10. манифестација и стручни скуп „Европски дани Сунца у Кули“

Код одобреног скупа: 315  

Конференција

Друштво за обновљиве изворе енергије Средње техничке школе "Михајло Пупин" Кула
Лазе Костића 14, 25230 КулаМарјан Иванов
marjan.ivanov@gmail.com
0255100054
0648819905
025720103

10. манифестација и стручни скуп „Европски дани Сунца у Кули“

Упознавање наставника са савременим трендовима у области обновљивих извора енергије, заштити животне средине и екологије и анимирање јавности о значају ових тема

1: Подстицаји у области обновљивих извора енергије у Р. Србији 2: „Зелена школа“ –формирање Регионалног образовног центра у Кули 3: Резултати испитивања фотонапонског напајања и један метод еколошког напајања Р. Србије електричном енергијом 4: Енергетски ефикасно насеље „Соларна долина“ 5: ''Примена аутобуса на електрични погон у Београду'' 6: Примери добре праксе «Еко-елемент» из Бугојна у заштити животне средине

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипломирани инжењер електротехнике Растислав Крагић , Министарство рударства и енергетике РС
Научни саветник Александар Родић , Институт "Михајло Пупин"
Доктор електротехнике Марко Николић , Институт техничких наука САНУ
Дипл. инж. машинства Никола Џолев , Центар за консалтинг иедукацију "Adagio II" и "Te
дипл. инж. саобраћаја Слободан Мишановић , ЈКП ГСП "Београд"
Инж.примењене екологије Борис Јокић , УГ "Еко елемент" Бугојно БиХ
спец.тех. наука, виши просветни саветник Марјан Иванов , СТШ "Михајло Пупин"

1

120

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у школи

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Средња техничка школа "Михајло Пупин" Кула 09.05.2019. 113