10. манифестација и стручни скуп „Европски дани Сунца у Кули“

Код одобреног скупа: 315  

Конференција

Друштво за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе "Михајло Пупин" Кула
Лазе Костића 14, 25230 КулаМарјан Иванов
marjan.ivanov@gmail.com
0255100054
0648819905
025720103

10. манифестација и стручни скуп „Европски дани Сунца у Кули“

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипломирани инжењер електротехнике Растислав Крагић , Министарство рударства и енергетике РС
Научни саветник Александар Родић , Институт "Михајло Пупин"
Доктор електротехнике Марко Николић , Институт техничких наука САНУ
Дипл. инж. машинства Никола Џолев , Центар за консалтинг иедукацију "Adagio II" и "Te
дипл. инж. саобраћаја Слободан Мишановић , ЈКП ГСП "Београд"
Инж.примењене екологије Борис Јокић , УГ "Еко елемент" Бугојно БиХ
спец.тех. наука, виши просветни саветник Марјан Иванов , СТШ "Михајло Пупин"

1 дана (укупно време рада: мин.)

120

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула 09.05.2019. 113

Радне биографије


Растислав Крагић

Члан програмског одбора и реализатор
0113604523
rastislav.kragic@mre.gov.rs
Звање:

Дипломирани инжењер електротехнике 

Установа:

Министарство рударства и енергетике РС 

Радно место:

Самостални саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2019 Министарство рударства и енергетике РС Самостални саветник
2006 2012 Агенција за енергетску ефикасност Београд Саветник за нове и обновљиве изворе енергије
1993 2006 "Расковник" Београд Водећи истраживач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Припрема Закона о енергетици Коаутор Закон о енергетици 2015
Припрема подзаконских аката о мерама подстицаја за обновљиве изворе енергије Коаутор Правилници 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Студија оправданости са идејним пројектом коришћења соларне енергије у бањи Русанда Аутор
Студија о употреби соларне енергије са пилот пројектом изградње три ФН електране и једног термосоларног система Аутор

Александар Родић

Члан програмског одбора и реализатор
0116774236
aleksandar.rodic@pupin.rs
Звање:

Научни саветник 

Установа:

Институт "Михајло Пупин" 

Радно место:

Руководилац Центра за роботику 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2019 Институт "Михајло Пупин" истраживач
2015 2019 Институт "Михајло Пупин" руководилац
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп из области роботике - МеСРоБ 2013 Аутор зборник 2013
Уредник научне едиције "Springer" Аутор научне публикације и монографије 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Dynamics, Integrated Control and Stability of Automated Road Vehicles, 2002, Verlag Коаутор
Studies in Computational Intelligence, 2009, Springer Коаутор
Models and Applications, 2012, Springer Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбоље инжењерско остварење млађих истраживача ЦИП Београд 1999
Менаџер године за примену науке у Србији Клуб ПКС новинара 2012
Награда за најбољу технолошку иновацију у РС Министарство науке РС 2016
Специјална награда Владе кинеске провинције Анхуи за развој научне сарадње између Р. Кине и Р. Србије Владе кинеске провинције Анхуи 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Ванредни професор, члан научног програмског комитета међународне конференције роботичара РААД, секција за роботику-Конференције Етран, предавач на докторским студијама Универзитета у Београду

Марко Николић

Реализатор
0645370192
zor.nikolic@yahoo.com
Звање:

Доктор електротехнике 

Установа:

Институт техничких наука САНУ 

Радно место:

Виши научни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2019 Институт техничких наука САНУ Виши научни сарадник
2006 2011 Институт ГОША научни сарадник
1977 2006 Институт техничких наука САНУ истраживач сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Признат патент под називом "Регулатор пуњења акумулаторских батерија из фотонапонских модула" бр. П-52877 Аутор признат патент 2013
Проналазак "System of simultaneous cathodik protection and antifauling" Аутор проналазак 1992
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Докторска дисертација "Метод за одређивање ефикасности система активне катодне заштите половних објеката од корозије" Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Златна медаља на Сајму проналазака у Бриселу Сајам у Бриселу 1992
Специјална похвалница за изузетна остварења у проналазаштву Изложба проналазача 1994
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник организационог одбора Прве, друге и треће конференције о обновљивим изворима ел. енергије, Члан комисије за стандарде ел. друмских возила, члан Стручног савета Југорегистра

Никола Џолев

Реализатор
0605584573
teing.dzolev@gmail.com
Звање:

Дипл. инж. машинства 

Установа:

Центар за консалтинг иедукацију "Adagio II" и "Te 

Радно место:

