"Архимедесова" 433. математичка трибина

Код одобреног скупа: 32  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 433. математичка трибина

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

ванредни професор Зоран Лучић , Математички факултет у Београду

1 дана (укупно време рада: мин.)

60

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Зоран Лучић

Реализатор
062288144
zlucic@matf.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Математички факултет у Београду 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1975 1984 Математички факултет у Београду асистент
1985 1993 Математички факултет у Београду доцент
1993 2017 Математички факултет у Београду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Irrationality of the Square Root if Two - Early Pythagorean Proof, Theodorus's and Theaetetus' Generalizations Аутор Mathematical Intelligencer, Vol.37, No 3 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Еуклидска и хиперболичка геометрија, Математички факултет у Београду,1994. Аутор
Огледи из историје античке геометрије, "Службени гласник", 2009. Аутор
Аналитичка геометрија, МФ Београд, 1996. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Савета Универзитета у Београду (1992-1998) и продекаан Мат.фак.(1990-1994). Био на усаврашавању на универзитетима у Торонту и Трсту. Одржао 11 позивних предвања на другимм универзитетима