Филозофија мора да служи (Philosophiae Servias Oportet), 'Nastava etike'

Код одобреног скупа: 326  

Конференција

Filozofski fakultet Novi Sad
dr Zorana Đinđića 2, Novi SadUna Popović
unapopovic@ff.uns.ac.rs
381117470406
381645927672

Филозофија мора да служи (Philosophiae Servias Oportet), 'Nastava etike'

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Драган Проле , Филозофски факултет Нови Сад
редовни професор Жељко Калуђеровић , Филозофски факултет Нови Сад
редовни професор Дамир Смиљанић , Филозофски факултет Нови Сад
доцент Мина Ђикановић , Филозофски факултет Нови Сад
доцент Марица Рајковић , Филозофски факултет Нови Сад
доцент Станко Влашки , Филозофски факултет Нови Сад

1 дана (укупно време рада: мин.)

15

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет, др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад 25.05.2019. 24

Радне биографије


Драган Проле

Члан програмског одбора
021485386
proledragan@ff.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Нови Сад 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 Филозофски факултет нови Сад редовни професор
2011 2016 Филозофски факултет Нови Сад ванредни професор
2006 2011 Филозофски факултет Нови Сад доцент
2002 2006 Филозофски факултет Нови Сад асистент
1998 2002 Филозофски факултет Нови Сад асистент приправник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
приређена књига Коаутор Gordost, (prir. D. Prole/A. Lošonc) Adresa, Novi Sad, 2014. 2014
приређена књига Коаутор Pohlepa (prir. D. Prole/A. Lošonc) Adresa, Novi Sad, 2015. 2015
приређена књига Коаутор Lenjost, (prir. D. Prole/A. Lošonc) Adresa, Novi Sad, 2016 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Aporije Multikulturalizma, (prir. D. Prole/A. Lošonc) Mediterran Publishing, Novi Sad, 2012, Коаутор
Humanost stranog čoveka, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci/Novi Sad 2011. Аутор
Tradicija nastave filozofije, Srpsko filozofsko društvo, Beograd 2014. Аутор
Albert Camus und die ethische Epoché, Synthesis Philosophica, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2014, br. 57, (str. 143-158.) Аутор
Europäische Responsivität: Verschränkung der Gedächtnisse und Werte, Europa – geeint durch Werte? Die europäische Wertedebatte auf dem Prüfstand der Geschichte, (Hrsg. J. Feichtinger/M. Csáky) Bielefeld 2007. (стр. 75-89.) Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда 'Никола Милошевић 'Радио Београд други програм 2011
Награда 'за књигу године Друштво књижевника Војводине 2013
Награда 'Сретен Марић Библиотека Матице Српске, општина Косјерић 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско филозофско друштво
Члан жирија, награда 'Никола Милошевић'
Сарадник Одељења за друштвене науке Матице Српске
Члан Друштва књижевника Војводине

Жељко Калуђеровић

Члан програмског одбора
021485386
zeljko.kaludjerovic@ff.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Нови Сад 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2013 Филозофски факултет Нови Сад доцент
2013 2018 Филозофски факултет Нови Сад ванредни професор
2018 2019 Филозофски факултет Нови Сад редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Željko Kaluđerović, "Ethics versus sport", u: Zborniku: O SPORTU DRUGAČIJE. Humanistički aspekti sporta, urednica I. Zagorac, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, Hrvatska, 2014, str. 241-251. Научни рад, поглавље у монографији Аутор Željko Kaluđerović, "Ethics versus sport", u: Zborniku: O SPORTU DRUGAČIJE. 2014
Željko Kaluđerović, „Pretpostavke nastanka moralaˮ, u: Bošnjačka pismohrana (Zbornik radova Simpozija "Gdje je nestao - moral"), Svezak 15, broj 42-43, Zagreb, Hrvatska, 2016, str. 135-147. учешће на научном скупу, рад објављен у зборнику радова Аутор 7. Željko Kaluđerović, „Pretpostavke nastanka moralaˮ 2016
Željko Kaluđerović, „Antičke pretpostavke savremenih (bio)etičkih razmatranja”, u: Zborniku radova: Banjalučki novembarski susreti 2017., urednici B. Mikanović i M. Karapetrović, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2018. Аутор 9. Željko Kaluđerović, „Antičke pretpostavke savremenih (bio)etičkih razmatranja” 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Жељко Калуђеровић, Филозофски триптих, Филозофски факултет, Нови Сад, 2014. Аутор
Željko Kaluđerović, Dike i dikaiosyne, Магнаскен, Скопје, 2015. Аутор
Жељко Калуђеровић, Стагиранин, ИКЗС, Сремски Карловци - Нови Сад, 2018. Аутор
D. Donev, Željko Kaluđerović, "Ethics of (Palliative) Care and the Question of Euthanasia", u: Health, Culture and the Human Body, I. Ilkıliç, H. Ertin, R. Brömer, H. Zeeb (Eds.), Betim Center Press, Istanbul, Turkey, 2014, str. 603-615. Коаутор
Željko Kaluđerović, „Pravda atenskog νομοθέτης-a i tvorca σεισάχθεια-e”, u: Zborniku: Filozofija Mediterana, urednik M. Kukoč, Hrvatsko filozofsko društvo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Zagreb, Hrvatska, 2009, str. 101-114. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Član Bioetičkog društva Srbije
Član Centra za integrativnu bioetiku (Makedonija)
Član Hrvatskog bioetičkog društva

