67. Конгрес психолога Србије- Психологија у новом добу: изазови (ре)хуманизације

Код одобреног скупа: 323  

Конгрес

Друштво психолога Србије
Ђушина 7/III БеоградМарија Вукотић Одаловић
sekretar@dps.org.rs
0113232961
063605632

67. Конгрес психолога Србије- Психологија у новом добу: изазови (ре)хуманизације

Јачање професионалних компетенција запослених из области образовања, разматрање тема значајних за развој психологије образовања, као што су предвиђање будућих истраживачких тема у тој области, сагледавање практичних проблема, дилема, и начина њиховог решавања и повезивања психологије образовања са другим областима психологије и другим наукама. Учесници ће моћи да се упознају са најновијим истраживањима из области психологије образовања и другим сродним областима психологије, размене искуства из праксе, стекну нове вештине, упознају се са идејама и предлозима за унапређење праксе и да остваре контакте са колегама из земље и региона.

1. Први сусрет са психологијом - нови програм наставе и учења Психологије у гимназијама 2. Интеркултурално образовање и развијања школског етоса који подржава уважавање различитости 3. Креативност у интеракцији: психологија стваралаштва 4. Страх је најгоре место: студија о раној трауми из угла теорије афективне везаности 5. Психолошки аспекти предузетништва

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

школски психолог-педагог Елеонора Влаховић , Завод за унапређење образовања и васпитања
Доцент Мирјана Беара , Државни универзитет у Новом Пазару
ванредни професор Данијела Петровић , Филозофски факултет, Београд, Одељење за психологи
редовни професор Бојана Шкорц , Факултет ликовних уметности, Београд
доктор психолошких наука Татјана Стефановић Станојевић , Филозофски факултет, Ниш
ванредни професор Борис Попов , Филозофскифакултет, Универзитет у Новом Саду

4

450

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

6900 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Златибор, Република Србија 22.05.2019. 71