Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 5

Код одобреног скупа: 330  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 5

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Доктор психолошких наука Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад
Дипломирани психолог Вера Кондић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
психолог Борис Кордић , Факултет безбедности, Универзитет у Београду
Дипломирани економиста Љубица Башић , Дом ученика средњих школа Крагујевац
Дипломирани психолог Душко Бабић , Дом ученика "Јелица Миловановић", Београд
/ Добрица Брдарић , Дом ученика средњих школа "Ангелина Којић Гина"
Доктор психолошких наука Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад
/ Саша Роквић , Дом ученика "Патријарх Павле", Београд
/ Маја Митић , Дом ученика Сурдулица
/ Маја Ристић , Дом ученика Врање
/ Миленко Тодић , Дом ученика Сремска Митровица

2

150

Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Борско језеро 04.06.2019. 115

Радне биографије


Перо Кнежевић

Модератор
0638019552
pero.knezevic@iep.rs
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП 

Радно место:

Председник друштва ИЕП  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП Председник друштва ИЕП
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 1000

Марија Вукелић

Реализатор
062268102
marija@srednjoskolskidom.edu.rs
Звање:

Доктор психолошких наука 

Установа:

Средњошколски дом, Нови Сад 

Радно место:

Стручни сарадник - психолог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 1995 Војска Југославије, Нови Сад Стручни сарадник - психолог
1995 2019 Средњошколски дом, Нови Сад Стручни сарадник - психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Место и улога психолога – стручног сарадника у домовима ученика, Зборник радова саветовања Васпитни рад у домовима ученика средњих школа РС, стр. 118-125 Аутор Објављен рад 2002
ДОМОВИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА. Ученик – васпитач – професор – родитељ, НИУ ''Мисао'', Нови Сад (ISBN 86-85217-02-4) Аутор Објављен рад 2004
Повезаност психолошке сепарације и адаптације адолесцената. Психологија, вол. 39, бр. 3, стр. 227-296 (http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=004857050603277V ---- 2006
Акредитован семинар ЗУОВ-а: ''Адаптација ученика на школу и дом'' ---- 2008
Шта јесте добра адаптација? Зборник радова конференције Васпитни рад у домовима ученика средњих школе РС 2, стр. 23-44 ---- 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Домови ученика средњих школа. Ученик – васпитач – професор – родитељ, 2004., НИУ Мисао, Нови Сад (ISBN 86-85217-02-4) Аутор
Васпитни рад и организација живота и рада у домовима ученика средњих школа, 1998., Министарство просвете, Сектор за ученички и студентски стандард Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Актив стручних сарадника средњих школа и домова ученика јужнобачког и сремског округа
ЗОРА – Координативно тело Оперативне мреже за заштиту жена и деце од насиља

Вера Кондић

Реализатор
064212788
kondiceva@gmail.com
Звање:

Дипломирани психолог 

Установа:

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП 

Радно место:

психолог, специјалиста медијације 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2019 УГС НЕЗАВИСНОСТ Стручни сарадник за забрану мобинга и дискриминације
1985 2002 ФГП „Рекорд“ Београд Психолог
1984 1985 ИЛР Београд Психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Предавање „Вештине управљања стресом“ Аутор Предавање у оквиру кампање „Стоп насиљу над женама и мушкарцима на радном месту“ ITUC/PERC, 2017
Предавање „Како избећи замку мобинга“ Аутор Семинар за запослене на Пољопривредном факултету у Београду 2016
Предавање „Искуства у примени закона о спречавању злостављања на раду“, етички моменти примене Аутор Предавање у оквиру семинара за миритеље и арбитре Републичке агенције за мирно решавање радних спорова 2015
„Мобинг-првих тридест година“ Аутор Научно стручни скуп психолога Србије 2015
„Структура мобинга“ Аутор Филозофски факултет Београд, Оделење психологије, Катедра за психологију рада 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Књига „Медијација, принципи, процеси, примена“ 2014.год. издавач ЦПП (Центар за примењену психологију),Београд. Коаутор
Брошура „Едукација и размена искустава кључних актера примене закона о спречавању злостављања на раду“, 2011.год.,издавач Удружење „НО Моббинг“ Београд Коаутор
Публикација «Сазнајмо све о мобингу»2007., Фондација Фридрих Еберт Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање „Љуба Стојић“ Друштво психолога Србије 2017
Друштвено признање Друштво психолога Србије 1999
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Национално удружење медијатора Србије
Асоцијација медијатора Србије
Удружење „NO Mobbing“ Људи против мобинга
Миритељ у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова

Борис Кордић

Реализатор
063889822
kordic@fb.bg.ac.rs
Звање:

психолог 

Установа:

Факултет безбедности, Универзитет у Београду 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 Факултет безбедности Редовни професор
2011 2015 Факултет безбедности Ванредни професор
2007 2011 Факултет безбедности Доцент
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Развој вештина за самостално управљање каријером: Учење упознавања себе и доношења одлуке о каријери, 2014, Факултет безбедности Коаутор
Увод у социјалну психологију, 2017, Центар за примењену психологију Коаутор
Увод у психологију, 2014, Центар за примењену психологију Коаутор

Љубица Башић

Реализатор
0658891307
drustvo.obrazovanje@gmail.com
Звање:

Дипломирани економиста 

Установа:

Дом ученика средњих школа Крагујевац 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2016 Прва техничка школа Крагујевац Директор
2016 2019 Дом ученика средњих школа Крагујевац Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Смернице за израду портфолија васпитача у домовима ученика Предавач Излагање 2018
Процена успешности облика социјализације новозапослених, Педагогија 69(3), стр. 430-440 Аутор Објављен рад 2014
Тамна страна личности и психолошка помоћ у кризи, Војно дело 67(4), стр. 108-120 Аутор Објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Смернице за израду портфолија васпитача у домовима ученика, електронски приручник Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Београдско психоаналитичко друштво

Душко Бабић

Члан програмског одбора
0116557631
drustvo.obrazovanje@gmail.com
Звање:

Дипломирани психолог 

Установа:

Дом ученика "Јелица Миловановић", Београд 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 Дом ученика "Јелица Миловановић", Београд Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Психолошки аспекти међуљудских односа у контексту ученичког Дома Аутор Аутор: Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 2016
Психолошки аспект руковођења и међуљудских односа у контексту дома ученика Коаутор Аутор: Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 2 2016

Добрица Брдарић

Члан програмског одбора
0116557631
drustvo.obrazovanje@gmail.com
Звање:

Установа:

Дом ученика средњих школа "Ангелина Којић Гина" 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2019 Дом ученика средњих школа "Ангелина Којић Гина" Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 1000

Марија Вукелић

Члан програмског одбора
0116557631
drustvo.obrazovanje@gmail.com
Звање:

Доктор психолошких наука 

Установа:

Средњошколски дом, Нови Сад 

Радно место:

Стручни сарадник - психолог  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2019 Средњошколски дом, Нови Сад Стручни сарадник - психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 1000

Саша Роквић

Члан програмског одбора
0116557631
drustvo.obrazovanje@gmail.com
Звање:

Установа:

Дом ученика "Патријарх Павле", Београд 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1000 2019 Дом ученика "Патријарх Павле", Београд Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 1000

Маја Митић

Члан програмског одбора
0116557631
drustvo.obrazovanje@gmail.com
Звање:

Установа:

Дом ученика Сурдулица 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1000 2019 Дом ученика Сурдулица Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 1000

Маја Ристић

Члан програмског одбора
0116557631
drustvo.obrazovanje@gmail.com
Звање:

Установа:

Дом ученика Врање 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1000 2019 Дом ученика Врање Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 1000

Миленко Тодић

Члан програмског одбора
0116557631
drustvo.obrazovanje@gmail.com
Звање:

Установа:

Дом ученика Сремска Митровица 

Радно место:

Директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1000 2019 Дом ученика Сремска Митровица Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 1000