ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ОБРАЗОВАЊА У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ

Код одобреног скупа: 321  

Округли сто

Економски факултет у Суботици
Сегедински пут 9-11, 24000 СуботицаДејан Брцанов
brcanovd@ef.uns.ac.rs
0214852923
0691879688

ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ОБРАЗОВАЊА У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ

Унапређивање дигиталних компетенција наставника средњих стручних школа

-Дигиталне компетенције у настави из области рачуноводства -Учење основних квантитативних метода путем апликација за табеларне калкулације -Временска вредност новца -Иновације у образовању агроекономиста и пољопривредних стручњака: Вlockchain техонологија

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

редовни професор Александар Грубор , Економски факултет у Суботици
редовни професор Дејан Јакшић , Економски факултет у Суботици
редовни професор Небојша Гвозденовић , Економски факултет у Суботици
редовни професор Иван Миленковић , Економски факулет у Суботици
доцент Татјана Бранков , Економски факултет у Суботици
доцент Дејан Брцанов , Економски факулет у Суботици

1

30

Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Бујановац 21.05.2019. 43