Дамир Смиљанић

Члан програмског одбора
0214853860
dr_smiljanic@ff.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Филозофски факултет Нови Сад 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2012 Филозофски факултет Нови Сад доцент
2012 2017 Филозофски факултет Нови Сад ванредни професор
2017 2019 Филозофски факултет Нови Сад редивни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дамир Смиљанић (2012), Дебата о људском парку у светлу медијалне рецепције, Зборник од Првата меѓународна интердисциплинарна конференција „БИОЕТИКАТА – ЗНАК НА НОВОТО ДОБА: БИОЕТИКАТА, МЕДИУ МИТЕ, ПРАВОТО И МЕДИЦИНАТА“ Аутор Proceedings from First International interdisciplinary conference „BIOETHICS – THE SIGN OF A NEW ERA: BIOETHICS, MEDIA, LAW AND MEDICINE“ 2012
Дамир Смиљанић (2012), Обим или квалитет знања? Компарација методолошких концепата на примеру два уџбеника, Традиција наставе филозофије VI, Часопис АРХЕ. Едиција филозофске литературе. ПРОПАИДЕИА, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за филозофију, Нови Сад Аутор Дамир Смиљанић (2012), Обим или квалитет знања? Компарација методолошких концепата на примеру два уџбеника 2012
Damir Smiljanić, (2011), Der Mensch als biopolitisches Tier. Über den Zusammenhang von Gattungsmetaphysik und politischer Anthropologie, Walter Schweidler (ed.): Bioethik – Medizin – Politik.. Beiträge des 6. Südosteuropäischen Bioethik-Forums, Belgrad, Academia, Sankt Augustin Аутор Damir Smiljanić, (2011), Der Mensch als biopolitisches Tier. Über den Zusammenhang von Gattungsmetaphysik und politischer Anthropologie, 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дамир Смиљанић (2011), О сврси филозофске наставе у средњој школи. Предлог њеног одређења код Драгослава П. Ђорђевића, Традиција наставе филозофије V, Часопис АРХЕ. Едиција филозофске литературе. ПРОПАИДЕИА, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за филозофију, Нови Сад, Аутор
Дамир Смиљанић (2014), Дидактика у светлу критицизма. Приказ дидактичког критицизма Милоша Р. Милошевића, Традиција наставе филозофије VIII, Часопис АРХЕ. Едиција филозофске литературе. ПРОПАИДЕИА, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за филозофију, Нови Сад, Аутор
Дамир Смиљанић (2011), О сврси филозофске наставе у средњој школи. Предлог њеног одређења код Драгослава П. Ђорђевића, Традиција наставе филозофије V, Часопис АРХЕ. Едиција филозофске литературе. ПРОПАИДЕИА, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за филозофију, Нови Сад Аутор
Damir Smiljanić (2011), Bioprotektionismus und Biokritizismus. Das Weltanschauungsproblem in der Bioethik, АRHЕ 16, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за филозофију, Нови Сад, Аутор
Дамир Смиљанић (2013), Филозофија као одговор на кризу духа. Настава филозофије у контексту рехабилитације идеализма код Артура Либерта, Традиција наставе филозофије VII, Часопис АРХЕ. Едиција филозофске литературе. ПРОПАИДЕИА, Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за филозофију, Нови Сад, Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан Српског филозофског друштва
члан Друштва књижевника Војводине
члан Естетичког друштва Србије

