"Архимедесова" 446. математичка трибина

Код одобреног скупа: 331  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 446. математичка трибина

јачање стручних компетенција наставника математике - обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе наставника (кроз одговарајуће садржаје и дидактичко-методичке поруке)

Математички турнир 2019 - утисци и задаци

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор Драгана Стошић Миљковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд
професор Богољуб Маринковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд

1

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

0 РСД