„Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“

Код одобреног скупа: 311  

Конференција

ОШ Иво Андрић
Ивана Мичурина 38аМилан Пашић
pasic_milan@yahoo.com
0113594239
0628836400

„Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1 дана (укупно време рада: мин.)

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Раковица 11.05.2019. 76

Радне биографије


Александар Бауцал

Члан програмског одбора
0637710359
abaucal@f.bg.ac.rs
Звање:

психолог 

Установа:

Филозофски факултет, Београд 

Радно место:

професор Филозофског факултета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2000 Филозофски факултет, Београд асистент
2000 2008 Филозофски факултет, Београд доцент
2008 2014 Филозофски факултет, Београд ванредни професор
2014 2019 Филозофски факултет, Београд редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Radišić, J. & Baucal, A. (2016). Using video-stimulated recall to understand teachers’ perceptions of teaching and learning in the classroom setting. Psihološka istraživanja, 19(2), 165-183. Коаутор Научни чланак 2016
Радишић, Ј. & Бауцал, А. (2015). Портрет наставника математике у средњој школи: критичка анализа доминантне праксе. Примењена психологија, 8(1), 25-46. Коаутор Научни чланак 2015
Бауцал, А. (2013). Стандарди образовних постигнућа у Србији: искуства из прве деценције. Иновације у настави, 13(3), стр. 7-23. Аутор Научни чланак 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Буђевац, Н., Јошић, С., Радишић, Ј. & Бауцал, А. (2015). Наставник као рефлексивни практичар: приручник за наставнике. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Коаутор
Станковић, Д. , Н., Радишић, Ј., Буђевац, Ј. & Бауцал, А. (2015). Наставник као истраживач: приручник за наставнике. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Коаутор
Буђевац, Н., Јошић, С., Радишић, Ј. & Бауцал, А. (2015). Наставник као рефлексивни практичар: примери добре праксе. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Коаутор
Станковић, Д. , Н., Радишић, Ј., Буђевац, Ј. & Бауцал, А. (2015). Наставник као истраживач: примери добре праксе. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за образовање Град Београд 2004
Награда за популаризацију психологије "Живорад-Жижа Васић" Друштво психолога Србије 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
EARLI
ECER
ДИОС

Драгана Миличић

Члан програмског одбора
064210419
draganam@bio.bg.ac.rs
Звање:

Доктор биолошких наука 

Установа:

Универзитет у Београду, Биолошки факултет 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2019 Биолошки факултет Београд Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Бoшкoвић, Д. & Mиличић, Д. (2016). Биo-блoг: дигитaлни рeсурс у нaстaви биoлoгиje и других прeдмeтa сa биoлoшким сaдржajимa. Инoвaциje у нaстaви 29(4): 140-144. Коаутор часопис 2016
Miličić, D., M. Drndarski, J. Trajković, T. Savić, L. Lučić and S. Pavković-Lučić. 2018. “A matter of health”: evaluation of health habits in pupils in Primary School in Serbia. Journal of BioScience and Biotechnology, 6(3): 221-225. Коаутор часопис 2018
Miličić, D., M. Drndarski, A. Holod i Z. Lazić (2014). Fibonači i zlatni presek u interdisciplinarnoj nastavi. Inovacije u nastavi, Vol. 27(4): 86-91. Коаутор часопис 2014
Miličić, D., T. Karan-Žnidaršič, Pavković-Lučić, S., L. Lučić and S. Jokić (2010). Teaching in biological sciences at Primary schools in Serbia – an application of Hands on method. Biotechnol. and Biotechnol. Eq., 24, 306 – 310. Коаутор часопис 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Миличић Д., Кризманић И. (2010): Биологија 6. Уџбеник за 6 разред основне школе, Нови Логос, Београд. Коаутор
Миличић Д., Кризманић И. (2010): Радна свеска за биологију, 6 разред основне школе, Нови Логос, Београд Коаутор
Дрндарски, М., Миличић Д., Кризманић И. (2016): Радна свеска из биологије за шести разред основне школе, Нови Логос, Београд. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Meнтoр првoнaгрaђeнoг студeнтскoг рaдa нa мeђунaрoднoj нaучнoj Oлимпиjaди XV Annual Youth Bios Olympiad Racing to Save the Environment – Bio-Environment Bio-Culture Olympic Values for the New Milleniu Biopolitics International Organisation. Sankt Petersburg, Russia 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српскo биoлoшкo друштвo
Српскo eвoлуциoнo друштвo
Српскo друштвo зa митoхoндриjaлну и слoбoднo-рaдикaлску физиoлoгиjу

Милан Пашић

Члан програмског одбора и реализатор
0652012006
pasic_milan@yahoo.com
Звање:

Доктор наука из области физичког васпита 

Установа:

ОШ ,,Иво Андрић'' 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2005 СОШ ..Љубомир Аћимовић'' наставник физичког васпитања
2005 2011 ОШ ,,Иво Андрић'' наставник физичког васпитања
2011 2019 ОШ ,,Иво Андрић'' директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Теоријско-концептуална основа и ефекти примене обавезног изборног предмета Физичко васпитање – изабрани спорт у основној школи. Коаутор Иновације у настави, 26. 128-136; 2013
Ниво физичке активности и енергетска потрошња адолесцената из урбане средине. Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих; Коаутор Зборник сажетака. Факултет спорта и физичког васпитања. Београд. стр. 68; 2013
Physical Activity Levels and Energy Expenditure in Urban Serbian Adolescents – a Preliminary Study. Коаутор Nutricion Hospitalaria. vol. 30 (5); 1044-1053; 2014
Процена енергетске потрошње и ниво физичке активности код адолесцената: разлике између спортиста и неспортиста. Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих; Коаутор Зборник сажетака. Факултет спорта и физичког васпитања. Београд. стр 128; 2014
Утицај интерактивног вежбања на развој способности ученика. Коаутор Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава – XXIX Сабор учитеља. Смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу. Ел 2015
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најуспешнији професор – у реализацији система школског спорта Београда у школској 2006/2007. години Скретаријат за спорт и омладину Града Београда, 2007
Друго место у области друштвених наука и спорта „Дигитални час“ Министарство за телекомуникације и информационо друштво 2012
Добитник посебног признања за остварене резултате у области образовања Градска општина Раковица 2013
Мајска награда за изузетне резултате и достигнућа на развоју физичке култире и спорта у Републици Србији Спортски савез Србије 2017
Међународна награда у категорији за младог истраживача који је дао изузетан допринос у развоју физичког васпитања на међународном нивоу (Thulin Young Scholar Award -2018) XXIX светски научни конгрес наставника физичког васпитања - 29th FIEP (WORLD CONGRESS) и XIII европски научни конгрес наставника физичког васпитања - 13th FIEP (EUROPAEN CONGRESS) у Турској (Истанбул 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Националног просветног савета МПНТР, април 2018. -
Мember of the Scientific Advisory Board of The Foundation of Global Community Health (GCH), 2016-
Члан Скупштине Српског савеза професора физичког васпитања и спорта, 2014-
Члан Управног одбора Удружења педагога физичке културе Београда, 2011-
Члан Удружења педагога физичке културе Београда, представник ГО Раковица, 2010-

Тамара Јелић

Члан програмског одбора
0631044114
jelict@gmail.com
Звање:

Дипломирани педагог-психотерапеут 

Установа:

ОШ ,,Ђура Јакшић'' 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2008 ОШ ,,Ђура Јакшић'' педагог
2008 2019 ОШ ,,Ђура Јакшић'' директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Права ученика“ Предавач Конференција „Big Small People“ Израел, Новембар, 2005
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Часопис „Вита“ радови из области психотерапије Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан педагошког друштва
Члан савеза друштава психотерапеута Србије
Члан ЈУГЕСТ-а
Члан Удружења психолошких саветника
Члан Европске асоцијације за психотерапију

Дејан Бошковић

Члан програмског одбора и модератор
0638379131
metodicar@gmail.com
Звање:

професор биологије, магистар хемијских н 

Установа:

ОШ „Иво Андрић“  

Радно место:

наставник биологије и помоћник директора 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2007 ОШ ,,Франце Прешерн'' Наставник биологије
2000 2019 ОШ „Иво Андрић“ Наставник биологије
2012 2019 ОШ „Иво Андрић“ помоћник директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Магистратура на тему „Интердисциплинарни приступ обради садржаја из области екологије и биолошки важних органских једињења у основној школи“ Аутор магистарски рад, 2010
Interdisciplinary instructional approach to the theme “Air, water, soil and food pollution and its prevention” Коаутор Journal of Science Education 2005
„Правни оквир заштите инсеката у Србији.“ Аутор Заштита животне средине у законодавству и пракси. Мисија ОЕБС-а у Србији. Београд 2005
„Стручне информације – Био-блог: Дигитални ресурс у настави биологије и других предмета са биолошким садржајима.“ Коаутор Иновације у настави. Темат: Образовање за одрживи развој / Special Issue Education for Sustainable Development. Vol.29 No.4. Учитељски факултет. БГ 2017
The Bio blog and other online resources in Serbian language intended for biology teacher. Предавач The International Conference: Multi-dimensional aspects of learning and teaching in science and mathematics education (MALT’14). Faculty of Education 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка задатака из биологије и хемије за завршни испит у основном образовању издавачке куће „Просветни преглед“, 2012-2018 Коаутор
Приручник за наставнике „Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни Коаутор
Приручник за наставнике „Научна писменост“, МПНТРРС и ЗВКОВ Коаутор
Уџбеник и контролни задатаци из биологије за 5. разред издавачке куће „Бигз“ Аутор
Радна свеска из биологије за 5. разред издавачке куће „Бигз“ Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Дигитални час“ друго место у области природних наука Министарство за телекомуникације и информационо друштво 2010
„Дигитални час“ друго место у области друштвених наука и спорта Министарство за телекомуникације и информационо друштво 2011
„Дигитални час“ треће место у области природних наука Министарство за телекомуникације и информационо друштво 2012
Конкурс „Сазнали на семинару, применили у пракси“, друго место ЗУОВ 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
2016. члан одбора за популаризацију науке при Српском биолошком друштву и техничка подршка групи за израду појмовника из биологије при СБД; 2017. члан редакционог одбора часописа Српског биолошког дру
Званични члан српског тима финске еколошке организације ENO 2013-2015.
Потпредседник Стручног актива наставника биологије Београда 2013-2016.