VI stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u tazuvoju"

Код одобреног скупа: 319  

Конференција

Resursni centar za specijalnu u edukaciju
Maksima Gorkog 47, 11118 BeogradSrećko Potić
resursnicentar.spec.eduk@gmail.com
069665786
069665786

VI stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem "Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u tazuvoju"

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

redovni profesor Goran Nedović , Univerzitet u Beogradu - FASPER
vanredni profesor Fadilj Eminović , Univerzitet u Beogradu - FASPER
docent Mirjana Đorđević , Univerzitet u BEogradu - FASPER
profesor strukovnih studija Srećko Potić , VMŠSS "Milutin Milanković", Beograd

2

150

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Beograd, Gradska opština Novi Beograd, Svečana sala 25.05.2019. 94

Радне биографије


Goran Nedović

Члан програмског одбора и модератор
0641190111
goran.ned@sbb.rs
Звање:

redovni profesor 

Установа:

Univerzitet u Beogradu - FASPER 

Радно место:

nastavnik 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2001 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију asistent
2001 2006 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију docent
2006 2011 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију vanredni profesor
2011 2019 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију redovni profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Predictors of social participation of children with cerebral palsy in school environment Коаутор Croatian Journal of Education 2012
Teachers’attitudes towards realisation of physical culture program with pupils with developmental difficulties Коаутор Sport Scinces 2009
Методика превентивно-корективног рада Коаутор Настава – научни, стручни и информативни часопис 2007
Професионалне компетенције специјалног едукатора и рехабилитатора Коаутор Специјална едукација и рехабилитација 2009
Influence of mental retardation on mental representation and motor execution Коаутор Journal of Special Еducation and Rehabilitation 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Церебрална парализа – Праксичке и когнитивне функције, 2011, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Коаутор
Социјална партиципација особа са инвалидитетом, 2012, Друштво дефектолога Србије Коаутор
Развој социјалних вештина особа са инвалидитетом, 2010, Друштво дефектолога Србије Коаутор
Практикум превентивно-корективног рада у основној школи, 2012, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Друштво дефектолога Београда
Veće društveno-humanističkih nauka Univerziteta u Beogradu

Fadilj Eminović

Члан програмског одбора и модератор
064151771
eminovic73@gmail.com
Звање:

vanredni profesor 

Установа:

Univerzitet u Beogradu - FASPER 

Радно место:

nastavnik 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2010 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију asistent
2010 2015 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију docent
2015 2019 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију vanredni profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Information and communication technology in education and rehabilitation of children with developmental disabilities Коаутор Online Submission 2018
Determining the developmental level of artistic expression in students with cerebral palsy Коаутор Croatian Journal of Education 2013
Descriptive model and gender dimorphism of body structure of physically active students of Belgrade University: Pilot study. Коаутор The Anthropologist 2015
Attitudes toward inclusion of persons with disabilities in sport activities Коаутор Sport Science 2009
Процена конструктивне праксије код деце са оштећењем слуха Коаутор Engrami 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Образовањем до дигиталне инклузије деце са вишеструком ометеношћу, 2013, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Коаутор
Физичка култура 1 – Физичко васпитање деце ометене у развоју, 2011, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Коаутор
Unified gives us a chance- An evaluation of Special Olympics Youth Unified Sports® Programme in Europe/Eurasia, 2010, University of Ulster, Belfast-Norther Ireland Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Друштво дефектолога Београда

Mirjana Đorđević

Члан програмског одбора и модератор
0692345978
mira.djordjevic81@gmail.com
Звање:

docent 

Установа:

Univerzitet u BEogradu - FASPER 

Радно место:

nastavnik 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2006 British International School Асистент у настави
2006 2006 ОШ Сава Јовановић Сирогојно, Земун Наставник предметне наставе, дефектолог - олигофренолог
2007 2007 ШОСО Милан Петровић Наставник предметне наставе, дефектолог - олигофренолог
2007 2008 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију saradnik u nastavi
2008 2016 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију asistent
2016 2019 Универзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију docent
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Процедура увођења визуелних распореда код ученика са поремећајем аутистичког спектра у циљу олакшавања транзиционих процеса у школском контексту Коаутор Настава и васпитање 2017
Construction and psychometric evaluation of a short form of the Broad Autism Phenotype Questionnaire Коаутор Psihologija 2018
Visual-Motor Integration in Children With Mild Intellectual Disability: A Meta-Analysis Коаутор Perceptual and Motor Skills 2018
Препознавање примарних емоција у комуникацији код одраслих особа са интелектуалном ометеношћу Коаутор Specijalna edukacija i rehabilitacija 2017
Однос између комуникационо-прагматских способности и теорије ума код особа са интелектуалном ометеношћу – преглед истраживања Коаутор Београдска дефектолошка школа 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Специјална едукација заснована на доказима: Бихевиоралне технике, 2018, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Београда
ABA tretman za decu sa autizmom u Srbiji
Друштво дефектолога Србије

Srećko Potić

Члан програмског одбора и модератор
069665786
sreckopotic@gmail.com
Звање:

profesor strukovnih studija 

Установа:

VMŠSS "Milutin Milanković", Beograd 

Радно место:

nastavnik 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2009 Савез за дечју и церебралну парализу Београда Дефектолог рехабилитатор - соматопед
2009 2010 Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд saradnik u nastavi
2010 2014 Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд asisitent
2014 2019 Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“, Београд profesor strukovnih studija
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Determining the developmental level of artistic expression in students with cerebral palsy Коаутор Croatian Journal of Education 2013
Predictors of social participation of children with cerebral palsy in school environment Коаутор Croatian Journal of Education 2012
Risk factors and early development of children born with an assisted fertilization Коаутор Journal of Special Education and Rehabilitation 2011
Contemporary models and preservation possibilities assessment in conceptual-production system of voluntary motor action Коаутор HealthMed 2011
Нека разматрања општих претпоставки инклузије Коаутор Радови - Часопис за хуманистичке и друштвене науке 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Социјална партиципација особа са инвалидитетом, 2012, Друштво дефектолога Србије Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије
Друштво дефектолога Београда
ABA tretman za decu sa autizmom u Srbiji