ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ОБРАЗОВАЊА У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ

Код одобреног скупа: 321  

Округли сто

Економски факултет у Суботици
Сегедински пут 9-11, 24000 СуботицаДејан Брцанов
brcanovd@ef.uns.ac.rs
0214852923
0691879688

ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ОБРАЗОВАЊА У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

редовни професор Александар Грубор , Економски факултет у Суботици
редовни професор Дејан Јакшић , Економски факултет у Суботици
редовни професор Небојша Гвозденовић , Економски факултет у Суботици
редовни професор Иван Миленковић , Економски факулет у Суботици
доцент Татјана Бранков , Економски факултет у Суботици
доцент Дејан Брцанов , Економски факулет у Суботици

1 дана (укупно време рада: мин.)

30

Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Бујановац 21.05.2019. 43

Радне биографије


Александар Грубор

Члан програмског одбора
024628080
agrubor@ef.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2019 Економски факултет у Суботици асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Прилагођавање образовања из области маркетинга у Републици Србији условима дигиталне економије Коаутор Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја 2017
The influence of perceived characteristics of the web as a sale channel on customer online choice of tourist services Коаутор Монографија: Modern management tools and economy of tourism sector in present era 2017
Формативни и рефлективни индикатори у мерењу конструката у маркетингу Коаутор Изазови и проблеми савременог маркетинга 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Маркетинг комуникације, 2011, Економски факултет у Суботици Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља капетан Миша Анастасијевић за допринос развоју високошколског образовања. Медија Инвент, Телевизија Нови Сад, Привредна комора Војводине и Факултет техничких наука Нови Сад 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско удружење за маркетинг СЕМА
Научно друштво економиста Србије

Дејан Јакшић

Реализатор и модератор
0038106303
jaksicd@ef.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2019 Економски факултет у Суботици асистент, доцент, ванредни, редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Methodology of Business Process Management Using Software Solution Коаутор 2. EMC International Symposium Engeneering Management and Competiteveness 2012
Актуелни утицаји информационих технологија на процес ревизије Коаутор Монографија 2015
Ревизијске процедуре за процену контролног ризика у окружењу компјутерских информационих система Аутор Магистарски рад 2001
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Рачуноводство, 2014, Економски факултет у Суботици Коаутор
Рачуноводство - практикум, 2014, Економски факултет у Суботици Коаутор
Ревизија, 2015, Економски факултет у Суботици Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Honorary professor Zhejiang Agricultural and Forestry University 2018

Небојша Гвозденовић

Реализатор и модератор
0641125003
nebojsa.gvozdenovic@gmail.com
Звање:

редовни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2004 Економски факултет у Суботици асистент приправник и асистент
2004 2008 Институт за математику и информатику у Амстердаму истраживач
2008 2019 Економски факултет у Суботици доцент, ванредни професор и редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
De-duplicating a large crowd-sourced catalogue of bibliographic records Коаутор Program 2016
An extension of the GQM+ Strategies approach with formal causal reasoning Коаутор Information and Software Technology 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математика за Економисте, 2004. – преглед важнијих формула Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Друштво математичара Суботице

Иван Миленковић

Реализатор и модератор
0638876065
imilenkovic@ef.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Економски факулет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Универзитет у Приштини, Економски факултет асистент приправник
2003 2008 Универзитет у Приштини, Економски факултет асистент и доцент
2008 2019 Универзитет у Новом Саду, Економски факултет у Суботици доцент, ванредни професор и редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Politika deviznog kursa i stopa rasta u zemljama jugoistočne Evrope (na primerima Srbije i Hrvatske) Коаутор Ekonomija / Economics 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Међународно банкарство, 2011, Економски факултет у Суботици Аутор
Специфични облици међународног банкарства, 2015, Економски факултет у Суботици Аутор

Татјана Бранков

Реализатор и модератор
0641021696
tbrankov@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2001 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Црне Горе приправник
2001 2003 Биотехнички институт Подгорица истраживач-приправник
2003 2004 Заједничка фитосанитарна канцеларија, Државна заједница Србија и Црна Гора самостални саветник
2004 2006 Министарство за међународне економске односе Србија и Црна Гора виши саветник, начелник
2007 2009 Министарство за економске односе и регионални развој Републике Србије саветник
2009 2013 Факултет за инжењерски интернационални менаџмент, Европски универзитет у Београд доцент
2013 2015 Институт за економику пољопривреде, Београд научни сарадник
2015 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Improving information technology for food safety in Serbia Коаутор Emerging technologies and the development of agriculture, Thematic proceedings 152 EAAE Seminar 2016
The impact of biotechnology knowledge on the acceptance of genetically modified food in Serbia Коаутор Romanian Biotechnological Letters 2013
Serbian consumers’ willingness to buy food products produced without the use of pesticides Коаутор Romanian Biotechnological Letters 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
GM Food Systems and Their Economic Impact, 2018, CABI, UK Коаутор
Храна будућности или биотероризам, 2013, Службени гласник, Београд Аутор

Дејан Брцанов

Члан програмског одбора
0214852923
brcanovd@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факулет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2019 Економски факулет у Суботици асистент проправни, асистент, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Discriminant analysis – Applications and software support Коаутор Management information system 2008
Kings in hypertournaments Коаутор Graphs and combinatorics 2013
Two-echelon location routing synchronized with production schedules and time windows Коаутор Central European Journal of Operations Research 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Статистика кроз примере, 2014, Економски факултет у Суботици Коаутор