XXII СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ВАСПИТАЧА - УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧА У ПОДСТИЦАЊУ УЧЕЊА И РАЗВОЈА ДЕТЕТА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ

Код одобреног скупа: 329  

Сусрети и дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

XXII СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ВАСПИТАЧА - УЛОГА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ ВАСПИТАЧА У ПОДСТИЦАЊУ УЧЕЊА И РАЗВОЈА ДЕТЕТА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКО УЧЕШЋЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

4

280

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Крагујевац,хотел"Шумарице" 30.05.2019. 214

Радне биографије


Весна Цолић

Члан програмског одбора
063827128
colic.vesna@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Висока школа струковних студија за образовање васп 

Радно место:

професор струквних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2002 ПУ"Младост "Бачка Паланка стручни сарадник педагог
2002 2019 Висока школа струковних студија за образовање васп професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интеракција васпитач-дете и развој аутономије детета, Аутор Зборник сажетака првог научног скупа са међународним учешћем „Настава и наука у времену и простору“, Лепосавић, 6. и 7. 2015
Истраживачка димензија компетенција васпитача, Аутор борник апстраката са 4. међународнe методичкe научнe конференцијe, Универзитет у Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, 2015
Игра без играчака, З Аутор борник сажетака са Научног скупа Развојне карактеристике детета предшколског узраста, Нови Сад, 2015
ЗНАЧАЈ ХОРИНЗОНТАЛНЕ РАЗМЕНЕ КАО МЕХАНИЗАМ УЧЕЊА НА НИВОУ УСТАНОВЕ/А Предавач ЧЕТВРТИ ОКРУЖНИ СУСРЕТИ - Хоризонтална размена у функцији професионалног развојамедецинских сестара и васпитача. 2019
ИГРАЧКА ВИЂЕНА ОЧИМА ОДРАСЛИХ-РОДИТЕЉА И ВАСПИТАЧА Предавач XХI ПРОЛЕЋНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ ИГРА,ИГРАЧКЕ И САИГРАЧИ У ЈАСЛАМА -медицинска сестра васпитач иниција 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Шта покушавамо рећи малој деци, Дневник, Нови Сад, 2008. Аутор
Пожељне особине детета из угла васпитача, Настава и васпитање, Аутор
Какав васпитач треба савременом детету?, Филозофеме, бр. 9, 2014. Аутор
Дечје јаслице - гледане из антрополошког угла, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, 1997 Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан проширеног састава ХЕРЕ тима од 2015. године.

Андрија Пештерац

Члан програмског одбора
064399660
andrijapesterac@yahoo.com
Звање:

доктор наука у области спорта и физичког 

Установа:

ПУ"Чика Јова Змај" Београд 

Радно место:

стручни сарадник за физичко васпитање 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 2019 ПУ"Чика Јова Змај" Београд стручни сарадник за физичко васпитање
1985 1984 СЦ»Шумице» Аутор и реализатор активности са децом предш.узраста
1984 1982 Математичка гимназија професор физичког васпитања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Традиционалне моторичке игре, међународни пројекат, Аутор уницеф 2009
Музичко ритмичке активности у раду са децом јасленог узраста, Предавач Стручни сусрети медицинских сестара Србије, 2012 2012
Кооперативне игре и активности у раду са децом предшколског узраста, Аутор Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника Србије,2013 2013
Моторичке активности деце јасленог узраста са великим лоптама у дворишту вртића, Предавач Стручни сусрети медицинских сестара Србије,2014 2014
Примена полигона у физичком васпитању деце јасленог узраста, Предавач Стручни сусрети медицинских сестара Србије, , 2016
Структурирана превентивна активност са децом старије јаслене групе, Аутор Стручни сусрети медицинских сестара Србије, , 2016 2016
Заједничка активност деце и родитеља у старијој јасленој групи, Аутор Стручни сусрети медицинских сестара Србије, , 2017
Израда програма „Пројектног планирања“, Пројекат УНИЦЕФ-а „Вртићи без граница 2“ у сарадњи са Коаутор Филозофким факултетом, катедра за Педагогију, ЦИП-ом и тимом експерата из различитих области, , 2014 2014
Израда Основа предшколског програма у оквиру тима ЗУОВ-а, Београд, Коаутор ЗУОВ 2015
Награде и признањ
Назив Организација Година
Октобарска награда града у конкуренцији стручних и научних радова студената београдског Универзитета, београдски универзитет 1987
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора
063344131
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

Професор педагогије 

Установа:

Пу "Наше дете" Шабац 

Радно место:

стручни сарадник,педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1994 "ОШ"ОШ „Мића Станојловић“ Коцељева стручни сарадник,педагог
1995 2002 ОШ „ Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор стручни сарадник,педагог
2002 2007 ПУ „Наше дете“ Шабац директор
2007 2019 ПУ „Наше дете“ Шабац стручни сарадник,педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Шта могу, дођи види“, Предавач XVI стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије, Нови Сад 2014
Унапређивање васпитних компетенција родитеља кроз програм „Самостално дете –успешан одрасли“ Предавач стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Срби 2016
Изазови и добити на путу ка заједничком учешћу и учењу одраслих и деце у јаслицама“ Аутор Четврти Окружни сусрети мед.сестара 2019
Моја васпитна група је посебна Аутор стручни сусрети медицинских сестара 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос развоју образовања и васпитања МПНТР 2006

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

Панчево,ППУ 

Радно место:

педагог,стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник,педагог
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево директор
2003 2004 Министарство просвете просветни саветник
2004 2014 панчево.Пу "наша радост" стручни сарадник,педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Водитељ радионице Реализатор Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 2016
Водитељ радионице Реализатор Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 2017
Водитељ радионице Реализатор Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Биљана Којовић

Члан програмског одбора
063250743
biljana.kojovic@mps.gov.rs
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

МПНТР 

Радно место:

стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 МПНТР Сарадник за рани развој
2014 2015 Предшколска установа „11 април“ Нови београд, Београд стручни сарадник,психолог
2015 2001 Предшколска установа „Бошко Буха“ Палилула, Београд стручни сарадник,психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Самовредновање рада дечјег вртића у кључној области Нега и васпитни рад“, Крушевац, „ Предавач Зборник радова Стручни сусрети медицинских сестара васпитача предшколских установа Србије: 2013
Праћење дечјег напредовања у развоју и учењу“, Матарушка бања Аутор Зборник радова са сусрета 2012
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НОВЕ КОНЦЕПЦИЈЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА – Предавач Сажетак радова 2019
Документовање рада у групи у функцији подстицања дечјег напредовања у развоју и учењу Коаутор Каталог програма 2008

Јадранка Спасић

Члан програмског одбора
0603320241
spasicjadranka@yahoo.com
Звање:

Струковна медицинска сестра 

Установа:

ПУ "Дечји дани" Београд 

Радно место:

сарадник на унапређивању ПЗЗ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1994 ПУ "Звездара" Београд виша мед.сестра у јаслама
1994 2004 ПУ "Звездара" Београд стручни сарадник за ПЗЗ
2001 2019 ПУ "Дечји дани"Београд сардник за ПЗЗ
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ефикасна комуникација у предшколској установи ---- 2018
Перцептивне вештине,подршка дечјем развоју Реализатор каталог ЗУОВ 2016
Вртић као сигурна база: познавати дете и познавати развој Коаутор каталог ЗУОВ 2018
Хоринзонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских Извођач Четврти окружни стручни сусрети 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председница Савеза удружења медицинских сестара ПУ Србије

Александра Ружичић

Члан програмског одбора
0692389040
aleksandraruzicic12@gmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

Пу "Наша радост" Панчево 

Радно место:

стручни сарадник психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2019 ПУ "Дечја радост"Панчево стручни сардник,психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Инклузија-стање,проблеми,потребе'' Уводно излагање,трећа научно-стручна конференција '' Средина и предшколско дете'', Предавач Зборник радова БАПТА,Цетиње,2014. 2014
Стручни сусрети стручних сарадника ''Развој професионалне улоге стручног сарадника и сарадника у функцији унапређења квалитета предшколске делатности“ Предавач Зборник 2016
Стручни сусрети стручних сарадника ''Грађење квалитета предшколског васпитања и образовања кроз различите облике сарадње “ Предавач Зборник 2018
''Брига за дете- стратегије развијања животних вештина код деце'' акредитовани програм Коаутор Каталог Зуов 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Сeкретар Удружења Стручних сарадника и сарадника предшксолких установа Србије од 2016.
Члан програмског одбора и комисије за избор радова за стручне сусрете стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије

Драгица Кнежевић

Члан програмског одбора
063584364
dragica.gutalj@gmail.com
Звање:

мастер медицинска сестра 

Установа:

ПУ "Радосно детињство" Нови сад 

Радно место:

медицинска сестра у васпитној јасленој г 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2019 ПУ "Радосно детињство" Нови сад медицинска сестра у васпитној јасленој г
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
“Комуникационе вештине медицинске сестре-васпитача као предиктор успешности процеса адаптације деце на вртић”, 53.Конгрес студената биомедицинских наука Србије са међународним учешћем, Копаоник, Србија Предавач Зборник радова 2012
"Игра лекцији - лекција игри", Научни скуп међународног значаја „Појединац, породица, друштво у транзицији“, Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, Косовска Митровица, Србија Предавач Зборник радова 2014
МАЛИ ОТВОРЕНИ ПРОГРАМ-развој потенцијала деце раног узраста, ЗУОВ Аутор Каталог ЗУОВ 2016
МАЛИ ОТВОРЕНИ ПРОГРАМ-развој потенцијала деце раног узраста, ЗУОВ Аутор Каталог Зуов 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД, ПОДПРЕДСЕДНИЦА УДРУЖЕЊА