Мина Ђикановић

Члан програмског одбора
021459279
mina.djikanovic@ff.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет Нови Сад 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2009 Филозофски факултет Нови Сад сарадник у настави
2009 2016 Филозофски факултет Нови Сад асистент
2016 2019 Филозофски факултет Нови Сад доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Mina Đikanović, „Istina teorije i prakse. Hegelov pojam slobodnog duha“, Konteksti 1, Novi Sad, 2014. ---- 2014
Mina Đikanović, „Sloboda kao osnovno načelo“, ARHE 25/2016. Аутор „Sloboda kao osnovno načelo“, ARHE 25/2016. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Mina đIkanović, „Nastavni plan kao izraz svrhe paideie“, Tradicija nastave filozofije I, Novi Sad, 2008. Аутор
Mina Đikanović, „Značaj filozofske nastave za preispitivanje svrhe srednjoškolskog obrazovanja“, Tradicija nastave filozofije V, Novi Sad, 2011. Аутор
Mina Đikanović, „Human-rightism: rousseauovsko ili antirousseauovsko nasljeđe?“, Filozofska istraživanja, Zagreb, 2014. Аутор
Mina ĐIkanović, „Nastavni plan kao izraz duha vremena“, Tradicija nastave filozofije II, Novi Sad, 2009. Аутор
Mina Đikanović, „Značaj protestantizma za razvoj modernog obrazovanja“, Tradicija nastave filozofije IV, Novi Sad, 2010. Аутор

Марица Рајковић

Члан програмског одбора
021459279
marica.rajkovic@ff.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет Нови Сад 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2009 Филозофски факултет Нови Сад сарадник у настави
2009 2016 Филозофски факултет Нови Сад асистент
2016 2019 Филозофски факултет Нови Сад доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Marica Rajković, „Kategorički imperativ kao centar obrta bitak – trebanje”, Arhe, br. 16., Novi Sad , 2011. Naučni rad Аутор „Kategorički imperativ kao centar obrta bitak – trebanje”, Arhe, br. 16., Novi Sad , 2011. 2011
Marica Rajković, „Umetnost i duh vremena”, u: Kriza umetnosti i nove umetničke prakse, Estetičko društvo Srbije, Beograd, 2014. Аутор „Umetnost i duh vremena”, u: Kriza umetnosti i nove umetničke prakse, Estetičko društvo Srbije, Beograd, 2014. 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Marica Rajković, „Forma i sadržaj nastavnog predmeta u okviru vlastite epohe”, Tradicija nastave filozofije V, Propaideia - Arhe, Novi Sad, 2011. Аутор
Marica Rajković, „Dela Branislava Petronijevića u nastavi filozofije u međuratnom periodu”, Tradicija nastave filozofije VI, Propaideia - Arhe, Novi Sad, 2012. Аутор
Marica Rajković, „De gustibus est disputandum”, u: Problem ukusa, Estetičko društvo Srbije, Beograd, 2013. Аутор
Marica Rajković, „Igra kao filozofski problem”, Konteksti, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2013. Аутор
Marica Rajković, „Dela Borislava Lorenca u nastavi filozofije u međuratnom periodu”, Tradicija nastave filozofije VII, Propaideia - Arhe, Novi Sad, 2013. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан Естетичког друштва Србије

Станко Влашки

Члан програмског одбора
021459279
stanko.vlaski@ff.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет Нови Сад 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2012 Филозофски факултет Нови Сад сарадник у настави
2012 2018 Филозофски факултет Нови Сад Асистент
2018 2019 Филозофски факултет Нови Сад доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Влашки, Станко (2014), „Култура панхуманизма. О међуратној филозофији Милоша Н. Ђурића“, у Традиција наставе филозофије VIII, Часопис АРХЕ: Едиција филозофске литературе Propaideia, Нови Сад Аутор 5. Влашки, Станко (2014), „Култура панхуманизма. О међуратној филозофији Милоша Н. Ђурића“ 2014
Влашки, Станко (2016), „Парменидово прешућено богослужје“, у Филозофска истраживања, бр. 141, св. 1, год. 36, стр. 51-63. Аутор 9. Влашки, Станко (2016), „Парменидово прешућено богослужје“ 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Влашки, Станко (2012), „Етика и егзегетика. Идеја филозофске теологије у Кантовом Спису о религији“, у АРХЕ – Часопис за филозофију, Филозофски факултет, Одсек за филозофију, Нови Сад, година IX, бр. 18, стр. 55–71. Аутор
Влашки, Станко (2018), „Августиново учење о милости“, у АРХЕ – Часопис за филозофију, Филозофски факултет, Одсек за филозофију, Нови Сад, година XV, бр. 29, стр. 43-58. Аутор
Влашки, Станко (2016), „Фихтеова идеја бога“, у АРХЕ – Часопис за филозофију, Филозофски факултет, Одсек за филозофију, Нови Сад, година XIII, стр. 93-110. Аутор
Влашки, Станко (2013), „’Педагошка’ Југославија и филозофско заснивање етнопсихологије“, у Традиција наставе филозофије VII, Часопис АРХЕ: Едиција филозофске литературе Propaideia, Нови Сад, стр. 151 –168. Аутор
Влашки, Станко (2012), „Питање могућности општеважеће педагогије у филозофији образовања Милана Шевића“, у Традиција наставе филозофије VI, Часопис АРХЕ: Едиција филозофске литературе Propaideia, Нови Сад, стр. 129-143. Аутор