директор Центра за консалтинг и едукац 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2019 Центар за консалтинг и едукацију "Adagio II" и "Teing" консултант и пројект менаџер
2006 2007 "Термоинжињеринг" пројект менаџер
2004 2006 Департман за енергетику и процесну технику ФТН Нови Сад Асистент
1999 2004 "Термоинжињеринг" радник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Елаборат и стручно мишљење о трењнутном стању и визији будућег развоја даљинског система у Опшини Врбас Аутор Студија 2018
Соларна долина - енергетски ефикасно и одрживо становање Реализатор пројекат 2015
Рехабилитација система даљинског грејања у Србији Коаутор студија 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Примена метана из комуналног отпада у сврху даљинског грејања, 2006., Иришки венац. Коаутор
Директиве ЕУ и одржив развој енергетике у зградарству, 2014, ФТН Нови Сад Аутор
Модел енергетског искоришћења депонијског гаса на депонијама са рециркулацијом концентрата и процедне воде, 2018, ФТН Нови Сад Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Експерт за пројектовање КГХ система, експерт за енергетске прегледе ради повећања ЕЕ и лиценцирани инж. у оквиру ИКС

Слободан Мишановић

Реализатор
064880215
slobodan.misanovic@gsp.co.rs
Звање:

дипл. инж. саобраћаја 

Установа:

ЈКП ГСП "Београд" 

Радно место:

Пројект менаџер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2019 ЈКП ГСП "Београд" Пројект менаџер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"План квалитета ваздуха у Београду" Коаутор студија 2014
"СОРТ-Методологија за мерење потрошње погонског горива код аутобуса" Коаутор студија 2014
Пројекат увођења прве линије у Београду за пет аутобуса на чисто електрични погон Коаутор пројекат 2016
Програм Hybrid user forum Bus-section Коаутор студија 2014
програм Clean Fleets Коаутор студија 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан аутобуског комитета УИТП

Борис Јокић

Реализатор
3876122750
brsjkc@gmail.com
Звање:

Инж.примењене екологије 

Установа:

УГ "Еко елемент" Бугојно БиХ 

Радно место:

Извршни директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2019 УГ "Еко елемент" Бугојно БиХ Извршни директор
2010 2015 Општина Бугојно, БиХ сарадник за екологију
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обнова зелених зона у урбаном дијелу Бугојна Коаутор студија 2008
Околишно образовање за одрживу будућност Коаутор пројекат 2012
СЕКО ЕТЕ БиХ Коаутор пројекат 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан иницијалне групе "СЕКО" БиХ за област енергије, транспорта и околиша, члан Кантоналног одбора за развој "КОР"

Марјан Иванов

Члан програмског одбора и модератор
0638751001
marjan.ivanov@gmail.com
Звање:

спец.тех. наука, виши просветни саветник 

Установа:

СТШ "Михајло Пупин" 

Радно место:

професор електро предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2019 СТШ "Михајло Пупин" професор електро предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пример добре праксе Соларна електрана СТШ "М. Пупин " Кула Аутор пројекат 2011
"Зелена школа" у објекту СТШ "М.Пупин" Аутор пројекат 2018
Дуално образовање у области ОИЕ Аутор студија 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Производње енергије из ЕОЛСКЕ, 2009, ЕКОЛОГИЦА Аутор
Пример добре праксе – Соларна електрана Средње техничке школе „Михајло Пупин“ – Кула. Прва соларна фотонапонска електрана прикључена на дистрибутивни систем електроенергетски систем у АП Војводина, 2011, СМЕИТС Аутор
Иновације у настави из предмета Обновљиви извори енергије у Средње техничкој школи „Ммихајло Пупин“ – Кула, 2012, Техничка школа „Краљ Фердинанд I“ – Темишвар, Република Румунија Аутор
Електротермички уређаји за II разред електротехничких школа, 2006, Завод за уџбенике и наставна средства – Београд Аутор
Електроенергетика за III и IV разред електротехничке школе Србије, Завод за уџбенике и наставна средства – Београд, 2017 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница и признања од стране Извршног одбора Заједнице електротехничких школа Србије за допринос у стручном раду, на писању планова и програма за образовне профиле у подручју рада електротехнике. Заједнице електротехничких школа Србије 2015
Специјалне награде за менторе за континуирани рад и велики допринос ширењу идеје о обновљивим изворима енергије, екологији и заштите животне средине у оквиру манифестације Енергија је свуда око нас Центар за развој и примену науке Нови Сад 2014
Светосавска награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја Р Србије 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе Завода за унапређење образовања и васпитања – Београд за израду стандарда, Председник УО Друштва за ОИЕ Кула, члан Друштва инжењера и техничара Србије за осветљење