Монтесори педагогијa у предшколском узрасту

Код одобреног скупа: 328  

Трибина

Центар за образовање Крагујевац
Трг тополиваца 4Зорица Николић
csukg.prijave@gmail.com
034201303
0605598800

Монтесори педагогијa у предшколском узрасту

Упознавање са општим појмовима и начелима Монтесори педагогије у раду са децом предшколског узраста. Зашто је Монтесори педагогија актуелна и примењива и после више од 100 година постојања. Упознавање учесника са карактеристикама Монтесори материјала, као и њиховом применом

1. Општи појмови Монтесори педагогије; 2. Улога припремљене средине; 3. Принципи и израда Монтесори материјала; 4. Пут промене васпитача.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

100

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Друга крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2, Крагујевац 01.06.2019. 78