"Архимедесова" 446. математичка трибина

Код одобреног скупа: 331  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 446. математичка трибина

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор Драгана Стошић Миљковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд
професор Богољуб Маринковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Драгана Стошић Миљковић

Члан програмског одбора и реализатор
0644955501
dragana@stosici.com
Звање:

професор 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес" Београд 

Радно место:

професор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2003 Угоститељско-туристичка школа у Београду професор математике
1994 2019 Математичко друштво "Архимедес" Београд стручни сарадник (више функција)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радни материјали "Архимедесове" школе младих математичара(сви разреди ОШ) Коаутор Едиција"Материјали за младе математичаре" (8 свезака) 2005
Чланци: Нумерација, Логички задаци, Мала комбинаторика, Математичка рекреација Аутор Часопис "Учитељ" (4 броја), Савез учитеља Србије 2004
Волите ли геометрију? Аутор Часопис "Учитељ", СУРС, Београд 2011
Више чланака из математике (за популааризацију) Аутор Часопис "Млади угоститељ", УТШ, Београд 2000
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Магични квадрати. Збирка задатака за ОШ, "Архимедес" Београд, 2005 Аутор
Збирка припремних задатака за "Мислишу" и друга такмичења, 2-8. раз. ОШ, 7 књига, "Архимедес" Београд, 2008-2012. Аутор
Збирка задатака из математике "Мислиша 10 година", 2-8. раз. ОШ, 7 књига, "Архимедес" Београд, 2015. Аутор
Ух, лепог ли задатка! Збирка задатака са "Архимедесових" математичких турнира (са решењима), IV-VIII раз. ОШ (1. и 2, део), 10 књига, "Архимедес" Београд, 2004. и 2010. Коаутор
Пар-непар, свеобухватна збирка задатака за ОШ и СШ, "Архимедес", 2013 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес" 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Математичко друштво "Архимедес", 1994-2019.
Жири на Републичком финалу Националног математичког такмичења "Мислиша" (председник)
Члан Жирија Летње конференције Међународног математичког турнира градова

Богољуб Маринковић

Члан програмског одбора и реализатор
063358248
arhimed1@eunet.rs
Звање:

професор 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес" Београд 

Радно место:

проф. математике, директор "Архимедеса" 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1960 1965 Учитељска школа, Гимназија и Економска школа у Бихаћу професор математике и физике
1965 1966 Републички завод за школство БиХ, Сарајево просветни саветник за математику
1966 1983 Завод за унапређивање васпитања и образовања града Београда просветни саветник за математику
1984 1991 Републички завод за унапређивање образовањааспитања, Београд просветни саветник за математику
1992 1999 Министарство просвете Републике Србије самостални стручни сарадник
1999 2001 Министарство просвете Републике Србије саветник министра просвете
1966 1973 Друштво математичара и физичара Србије уредник "Математичког листа" (савезног часописа за ОШ)
1973 2008 Клуб младих математичара "Архимедес" уредмник издања, директор за стручне активности
2008 2019 Математичко друштво "Архимедес" Београд директор, уредник издања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Допунска математичка литература у настави и учењу математике Аутор Зборник "Уџбеник као чинилац унапређивања наставе математике", Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1980
Challenging Mathematics by "Archimedes" Коаутор The Teaching of Mathematics, 2006, Vol.IX, pp 31-39, Друштво математичара Србије 2006
Математический турнир (Белград, 1997) - задачи и решения Аутор Журфнал "Математика", No 44, Москва 1998
Облици и методе рада са обдареним ученицима Аутор Зборник "Програм активности за успоствљање рада са обдареним ученицима и студентима", Републички ЗУОВ, Београд, 1987 1987
70 чланака из математике Аутор Часописи "Математички лист" (МЛ) Друштва математичара Србије 1967-1973) и "Архимедес" (1973-1976) 1975
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мала збирка занимљивих математичких задатака за "изоштравање ума", "Архимедес" Београд, 1982-2015, 22 издања Аутор
Материјали за младе математичаре - прва серија: 5 тематских брошура ("Архимедес" Београд, 1975-2013); трећа серија: 13 брошура, збирке задатака са такмичења "Мислиша" СШ Аутор
Ух, лепог ли задатка! Збирке задатака са "Архимедесових" математичких турнира СШ (са решењима), I-IV раз. СШ (1. и 2. део), 7 књига, "Архимедес" Београд, 2004. и 2010. Аутор
Пар-непар (МММ, све. 167), "Архимедес" Београд, 2013. Коаутор
Криволинијске фигуре (у три књиге), "Архимедес" Београд, 2015. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда "Доситеј Обрадовић" (образовање) Скупштина града Београда 1980
Републичка награда "25. мај" Извршно веће Републике Србије 1981
Вукова награда Културно-просветна заједница Србије 2001
Југословенска награда "Др Војислав Бакић" (за животно дело) Педагошки покрет Југославије 2001
Међународна награда "Пал Ердеш" Светска федерација националних математичких такмичења 2002
Диплома "Заслужни члан Друштва математичара Србије" Друштво математичара Србије 1979
Повеља поводом 20 година рада "Архимедеса" Клуб младих математичара "Архимедес" Београд 1993
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес" Београд 2013
Повеља "Мића Татић" за оданост деци ("Децо, добро јутро!" Радио Београд, Први програм 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Клиб младих математичара "Архимедес" (1973-2008)
Математичко друштво "Архимедес" (2008-2019)
IX Међународна математичка олимпијада (секретар Жирија)
Међународни математички турнир градова (председни Орг. одбора за Београд)
Председник Жирија М<атематичког турнира (Екипн ематематочке олимпијаде основних и средењих школа Србије