XXII СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ВАСПИТАЧА - УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧА У ПОДСТИЦАЊУ УЧЕЊА И РАЗВОЈА ДЕТЕТА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ

Код одобреног скупа: 329  

Сусрети и дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

XXII СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ВАСПИТАЧА - УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧА У ПОДСТИЦАЊУ УЧЕЊА И РАЗВОЈА ДЕТЕТА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ

да се кроз размену и анализу искустава из праксе јачају компетенције мед.сестара васпитача у препознавању и уважавању свих перспектива, детета и одраслих, у планирању и остваривању неге и васпитно образовног рада

(Улога) МСВ у развијању моторичких способности код деце кроз заједничко учешће деце и одраслих (Улога) МСВ у подстицању сарадње са породицом кроз заједничко учешће деце и одраслих (Улога) МСВ у грађењу средине за учење кроз заједничко учешће деце и одраслих (Улога) МСВ у подршци добробити деце кроз заједничко учешће деце и одраслих Улога МСВ у подстицању сарадње вртића и локала кроз заједничко учешће деце и одраслих

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

4

280

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

3000.00 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Крагујевац,хотел"Шумарице" 30.05.2019. 214