67. Конгрес психолога Србије- Психологија у новом добу: изазови (ре)хуманизације

Код одобреног скупа: 323  

Конгрес

Друштво психолога Србије
Ђушина 7/III БеоградМарија Вукотић Одаловић
sekretar@dps.org.rs
0113232961
063605632

67. Конгрес психолога Србије- Психологија у новом добу: изазови (ре)хуманизације

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

школски психолог-педагог Елеонора Влаховић , Завод за унапређење образовања и васпитања
Доцент Мирјана Беара , Државни универзитет у Новом Пазару
ванредни професор Данијела Петровић , Филозофски факултет, Београд, Одељење за психологи
редовни професор Бојана Шкорц , Факултет ликовних уметности, Београд
доктор психолошких наука Татјана Стефановић Станојевић , Филозофски факултет, Ниш
ванредни професор Борис Попов , Филозофскифакултет, Универзитет у Новом Саду

4 дана (укупно време рада: мин.)

450

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Златибор, Република Србија 22.05.2019. 71

Радне биографије


Елеонора Влаховић

Реализатор
06553310
eleonora.vlahovic@zuov.gov.rs
Звање:

школски психолог-педагог 

Установа:

Завод за унапређење образовања и васпитања 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2018 2019 Завод за унапређење образовања и васпитања Саветник координатор у Центру за развој програма и уцбеника
2015 2018 Завод за унапређење образовања и васпитања Руководилац Центра за развој програма и уџбеника
2013 2015 Завод за унапређење образовања и васпитања Руководилац Центра за профсионални развој запослених у образ
2011 2013 Завод за унапређење образовања и васпитања Руководилац Сектора за друштвене и уметничке предмете у Цент
2005 2011 Завод за унапређење образовања и васпитања Саветник координатор у Центру за развој програма и уџбеника
2001 2005 Министарство просвете и спорта Саветник министра
1993 2001 Саобраћајно техничка школа у Земуну Наставник психологије и школски психолог
1988 1993 Педагошка академија, Медицинска школа и Правно биротехничка школа Наставник психологије
1986 1988 Завод за испитивање тржишта, Центар за маркетинг, Загреб, Југославија истраживач сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена драмске радионице у настави психологије у средњој школи Коаутор Психологија бр. 1-2, Београд, 1993. год. 1993
Педагошка психологија Аутор Саобраћајно-техничка школа, Земун, 2000. 2000
Реформа средње стручног образовања, Зборник радова, Од разговора до реализације Коаутор Министарство просвете и спорта Републике Србије, Београд, 2002. 2002
Обука наставника за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на исходе Аутор Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 2018 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник Грађанског васпитња за наставнике за 7 разред, 2007, Грађанске иницијативе и МПС, Коаутор
Приручник Грађанског васпитња за наставнике за 8 разред, 2008, Грађанске иницијативе и МПС, Коаутор
Приручник Грађанског васпитња за наставнике за 4 разред средње школе, 2006, Грађанске иницијативе и МПС, Коаутор
Стандарди квалитета уџбеника, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2014. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Живорад Жижа Васић Друштво психолога Србије 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
ЕФПА Европско удружење психолога

Мирјана Беара

Члан програмског одбора и реализатор
0658448228
mirjana.beara@gmail.com
Звање:

Доцент 

Установа:

Државни универзитет у Новом Пазару 

Радно место:

Доктор психолошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2019 Центар за производњу знања и вештина, Нови Сад Спољна сарадница на програмима за младе
2012 2019 Државни универзитет у Новом Пазару, студијски програм за психологију Доценткиња
2010 2012 Државни универзитет у Новом Пазару, студијски програм за психологију Асистенткиња
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука интеркултуралног образовања наставника Србији: презентовање искуства и резултата (2013 – 2017). Interculturalism in Education. Pedagogical institute of Vojvodina. Коаутор Објављен рад, 2017 2017
Teachers’ attitudes towards people with physical disabilities. In Z. Marković, M. Đurišić-Bojanović & G. Đigić (Eds): Individual and environment. International Thematic Proceedia. (pp. 331-338). Niš: Faculty of Philosophy Коаутор Објављен рад, 2016 2016
Спремност на професионални развој наставника - како је измерити? Андрагошке студије, 47-61. Коаутор Објављен рад, 2010 2010
Друштвене околности и наставничка професија. Социолошки преглед Vol.XLIX No 2, 229-253 Коаутор Објављен рад, 2015 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ментално здравље младих у Војводини – стање и перспективе, 2016, Центар за производњу знања и вештина и Покрајински секретаријат за спорт и омладину Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије

Данијела Петровић

Члан програмског одбора и реализатор
06341107
dspetrov@f.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофски факултет, Београд, Одељење за психологи 

Радно место:

доктор психологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 Филозофски факултет, Београд, Одељење за психологију ванредни професор
2009 2015 Филозофски факултет, Београд, Одељење за психологију доцент
1992 2009 Филозофски факултет, Београд, Одељење за психологију асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The structure of teacher-specific intercultural competence: Empirical evidence on the 'Beliefs, Values, and Goals' dimension. Psihologija, 2018, 51(1), 107-126. Коаутор Објављен рад 2018
Validation of the Cultural Intelligence Scale on a Serbian Sample, Primenjena psihologija, 2017, 10(2), 165-184. Коаутор Објављен рад 2017
Implicitna uverenja nastavnika o učenicima romske i mađarske kulturne grupe. Zbornik Instituta za pedagoška istrazivanja, 2017, 49(1), 55-76 Коаутор Објављен рад 2017
Motivational Aspects of Teachers’ Intercultural Competence: Development and Psychometric Evaluation of New Scales for the Assessment of Motivational Orientation. Psihologija, 2016, 49(4), 393-413. Коаутор Објављен рад 2016
Intercultural sensitivity scale: Proposal for a modified Serbian version. Psihologija, 2015, 48(3), 199-212. Коаутор Објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Интеркултурално образовање у Србији - Регулативни оквир, стање и могућности за развој, Центар за образовне политике, Београд Коаутор
Интеркултурална интеракција и развој интеркултуралне осетљивости, Београд, Центар за примењену психологију и Институт за психолгију, 2014 Аутор
Teachers’ Intercultural Sensitivity. An Aproach for Teacher Education, Vranje, Plutos, 2013 Коаутор
Водич за унапређење интеркултуралног образовање, Београд, Група МОСТ и Фонд за отворено друштво, 2009 Коаутор
СУСРЕТ СА ЈАКИМ ЕМОЦИЈАМА – ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ ПРОГРАМА ИСРАЖИВАЊЕ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА У ПОСТ-КОНФЛИКТНОМ КОНТЕКСТУ, МКЦК и Група МОСТ, Београд, 2006 Коаутор
Паметнији не попушта – Водич кроз сукобе до споразуме, 1998, Београд, Група МОСТ и ЦАА. Коаутор
Учионица добре воље – радионице за средњошколце, 1995, Београд, УНИЦЕФ и Група МОСТ. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
Друштво истраживача у образовању у Србији
International Association fор Intercultural Education

Бојана Шкорц

Члан програмског одбора и реализатор
0642889947
bskorc@yahoo.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет ликовних уметности, Београд 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1998 Институт за психологију, Филозофски факултет Београд Истраживач - сарадник
1998 2019 Факултет ликовних уметности, Универзитет уметности Редовни професор на предмету психологија
2006 2014 Факултет ликовних умjeтности, Факултет музичке умјетности, Факултет визуелних ум Гостујући професор на предмету психологија
2010 2019 Физички факултет, Биолошки факултет, Универзитет у Београду Гостујући професор на предмету психологија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Voices within Intercultural Arts Psychotherapy Research and Practice – An Ethnographic Approach In: International Arts Therapies Researches: Intercultural Perspectives. Taylor and Francise Ltd. Routledge. ISBN10 1138847844, ISBN13 9781138847842 коаутор. Поглавље у књизи од међународног значаја.2 Коаутор објављен рад 2016
Developmental Youth Groups with War-affected Children and Youth:The Youth Group as Co-Creator of Development. poglavlje u:Work with youth in Divided and Contested Societies. Sense Publishers, Rotterdam / Taipei. ISBN 90-8790-023-6 ISBN 90-8790-024-4 A.C.I.P. available from the Library of Congre Коаутор објављен рад 2006
Social Sources of Life:Rehabilitation in the Former Yugoslavia. У: The Psychological Impact of War Trauma on Civilians - an International Perspective.Praeger Publishers. USA. 171 - 179. коаутор. Поглавље у књизи од међународног значаја. 2003. Коаутор објављен рад 2003
Ko može da učestvuje u kreativnom procesu? U: Vodič kroz kreativni dramski proces. приручник Bazaart, Beograd. ISBN 978-86-89125-00-9. str 17 – 19. 2015. Коаутор објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Наше намере и осећања 2012. Завод за уџбенике. Београд. Коаутор
Здраво да сте евалуација програма 2003. Академска штампа. Београд. Коаутор
Креативност у интеракцији 2012. Мостарт. Земун. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије
International Association for Empirical Studies of Art
American Psychological Association
Друштво предметних дидактичара Србије
East Side Institute for Short Term and Group Psychotherapy

