Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 5

Код одобреног скупа: 330  

Конференција

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 5

Унапређивање васпитне функције домова ученика, као и сагледавање нормативног оквира али и животног контекста у коме се одвија васпитни рад са посебним освртом на учење, каријерно вођење, развој личности, социјализацију и организацију живота и рада у дому ученика.

Како постићи исходе васпитног рада? Стрес и међуљудски односи у дому ученика Учење кроз искуство у раду васпитача са домским ученицима Правилник и извештавање о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Доктор психолошких наука Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад
Дипломирани психолог Вера Кондић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
психолог Борис Кордић , Факултет безбедности, Универзитет у Београду
Дипломирани економиста Љубица Башић , Дом ученика средњих школа Крагујевац
Дипломирани психолог Душко Бабић , Дом ученика "Јелица Миловановић", Београд
/ Добрица Брдарић , Дом ученика средњих школа "Ангелина Којић Гина"
Доктор психолошких наука Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад
/ Саша Роквић , Дом ученика "Патријарх Павле", Београд
/ Маја Митић , Дом ученика Сурдулица
/ Маја Ристић , Дом ученика Врање
/ Миленко Тодић , Дом ученика Сремска Митровица

2

150

Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

11.500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Борско језеро 04.06.2019. 115