српског језика 

Установа:

Техничка школа, Пожега 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1978 2002 Техничка школа Пожега Професор
2002 2019 Техничка школа Пожега директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој ССО у Р.Србији Предавач Развој ССО у Р.Србији 2014
Модел центар за развој квалитета у ССШ из области машинства Коаутор Модел центар за развој квалитета у ССШ из области машинства 2018
Улога директора у развоју квалитета школа Р.Србије,БиХ / Р.Српске и ЦГ Извођач Улога директора у развоју квалитета школа Р.Србије,БиХ / Р.Српске и ЦГ 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2012
Регионална повеља ПК Златиборског округа: Капетан Миша Анастасијевић Привредна комора Златиборског округа 2012
Републичка Повеља Капетан Миша Анастасијевић Техничкој школи ПК Р.Србија и Медија Инвент, Нови Сад 2013
Плакета СО Пожега за Дан Општине СО Пожега 2014
Похвала за Дан Општине СО Пожега 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва директора Р.Србије
Члан Надзорног одбора Заједнице економских школа Р.Србије
Члан Надзорног одбора Заједнице машинских школа Р.Србије
Члан Главне пројектне групе у оквиру Пројекта Регионални центри компетенција, РеЦеКо – Србија (2009 – 2013.)

Снежана Шљивић

Реализатор
0638700921
snezanamladenovic66@gmail.com
Звање:

магистар-менаџер у образовању, професор  

Установа:

П.У. „Олга Јовичоћ Рита“-Пожега 

Радно место:

директор у предшколској установи 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2008 О.Ш. „Петар Лековић“. Проф.разредне наставе
2008 2019 П.У. „Олга Јовичић Рита“ Пожега Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„ШКОЛИЦА“- пројекат у раду са даровитом децом у П.У.; Реализатор „ШКОЛИЦА“- пројекат у раду са даровитом децом у П.У.; 2015
„Помахајмо в свет“, Five fingers; Извођач „Помахајмо в свет“, Five fingers; 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља Капетан Миша Анастасијевић, за успешно уковођење у установи. МЕДИА ИНВЕНТ – Нови Сад 2014
Седмоаприлска ПОВЕЉА града за постигнуте резултате у раду од значаја за напредак, развој и афирмацију Скупштина општине Пожега 2013
Седмоаприлска Плакета града за изузетне резултате у реализацији пројекта Фондације Ђоковић. Скупштина општине Пожега 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Подпредседник удружења директора предшколских установа

Снежана Зарић

Реализатор
0638860004
snezana_zaric@yahoo.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ПУ „Олга Јовичић-Рита“ Пожега  

Радно место:

Васпитачица  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2019 ПУ „Олга Јовичић-Рита Васпитачица
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Симпозијум „Васпитач за 21. век „Акционо истраживање-простор у функцији учења“ Аутор Зборник радова „Васпитач за 21. веку”, 1, ВШВСС, Алексинац 2005
Стручни сусрет васпитачи-васпитачима,тема: „Како заједно са родитељима истражујемо и мењамо сопствену праксу“ Аутор Зборник радова, стручни сусрети васпитача, Удружење васпитача Србије, Смедерево, 2008; 2008
Стручни сусрет васпитачи-васпитачима, тема:“ Заједно у решавању конфликата Аутор Зборник радова, Двадесети стручни сусрети васпитача, Удружење васпитача Србије, Смедерево, 2014; 2014
Конференција „Васпитач у 21. веку“ тема: „Интерактивно учење –примери из наше праксе“ Аутор Зборник радова „Васпитач у 21. веку”, 16, ВШВСС, Алексинац, 2016. 2016
Израда плаката за Трећу међународну конференција пројекта "Pomahajmo v svet " у Словенији21.4. 2017.приликом учешћа у међународном пројекату „Say hello to the world” Коаутор Зборник радова са Треће међународне конференције "Pomahajmo v svet " 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
-Ослушкивање дечјих потреба, Просветни преглед, 16, 2004; Аутор
Луткарска радионица, Просветни преглед, 6, 2012. Аутор
Родитељи у вртићу, Креативно васпитање, 1, 1997; Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УО Удружења васпитача Србије
Председница Удружења васпитача Златиборског округа
Чланица Балканске уније васпитача