Актуелности у стручном усавршавању и значај доброг руковођења за рад предшколских установа,домова ученика и школа

Код одобреног скупа: 320  

Трибина

Регионални центар Чачак
Цара Душана ббГорица Станојевић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Актуелности у стручном усавршавању и значај доброг руковођења за рад предшколских установа,домова ученика и школа

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

специјалиста за менаџмент у образовању Горица Станојевић , Центар за стручно усавршавање
доктор наука (менаџмент и бизнис) Владимир Драгојловић , ПУ „Сунце“, Горњи Милановац
дипл. педагог Сузана Симеуновић , Предшколска установа „Моје детињство“
Магистар дидактичко-методичких наука Драган Павловић , ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“
професор разредне наставе Лазар Чикириз , ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина

1 дана (укупно време рада: мин.)

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб 27.03.2019. 34

Радне биографије


Горица Станојевић

Члан програмског одбора
0646424132
stanojev.gorica@gmail.com
Звање:

специјалиста за менаџмент у образовању 

Установа:

Центар за стручно усавршавање 

Радно место:

директор центра 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1993 ОШ "Таковски устанак" наставник
1993 2002 ОШ "ТИво Андрић" наставник
2002 2013 ОШ "ТИво Андрић" директор
2013 2019 Центар за стручно усавршавање директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Програм за лидерство у образовању – израда програма и обука за лиценцирање директора у васпитно-пбразовним установама Извођач МПН и Институт за образовање Универзитета у Лондону, 2012. 2012
«Нови програми за структурираање образовно васпитног процеса» Коаутор – Национална конференција са међународним учешћем, Технички факултет Чачак(23 – 25. 9. 2011.) 2011
Промене структуре образовног система у функцији савремених тенденција, Коаутор Међународни научни скуп, Учитељски факултет Ужице, (10 - 11. 11. 2011.) 2011
Новине и стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника у РС, Коаутор Међународна конференција, Педагошки факултет Бијељина, (9.11.2012.) 2012
„Улога директора образовно-васпитне установе у систему менаџмента квалитетом“ Коаутор РПП011, Зборник радова са националне конференције са међународним учешћем, Технички факултет, Чачак, 2011. 2011
Награде и признањ
Назив Организација Година
Специјално признање Пољске амбасаде у Београду за развијање међудржавне сарадње у области образовања и културе 2015. Пољска амбасада у Београду 2015
Сребрна плакета општине Горњи Милановац Општина Горњи Милановац 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Србије
Друштво директора

Владимир Драгојловић

Члан програмског одбора и реализатор
064293989
dragojlov@yahoo.com
Звање:

доктор наука (менаџмент и бизнис) 

Установа:

ПУ „Сунце“, Горњи Милановац 

Радно место:

дипл. педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2014 ПУ „Сунце“, Горњи Милановац педагог
2014 2017 ПУ „Сунце“, Горњи Милановац директор
2017 2019 ПУ „Сунце“, Горњи Милановац педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Компетенцијски стандарди за директоре предшколских установа“ Аутор Зборник радова са VII међународног симпозијума „Васпитач у XXI веку“, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац, 2011. 2011
„Улога директора образовно-васпитне установе у систему менаџмента квалитетом“ Аутор РПП011, Зборник радова са националне конференције са међународним учешћем, Технички факултет, Чачак, 2011. 2011
„Marketing activities for the purpose of marketing culture development in education and educational institutions“ Коаутор Економика, Друштво економиста „Економика“ Ниш, Вол. 64, бр. 4, 2018. 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
«Модели обуке и испита за директоре образовно-васпитних установа», 2010., Центар за маркетинг у образовању, Горњи Милановац Аутор
С.Станичић, «Менаџмент у образовању», 2011., Центар за маркетинг у образовању, Горњи Милановац Коаутор

Сузана Симеуновић

Члан програмског одбора и реализатор
064851063
direktor.mojedetinjstvo@gmail.com
Звање:

дипл. педагог 

Установа:

Предшколска установа „Моје детињство“ 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2013 Предшколска установа «Радост» педагог
2013 2014 Предшколска установа «Моје детињство» Чачак вд директор
2014 2019 Предшколска установа «Моје детињство» Чачак директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Конференција: «Оснаживање професионалних компетенција запослених у образовању» Предавач Конференција 28.12.2013.г. Чачак 2013
Друга међународна конференција васпитача, наставника и стр.сарадника и директора Предавач Конференција децембар 2015. Чачак 2015
Дневник промена у нашим школама и предшколским установама Коаутор Стручна конференција март 2017, Стара Пазова 2017
Мобилност ка промени“ – Тоскански приступ учењу деце раног узраста Аутор Акредитована трибина ЗУОВ-а, мај 2018.г. 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда 2018.г. за ПУ „Моје детињство“ Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије, чланство
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије , чланство
Друштво директора школа Србије, чланство

Драган Павловић

Члан програмског одбора и реализатор
0656644381
osmdt@mts.rs
Звање:

Магистар дидактичко-методичких наука 

Установа:

ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“ 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1987 ОШ,,Живадинка Дивац“Ердеч наставник
1987 2000 ОШ,,Милутин и Драгиња Тодоровић“ наставник
2000 2019 ОШ,,Милутин и Драгиња Тодоровић“ директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Чланак: „Кабинет визуелних уметности“ Креативна учионица- Просветни преглед Аутор Просветни преглед 2007
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захваланица Студентске организације АISEC за рад на пројекту Empower Youth, као и за изузетну сарадњу и подршку наши активностима Студентске организације АISEC 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Србије, Друштво учитеља Крагујевца

Лазар Чикириз

Члан програмског одбора и реализатор
0646162019
cikirizlazar@mts.rs
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина 

Радно место:

лиценцирани директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1987 ОШ „Бранко Радичевић“Вранеши наставник
1987 1996 ОШ“Бранислав Петровић“Слатина наставник
1996 2019 ОШ“Бранислав Петровић“Слатина директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Амбијентална учионица и школа у природи“ Коаутор INTERNACIONAL SCIENTIFIK COFERENCE, Bansko ,Bulgaria 2015 2015
“Унапређенје ресурса ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина Аутор 2019, Просветни преглед 2019
Награде и признањ
Назив Организација Година
Сребрна плакета Савез ученичких задруга Србије 2011