Актуелности у стручном усавршавању и значај доброг руковођења за рад предшколских установа,домова ученика и школа

Код одобреног скупа: 320  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Чачак
Цара Душана ббТања Аћимовић
cacakrc@gmail.com
032320100
0646424132
032320100

Актуелности у стручном усавршавању и значај доброг руковођења за рад предшколских установа,домова ученика и школа

Унапређивање компетенција менаџмент тима за што квалитетније руковођење школом, домом ученика и предшколском установом

Директори установа образовања и васпитања - стручно усавршавање, Стручно усавршавања васпитача у предшколским установама, Актуелности у стручном усавршавању-светски оквири, Основе менаџмента у предшколској установи, Пролфесионални развој запослених у установи, како спремити лиценцу за директоре, искуства лиценцираних директора

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

специјалиста за менаџмент у образовању Горица Станојевић , Центар за стручно усавршавање
доктор наука (менаџмент и бизнис) Владимир Драгојловић , ПУ „Сунце“, Горњи Милановац
дипл. педагог Сузана Симеуновић , Предшколска установа „Моје детињство“
Магистар дидактичко-методичких наука Драган Павловић , ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“
професор разредне наставе Лазар Чикириз , ОШ „Бранислав Петровић“ Слатина

1

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

2000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб 27.03.2019. 34