„Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“

Код одобреног скупа: 311  

Конференција

ОШ Иво Андрић
Ивана Мичурина 38аМилан Пашић
pasic_milan@yahoo.com
0113594239
0628836400

„Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава“

Пружање подршке наставницима – практичарима и стручним сарадницима да кроз истраживање сопствене праксе јачају своје професионалне улоге и промовишу културу заједнице која учи. Промоција пројекта Еразмус, као и других активности које доприносе стручном усавршавању наставника и стручних сарадника и увођењу пројектних активности у наставу.

Представљање пројекта Еразмус+ - искуства из школа Пројектна настава – примери добре праксе Ваннаставне активности – примери добре праксе

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Стручни сарадник у школи

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд, Раковица 11.05.2019. 76