Филозофија мора да служи (Philosophiae Servias Oportet), 'Настава етике'

Код одобреног скупа: 326  

Конференција

Filozofski fakultet Novi Sad
dr Zorana Đinđića 2, Novi SadUna Popović
unapopovic@ff.uns.ac.rs
381117470406
381645927672

Филозофија мора да служи (Philosophiae Servias Oportet), 'Настава етике'

Унапређење наставе филозофије у средњим стручним школама и гимназијама. 1) Упознавање са рецентним истраживањима у домену етике, биоетике, филозофије морала, примењене етике и других етичких подручја, у циљу унапређења садржаја наставе филозофије. 2) Унапређење методичких пракси у настави филозофије, са нарочитим фокусом на проблемски приступ у настави и развијање критичког мишљења код ученика. 3) Развијање капацитета за интердисциплинарни приступ у настави филозофије, односно за повезивање проблема филозофије са другим областима знања присутним у средњошколском образовању. 4) Унапређење методичких пракси и организације садржаја наставе у циљу развијања толеранције, алтруизма и уважавања различитости код ученика.

Централна тема стручног скупа је 'Настава етике'. Као могуће подтеме скупа предвиђене су следеће теме: - деонтолошка етика: традиционални и савремени приступи - утилитаристичка етика: традиционални и савремени приступи - филозофија морала: добро и зло, исправно и погрешно - проблем вредности у етици: аксиолошко мишљење и етички проблеми - приватно искуство у светлу етичких норми: проблем избора и етичке дилеме - биоетички проблеми савремености: еутаназија, абортус, права животиња - примењена етика и перспективе наставе филозофије - методика наставе филозофије у светлу етике - методика наставе етике у светлу других области знања - настава етике и развијање критичког мишљења код ученика

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Драган Проле , Филозофски факултет Нови Сад
редовни професор Жељко Калуђеровић , Филозофски факултет Нови Сад
редовни професор Дамир Смиљанић , Филозофски факултет Нови Сад
доцент Мина Ђикановић , Филозофски факултет Нови Сад
доцент Марица Рајковић , Филозофски факултет Нови Сад
доцент Станко Влашки , Филозофски факултет Нови Сад

1

15

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет, др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад 25.05.2019. 24