Татјана Стефановић Станојевић

Члан програмског одбора и реализатор
018514312
sstanja63@gmail.com
Звање:

доктор психолошких наука 

Установа:

Филозофски факултет, Ниш 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1998 Војни аеродром, Ниш Психолог
1998 2019 Филозофски факултет, Ниш Проф. психологије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стефановић Станојевић Татјана, Снежана Видановић, Анђелковић Весна, (2010), Приврженост, агресивност и потреба за тражењем узбуђења у адолесценцији, Љетопис социјалног рада, Вол. 17, бр. 1, стр. 71-92. ISSN:1846-5412 UDK:364-4 (058). Коаутор објављен рад 2010
Опсеница – Костић Јелена, Стефановић Станојевић Татјана, (2010) Перципирани стилови родитељства код девојака различитог узраста, Психологија, вол 43, бр. 4, Београд. 427-441 ISSN 0048-5705 UDC 159.9 Коаутор објављен рад 2010
Тошић-Радев, М., Стојилковић, А., Стефановић-Станојевић, Т., Видановић, С., Анђелковић, В. (2016). Capacity For Reflection As A Predictor Of Children’s Readiness For Elementary School. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, Volume XVI, 817-827. 
 Коаутор објављен рад 2016
Стефановић Станојевић, Т., Тошић Радев, М. (2017). Disorganized attachment: or Transgenerational Trauma transmission. In J. Опсеница Костић, М. Тошић Радев, Д. Тодоровић, А. Пешикан (Eds.) International Thematic Proceedia Contemporary Psychology and Practice (55-71). Ниш: Филозофски факултет факулте Коаутор објављен рад 2017
Стефановић Станојевић, (2018) Disorganized attachment patterns in romantic relationships, Годишњак за психологију, Ниш. Аутор објављен рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стефановић Станојевић Татјана (2010) Афективна везаност, развој, модалитети и процена, Филозофски факултет у Нишу, Sceroprint. ИСБН978 86 7379 218 7 Аутор
Стефановић Станојевић, Т. Михић, И. Ханак, Н., (2012) Афективна везаност и породични односи: развој и значај, Центар за примењену психологију, Београд, ИСБН 978-86-83797-91-2 Коаутор
Стефановић Станојевић Татјана (2012), Када кажемо љубав, да ли мислимо љубав, Филозофски факултет у Нишу, Sceroprint. ИСБН 978 86 7379 260 6 COBISS.SR ID 194082828 Аутор
Стефановић Станојевић, Тошић Радев, Стојилковић (2018) Страх је најгоре место: Студија о раној трауми из угла теорије афективне везаности, ЦПП, Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Европског друштва за Развојну психологију (European Society for Developmental Psychology, ESDP) http://www.esdp.info/
Члан српске асоцијације бихејвиорално когнитивних терапеута www.srabct.org.yu
Члан експерстког типа на пројекту Trauma, Trust, and Memory, DAAD фондације http://www.daad.de/portrait/wer-wir-sind/stiftung/08944.en.html

Борис Попов

Члан програмског одбора и реализатор
62806766
boris.popov@ff.uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Филозофскифакултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2014 Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду асистент
2014 2019 Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду доцент
2019 2019 Одсек за психологију, Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Психометријске карактеристике ПХЦЦ упитника испитне анксиозности, Примењена психологија Коаутор објављен рад 2014
Српска верзија скале изгарање из копенхаген инвентара изгарања: адаптација и психометријске карактеристике, Примењена психологија Коаутор објављен рад 2016
What predicts positive and negative work-related stress indicators? Test of organizational health model, Примењена психологија Коаутор објављен рад 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Стрес у радном окружењу. 2018. Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије